EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001D0496

2001/496/ΚΕΠΠΑ: Απόφαση του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2001, σχετικά με το καθεστώς που ισχύει για το στρατιωτικό προσωπικό των κρατών μελών που αποσπάται στη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου προκειμένου να συσταθεί το Στρατιωτικό Επιτελείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

OJ L 181, 4.7.2001, p. 1–5 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 27/06/2003; καταργήθηκε από 32003D0479 . Latest consolidated version: 25/06/2001

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/496/oj

32001D0496

2001/496/ΚΕΠΠΑ: Απόφαση του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2001, σχετικά με το καθεστώς που ισχύει για το στρατιωτικό προσωπικό των κρατών μελών που αποσπάται στη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου προκειμένου να συσταθεί το Στρατιωτικό Επιτελείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 181 της 04/07/2001 σ. 0001 - 0005


Απόφαση του Συμβουλίου

της 25ης Ιουνίου 2001

σχετικά με το καθεστώς που ισχύει για το στρατιωτικό προσωπικό των κρατών μελών που αποσπάται στη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου προκειμένου να συσταθεί το Στρατιωτικό Επιτελείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

(2001/496/ΚΕΠΠΑ)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, και ιδίως το άρθρο 28 παράγραφος 1,

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 207 παράγραφος 2,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Το Συμβούλιο εξέδωσε στις 22 Ιανουαρίου 2001 την απόφαση 2001/79/ΚΕΠΠΑ για τη σύσταση της στρατιωτικής επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης(1).

(2) Το Συμβούλιο εξέδωσε στις 22 Ιανουαρίου 2001 την απόφαση 2001/80/ΚΕΠΠΑ για τη σύσταση του Στρατιωτικού Επιτελείου της Ευρωπαϊκής Ένωσης(2).

(3) Σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 της απόφασης 2001/80/ΚΕΠΠΑ, τα μέλη του Στρατιωτικού Επιτελείου υπόκεινται στους κανόνες που θα θεσπισθούν με απόφαση του Συμβουλίου.

(4) Κατά συνέπεια, θα πρέπει να ορισθούν οι κανόνες αυτοί,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1

Ορισμός

1. Το παρόν καθεστώς καλύπτει το αποσπασμένο στρατιωτικό προσωπικό των κρατών μελών (εφεξής "αποσπασμένοι στρατιωτικοί") στη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου (εφεξής "Γενική Γραμματεία"), σύμφωνα με την απόφαση 2001/80/ΚΕΠΠΑ.

2. Οι εμπίπτοντες στο παρόν καθεστώς πρέπει, κατά τη διάρκεια της απόσπασής τους, να έχουν έμμισθη απασχόληση σε ένοπλη δύναμη κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

3. Οι αποσπασμένοι στρατιωτικοί πρέπει να έχουν την ιθαγένεια κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 2

Διάρκεια της απόσπασης

1. Οι αποσπασμένοι στρατιωτικοί μπορούν να αποσπώνται επί τριετές το πολύ διάστημα. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και ανάλογα με τα συγκεκριμένα καθήκοντα που τους ανατίθενται, η απόσπαση μπορεί να παρατείνεται επί διάστημα το πολύ ενός έτους.

Οι υπηρεσίες τους παρέχονται με καθεστώς πλήρους απασχόλησης καθ' όλη τη διάρκεια της απόσπασής τους.

2. Η πιθανή διάρκεια της απόσπασης καθορίζεται κατά την τοποθέτηση στη Γενική Γραμματεία, κατά την ανταλλαγή επιστολών που αναφέρεται στο άρθρο 18 παράγραφος 2.

3. Κατά γενικό κανόνα, η απόσπαση ενός και του αυτού στρατιωτικού στην Γενική Γραμματεία γίνεται μία και μόνη φορά. Εντούτοις, αποσπασμένος στρατιωτικός ο οποίος έχει ήδη αποσπασθεί μία φορά, είναι δυνατό να αποσπασθεί εκ νέου μετά την πάροδο, εκτός εξαιρετικής περιπτώσεως, χρονικού διαστήματος τριών τουλάχιστον ετών μεταξύ του τέλους της προηγούμενης απόσπασης και της νέας απόσπασης, εάν οι συνθήκες δικαιολογούν κάτι τέτοιο και σε συμφωνία με τον Γενικό Γραμματέα/Ύπατο Εκπρόσωπο.

Άρθρο 3

Καθήκοντα

1. Ενεργώντας υπό την εποπτεία του Γενικού Γραμματέα/Ύπατου Εκπροσώπου, οι αποσπασμένοι στρατιωτικοί εκτελούν την αποστολή, ασκούν τα καθήκοντα και επιτελούν τις λειτουργίες που τους ανατίθενται σύμφωνα με το παράρτημα της απόφασης 2001/80/ΚΕΠΠΑ.

2. Εκτός ειδικής εντολής χορηγούμενης υπό την εποπτεία του Γενικού Γραμματέα/Ύπατου Εκπροσώπου, οι αποσπασμένοι στρατιωτικοί δεν μπορούν να δεσμεύουν την Γενική Γραμματεία έναντι τρίτων.

Άρθρο 4

Επίπεδο, επαγγελματική πείρα, γλωσσικές γνώσεις

1. Μπορεί να αποσπασθεί στη Γενική Γραμματεία ο στρατιωτικός που εκτελεί καθήκοντα σχεδιασμού ή μελέτης, ο οποίος επιδεικνύει υψηλό βαθμό ικανότητας για τα προς εκτέλεση καθήκοντα.

2. Ο αποσπασμένος στρατιωτικός πρέπει να έχει πλήρη γνώση μιας των γλωσσών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ικανοποιητική γνώση μιας άλλης από αυτές τις γλώσσες στο μέτρο που είναι αναγκαίο για την εκπλήρωση των καθηκόντων που του ανατίθενται.

3. Το ενδεικνυόμενο επίπεδο χαρακτηρισμού ασφαλείας του αποσπασμένου στρατιωτικού, το οποίο δεν μπορεί να είναι χαμηλότερο από το SECRET, πρέπει να ορίζεται στην ανταλλαγή επιστολών η οποία αναφέρεται στο άρθρο 18 παράγραφος 2.

4. Ο αποσπασμένος στρατιωτικός πρέπει να διαθέτει καλή γνώση της χρήσης των τεχνολογιών της πληροφορίας.

Άρθρο 5

Κοινωνική ασφάλιση

1. Πριν από την απόσπαση, η δημόσια διοίκηση από την οποία εξαρτάται ο προς απόσπαση στρατιωτικός πρέπει να διαβιβάσει στη Γενική Γραμματεία βεβαίωση ότι, κατά τη διάρκεια της απόσπασής του, ο ενδιαφερόμενος εξακολουθεί να υπάγεται στη νομοθεσία για την κοινωνική ασφάλιση η οποία ισχύει για τη δημόσια διοίκηση που τον απασχολεί και η οποία καλύπτει τα έξοδα στα οποία αυτός υποβάλλεται στην αλλοδαπή.

2. Από την ημέρα που αναλαμβάνει τα καθήκοντά του, ο αποσπασμένος στρατιωτικός καλύπτεται προσωπικά κατά των κινδύνων ατυχήματος, υπό τους όρους που ισχύουν στη Γενική Γραμματεία για το προσωπικό που δεν εμπίπτει στον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης.

Άρθρο 6

Διακοπή ή λήξη της απόσπασης

1. Ο Γενικός Γραμματέας/Ύπατος Εκπρόσωπος μπορεί να εγκρίνει τη διακοπή της απόσπασης και καθορίζει τους σχετικούς όρους. Οι αποζημιώσεις που αναφέρονται στα άρθρα 12 και 13 δεν καταβάλλονται κατά τη διάρκεια της διακοπής αυτής. Οι αποζημιώσεις που αναφέρονται στα άρθρα 14 και 15 καταβάλλονται μόνον αν η διακοπή ζητηθεί από το Γενικό Γραμματέα/Ύπατο Εκπρόσωπο.

2. Η απόσπαση μπορεί να λήξει, αν το απαιτεί το συμφέρον της Γενικής Γραμματείας ή της εθνικής διοίκησης στην οποία υπάγεται ο αποσπασμένος στρατιωτικός, ή για οποιαδήποτε άλλη δικαιολογημένη αιτία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Άρθρο 7

1. Ο αποσπασμένος στρατιωτικός πρέπει να ασκεί τα καθήκοντά του και να ενεργεί λαμβάνοντας αποκλειστικά υπόψη τα συμφέροντα του Συμβουλίου.

2. Ο αποσπασμένος στρατιωτικός αποφεύγει κάθε πράξη και, ειδικότερα, κάθε δημόσια διατύπωση γνώμης που δύναται να θίξει το κύρος του λειτουργήματός του.

3. Κάθε αποσπασμένος στρατιωτικός, ο οποίος, κατά την άσκηση των καθηκόντων του, αναγκάζεται να εκφέρει γνώμη για θέμα στο χειρισμό ή στην επίλυση του οποίου έχει προσωπικό συμφέρον που θέτει εν αμφιβόλω την ανεξαρτησία του, οφείλει να ενημερώνει σχετικά τον προϊστάμενο της υπηρεσίας.

4. Ο αποσπασμένος στρατιωτικός τηρεί τη μεγαλύτερη δυνατή διακριτικότητα σε ό,τι αφορά τα γεγονότα και τις πληροφορίες που περιέρχονται στην αντίληψή του κατά την άσκηση ή επ' ευκαιρία της άσκησης των καθηκόντων του. Δεν ανακοινώνει, με οποιονδήποτε τρόπο, σε μη εξουσιοδοτημένο να λάβει γνώση άτομο, έγγραφα ή πληροφορίες που δεν δίδονται νομίμως στη δημοσιότητα. Ο αποσπασμένος στρατιωτικός υπόκειται στην υποχρέωση αυτή και μετά τη λήξη των καθηκόντων του.

5. Ο αποσπασμένος στρατιωτικός δεν δημοσιεύει ούτε δίνει προς δημοσίευση, μόνος ή σε συνεργασία με άλλους, κείμενα σχετιζόμενα με τη δραστηριότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον δεν έχει λάβει σχετική άδεια υπό τις προϋποθέσεις και σύμφωνα με τους κανόνες που ισχύουν στη Γενική Γραμματεία.

6. Ο αποσπασμένος στρατιωτικός υπόκειται στους κανόνες ασφαλείας που ισχύουν στη Γενική Γραμματεία.

7. Όλα τα δικαιώματα τα οποία αφορούν εργασίες που εκτελούνται από τον αποσπασμένο στρατιωτικό κατά την άσκηση των καθηκόντων του, περιέρχονται στη Γενική Γραμματεία.

8. Ο αποσπασμένος στρατιωτικός υποχρεούται να διαμένει στον τόπο διορισμού του ή σε απόσταση μη παρεμποδίζουσα την άσκηση των καθηκόντων του.

9. Ο αποσπασμένος στρατιωτικός υποχρεούται να επικουρεί και να συμβουλεύει τους ιεραρχικά ανωτέρους του εκεί όπου έχει αποσπασθεί. Είναι υπεύθυνος έναντι αυτών κατά την εκτέλεση των καθηκόντων που του ανατίθενται.

10. Μια απόσπαση μπορεί να τερματισθεί χωρίς προειδοποίηση σε περίπτωση σοβαρής, εκούσιας ή εξ αμελείας, παράλειψης των υποχρεώσεων τις οποίες πρέπει να τηρεί ο αποσπασμένος στρατιωτικός. Η απόφαση λαμβάνεται από το Γενικό Γραμματέα/Ύπατο Εκπρόσωπο, αφού προηγουμένως δοθεί στον ενδιαφερόμενο η δυνατότητα να προβεί στην υπεράσπισή του. Πριν να λάβει απόφαση, ο Γενικός Γραμματέας/Ύπατος Εκπρόσωπος ενημερώνει σχετικά τον Μόνιμο Αντιπρόσωπο του κράτους μέλους του οποίου είναι υπήκοος ο αποσπασμένος στρατιωτικός. Αφού ληφθεί αυτή η απόφαση, δεν καταβάλλονται οι αποζημιώσεις που προβλέπονται από τα άρθρα 14 και 15.

Πριν από την απόφαση που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο, ο Γενικός Γραμματέας/Ύπατος Εκπρόσωπος μπορεί να παύσει τον αποσπασμένο στρατιωτικό σε περίπτωση που υπάρχουν υπόνοιες ότι έχει διαπράξει σοβαρή παράλειψη, υπό την προϋπόθεση ότι ο ενδιαφερόμενος έχει μπορέσει να προβεί στην υπεράσπισή του. Οι αποζημιώσεις που προβλέπονται από τα άρθρα 12 και 13 δεν καταβάλλονται κατά τη διάρκεια της εν λόγω παύσης άσκησης των καθηκόντων, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τρεις μήνες.

Ο Γενικός Γραμματέας/Ύπατος Εκπρόσωπος μπορεί να επισημαίνει στις εθνικές αρχές κάθε παραβίαση, από μέρους του αποσπασμένου στρατιωτικού του καθορισμένου καθεστώτος ή των κανόνων που αναφέρονται στην παρούσα απόφαση.

Ο αποσπασμένος στρατιωτικός εξακολουθεί να υπόκειται στους εθνικούς του πειθαρχικούς κανόνες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

ΟΡΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Άρθρο 8

Διάρκεια εργασίας - Ωράρια

1. Ο αποσπασμένος στρατιωτικός υπόκειται στους κανόνες που ισχύουν στη Γενική Γραμματεία ως προς τη διάρκεια της εργασίας και το ωράριο.

2. Εντούτοις, στον αποσπασμένο στρατιωτικό δεν μπορεί να επιτραπεί εργασία με μειωμένο ωράριο.

Άρθρο 9

Άδειες - Αργίες

Ο αποσπασμένος στρατιωτικός υπόκειται στους κανόνες που ισχύουν στη Γενική Γραμματεία ως προς την ετήσια και ειδική άδεια καθώς και τις αργίες.

Άρθρο 10

Υπολογισμός - Έλεγχος

Ο υπολογισμός και ο έλεγχος των αδειών και των ωραρίων ανατίθενται στη διοίκηση της Γενικής Γραμματείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΛΑΒΩΝ

Α. Αποδοχές

Άρθρο 11

Γνωστοποίηση του ύψους του μισθού που καταβάλλει ο αρχικός εργοδότης

1. Η Μόνιμη Αντιπροσωπεία του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους πρέπει να γνωστοποιεί στη Γενική Γραμματεία, για κάθε αποσπασμένο στρατιωτικό, το ύψος του ετήσιου μεικτού μισθού του.

2. Η πληροφορία αυτή πρέπει να περιέχεται στην ανταλλαγή επιστολών που αναφέρεται στο άρθρο 18 παράγραφος 2.

Β. Αποζημιώσεις

Άρθρο 12

Αποζημιώσεις διαμονής

1. Ο αποσπασμένος στρατιωτικός δικαιούται, για την περίοδο που διαρκεί η απόσπασή του, ημερησίας αποζημιώσεως διαμονής 104,03 ευρώ. Η εν λόγω αποζημίωση καταβάλλεται μηνιαίως. Εντούτοις, κατά την ανταλλαγή επιστολών που αναφέρεται στο άρθρο 18 παράγραφος 2, μπορεί να ορισθεί ότι η εν λόγω αποζημίωση δεν θα καταβάλλεται.

2. Η αποζημίωση οφείλεται επίσης σε περίπτωση αποστολής, ετήσιας άδειας, ειδικής άδειας καθώς και κατά τη διάρκεια των αργιών που ισχύουν στη Γενική Γραμματεία.

3. Η αποζημίωση μειώνεται κατά 75 % αν ο τόπος πρόσληψης βρίσκεται σε απόσταση μικρότερη των 50 χιλιομέτρων από τον τόπο διορισμού.

4. Στον αποσπασμένο στρατιωτικό χορηγείται, κατά την ανάληψη των καθηκόντων του, προκαταβολή που αντιστοιχεί στις αποζημιώσεις που δικαιούται, σύμφωνα με την παράγραφο 1, για την περίοδο μεταξύ της ημέρας ανάληψης των καθηκόντων του και της τελευταίας ημέρας του δεύτερου μήνα μετά το μήνα της ανάληψης των καθηκόντων του.

Η καταβολή αυτή συνεπάγεται οριστική απόσβεση κάθε δικαιώματος νέων αποζημιώσεων για την περίοδο που καλύπτει.

Σε περίπτωση οριστικής λήξης των καθηκόντων του ενδιαφερομένου στη Γενική Γραμματεία, διαρκούσης της περιόδου που λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό της προκαταβολής, επιστρέφεται κλάσμα της προκαταβολής που χορηγήθηκε στον αποσπασμένο στρατιωτικό, αναλόγως του διαστήματος που δεν συμπληρώθηκε.

5. Η αποζημίωση διαμονής του αποσπασμένου στρατιωτικού μπορεί να αναθεωρείται λαμβάνοντας υπόψη την εξέλιξη των τιμών καταναλωτή στις Βρυξέλλες.

Άρθρο 13

Συμπληρωματική κατ' αποκοπήν αποζημίωση

Εκτός από την περίπτωση που ο τόπος πρόσληψης του αποσπασμένου στρατιωτικού βρίσκεται σε απόσταση μικρότερη των 50 χιλιομέτρων από τον τόπο διορισμού, του καταβάλλεται, ενδεχομένως, συμπληρωματική κατ' αποκοπήν αποζημίωση, η οποία αντιστοιχεί στη διαφορά μεταξύ, αφενός, των μεικτών ετήσιων αποδοχών που λαμβάνει από τον αρχικό εργοδότη του (πλην των οικογενειακών επιδομάτων) προσαυξημένων κατά την αποζημίωση διαμονής που του καταβάλλεται από τη Γενική Γραμματεία και, αφετέρου, του βασικού μισθού του βαθμού Α 8 κλιμάκιο 1 ή Β 5 κλιμάκιο 1, ανάλογα με την κατηγορία στην οποία θεωρείται ότι αντιστοιχούν τα καθήκοντα που ασκεί. Εντούτοις, κατά την ανταλλαγή επιστολών που αναφέρεται στο άρθρο 18 παράγραφος 2, μπορεί να ορισθεί ότι η εν λόγω αποζημίωση δεν θα καταβάλλεται.

Γ. Επιστροφή εξόδων

Άρθρο 14

Έξοδα ταξιδίου

1. Ο αποσπασμένος στρατιωτικός που δεν έχει μεταφέρει την οικοσκευή του από τον τόπο πρόσληψης στον τόπο διορισμού, δικαιούται για τον ίδιο μηνιαία καταβολή ποσού που αντιστοιχεί στο κόστος ενός ταξιδίου με επιστροφή από τον τόπο διορισμού στον τόπο πρόσληψης. Η πληρωμή πραγματοποιείται στο τέλος κάθε μήνα ή την τελευταία ημέρα της παροχής υπηρεσιών εφόσον η παροχή δεν καλύπτει όλο το μήνα. Το ποσό καθορίζεται κατ' αποκοπήν με βάση το κόστος του σιδηροδρομικού εισιτηρίου πρώτης θέσης, όταν το ταξίδι απλής μετάβασης δεν υπερβαίνει την απόσταση των 500 χιλιομέτρων. Αν η απόσταση είναι μεγαλύτερη από 500 χιλιόμετρα ή αν η συνήθης διαδρομή περιλαμβάνει και θαλάσσιο τμήμα, το ποσό καθορίζεται με βάση το κόστος του αεροπορικού εισιτηρίου οικονομικής θέσης με μειωμένη τιμή (τη χαμηλότερη τιμή που εφαρμόζουν οι αεροπορικές εταιρείες που συνδέουν τον τόπο πρόσληψης και τον τόπο διορισμού).

2. Η τιμή που λαμβάνεται υπόψη είναι εκείνη που ισχύει στο γραφείο ταξιδίων της Γενικής Γραμματείας την 1η Ιανουαρίου του τρέχοντος έτους. Η τιμή αυτή αναθεωρείται την 1η Ιουλίου για τους προορισμούς για τους οποίους το κόστος έχει αυξηθεί κατά ποσοστό άνω του 5 % από την 1η Ιανουαρίου. Αν η παροχή υπηρεσιών παύει πριν τη λήξη του μηνός, το ποσό υπολογίζεται κατ' αναλογίαν του αριθμού "δεδουλευμένων" ημερών.

3. Αν ο αποσπασμένος στρατιωτικός έχει μεταφέρει την οικοσκευή του από τον τόπο πρόσληψης στον τόπο διορισμού, δικαιούται κατ' έτος, για τον ίδιο, το (τη) σύζυγό του καθώς και τα συντηρούμενα τέκνα του, κατ' αποκοπήν καταβολή των εξόδων ταξιδίου με επιστροφή από τον τόπο διορισμού στον τόπο πρόσληψης, σύμφωνα με τους κανόνες και υπό τους όρους που ισχύουν στη Γενική Γραμματεία.

4. Σύμφωνα με τους κανόνες και υπό τους όρους που ισχύουν στη Γενική Γραμματεία, ο αποσπασμένος στρατιωτικός δικαιούται επιστροφής εξόδων ταξιδίου:

α) για τον ίδιο:

- επ' ευκαιρία της απόσπασής του, από τον τόπο πρόσληψης στον τόπο διορισμού,

- επ' ευκαιρία της λήξης της απόσπασής του, από τον τόπο διορισμού στον τόπο πρόσληψης.

β) για το (τη) σύζυγο και τα συντηρούμενα τέκνα:

- επ' ευκαιρία της μετακόμισης από τον τόπο πρόσληψης στον τόπο διορισμού,

- επ' ευκαιρία της λήξης της απόσπασης, από τον τόπο διορισμού στον τόπο πρόσληψης.

5. Θεωρείται ως τόπος πρόσληψης, για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης, ο τόπος στον οποίο ο αποσπασμένος στρατιωτικός ασκούσε τα καθήκοντά του για τον αρχικό του εργοδότη πριν από την απόσπασή του. Τόπος διορισμού είναι ο τόπος όπου βρίσκεται η υπηρεσία στην οποία έχει αποσπασθεί. Οι τόποι αυτοί επισημαίνονται κατά την ανταλλαγή επιστολών η οποία αναφέρεται στο άρθρο 18 παράγραφος 2.

6. Η ανταλλαγή επιστολών, η οποία αναφέρεται στο άρθρο 18 παράγραφος 2 μπορεί να ορίζει ότι η Γενική Γραμματεία δεν αναλαμβάνει τα έξοδα ταξιδίου.

Άρθρο 15

Έξοδα μετακόμισης

1. Η μεταφορά της οικοσκευής μπορεί να γίνει από τον αποσπασμένο στρατιωτικό, που υποχρεούται να μεταφέρει την κατοικία του στον τόπο διορισμού, εντός έξι μηνών, κατ' ανώτατο όριο, από την έναρξη των καθηκόντων του, εφόσον η προβλεπόμενη διάρκεια της απόσπασης είναι τουλάχιστον ενός έτους και ο τόπος πρόσληψης βρίσκεται σε απόσταση τουλάχιστον 50 χιλιομέτρων από τον τόπο διορισμού.

2. Οι δαπάνες για τη μεταφορά της οικοσκευής επιστρέφονται στον αποσπασμένο στρατιωτικό σύμφωνα με τους κανόνες και τους όρους που ισχύουν στη Γενική Γραμματεία.

3. Κατά τη λήξη της απόσπασης, η μετακόμιση πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός τριών μηνών από το τέλος της απόσπασης.

4. Η ανταλλαγή επιστολών, η οποία αναφέρεται στο άρθρο 18 παράγραφος 2 μπορεί να ορίζει ότι η Γενική Γραμματεία δεν αναλαμβάνει τα έξοδα μετακόμισης.

Άρθρο 16

Αποστολές - Έξοδα αποστολής

1. Ο αποσπασμένος στρατιωτικός μπορεί να λάβει μέρος σε αποστολή, τηρουμένου του άρθρου 3.

2. Τα έξοδα αποστολής καθορίζονται σύμφωνα με τους κανόνες και τους όρους που ισχύουν στη Γενική Γραμματεία για την επιστροφή των εξόδων αποστολής των υπαλλήλων.

Άρθρο 17

Προσαρμογή του καθεστώτος χρηματικών απολαβών

1. Το καθεστώς χρηματικών απολαβών που προβλέπεται στο παρόν κεφάλαιο στο οποίο υπόκειται ο αποσπασμένος στρατιωτικός, δεν αναθεωρείται καθ' όλη τη διάρκεια της απόσπασης.

2. Εντούτοις, η συμπληρωματική κατ' αποκοπήν αποζημίωση που αναφέρεται στο άρθρο 13 προσαρμόζεται, μία φορά κατ' έτος και χωρίς αναδρομικό αποτέλεσμα, ανάλογα με την εξέλιξη των βασικών μισθών των κοινοτικών υπαλλήλων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 18

Κονδύλια και συμβάσεις

1. Οι δαπάνες που προκύπτουν από την απόσπαση αποσπασμένων στρατιωτικών καταλογίζονται στον προϋπολογισμό του Συμβουλίου.

2. Η απόσπαση πραγματοποιείται μέσω ανταλλαγής επιστολών μεταξύ του Γενικού Γραμματέα/Ύπατου Εκπροσώπου και του Μόνιμου Αντιπροσώπου του ενδιαφερομένου κράτους μέλους. Στην ανταλλαγή επιστολών αναφέρονται τα ονόματα των προσώπων που είναι εξουσιοδοτημένα να καθορίσουν τις πρακτικές λεπτομέρειες της απόσπασης στα πλαίσια της παρούσας απόφασης, καθώς και την καταβολή των αποζημιώσεων που προβλέπονται στα άρθρα 12, 13, 14 και 15. Η επιστολή με την οποία παρατείνεται, διακόπτεται ή λήγει η απόσπαση, αποστέλλεται επίσης από το Γενικό Γραμματέα/Ύπατο Εκπρόσωπο. Ο αποσπασμένος στρατιωτικός παρουσιάζεται την πρώτη ημέρα της απόσπασής του στην αρμόδια υπηρεσία της Γενικής Διεύθυνσης Διοίκησης και Εθιμοτυπίας για τη διεκπεραίωση των διοικητικών διατυπώσεων εισόδου στην υπηρεσία. Η ανάληψη των καθηκόντων γίνεται την πρώτη ημέρα του μηνός.

Άρθρο 19

Εκκαθάριση των δαπανών

Οι πληρωμές πραγματοποιούνται από την αρμόδια υπηρεσία της Γενικής Διεύθυνσης Διοίκησης και Εθιμοτυπίας, σε ευρώ, σε τραπεζικό λογαριασμό ανοικτό σε τραπεζικό ίδρυμα στο Βέλγιο.

Άρθρο 20

Δαπάνες υποδομής

Οι δαπάνες που προορίζονται για τη δημιουργία των συνθηκών εργασίας (χώροι, έπιπλα, μηχανήματα κ.λπ.) των αποσπασμένων στρατιωτικών καταλογίζονται στις πιστώσεις λειτουργίας του Συμβουλίου.

Άρθρο 21

Η παρούσα απόφαση παράγει αποτελέσματα την ημέρα της υιοθέτησής της.

Άρθρο 22

Η παρούσα απόφαση δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα.

Λουξεμβούργο, 25 Ιουνίου 2001.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

A. Lindh

(1) ΕΕ L 27 της 30.1.2001, σ. 4.

(2) ΕΕ L 27 της 30.1.2001, σ. 7.

Top