EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002D0070

2002/70/ΕΚ: Απόφαση του Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2002, για τροποποίηση της απόφασης 97/413/ΕΚ σχετικά με τους στόχους και τους λεπτομερείς κανόνες για την αναδιάρθρωση, για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 1997 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2001, του τομέα της κοινοτικής αλιείας με σκοπό την επίτευξη μιας διαρκούς ισορροπίας μεταξύ των πόρων και της εκμετάλλευσής τους

OJ L 31, 1.2.2002, p. 77–79 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2002

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/70(1)/oj

32002D0070

2002/70/ΕΚ: Απόφαση του Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2002, για τροποποίηση της απόφασης 97/413/ΕΚ σχετικά με τους στόχους και τους λεπτομερείς κανόνες για την αναδιάρθρωση, για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 1997 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2001, του τομέα της κοινοτικής αλιείας με σκοπό την επίτευξη μιας διαρκούς ισορροπίας μεταξύ των πόρων και της εκμετάλλευσής τους

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 031 της 01/02/2002 σ. 0077 - 0079


Απόφαση του Συμβουλίου

της 28ης Ιανουαρίου 2002

για τροποποίηση της απόφασης 97/413/ΕΚ σχετικά με τους στόχους και τους λεπτομερείς κανόνες για την αναδιάρθρωση, για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 1997 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2001, του τομέα της κοινοτικής αλιείας με σκοπό την επίτευξη μιας διαρκούς ισορροπίας μεταξύ των πόρων και της εκμετάλλευσής τους

(2002/70/ΕΚ)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (EΟΚ) αριθ. 3760/92 του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 1992, για τη θέσπιση κοινοτικού συστήματος για την αλιεία και την υδατοκαλλιέργεια(1), και ιδίως το άρθρο 11,

την πρόταση της Επιτροπής(2),

τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου(3),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Η κοινή αλιευτική πολιτική θα επανεξεταστεί πριν από την 1η Ιανουαρίου 2003. Προκειμένου να διασφαλιστεί η συνεκτικότητα μεταξύ της πολιτικής για την αναδιάρθρωση του τομέα της αλιείας και της υπόλοιπης κοινής αλιευτικής πολιτικής είναι, κατά συνέπεια, αναγκαία η παράταση της περιόδου εφαρμογής της απόφασης 97/413/ΕΚ(4) μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2002.

(2) Προκειμένου να επιτευχθεί περαιτέρω πρόοδος στην ισορροπία μεταξύ των αλιευτικών πόρων και της εκμετάλλευσής τους, η αλιευτική προσπάθεια του κοινοτικού στόλου θα πρέπει να συνεχίσει να μειώνεται κατά τη διάρκεια του έτους παράτασης.

(3) Τα μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας, της θαλάσσιας ναυσιπλοΐας, της υγιεινής, της ποιότητας των προϊόντων και των συνθηκών εργασίας δεν θα πρέπει να οδηγούν σε αύξηση της αλιευτικής προσπάθειας και θα πρέπει, ως εκ τούτου, να εφαρμόζονται στο πλαίσιο των υφιστάμενων στόχων όσον αφορά την αλιευτική ικανότητα του στόλου, πλην των ήδη νηολογημένων σκαφών ολικού μήκους κάτω των 12 μέτρων, εκτός από τις μηχανότρατες.

(4) Θα πρέπει, επομένως, να τροποποιηθεί αναλόγως η απόφαση 97/413/ΕΚ,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Η απόφαση 97/413/ΕΚ τροποποιείται ως εξής:

1. Στο άρθρο 2, οι παράγραφοι 1, 2, 3 και 4 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο: "1. Το αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου 2002, η αλιευτική προσπάθεια κάθε κράτους μέλους μειώνεται, λαμβάνοντας ως αφετηρία τα επίπεδα τα οποία καθορίζονται στο άρθρο 7, παράγραφος 1, βάσει των συντελεστών μείωσης της αλιευτικής προσπάθειας που απαιτούνται για τα κρίσιμα αποθέματα του παραρτήματος Ι.

2. Οι πιλοτικοί συντελεστές μείωσης είναι οι ακόλουθοι:

- 36 % για τα αποθέματα που καθορίζονται στο παράρτημα Ι, ως ευρισκόμενα υπό εξάντληση,

- 24 % για τα αποθέματα που καθορίζονται στο παράρτημα Ι, ως υπεραλιευόμενα.

3. Για τα αποθέματα που καθορίζονται στο παράρτημα Ι, ως πλήρως εκμεταλλευόμενα, δεν αυξάνεται η αλιευτική προσπάθεια για το διάστημα 1997 έως 2002.

4. Όσον αφορά άλλα αποθέματα τα οποία δεν αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3, συμπεριλαμβανομένων των αποθεμάτων η κατάσταση των οποίων είναι ανεπαρκώς γνωστή, δεν θα υπάρξει αύξηση της αλιευτικής προσπάθειας για την περίοδο από το 1997 έως το 2001. Σε ειδικές περιπτώσεις, κατά τις οποίες τα κράτη μέλη μπορούν να εντοπίσουν πρόσθετες δυνατότητες αλιείας γι' αυτά τα αποθέματα, μπορεί να αποφασισθεί ένα επίπεδο πρόσθετης αλιευτικής προσπάθειας για τα τμήματα του στόλου που αλιεύουν αυτά τα αποθέματα."

2. Το άρθρο 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: "Άρθρο 3

Ένα κράτος μέλος μπορεί να εξαιρεί τα αλιευτικά σκάφη ολικού μήκους κάτω των 12 μέτρων, εκτός από τις μηχανότρατες, από τις διατάξεις του άρθρου 2. Στην περίπτωση αυτή, η συνολική χωρητικότητα αυτού του τμήματος στόλου, εκφραζόμενη σε κόρους ολικής χωρητικότητας και ισχύ ΚW, δεν πρέπει να υπερβαίνει το επίπεδο της 1ης Ιανουαρίου 1997, ή το αντίστοιχο επίπεδο των στόχων ΡΟΡ ΙΙΙ, για το διάστημα μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2002, εκτός από την περίπτωση ήδη νηολογημένων σκαφών, τα οποία αναφέρονται στο κοινοτικό Μητρώο αλιευτικών σκαφών της Κοινότητας, στο πλαίσιο προγραμμάτων βελτίωσης της ασφάλειας, της θαλάσσιας ναυσιπλοΐας, της υγιεινής, της ποιότητας των προϊόντων και των συνθηκών εργασίας."

3. Στο άρθρο 4, η παράγραφος 2 διαγράφεται.

4. Στο άρθρο 7, η ημερομηνία "31 Δεκεμβρίου 2001" αντικαθίσταται από την ημερομηνία "31 Δεκεμβρίου 2002".

5. Το άρθρο 9 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: "Άρθρο 9

Η υλοποίηση των στόχων και των λεπτομερών κανόνων που προβλέπονται από την παρούσα απόφαση εξασφαλίζεται από την Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2792/1999(5). Η Επιτροπή θα τροποποιήσει, σύμφωνα με την παρούσα απόφαση, τα πολυετή προγράμματα προσανατολισμού για τους αλιευτικούς στόλους των διαφόρων κρατών μελών. Τα προγράμματα θα παραταθούν προκειμένου να καλύψουν την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 1997 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2002 και θα υλοποιηθούν προοδευτικά, σε σχέση με τους ετήσιους ενδιάμεσους στόχους."

6. Το παράρτημα ΙΙ αντικαθίσταται από το παράρτημα της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2002.

Άρθρο 3

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 28 Ιανουαρίου 2002.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

J. Piqué i Camps

(1) ΕΕ L 389 της 31.12.1992, σ. 17· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1181/98 (ΕΕ L 164 της 9.6.1998, σ. 1).

(2) 270 Ε της 25.9.2001, σ. 79.

(3) Γνώμη η οποία δημοσιεύθηκε στις 25 Οκτωβρίου 2001 (δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα).

(4) ΕΕ L 175 της 3.7.1997, σ. 27.

(5) ΕΕ L 337 της 30.12.1999, σ. 10· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1451/2001 (ΕΕ L 198 της 21.7.2001, σ. 9).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

"ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

Στόχοι μείωσης της αλιευτικής προσπάθειας

1. Ο στόχος μείωσης της προσπάθειας (ΣΜΠ) για ένα τμήμα στόλου ή τύπο αλιείας κράτους μέλους υπολογίζεται με τον ακόλουθο τύπο:

>ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΓΡΑΦΙΚΟ>

όπου

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

2. Το ποσοστό μείωσης για ένα τμήμα στόλου ή τύπο αλιείας καθορίζεται σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα, ανάλογα με τη συνθήκη των αλιευμάτων του όσον αφορά τα υπό εξάντληση, υπεραλιευόμενα ή πλήρους εκμετάλλευσης αποθέματα ή τα άλλα αποθέματα:

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

Υπόμνημα:

[check ]= παρουσία στα αλιεύματα του τμήματος στόλου ή τύπου αλιείας

x= απουσία από τα αλιεύματα του τμήματος στόλου ή τύπου αλιείας."

Top