EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002R0203

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 203/2002 της Επιτροπής, της 31ης Ιανουαρίου 2002, για καθορισμό του διορθωτικού στοιχείου που εφαρμόζεται στην επιστροφή για τη βύνη

OJ L 31, 1.2.2002, p. 75–76 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/203/oj

32002R0203

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 203/2002 της Επιτροπής, της 31ης Ιανουαρίου 2002, για καθορισμό του διορθωτικού στοιχείου που εφαρμόζεται στην επιστροφή για τη βύνη

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 031 της 01/02/2002 σ. 0075 - 0076


Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 203/2002 της Επιτροπής

της 31ης Ιανουαρίου 2002

για καθορισμό του διορθωτικού στοιχείου που εφαρμόζεται στην επιστροφή για τη βύνη

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 του Συμβουλίου, της 30ής Ιουνίου 1992, περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τομέα των σιτηρών(1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1666/2000 της Επιτροπής(2), και ιδίως το άρθρο 13 παράγραφος 8,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Δυνάμει του άρθρου 13 παράγραφος 8 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 η επιστροφή που εφαρμόζεται για τις εξαγωγές των σιτηρών την ημέρα καταθέσεως της αιτήσεως για την έκδοση πιστοποιητικού, προσαρμοσμένη σύμφωνα με την τιμή κατωφλίου που θα ισχύει κατά το μήνα εξαγωγής, εφαρμόζεται, κατόπιν αιτήσεως, σε μια εξαγωγή που πρόκειται να πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια της ισχύος του πιστοποιητικού. Στην περίπτωση αυτή, ένα διορθωτικό στοιχείο πιθανόν εφαρμόζεται στην επιστροφή.

(2) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1501/95 της Επιτροπής, της 29ης Ιουνίου 1995, περί θεσπίσεως ορισμένων λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 του Συμβουλίου όσον αφορά τη χορήγηση επιστροφών κατά την εξαγωγή καθώς και τα μέτρα τα οποία πρέπει να λαμβάνονται σε περίπτωση διαταραχής της αγοράς στον τομέα των σιτηρών(3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 602/2001(4), επέτρεψε τον καθορισμό ενός διορθωτικού στοιχείου για τη βύνη που περιλαμβάνεται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92. Το διορθωτικό αυτό στοιχείο πρέπει να υπολογιστεί λαμβανομένων υπόψη των στοιχείων που περιλαμβάνονται στο άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1501/95.

(3) Από τις ανωτέρω διατάξεις προκύπτει ότι το διορθωτικό στοιχείο καθορίζεται σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

(4) Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής διαχείρισης σιτηρών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Το διορθωτικό στοιχείο που εφαρμόζεται στις επιστροφές που καθορίζονται εκ των προτέρων για τις εξαγωγές της βύνης, το οποίο αναφέρεται στο άρθρο 13 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92, καθορίζεται στο παράρτημα.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την 1η Φεβρουαρίου 2002.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 31 Ιανουαρίου 2002.

Για την Επιτροπή

Franz Fischler

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 181 της 1.7.1992, σ. 21.

(2) ΕΕ L 193 της 29.7.2000, σ. 1.

(3) ΕΕ L 147 της 30.6.1995, σ. 7.

(4) ΕΕ L 89 της 29.3.2001, σ. 16.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

του κανονισμού της Επιτροπής, της 31ης Ιανουαρίου 2002, για καθορισμό του διορθωτικού στοιχείου που εφαρμόζεται στην επιστροφή για τη βύνη

Σημ.:

Οι κωδικοί των προϊόντων, καθώς και οι κωδικοί των προορισμών της σειράς "Α", ορίζονται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3846/87 της Επιτροπής (ΕΕ L 366 της 24.12.1987, σ. 1), όπως έχει τροποποιηθεί.

Οι αριθμητικοί κωδικοί των προορισμών ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2020/2001 της Επιτροπής (ΕΕ L 273 της 16.10.2001, σ. 6).

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

Top