EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002R1396

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1396/2002 της Επιτροπής, της 31ης Ιουλίου 2002, για καθορισμό του ύψους των επιστροφών που εφαρμόζονται σε ορισμένα γαλακτοκομικά προϊόντα τα οποία εξάγονται υπό μορφή εμπορευμάτων που δεν υπάγονται στο παράρτημα Ι της συνθήκης

OJ L 203, 1.8.2002, p. 20–21 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/1396/oj

32002R1396

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1396/2002 της Επιτροπής, της 31ης Ιουλίου 2002, για καθορισμό του ύψους των επιστροφών που εφαρμόζονται σε ορισμένα γαλακτοκομικά προϊόντα τα οποία εξάγονται υπό μορφή εμπορευμάτων που δεν υπάγονται στο παράρτημα Ι της συνθήκης

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 203 της 01/08/2002 σ. 0020 - 0021


Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1396/2002 της Επιτροπής

της 31ης Ιουλίου 2002

για καθορισμό του ύψους των επιστροφών που εφαρμόζονται σε ορισμένα γαλακτοκομικά προϊόντα τα οποία εξάγονται υπό μορφή εμπορευμάτων που δεν υπάγονται στο παράρτημα Ι της συνθήκης

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1255/1999 του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 1999, περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων(1), όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 509/2002 της Επιτροπής(2), και ιδίως το άρθρο 31 παράγραφος 3,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1255/1999 η διαφορά μεταξύ των τιμών στο διεθνές εμπόριο των προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 1 στοιχεία α), β), γ), δ), ε) και στ) του κανονισμού αυτού και των τιμών στην Κοινότητα μπορεί να καλυφθεί από επιστροφή κατά την εξαγωγή· ότι ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1520/2000 της Επιτροπής, της 13ης Ιουλίου 2000, περί καθορισμού, για ορισμένα γεωργικά προϊόντα τα οποία εξάγονται υπό μορφή εμπορευμάτων που δεν υπάγονται στο παράρτημα Ι της συνθήκης, των κοινών λεπτομερειών εφαρμογής που αφορούν τη χορήγηση των επιστροφών κατά την εξαγωγή και τα κριτήρια προσδιορισμού του ύψους τους(3), όπως τροποποιήθηκε τελεωταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1052/2002(4), έχει ορίσει εκείνα τα προϊόντα για τα οποία πρέπει να καθορισθεί επιστροφή η οποία εφαρμόζεται κατά την εξαγωγή τους υπό μορφή εμπορευμάτων που περιλαμβάνονται στο παράρτημα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1255/1999.

(2) Σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1520/2000, η επιστροφή ανά 100 χιλιόγραμμα καθενός από τα εν λόγω προϊόντα βάσεως πρέπει να καθορίζεται κάθε μήνα.

(3) Το άρθρο 4 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1520/2000 προβλέπει ότι για τον καθορισμό του ύψους της επιστροφής πρέπει να ληφθούν υπόψη, ενδεχομένως, οι επιστροφές κατά την παραγωγή, οι ενισχύσεις ή άλλα μέτρα ισοδύναμου αποτελέσματος που εφαρμόζονται σε όλα τα κράτη μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού περί κοινής οργανώσεως αγοράς στο σχετικό τομέα, όσον αφορά τα προϊόντα βάσεως που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α του εν λόγω κανονισμού ή τα προϊόντα που εξομοιώνονται με αυτά.

(4) Σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1255/1999, χορηγείται ενίσχυση για το αποκορυφωμένο γάλα που παράγεται στην Κοινότητα και μεταποιείται σε τυρίνη, αν το γάλα αυτό και η λαμβανόμενη από αυτό τυρίνη ανταποκρίνονται σε ορισμένες προϋποθέσεις.

(5) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2571/97 της Επιτροπής, της 15ης Δεκεμβρίου 1997, για την πώληση σε μειωμένη τιμή βουτύρου και τη χορήγηση ενίσχυσης στην κρέμα, στο βούτυρο και το συμπυκνωμένο βούτυρο που προορίζονται για την παρασκευή προϊόντων ζαχαροπλαστικής, παγωτών και άλλων προϊόντων διατροφής(5), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 635/2002(6), επιτρέπει την παράδοση βουτύρου και κρέμας σε μειωμένη τιμή στις βιομηχανίες που παρασκευάζουν ορισμένα εμπορεύματα.

(6) Είναι αναγκαίο να συνεχισθεί η διασφάλιση μιας αυστηρής διαχείρισης, λαμβάνοντας υπόψη, αφενός, τις προβλεπόμενες δαπάνες και, αφετέρου, τον διαθέσιμο προϋπολογισμό.

(7) Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής διαχείρισης γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

1. Το ύψος των επιστροφών οι οποίες εφαρμόζονται στα προϊόντα βάσεως που εμφαίνονται στο παράρτημα Α του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1520/2000 και αναφέρονται στο άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1255/1999, και τα οποία εξάγονται υπό μορφή εμπορευμάτων που περιλαμβάνονται στο παράρτημα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1255/1999, καθορίζεται όπως αναφέρεται στο παράρτημα.

2. Δεν καθορίζεται επιστροφή για τα προϊόντα που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο και δεν περιλαμβάνονται στο παράρτημα.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την 1η Αυγούστου 2002.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 31 Ιουλίου 2002.

Για την Επιτροπή

Erkki Liikanen

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 160 της 26.6.1999, σ. 48.

(2) ΕΕ L 79 της 22.3.2002, σ. 15.

(3) ΕΕ L 177 της 15.7.2000, σ. 1.

(4) ΕΕ L 160 της 18.6.2002, σ. 16.

(5) ΕΕ L 350 της 20.12.1997, σ. 3.

(6) ΕΕ L 76 της 25.3.2002, σ. 9.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

του κανονισμού της Επιτροπής, της 31ης Ιουλίου 2002, για καθορισμό του ύψους των επιστροφών που εφαρμόζονται σε ορισμένα γαλακτοκομικά προϊόντα τα οποία εξάγονται υπό μορφή εμπορευμάτων που δεν υπάγονται στο παράρτημα Ι της συνθήκης

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

Top