EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002R1223

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1223/2002 της Επιτροπής, της 8ης Ιουλίου 2002, για κατάταξη εμπορευμάτων στη συνδυασμένη ονοματολογία

OJ L 179, 9.7.2002, p. 8–9 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 02 Volume 012 P. 271 - 272
Special edition in Estonian: Chapter 02 Volume 012 P. 271 - 272
Special edition in Latvian: Chapter 02 Volume 012 P. 271 - 272
Special edition in Lithuanian: Chapter 02 Volume 012 P. 271 - 272
Special edition in Hungarian Chapter 02 Volume 012 P. 271 - 272
Special edition in Maltese: Chapter 02 Volume 012 P. 271 - 272
Special edition in Polish: Chapter 02 Volume 012 P. 271 - 272
Special edition in Slovak: Chapter 02 Volume 012 P. 271 - 272
Special edition in Slovene: Chapter 02 Volume 012 P. 271 - 272

No longer in force, Date of end of validity: 26/06/2006; καταργήθηκε από 32006R0949

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/1223/oj

32002R1223

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1223/2002 της Επιτροπής, της 8ης Ιουλίου 2002, για κατάταξη εμπορευμάτων στη συνδυασμένη ονοματολογία

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 179 της 09/07/2002 σ. 0008 - 0009


Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1223/2002 της Επιτροπής

της 8ης Ιουλίου 2002

για κατάταξη εμπορευμάτων στη συνδυασμένη ονοματολογία

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 1987, για τη δασμολογική και στατιστική ονοματολογία και το κοινό δασμολόγιο(1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 969/2002 της Επιτροπής(2), και ιδίως το άρθρο 9,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Για να εξασφαλιστεί η ομοιόμορφη εφαρμογή της συνδυασμένης ονοματολογίας που επισυνάπτεται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87, πρέπει να αποφασιστούν οι διατάξεις για την κατάταξη του εμπορεύματος που αναφέρονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

(2) Ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 έχει καθορίσει τους γενικούς κανόνες για την ερμηνεία της συνδυασμένης ονοματολογίας. αυτοί οι κανόνες εφαρμόζονται επίσης σε κάθε άλλη ονοματολογία που την περιλαμβάνει, έστω και εν μέρει ή με την προσθήκη ενδεχομένως υποδιαιρέσεων, η οποία έχει συνταχθεί από ειδικούς κοινοτικούς νομοθετικούς κανόνες ενόψει της εφαρμογής δασμολογικών ή άλλων μέτρων στο πλαίσιο των εμπορικών ανταλλαγών.

(3) Κατ' εφαρμογή των εν λόγω γενικών κανόνων, το εμπόρευμα που περιγράφεται στη στήλη 1 του πίνακα του παραρτήματος του παρόντος κανονισμού πρέπει να καταταγεί στον αντίστοιχο κωδικό ΣΟ που σημειώνεται στη στήλη 2 βάσει των διατάξεων της στήλης 3.

(4) Είναι σκόπιμο, οι δεσμευτικές δασμολογικές πληροφορίες οι οποίες παρέχονται από τις τελωνειακές αρχές των κρατών μελών σχετικά με την κατάταξη των εμπορευμάτων στην συνδυασμένη ονοματολογία και δεν είναι σύμφωνες με το δίκαιο που καθορίζει ο παρών κανονισμός να μπορούν να συνεχίσουν να αποτελούν αντικείμενο επίκλησης από τον κάτοχό τους κατά την διάρκεια περιόδου τριών μηνών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συμβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 1992, περί θεσπίσεως κοινοτικού τελωνειακού κώδικα(3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2700/2000 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(4).

(5) Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι συμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής τελωνειακού κώδικα,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Το εμπόρευμα που περιγράφεται στη στήλη 1 του προσαρτημένου πίνακα κατατάσσεται στη συνδυασμένη ονοματολογία στον αντίστοιχο κωδικό ΣΟ που σημειώνεται στη στήλη 2 του εν λόγω πίνακα.

Άρθρο 2

Οι δεσμευτικές δασμολογικές πληροφορίες που παρέχονται από τις τελωνειακές αρχές των κρατών μελών και δεν είναι σύμφωνες με το δίκαιο που καθορίζει ο παρών κανονισμός μπορούν να συνεχίσουν να αποτελούν αντικείμενο επίκλησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92, κατά τη διάρκεια περιόδου τριών μηνών.

Άρθρο 3

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 8 Ιουλίου 2002.

Για την Επιτροπή

Frederik Bolkestein

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 256 της 7.9.1987, σ. 1.

(2) ΕΕ L 149 της 7.6.2002, σ. 20.

(3) ΕΕ L 302 της 19.10.1992, σ. 1.

(4) ΕΕ L 311 της 12.12.2000, σ. 17.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

Top