EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002R1611

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1611/2002 της Επιτροπής, της 10ης Σεπτεμβρίου 2002, για τροποποίηση των αντιπροσωπευτικών τιμών και των προσθέτων εισαγωγικών δασμών ορισμένων προϊόντων του τομέα της ζάχαρης

OJ L 243, 11.9.2002, p. 13–14 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/1611/oj

32002R1611

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1611/2002 της Επιτροπής, της 10ης Σεπτεμβρίου 2002, για τροποποίηση των αντιπροσωπευτικών τιμών και των προσθέτων εισαγωγικών δασμών ορισμένων προϊόντων του τομέα της ζάχαρης

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 243 της 11/09/2002 σ. 0013 - 0014


Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1611/2002 της Επιτροπής

της 10ης Σεπτεμβρίου 2002

για τροποποίηση των αντιπροσωπευτικών τιμών και των προσθέτων εισαγωγικών δασμών ορισμένων προϊόντων του τομέα της ζάχαρης

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1260/2001 του Συμβουλίου, της 19ης Ιουνίου 2001, περί κοινής οργανώσεως της αγοράς στον τομέα της ζάχαρης(1), όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 680/2002 της Επιτροπής(2),

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1423/95 της Επιτροπής, της 23ης Ιουνίου 1995, περί καθορισμού των λεπτομερειών εφαρμογής για την εισαγωγή προϊόντων του τομέα της ζάχαρης άλλων από τις μελάσσες(3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 624/98(4), και ιδίως το άρθρο 1 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο και το άρθρο 3 παράγραφος 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Οι αντιπροσωπευτικές τιμές και οι πρόσθετοι εισαγωγικοί δασμοί που εφαρμόζονται στη λευκή ζάχαρη, στην ακατέργαστη ζάχαρη και ορισμένα σιρόπια έχουν καθορισθεί από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1153/2002 της Επιτροπής(5), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1599/2002(6).

(2) Από την εφαρμογή των κανόνων και των λεπτομερειών καθορισμού που υπενθυμίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1423/95, τα στοιχεία τα οποία διαθέτει, θα πρέπει να τροποποιούν τα ισχύοντα ποσά σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος κανονισμού,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Οι αντιπροσωπευτικές τιμές και οι πρόσθετοι εισαγωγικοί δασμοί που εφαρμόζονται στα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1423/95 καθορίζονται όπως αναγράφεται στο παράρτημα.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 11 Σεπτεμβρίου 2002.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 10 Σεπτεμβρίου 2002.

Για την Επιτροπή

J. M. Silva Rodríguez

Γενικός Διευθυντής Γεωργίας

(1) ΕΕ L 178 της 30.6.2001, σ. 1.

(2) ΕΕ L 104 της 20.4.2002, σ. 26.

(3) ΕΕ L 141 της 24.6.1995, σ. 16.

(4) ΕΕ L 85 της 20.3.1998, σ. 5.

(5) ΕΕ L 170 της 29.6.2002, σ. 27.

(6) ΕΕ L 240 της 7.9.2002, σ. 43.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

στον κανονισμό της Επιτροπής, της 10ης Σεπτεμβρίου 2002, για τροποποίηση των αντιπροσωπευτικών τιμών και πρόσθετων δασμών που εφαρμόζονται κατά την εισαγωγή της λευκής ζάχαρης, της ακατέργαστης ζάχαρης, και των προϊόντων του κωδικού ΣΟ 1702 90 99

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

Top