EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001R1116R(01)

Διορθωτικό στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1116/2001 του Συμβουλίου, της 5ης Ιουνίου 2001, περί τροποποιήσεως του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3677/90 για τη θέσπιση μέτρων για την πρόληψη της διοχέτευσης ορισμένων ουσιών στην παράνομη παρασκευή ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών (ΕΕ L 153 της 8.6.2001)

OJ L 215, 9.8.2001, p. 57–59 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/1116/corrigendum/2001-08-09/oj

32001R1116R(01)

Διορθωτικό στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1116/2001 του Συμβουλίου, της 5ης Ιουνίου 2001, περί τροποποιήσεως του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3677/90 για τη θέσπιση μέτρων για την πρόληψη της διοχέτευσης ορισμένων ουσιών στην παράνομη παρασκευή ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών (ΕΕ L 153 της 8.6.2001)

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 215 της 09/08/2001 σ. 0057 - 0059


Διορθωτικό στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1116/2001 του Συμβουλίου, της 5ης Ιουνίου 2001, περί τροποποιήσεως του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3677/90 για τη θέσπιση μέτρων για την πρόληψη της διοχέτευσης ορισμένων ουσιών στην παράνομη παρασκευή ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών

(Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, L 153 της 8ης Ιουνίου 2001)

Το κείμενο του κανονισμού αυτού ακυρώνεται και αντικαθίσταται από το επισυναπτόμενο κείμενο:

"ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1116/2001 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 5ης Ιουνίου 2001

περί τροποποιήσεως του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3677/90 για τη θέσπιση μέτρων για την πρόληψη της διοχέτευσης ορισμένων ουσιών στην παράνομη παρασκευή ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 133,

την πρόταση της Επιτροπής,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3677/90(1) θέσπισε τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται για την πρόληψη της διοχέτευσης ορισμένων ουσιών στην παράνομη παρασκευή ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών.

(2) Τα μέτρα που ισχύουν για το έλαιο σασσάφρου ερμηνεύονται σήμερα διαφορετικά εντός της Κοινότητας, δεδομένου ότι το έλαιο αυτό θεωρείται μείγμα που περιέχει σαφρόλη και κατά συνέπεια ελέγχεται σε ορισμένα κράτη, ενώ σε άλλα κράτη μέλη θεωρείται φυσικό προϊόν μη ελεγχόμενο. Η προσθήκη στον ορισμό των "διαβαθμισμένων ουσιών" μιας παραπομπής για τα φυσικά προϊόντα επιλύει το πρόβλημα και επιτρέπει την εφαρμογή ελέγχων στο έλαιο σασσάφρου. Μόνο τα φυσικά προϊόντα από τα οποία μπορούν εύκολα να εξαχθούν διαβαθμισμένες ουσίες πρέπει να περιληφθούν στον ορισμό.

(3) Η καθιέρωση διαδικασίας συνεργασίας προβλέπεται στο πρόγραμμα δράσης κατά των ναρκωτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Σάντα Μαρία ντα Φέιρα που πραγματοποιήθηκε στις 19 και 20 Ιουνίου 2000. Προκειμένου να στηριχθεί η συνεργασία μεταξύ των διοικήσεων των κρατών μελών και της χημικής βιομηχανίας, ιδίως όσον αφορά τις ουσίες που, αν και δεν αναφέρονται στη νομοθεσία περί προδρόμων, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παράνομη παρασκευή συνθετικών ναρκωτικών, είναι σκόπιμο να ανατεθεί στην Επιτροπή η επεξεργασία κατευθυντήριων γραμμών για να βοηθηθεί η βιομηχανία αυτή.

(4) Τα απαιτούμενα μέτρα για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3677/90 θεσπίζονται σύμφωνα με την απόφαση αριθ. 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή(2).

(5) Θα πρέπει, ως εκ τούτου, να τροποποιηθεί ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3677/90 αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3677/90 τροποποιείται ως εξής:

1. στο άρθρο 1 παράγραφος 2, το στοιχείο α) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: "α) 'διαβαθμισμένες ουσίες': οι ουσίες που αναγράφονται στο παράρτημα, καθώς και τα μείγματα και τα φυσικά προϊόντα που περιέχουν τέτοιες ουσίες. Από την κατηγορία αυτή εξαιρούνται τα φαρμακευτικά παρασκευάσματα, τα μείγματα, τα φυσικά προϊόντα ή άλλα παρασκευάσματα που περιέχουν διαβαθμισμένες ουσίες συντιθέμενες με τέτοιο τρόπο ώστε να μην μπορούν να χρησιμοποιηθούν εύκολα ή να ανακτηθούν με εύχρηστα ή οικονομικώς βιώσιμα μέσα,"

2. παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο: "Άρθρο 3α

Κατευθυντήριες γραμμές

1. Προκειμένου να διευκολυνθεί η συνεργασία μεταξύ των αρχών των κρατών μελών και της χημικής βιομηχανίας, ιδίως για τις μη διαβαθμισμένες ουσίες που χρησιμοποιούνται ευρέως για την παράνομη παρασκευή ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών, η Επιτροπή επεξεργάζεται και ενημερώνει κατευθυντήριες γραμμές με στόχο να βοηθηθεί η χημική βιομηχανία, σύμφωνα με τη διαδικασία της επιτροπής διαχείρισης του άρθρου 10 παράγραφος 2.

2. Οι κατευθυντήριες γραμμές συνίστανται κυρίως σε:

α) πληροφορίες σχετικά με τα μέσα αναγνώρισης και γνωστοποίησης των ύποπτων συναλλαγών·

β) κατάλογο, που ενημερώνεται ανά τακτά διαστήματα, των μη διαβαθμισμένων ουσιών που χρησιμοποιούνται ευρέως για την παράνομη παρασκευή ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών, ώστε να μπορέσει η βιομηχανία να παρακολουθεί εκουσίως το εμπόριο των ουσιών αυτών·

γ) άλλες πληροφορίες που κρίνονται χρήσιμες.

3. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι κατευθυντήριες γραμμές και ο κατάλογος που αναφέρεται στην παράγραφο 2 στοιχείο β) δημοσιεύονται τακτικά και με τρόπο που κρίνεται αποτελεσματικός από τις αρμόδιες αρχές, σύμφωνα με τους στόχους των κατευθυντήριων γραμμών."

3. Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο: "Άρθρο 9α

Τα αναγκαία μέτρα για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού όσον αφορά τα κατωτέρω θέματα θεσπίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία της επιτροπής διαχείρισης που αναφέρεται στο άρθρο 10 παράγραφος 2:

α) προσδιορισμός των ποσοτήτων των διαβαθμισμένων ουσιών που κατατάσσονται στην κατηγορία 3 και προσδιορισμός των μειγμάτων που περιέχουν διαβαθμισμένες ουσίες που κατατάσσονται στην κατηγορία 3, κατ' εφαρμογή του άρθρου 2α παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο,

β) προσδιορισμός χωρών και ουσιών, κατ' εφαρμογή του άρθρου 5 παράγραφος 2·

γ) θέσπιση απαιτήσεων σχετικά με την άδεια εξαγωγής κατ' εφαρμογή του άρθρου 5α παράγραφος 1 στοιχείο β) στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει καμία συμφωνία με την συγκεκριμένη τρίτη χώρα·

δ) έγκριση του υποδείγματος του εντύπου της άδειας εξαγωγής που αναφέρεται στο άρθρο 4, κανόνες χρησιμοποίησης του εν λόγω εντύπου και κανόνες σχετικά με την εφαρμογή του συστήματος μεμονωμένων γενικών αδειών που αναφέρονται στα άρθρα 5 και 5α·

ε) τροποποίηση του παραρτήματος του παρόντος κανονισμού στις περιπτώσεις που τροποποιούνται και οι πίνακες του παραρτήματος της σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών."

4. Το άρθρο 10 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: "Άρθρο 10

1. Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή.

2. Στις περιπτώσεις που γίνεται μνεία της παρούσας παραγράφου, εφαρμόζονται τα άρθρα 4 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ.

Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 της απόφασης 1999/468/ΕΚ(3) ορίζεται σε τρεις μήνες.

3. Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισμό της."

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Λουξεμβούργο, 5 Ιουνίου 2001.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

L. Engqvist

(1) ΕΕ L 357 της 20.12.1990, σ. 1· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3769/92 της Επιτροπής (ΕΕ L 383 της 29.12.1992, σ. 17).

(2) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.

(3) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23."

Top