EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002R2362

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2362/2002 της Επιτροπής, της 27ης Δεκεμβρίου 2002, για το άνοιγμα δασμολογικής ποσόστωσης για το 2003 για τις εισαγωγές στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα ορισμένων εμπορευμάτων καταγωγής Τουρκίας

OJ L 351, 28.12.2002, p. 62–63 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2003

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/2362/oj

32002R2362

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2362/2002 της Επιτροπής, της 27ης Δεκεμβρίου 2002, για το άνοιγμα δασμολογικής ποσόστωσης για το 2003 για τις εισαγωγές στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα ορισμένων εμπορευμάτων καταγωγής Τουρκίας

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 351 της 28/12/2002 σ. 0062 - 0063


Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2362/2002 της Επιτροπής

της 27ης Δεκεμβρίου 2002

για το άνοιγμα δασμολογικής ποσόστωσης για το 2003 για τις εισαγωγές στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα ορισμένων εμπορευμάτων καταγωγής Τουρκίας

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 3448/93 του Συμβουλίου, της 6ης Δεκεμβρίου 1993, περί καθορισμού του καθεστώτος συναλλαγών για ορισμένα εμπορεύματα που προκύπτουν από τη μεταποίηση γεωργικών προϊόντων(1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2580/2000(2), και ιδίως το άρθρο 7 παράγραφος 2,

την απόφαση αριθ. 1/97 του Συμβουλίου Συνδέσεως ΕΚ-Τουρκίας, της 29ης Απριλίου 1997, σχετικά με το καθεστώς που διέπει ορισμένα μεταποιημένα γεωργικά προϊόντα(3), και ιδίως το άρθρο 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Με την απόφαση (ΕΚ) αριθ. 1/97 του Συμβουλίου Συνδέσεως ΕΚ-Τουρκίας, θεσπίζεται, με σκοπό την ανάπτυξη των συναλλαγών σύμφωνα με τους στόχους της τελωνειακής ένωσης, μία ετήσια κατ' αξίαν ποσόστωση, η οποία αφορά ορισμένα ζυμαρικά που εισάγονται στην Κοινότητα από την Τουρκία. Η ποσόστωση αυτή πρέπει να ανοιχθεί για το 2003, ενώ η εισδοχή στην εν λόγω δασμολογική ποσόστωση πρέπει να υπόκειται στην υποβολή του πιστοποιητικού κυκλοφορίας A.TR που προβλέπεται στην απόφαση αριθ. 1/2001 της επιτροπής τελωνειακής συνεργασίας ΕΚ-Τουρκίας, της 28ης Μαρτίου 2001, για την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 1/96 σχετικά με τον καθορισμό λεπτομερών κανόνων εφαρμογής της απόφασης αριθ. 1/95 του Συμβουλίου Σύνδεσης ΕΚ-Τουρκίας(4).

(2) Ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 της Επιτροπής, της 2ας Ιουλίου 1993, για τον καθορισμό ορισμένων διατάξεων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συμβουλίου περί θεσπίσεως κοινοτικού τελωνειακού κώδικα(5), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 444/2002(6), θεσπίζει κανόνες για τη διαχείριση των δασμολογικών ποσοστώσεων. Πρέπει να διευκρινιστεί ότι η διαχείριση της δασμολογικής ποσόστωσης που ανοίγεται με τον παρόντα κανονισμό πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τους εν λόγω κανόνες.

(3) Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής διαχείρισης οριζόντιων θεμάτων σχετικών με το εμπόριο μεταποιημένων γεωργικών προϊόντων που δεν υπάγονται στο παράρτημα Ι,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Η κοινοτική δασμολογική ποσόστωση που αναφέρεται στο παράρτημα ανοίγεται για τη χρονική περίοδο από την 1η Ιανουαρίου έως τις 31η Δεκεμβρίου 2003 για τα προϊόντα καταγωγής Τουρκίας που αναφέρονται στο εν λόγω παράρτημα.

Η εισδοχή στην εν λόγω δασμολογική ποσόστωση υπόκειται στην υποβολή πιστοποιητικού κυκλοφορίας A.TR, δυνάμει της απόφασης αριθ. 1/2001 της επιτροπής τελωνειακής συνεργασίας ΕΚ-Τουρκίας.

Άρθρο 2

Τη διαχείριση της κοινοτικής δασμολογικής ποσόστωσης για την οποία γίνεται λόγος στο άρθρο 1 έχει η Επιτροπή, σύμφωνα με τα άρθρα 308α, 308β και 308γ του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93.

Άρθρο 3

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2003.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 27 Δεκεμβρίου 2002.

Για την Επιτροπή

Erkki Liikanen

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 318 της 20.12.1993, σ. 18.

(2) ΕΕ L 298 της 25.11.2000, σ. 5.

(3) ΕΕ L 126 της 17.5.1997, σ. 26.

(4) ΕΕ L 98 της 7.4.2001, σ. 31.

(5) ΕΕ L 253 της 11.10.1993, σ. 1.

(6) ΕΕ L 68 της 12.3.2002, σ. 11.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

Top