EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001L0010

Οδηγία 2001/10/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2001, για την τροποποίηση της οδηγίας 91/68/ΕΟΚ του Συμβουλίου όσον αφορά την τρομώδη νόσο

OJ L 147, 31.5.2001, p. 41–41 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 032 P. 329 - 329
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 032 P. 329 - 329
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 032 P. 329 - 329
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 032 P. 329 - 329
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 032 P. 329 - 329
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 032 P. 329 - 329
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 032 P. 329 - 329
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 032 P. 329 - 329
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 032 P. 329 - 329
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 037 P. 253 - 253
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 037 P. 253 - 253
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 029 P. 274 - 274

No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; καταργήθηκε εμμέσως από 32016R0429

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2001/10/oj

32001L0010

Οδηγία 2001/10/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2001, για την τροποποίηση της οδηγίας 91/68/ΕΟΚ του Συμβουλίου όσον αφορά την τρομώδη νόσο

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 147 της 31/05/2001 σ. 0041 - 0041


Οδηγία 2001/10/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

της 22ας Μαΐου 2001

για την τροποποίηση της οδηγίας 91/68/ΕΟΚ του Συμβουλίου όσον αφορά την τρομώδη νόσο

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 152 παράγραφος 4 στοιχείο β),

την πρόταση της Επιτροπής(1),

τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής(2),

ύστερα από διαβούλευση με την Επιτροπή των Περιφερειών,

αποφασίζοντας σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 251 της συνθήκης(3),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Το καθεστώς υγειονομικού ελέγχου για την τρομώδη νόσο το οποίο καλύπτει την διάθεση ζώων στην αγορά, καθορίζεται με την οδηγία 91/68/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 1991, σχετικά με το καθεστώς υγειονομικού ελέγχου που διέπει το ενδοκοινοτικό εμπόριο αιγοπροβάτων(4).

(2) Η Επιτροπή έχει λάβει επιστημονικές γνωμοδοτήσεις, ιδίως από την Επιστημονική Συντονιστική Επιτροπή, για διάφορα θέματα σχετικά με τις μεταδοτικές σπογγώδεις εγκεφαλοπάθειες (ΜΣΕ). Οι κανόνες της οδηγίας 91/68/ΕΟΚ πρέπει να αναθεωρηθούν υπό το πρίσμα των γνωμοδοτήσεων αυτών.

(3) Πρέπει να προβλεφθούν διατάξεις για όλα τα θέματα που σχετίζονται με τις ΜΣΕ, εφαρμοστέες ιδίως στην παραγωγή και την εμπορία των ζώντων ζώων και των προϊόντων ζωικής προέλευσης που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 του κανονισμού (EK) αριθ 999/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2001, για τη θέσπιση κανόνων πρόληψης καταπολέμησης και εξάλειψης ορισμένων μεταδοτικών σπογγωδών εγκεφαλοπαθειών(5).

(4) Η παρούσα οδηγία αφορά άμεσα τη δημόσια υγεία και σχετίζεται με τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Κατά συνέπεια, είναι σκόπιμο να επιλεγεί το άρθρο 152 παράγραφος 4 στοιχείο β) της συνθήκης ως νομική βάση για τον καθορισμό των κανόνων πρόληψης και καταπολέμησης ορισμένων μεταδοτικών σπογγωδών εγκεφαλοπαθειών.

(5) Πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως η οδηγία 91/68/ΕΟΚ,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

Άρθρο 1

Η οδηγία 91/68/ΕΟΚ τροποποιείται ως εξής:

1. Στο άρθρο 2 παράγραφος 7, η φράση "που απαριθμούνται στο παράρτημα Β στήλες Ι και ΙΙ" αντικαθίσταται από τη φράση "που απαριθμούνται στο παράρτημα Β στήλη Ι".

2. Το στοιχείο β) του άρθρου 6 διαγράφεται.

3. Στο άρθρο 7 παράγραφος 1, η φράση "που αναφέρονται στο παράρτημα Β στήλες ΙΙ και ΙΙΙ" αντικαθίσταται από τη φράση "που αναφέρονται στο παράρτημα Β στήλη ΙΙΙ".

4. Στο άρθρο 8 παράγραφος 1, η φράση "που απαριθμούνται στο παράρτημα Β στήλες ΙΙ και ΙΙΙ" αντικαθίσταται από τη φράση "που απαριθμούνται στο παράρτημα Β στήλη ΙΙΙ".

5. Η στήλη ΙΙ του παραρτήματος Β διαγράφεται.

Άρθρο 2

1. Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ το αργότερο στις 30 Ιουνίου 2001, τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία. Πληροφορούν αμέσως την Επιτροπή σχετικά.

Εφαρμόζουν τις διατάξεις αυτές από την 1η Ιουλίου 2001.

Όταν τα κράτη μέλη θεσπίζουν τις ανωτέρω διατάξεις, αυτές περιέχουν αναφορά στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από την αναφορά αυτή κατά την επίσημη έκδοσή τους. Ο τρόπος της αναφοράς αποφασίζεται από τα κράτη μέλη.

2. Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείμενο των διατάξεων εσωτερικού δικαίου που θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία. Η Επιτροπή ενημερώνει τα άλλα κράτη μέλη σχετικά.

Άρθρο 3

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Άρθρο 4

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 22 Μαΐου 2001.

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Η Πρόεδρος

N. Fontaine

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

M. Winberg

(1) ΕΕ C 45 της 19.2.1999, σ. 33.

(2) ΕΕ C 258 της 10.9.1999, σ. 19.

(3) Γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2000 (ΕΕ C 339 της 29.11.2000, σ. 128), και απόφαση του Συμβουλίου της 12ης Φεβρουαρίου 2001.

(4) ΕΕ L 46 της 19.2.1991, σ. 19. Η τελευταία τροποποίηση της οδηγίας αυτής έγινε με την απόφαση 94/953/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 371 της 31.12.1994, σ. 14).

(5) Βλέπε σελίδα 1 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας.

Top