EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002R1225

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1225/2002 της Επιτροπής, της 8ης Ιουλίου 2002, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2540/2001 για παρέκκλιση από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1148/2001 όσον αφορά τους ελέγχους τήρησης των προδιαγραφών στο στάδιο της εισαγωγής που εφαρμόζονται στον τομέα των νωπών οπωροκηπευτικών

OJ L 179, 9.7.2002, p. 12–12 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2002

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/1225/oj

32002R1225

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1225/2002 της Επιτροπής, της 8ης Ιουλίου 2002, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2540/2001 για παρέκκλιση από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1148/2001 όσον αφορά τους ελέγχους τήρησης των προδιαγραφών στο στάδιο της εισαγωγής που εφαρμόζονται στον τομέα των νωπών οπωροκηπευτικών

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 179 της 09/07/2002 σ. 0012 - 0012


Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1225/2002 της Επιτροπής

της 8ης Ιουλίου 2002

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2540/2001 για παρέκκλιση από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1148/2001 όσον αφορά τους ελέγχους τήρησης των προδιαγραφών στο στάδιο της εισαγωγής που εφαρμόζονται στον τομέα των νωπών οπωροκηπευτικών

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2200/96 του Συμβουλίου, της 28ης Οκτωβρίου 1996, για την κοινή οργάνωση των αγορών στον τομέα των οπωροκηπευτικών(1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 545/2002(2), και ιδίως το άρθρο 10,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2540/2001 της Επιτροπής(3) προβλέπει την προσωρινή διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής των μέτρων που προβλέπονται από το άρθρο 6 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1148/2001 της Επιτροπής, της 12ης Ιουνίου 2001, σχετικά με τους ελέγχους τήρησης των προδιαγραφών εμπορίας που εφαρμόζονται στον τομέα των νωπών οπωροκηπευτικών(4), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2379/2001(5), στο σύνολο των παρτίδων, ανεξαρτήτως του βάρους τους, που παρουσιάζουν μικρό κίνδυνο μη τήρησης των προδιαγραφών.

(2) Όταν εγκρίθηκε ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2540/2001, η Επιτροπή είχε εγκρίνει, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1148/2001, τις εργασίες ελέγχου μιας μόνο τρίτης χώρας στο στάδιο της εξαγωγής. Από την ημερομηνία αυτή, η Επιτροπή ενέκρινε εργασίες ελέγχου σε τρεις νέες τρίτες χώρες. Ωστόσο, ένας ορισμένος αριθμός άλλων αιτήσεων τρίτων χωρών βρίσκονται στο στάδιο της εξέτασης και δεν θα μπορέσουν να καταλήξουν σε έγκριση πριν από το δεύτερο εξάμηνο του 2002. Υπό τις συνθήκες αυτές, είναι σκόπιμο να παραταθεί κατά έξι μήνες η εφαρμογή των διατάξεων που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2540/2001.

(3) Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής διαχείρισης νωπών οπωροκηπευτικών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Στο άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2540/2001, η ημερομηνία "30 Ιουνίου 2002" αντικαθίσταται από την ημερομηνία "31 Δεκεμβρίου 2002".

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επόμενη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Εφαρμόζεται από την 1η Ιουλίου 2002.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 8 Ιουλίου 2002.

Για την Επιτροπή

Franz Fischler

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 297 της 21.11.1996, σ. 1.

(2) ΕΕ L 84 της 28.3.2002, σ. 1.

(3) ΕΕ L 341 της 22.12.2001, σ. 79.

(4) ΕΕ L 156 της 13.6.2001, σ. 9.

(5) ΕΕ L 321 της 6.12.2001, σ. 15.

Top