EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22001D0615

2001/615/ΕΚ: Απόφαση αριθ 3/2001 του Συμβουλίου Σύνδεσης ΕΚ-Πολωνίας, της 23ης Μαΐου 2001, για τη θέσπιση των διατάξεων εφαρμογής του άρθρου 63 παράγραφοι 1 σημείο iii) και 2 περί κρατικών ενισχύσεων σύμφωνα με το άρθρο 63 παράγραφος 3 της ευρωπαϊκής συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Δημοκρατίας της Πολωνίας, αφετέρου, και του άρθρου 8 παράγραφοι 1 σημείο iii) και 2 του πρωτοκόλλου αριθ. 2 για τα προϊόντα της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα (ΕΚΑΧ) της συμφωνίας αυτής

OJ L 215, 9.8.2001, p. 39–42 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/615/oj

22001D0615

2001/615/ΕΚ: Απόφαση αριθ 3/2001 του Συμβουλίου Σύνδεσης ΕΚ-Πολωνίας, της 23ης Μαΐου 2001, για τη θέσπιση των διατάξεων εφαρμογής του άρθρου 63 παράγραφοι 1 σημείο iii) και 2 περί κρατικών ενισχύσεων σύμφωνα με το άρθρο 63 παράγραφος 3 της ευρωπαϊκής συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Δημοκρατίας της Πολωνίας, αφετέρου, και του άρθρου 8 παράγραφοι 1 σημείο iii) και 2 του πρωτοκόλλου αριθ. 2 για τα προϊόντα της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα (ΕΚΑΧ) της συμφωνίας αυτής

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 215 της 09/08/2001 σ. 0039 - 0042


Απόφαση αριθ 3/2001 του Συμβουλίου Σύνδεσης ΕΚ-Πολωνίας

της 23ης Μαΐου 2001

για τη θέσπιση των διατάξεων εφαρμογής του άρθρου 63 παράγραφοι 1 σημείο iii) και 2 περί κρατικών ενισχύσεων σύμφωνα με το άρθρο 63 παράγραφος 3 της ευρωπαϊκής συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Δημοκρατίας της Πολωνίας, αφετέρου, και του άρθρου 8 παράγραφοι 1 σημείο iii) και 2 του πρωτοκόλλου αριθ. 2 για τα προϊόντα της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα (ΕΚΑΧ) της συμφωνίας αυτής

(2001/615/ΕΚ)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη,

την ευρωπαϊκή συμφωνία σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Δημοκρατίας της Πολωνίας, αφετέρου, και ιδίως το άρθρο 63 παράγραφος 3,

το πρωτόκολλο αριθ. 2 της ευρωπαϊκής συμφωνίας για τα προϊόντα της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα (ΕΚΑΧ) και ιδίως το άρθρο 8 παράγραφος 3,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Το άρθρο 63 παράγραφος 3 της ευρωπαϊκής συμφωνίας ορίζει ότι το Συμβούλιο Σύνδεσης υποχρεούται, εντός τριών ετών από τη θέση σε ισχύ της συμφωνίας, να θεσπίσει με απόφαση τις αναγκαίες διατάξεις εφαρμογής των παραγράφων 1 και 2 του εν λόγω άρθρου.

(2) Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 63 παράγραφος 2 της ευρωπαϊκής συμφωνίας, η έννοια της "κρατικής ενίσχυσης" σύμφωνα με το άρθρο 63 παράγραφος 1 σημείο iii) της ευρωπαϊκής συμφωνίας εκτιμάται βάσει των κριτηρίων που συνεπάγεται η εφαρμογή του άρθρου 87 της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και συνεπώς καλύπτει όλες τις ενισχύσεις που χορηγούνται υπό οποιαδήποτε μορφή από τα κράτη ή με κρατικούς πόρους και που νοθεύουν ή απειλούν να νοθεύσουν τον ανταγωνισμό δια της ευνοϊκής μεταχειρίσεως ορισμένων επιχειρήσεων ή ορισμένων κλάδων παραγωγής, κατά το μέτρο που επηρεάζουν τις συναλλαγές μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας της Πολωνίας (κρατική ενίσχυση),

(3) Η Δημοκρατία της Πολωνίας θα ορίσει έναν εθνικό φορέα ή υπηρεσία ως αρχή εποπτείας με αρμοδιότητα τα θέματα σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις,

(4) Η εν λόγω αρχή εποπτείας θα είναι αρμόδια για την ανάλυση των υφισταμένων και των προσεχών μεμονωμένων ενισχύσεων και προγραμμάτων ενισχύσεων στη Δημοκρατία της Πολωνίας και θα διατυπώνει γνώμη για τη συμβατότητά τους με το άρθρο 63 παράγραφοι 1 σημείο iii) και 2 της ευρωπαϊκής συμφωνίας, και το άρθρο 8 παράγραφοι 1 σημείο iii) 2 και 4 του πρωτοκόλλου 2 της ευρωπαϊκής συμφωνίας για τα προϊόντα της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα (ΕΚΑΧ),

(5) Η Δημοκρατία της Πολωνίας θα διασφαλίζει, κατά τη θέσπιση των αναγκαίων διατάξεων για την εξασφάλιση αποτελεσματικής παρακολούθησης, ότι η αρχή εποπτείας θα λαμβάνει εγκαίρως όλες τις σχετικές πληροφορίες από τις λοιπές δημόσιες υπηρεσίες σε κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο,

(6) Η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων θα παρέχει, στο πλαίσιο των κατάλληλων κοινοτικών προγραμμάτων, συνδρομή στην αρχή εποπτείας υπό μορφή υλικού τεκμηρίωσης, κατάρτισης, εκπαιδευτικών ταξιδιών και άλλης σχετικής τεχνικής βοήθειας,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Άρθρο 1

Με την παρούσα απόφαση θεσπίζονται οι διατάξεις εφαρμογής του άρθρου 63 παράγραφοι 1 σημείο iii) και 2 περί κρατικών ενισχύσεων σύμφωνα με το άρθρο 63 παράγραφος 3 της ευρωπαϊκής συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Δημοκρατίας της Πολωνίας, αφετέρου, και του άρθρου 8 παράγραφοι 1 σημείο iii) και 2 του πρωτοκόλλου αριθ. 2 της συμφωνίας αυτής για τα προϊόντα της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα (ΕΚΑΧ), κατά τα διαλαμβανόμενα στο παράρτημα της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 2

Οι παρούσες διατάξεις εφαρμογής αρχίζουν να ισχύουν την πρώτη ημέρα του μήνα που ακολουθεί την έκδοσή τους,

Βρυξέλλες, 23 Μαΐου 2001.

Για το Συμβούλιο Σύνδεσης

Ο Πρόεδρος

W. Bartoszewski

Διατάξεις εφαρμογής

του άρθρου 63 παράγραφος 1 σημείο iii) και παράγραφος 2 για τις κρατικές ενισχύσεις σύμφωνα με το άρθρο 63 παράγραφος 3 της Ευρωπαϊκής Συμφωνίας Σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Δημοκρατίας της Πολωνίας, αφετέρου και του άρθρου 8 παράγραφος 1 σημείο iii) και παράγραφος 2 του πρωτοκόλλου αριθ. 2 για τα προϊόντα της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα (ΕΚΑΧ), της συμφωνίας αυτής

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ

Άρθρο 1

Παρακολούθηση των κρατικών ενισχύσεων από τις αρχές εποπτείας

Σύμφωνα με τους ισχύοντες διαδικαστικούς κανόνες στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα ("Κοινότητα") και τη Δημοκρατία της Πολωνίας, οι αρμόδιες αρχές εποπτείας της Κοινότητας και της Δημοκρατίας της Πολωνίας παρακολουθούν τη χορήγηση κρατικών ενισχύσεων και εξετάζουν τη συμβατότητά τους με τις διατάξεις της ευρωπαϊκής συμφωνίας. Αρχή εποπτείας της Κοινότητας είναι η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ("η Επιτροπή") και της Δημοκρατίας της Πολωνίας η Υπηρεσία ανταγωνισμού και προστασίας του καταναλωτή.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ

Άρθρο 2

Κριτήρια συμβατότητας

1. Η κατά το άρθρο 1 εκτίμηση της συμβατότητας μεμονωμένων ενισχύσεων και προγραμμάτων ενισχύσεων με την ευρωπαϊκή συμφωνία, πραγματοποιείται με βάση τα κριτήρια που συνεπάγεται η εφαρμογή των κανόνων του άρθρου 87 της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, συμπεριλαμβανομένου του παρόντος και μελλοντικού παράγωγου δικαίου και των πλαισίων, οδηγιών και άλλων σχετικών κοινοτικών διοικητικών πράξεων, της νομολογίας του Πρωτοδικείου και του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και αποφάσεων του Συμβουλίου Σύνδεσης κατά το άρθρο 4 παράγραφος 3.

Στην περίπτωση που οι ενισχύσεις και τα προγράμματα ενισχύσεων προορίζονται για προϊόντα που καλύπτονται από το πρωτόκολλο αριθ. 2 της ευρωπαϊκής συμφωνίας, η πρώτη πρόταση της παρούσας παραγράφου εφαρμόζεται πλήρως με την εξαίρεση ότι η εκτίμηση της συμβατότητας δεν θα γίνεται βάσει των κριτηρίων που προκύπτουν από την εφαρμογή των κανόνων του άρθρου 87 της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας αλλά βάσει των κριτηρίων που προκύπτουν από την εφαρμογή των διατάξεων περί κρατικών ενισχύσεων της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα.

2. Η αρχή εποπτείας της Δημοκρατίας της Πολωνίας ενημερώνεται για όλες τις πράξεις που αφορούν τη θέσπιση, την κατάργηση ή την τροποποίηση των κοινοτικών κριτηρίων συμβατότητας που αναφέρονται στην παράγραφο 1, εφόσον αυτά δεν δημοσιεύονται αλλά ανακοινώνονται σε όλα τα κράτη μέλη.

3. Αν οι μεταβολές αυτές δεν αποτελέσουν αντικείμενο αντιρρήσεων από τη Δημοκρατία της Πολωνίας εντός τριών μηνών από την παραλαβή των σχετικών επίσημων πληροφοριών, καθιερώνονται πλέον ως κριτήρια συμβατότητας όπως προβλέπεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. Αν όμως προβληθούν αντιρρήσεις από τη Δημοκρατία της Πολωνίας, όσον αφορά την προσέγγιση νομοθεσιών που προβλέπει η ευρωπαϊκή συμφωνία, διεξάγονται διαβουλεύσεις σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8 των παρουσών διατάξεων.

4. Οι ίδιες αρχές ισχύουν και ως προς άλλες σημαντικές αλλαγές της κοινοτικής πολιτικής κρατικών ενισχύσεων.

Άρθρο 3

Ελάχιστη ενίσχυση

Τα προγράμματα ενισχύσεων ή οι μεμονωμένες ενισχύσεις που δεν αφορούν εξαγωγικές ενισχύσεις και είναι μικρότερες από το κατώτατο όριο που εφαρμόζει η Κοινότητα ως ελάχιστη βοήθεια(1) θεωρείται ότι έχουν ασήμαντες συνέπειες για τον ανταγωνισμό και το εμπόριο μεταξύ των μερών και δεν διέπονται, συνεπώς, από τις παρούσες διατάξεις εφαρμογής. Το παρόν άρθρο δεν ισχύει για τις βιομηχανίες που εμπίπτουν στη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα (ΕΚΑΧ), για τα ναυπηγεία, τις μεταφορές ή τις ενισχύσεις προς κάλυψη δαπανών στους τομείς γεωργίας και αλιείας.

Άρθρο 4

Παρεκκλίσεις

1. Σύμφωνα με το άρθρο 63 παράγραφος 4 στοιχείο α) της ευρωπαϊκής συμφωνίας και εντός του ορίου αυτού, η Δημοκρατία της Πολωνίας θεωρείται ως περιοχή όμοια με τις περιοχές της Κοινότητας που αναφέρονται στο άρθρο 87 παράγραφος 3 στοιχείο α) της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

2. Οι αρχές εποπτείας αξιολογούν από κοινού τις μέγιστες ενισχύσεις και την κάλυψη συγκεκριμένων περιοχών της Δημοκρατίας της Πολωνίας επιλέξιμων για εθνική περιφερειακή βοήθεια. Υποβάλλουν κοινή πρόταση στην επιτροπή σύνδεσης, η οποία και λαμβάνει απόφαση επί του θέματος.

3. Οι αρχές εποπτείας, δύνανται εφόσον είναι αναγκαίο και κατόπιν αιτήσεως της Δημοκρατίας της Πολωνίας να προβούν από κοινού στην εκτίμηση των προβλημάτων που θέτει η εφαρμογή του κοινοτικού κεκτημένου στον τομέα των κρατικών ενισχύσεων που χορηγεί η Δημοκρατία της Πολωνίας κατά την ολοκλήρωση της μετάβασής της στην οικονομία της αγοράς. Η εκτίμηση αυτών των προβλημάτων δεν θα αφορά τους τομείς της γεωργίας, αλιείας, άνθρακα και χάλυβα, ούτε τους ευαίσθητους τομείς (αυτοκίνητα οχήματα, συνθετικές ίνες και ναυπηγεία) για τους οποίους υφίστανται ειδικά κοινοτικά καθεστώτα. Οι αρχές εποπτείας παρουσιάζουν, ενδεχομένως, κοινή πρόταση στο Συμβούλιο σύνδεσης, το οποίο δύναται να αποφασίσει.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Άρθρο 5

Εξέταση ορισμένων ενισχύσεων

1. Τα προγράμματα ενισχύσεων ή οι μεμονωμένες ενισχύσεις -ανεξάρτητα από το αν καλύπτονται από κοινοτικά πλαίσια και οδηγίες ή όχι- όταν το ποσό που αντιπροσωπεύουν υπερβαίνει τα 3 εκατομμύρια ευρώ, είναι δυνατόν να υποβληθούν από τη σχετική αρχή εποπτείας στην υποεπιτροπή που ασχολείται με θέματα πολιτικής ανταγωνισμού και κρατικών ενισχύσεων για εξέταση. Η υποεπιτροπή μπορεί να υποβάλει έκθεση προς την επιτροπή σύνδεσης, η οποία και δύναται να λάβει αποφάσεις ή να διατυπώσει συστάσεις σχετικά με τη συμβατότητα του προγράμματος ενισχύσεων ή της μεμονωμένης ενίσχυσης με την ευρωπαϊκή συμφωνία και τις παρούσες διατάξεις εφαρμογής.

2. Κύριος σκοπός των αποφάσεων ή των συστάσεων αυτών είναι να αποφευχθεί η λήψη μέτρων εμπορικής άμυνας λόγω της σχετικής ενίσχυσης.

3. Η επιτροπή σύνδεσης μπορεί να αποφασίσει την περαιτέρω επέκταση της δυνατότητας εξέτασης σύμφωνα με το παρόν άρθρο.

Άρθρο 6

Αίτηση ενημέρωσης

Αν η αρχή εποπτείας κάποιου μέρους πληροφορηθεί ότι πρόγραμμα ενισχύσεων ή μεμονωμένη ενίσχυση φαίνεται να θίγει σημαντικά συμφέροντά του, μπορεί να ζητήσει σχετική ενημέρωση από την αρμόδια αρχή. Και οι δύο αρχές προσπαθούν, οπωσδήποτε, να αλληλοενημερώνονται για τις σημαντικές εξελίξεις που είναι δυνατό να παρουσιάζουν πρακτικό ενδιαφέρον για το άλλο μέρος.

Άρθρο 7

Διαβουλεύσεις και συνεργασία

1. Όταν η Επιτροπή και η αρχή εποπτείας της Δημοκρατίας της Πολωνίας θεωρούν ότι η χορήγηση κρατικής ενίσχυσης στο χώρο ευθύνης της άλλης αρχής θίγει σοβαρά σημαντικά συμφέροντά της μπορεί να ζητήσει διαβουλεύσεις με την άλλη αρχή και στη συνέχεια να καλέσει την αρχή εποπτείας του άλλου μέρους να κινήσει κάθε κατάλληλη διαδικασία με σκοπό την αποκατάσταση της ζημίας. Τούτο ισχύει με την επιφύλαξη κάθε ενέργειας στο πλαίσιο της σχετικής νομοθεσίας του αντίστοιχου μέρους και δεν περιορίζει την πλήρη ελευθερία της αρχής, στην οποία απευθύνεται το σχετικό αίτημα να αποφασίσει τελεσιδίκως στο πλαίσιο των διατάξεων της ευρωπαϊκής συμφωνίας.

2. Η αρχή εποπτείας στην οποία απευθύνεται το σχετικό αίτημα εξετάζει πλήρως και με ευνοϊκό πνεύμα τους ισχυρισμούς και τα πραγματικά περιστατικά που της παρουσιάζει η αιτούσα αρχή και, ιδίως, τις προβαλλόμενες επιζήμιες συνέπειες για τα σημαντικά συμφέροντα του αιτούντος μέρους.

3. Με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων και υποχρεώσεών τους, οι αρχές εποπτείας που διενεργούν μεταξύ τους διαβουλεύσεις σύμφωνα με το παρόν άρθρο υποχρεούνται να καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για την εξεύρεση, εντός τριών μηνών, αμοιβαία αποδεκτής λύσης στο πλαίσιο των αντίστοιχων συμφερόντων τους.

Άρθρο 8

Επίλυση προβλημάτων

1. Όταν οι διαβουλεύσεις βάσει του άρθρου 7 δεν οδηγούν σε αμοιβαία αποδεκτή λύση, πραγματοποιείται ανταλλαγή απόψεων στο πλαίσιο της υποεπιτροπής που ασχολείται με θέματα πολιτικής ανταγωνισμού και κρατικών ενισχύσεων και συγκροτείται στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής συμφωνίας μετά από αίτηση ενός μέρους εντός τριών μηνών μετά την υποβολή της αίτησης.

2. Σε περίπτωση που η εν λόγω ανταλλαγή απόψεων δεν οδηγήσει σε αμοιβαία αποδεκτή λύση ή παρελθούσης της προθεσμίας, της παραγράφου 1, το θέμα μπορεί να υποβληθεί στην επιτροπή σύνδεσης, η οποία μπορεί να διατυπώσει τις κατάλληλες συστάσεις για τη διευθέτηση αυτών των περιπτώσεων.

3. Οι διαδικασίες αυτές τελούν υπό την επιφύλαξη κάθε ενεργείας βάσει του άρθρου 63 παράγραφος 6 της ευρωπαϊκής συμφωνίας και του άρθρου 8 παράγραφος 6 του πρωτοκόλλου 2 της ευρωπαϊκής συμφωνίας για τα προϊόντα της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα (ΕΚΑΧ). Τα μέτρα εμπορικής πολιτικής θα ήταν, ωστόσο, σκόπιμο να χρησιμοποιούνται ως τελευταία λύση.

Άρθρο 9

Απόρρητος και εμπιστευτικός χαρακτήρας των πληροφοριών

1. Όσον αφορά το άρθρο 63 παράγραφος 7 της ευρωπαϊκής συμφωνίας, καμία από τις αρχές εποπτείας δεν υποχρεούται να παρέχει πληροφορίες στην άλλη αρχή, αν η αποκάλυψη των πληροφοριών αυτών στην αιτούσα αρχή απαγορεύεται από τη νομοθεσία στην οποία υπόκειται η αρχή που κατέχει τις πληροφορίες.

2. Κάθε αρχή εποπτείας συμφωνεί να σεβαστεί τον εμπιστευτικό χαρακτήρα των πληροφοριών που της παρέχονται εμπιστευτικά από την άλλη αρχή.

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Άρθρο 10

Απογραφή

1. Στο πλαίσιο των σχετικών κοινοτικών προγραμμάτων, η Επιτροπή παρέχει συνδρομή στη Δημοκρατία της Πολωνίας για τη σύνταξη και την τακτική ενημέρωση ενός πίνακα των προγραμμάτων ενισχύσεων και των μεμονωμένων ενισχύσεων, ο οποίος καταρτίζεται υπό τις ίδιες προϋποθέσεις που ισχύουν και ενδοκοινοτικώς, ώστε να διασφαλιστεί και να επαυξηθεί η διαφάνεια.

2. Η Επιτροπή παρέχει στη Δημοκρατία της Πολωνίας τακτική ενημέρωση για το έντυπο υλικό που παράγει για τον ίδιο σκοπό για τα κράτη μέλη της Κοινότητας.

Άρθρο 11

Αμοιβαία ενημέρωση

Αμφότερα τα μέρη υποχρεούνται να διασφαλίζουν διαφάνεια στον τομέα των κρατικών ενισχύσεων, φροντίζοντας να προβαίνουν στις κατάλληλες δημοσιεύσεις και να ανταλλάσσουν σε τακτική και αμοιβαία βάση πληροφορίες για την πολιτική κρατικών ενισχύσεων.

ΔΙΑΦΟΡΑ

Άρθρο 12

Διοικητική συνδρομή (γλώσσες)

Η Επιτροπή και η αρχή εποπτείας της Δημοκρατίας της Πολωνίας φροντίζουν για την πρακτική διευθέτηση της αμοιβαίας συνδρομής ή κάθε άλλη κατάλληλη λύση, ιδίως στο ζήτημα των μεταφράσεων.

(1) Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Επιτροπής για την ελάχιστη ενίσχυση, το ελάχιστο κοινοτικό επίπεδο ανέρχεται σήμερα σε συνολικό ποσό ενίσχυσης ανά επιχείρηση ύψους 100000 ECU για τριετή περίοδο (ΕΕ C 68, της 6.3.1996 σελ. 9).

Top