EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001R1046

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1046/2001 της Επιτροπής, της 30ής Μαΐου 2001, για τη θέσπιση έκτακτων μέτρων στήριξης της αγοράς στον τομέα του χοιρείου και του βοείου κρέατος στις Κάτω Χώρες

OJ L 145, 31.5.2001, p. 31–34 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 24/07/2001; καταργήθηκε από 32001R1459

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/1046/oj

32001R1046

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1046/2001 της Επιτροπής, της 30ής Μαΐου 2001, για τη θέσπιση έκτακτων μέτρων στήριξης της αγοράς στον τομέα του χοιρείου και του βοείου κρέατος στις Κάτω Χώρες

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 145 της 31/05/2001 σ. 0031 - 0034


Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1046/2001 της Επιτροπής

της 30ής Μαΐου 2001

για τη θέσπιση έκτακτων μέτρων στήριξης της αγοράς στον τομέα του χοιρείου και του βοείου κρέατος στις Κάτω Χώρες

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2759/75 του Συμβουλίου, της 29ης Οκτωβρίου 1975, περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τομέα του χοιρείου κρέατος(1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1365/2000(2), και ιδίως το άρθρο 20 και το άρθρο 22 δεύτερο εδάφιο,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1254/1999 του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 1999, περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τομέα του βοείου κρέατος(3), και ιδίως τα άρθρα 39 και 41,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Λόγω της εμφάνισης του αφθώδους πυρετού σε ορισμένες περιοχές παραγωγής των Κάτω Χωρών, οι ολλανδικές αρχές καθόρισαν ζώνες προστασίας και εποπτείας δυνάμει του άρθρου 9 της οδηγίας 85/511/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 18ης Νοεμβρίου 1985, περί θεσπίσεως κοινοτικών μέτρων για την καταπολέμηση του αφθώδους πυρετού(4), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την πράξη προσχώρησης της Αυστρίας, της Φινλανδίας και της Σουηδίας. Συνεπώς, στις ζώνες αυτές απαγορεύεται προσωρινά το εμπόριο μόσχων και χοίρων.

(2) Υπάρχει κίνδυνος οι περιορισμοί της ελεύθερης κυκλοφορίας των εμπορευμάτων που απορρέουν από την εφαρμογή κτηνιατρικών μέτρων να διαταράξουν σοβαρά την αγορά του χοιρείου και του βοείου κρέατος στις Κάτω Χώρες. Εφεξής, είναι αναγκαίο να ληφθούν έκτακτα μέτρα στήριξης της αγοράς μόνο για τα ζωντανά ζώα που προέρχονται από άμεσα προσβεβλημένες ζώνες, μέτρα που θα ισχύσουν για όσο χρονικό διάστημα είναι απολύτως απαραίτητο.

(3) Προκειμένου να προληφθεί η διάδοση της επιζωοτίας, πρέπει να εξαιρεθούν οι χοίροι και οι μόσχοι που παράγονται στις εν λόγω ζώνες από το κανονικό κύκλωμα των προϊόντων που προορίζονται για την ανθρώπινη διατροφή και να μεταποιούνται σε προϊόντα που προορίζονται για σκοπούς άλλους εκτός της ανθρώπινης διατροφής, σύμφωνα με τις διατάξεις που προβλέπονται στο άρθρο 3 της οδηγίας 90/667/ΕΟΚ του Συμβουλίου(5), όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 92/118/ΕΟΚ(6).

(4) Η ταχεία και αποτελεσματική εκτέλεση των έκτακτων μέτρων στήριξης μπορεί να συναντήσει δυσκολίες λόγω προβλημάτων χωρητικότητας στις μονάδες επεξεργασίας ζωικών υποπροϊόντων στις οποίες πρέπει να μεταποιηθούν τα ζώντα ζώα. Πρέπει, επομένως, να επιτραπεί η αποθήκευση των σφαγέντων ζώων σε ψυκτικές αποθήκες και να καθοριστούν οι όροι επιτήρησης και ελέγχου που πρέπει να τηρούνται κατά την εν λόγω διαδικασία.

(5) Πρέπει να καθοριστεί ενίσχυση για την παράδοση στις αρμόδιες αρχές χοίρων προς πάχυνση, χοιριδίων και μόσχων που προέρχονται από τις εν λόγω ζώνες.

(6) Είναι βέβαιο ότι οι κτηνιατρικοί και εμπορικοί περιορισμοί θα συνεχίσουν να ισχύουν για αρκετούς μήνες. Είναι, επομένως, φρόνιμη και δικαιολογημένη η διακοπή της παραγωγής χοιριδίων μέσω απαγόρευσης της τεχνητής γονιμοποίησης των θηλυκών χοίρων, έτσι ώστε να αποφευχθεί η ανάγκη σφαγής των χοιριδίων μετά από λίγους μήνες, και να επιτευχθεί μείωση του αριθμού των χοίρων και, συνεπώς, του κινδύνου μελλοντικής εξάπλωσης της νόσου.

(7) Είναι σκόπιμο να εισαχθεί η εν λόγω απαγόρευση της τεχνητής γονιμοποίησης για τους παραγωγούς που παραδίδουν χοιρίδια βάσει του παρόντος καθεστώτος στήριξης. Οι παραγωγοί οφείλουν να διατηρήσουν τους μη γονιμοποιημένους θηλυκούς χοίρους στην εκμετάλλευσή τους μέχρι την άρση αυτής της απαγόρευσης, προτού να έχουν τη δυνατότητα να αρχίσουν εκ νέου να παράγουν χοιρίδια. Είναι, επομένως, δικαιολογημένη η αντιστάθμιση του κόστους το οποίο συνεπάγεται η παραμονή στις εκμεταλλεύσεις αυτών των θηλυκών χοίρων, μέσω ενίσχυσης η οποία χορηγείται σε μηνιαία βάση κατά τη διάρκεια της χρονικής περιόδου της ισχύος της απαγόρευσης της τεχνητής γονιμοποίησης.

(8) Οι αρμόδιες αρχές των Κάτω Χωρών πρέπει να θεσπίσουν τις διατάξεις οι οποίες είναι αναγκαίες για τη χορήγηση αυτής της ενίσχυσης, εφαρμόζοντας ταυτοχρόνως, όσον αφορά την υποβολή των αιτήσεων, τα μέτρα ελέγχου και τις κυρώσεις, τις διατάξεις που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3887/92 της Επιτροπής, της 23ης Δεκεμβρίου 1992, για τις λεπτομέρειες εφαρμογής του ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης και ελέγχου σχετικά με ορισμένα καθεστώτα κοινοτικών ενισχύσεων(7), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2721/2000(8), κατ' αναλογία.

(9) Λαμβανομένης υπόψη της έκτασης της επιζωοτίας, και ιδίως της διάρκειάς της και, συνεπώς, του μεγέθους των προσπαθειών που απαιτούνται για τη στήριξη της αγοράς, πρέπει οι δαπάνες να κατανεμηθούν μεταξύ της Κοινότητας και του συγκεκριμένου κράτους μέλους.

(10) Πρέπει να προβλεφθεί ότι οι ολλανδικές αρχές λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα ελέγχου και εποπτείας και ότι ενημερώνουν σχετικά την Επιτροπή.

(11) Οι περιορισμοί στην ελεύθερη κυκλοφορία των χοίρων και των μόσχων ισχύουν εδώ και πολλές εβδομάδες και οδηγούν σε σημαντική αύξηση του βάρους των ζώων και, κατά συνέπεια, σε απαράδεκτη κατάσταση όσον αφορά την καλή διαβίωση των ζώων. Ως εκ τούτου, δικαιολογείται να εφαρμοσθεί ο παρών κανονισμός αναδρομικά από τις 27 Απριλίου 2001.

(12) Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής διαχείρισης χοιρείου και βοείου κρέατος,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

1. Από τις 27 Απριλίου 2001, οι παραγωγοί μπορούν να λάβουν, μετά από αίτηση, ενίσχυση από τις ολλανδικές αρμόδιες αρχές, κατά την παράδοση σε αυτές, χοίρων για πάχυνση που υπάγονται στον κωδικό ΣΟ 0103 92 19, βάρους ίσου ή μεγαλύτερου από 80 χιλιόγραμμα κατά μέσο όρο ανά παρτίδα.

2. Από τις 27 Απριλίου 2001, οι παραγωγοί μπορούν να λάβουν, μετά από αίτηση, ενίσχυση που χορηγείται από τις αρμόδιες ολλανδικές αρχές, κατά την παράδοση σε αυτές, χοιριδίων που υπάγονται στον κωδικό ΣΟ 0103 91 10. Κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις της συνδυασμένης ονοματολογίας, το βάρος των χοιριδίων μπορεί να είναι μεγαλύτερο από 50 χιλιόγραμμα, αλλά όχι μεγαλύτερο από 60 χιλιόγραμμα κατά μέσο όρο ανά παρτίδα. Μπορούν να παραδοθούν μόνο χοιρίδια τα οποία δεν έχουν παχυνθεί σε εκμετάλλευση κλειστού κυκλώματος ή τα οποία δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν από εκμετάλλευση κλειστού κυκλώματος για δικούς της σκοπούς.

3. Από τις 27 Απριλίου 2001, οι παραγωγοί μπορούν να λάβουν, μετά από αίτηση, ενίσχυση που χορηγείται από τις αρμόδιες ολλανδικές αρχές, κατά την παράδοση σε αυτές, μόσχων που υπάγονται στον κωδικό ΣΟ 0102 90.

Άρθρο 2

Μπορούν να παραδοθούν μόνον τα ζώντα ζώα που έχουν εκτραφεί στις ζώνες προστασίας και εποπτείας που βρίσκονται στο εσωτερικό των διοικητικών περιφερειών που αναφέρονται στο παράρτημα Ι του παρόντος κανονισμού, εφόσον οι κτηνιατρικές διατάξεις που προβλέπονται από τις ολλανδικές αρχές εξακολουθούν να ισχύουν στις ζώνες αυτές κατά την ημέρα της παράδοσης των ζώων και εφόσον τα ζώα δεν έχουν εμβολιασθεί κατά του αφθώδους πυρετού και υπό τον όρο ότι κατά την ημέρα της παράδοσης δεν επιτρέπεται η μεταφορά των ζώων από την εκμετάλλευση στο σφαγείο σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 9 παράγραφοι 2 και 3 της οδηγίας 85/511/ΕΟΚ.

Άρθρο 3

Τα ζώα ζυγίζονται και θανατώνονται την ημέρα της παράδοσης με τρόπο που να μην μπορεί να διαδοθεί η επιζωοτία.

Τα ζώα μεταφέρονται αμέσως σε εγκαταστάσεις αξιοποίησης υποπροϊόντων ζωικής προέλευσης και μεταποιούνται σε προϊόντα που υπάγονται στους κωδικούς ΣΟ 1501 00 11, 1506 00 00 και 2301 10 00, σύμφωνα με τις διατάξεις που προβλέπονται στο άρθρο 3 της οδηγίας 90/667/ΕΟΚ.

Ωστόσο, τα ζώα δύνανται να μεταφέρονται σε σφαγείο όπου σφάζονται αμέσως και μπορούν να αποθηκευθούν σε ψυκτική αποθήκη πριν από τη μεταφορά σε μονάδα αξιοποίησης ζωικών υποπροϊόντων. Η διαδικασία σφαγής και αποθήκευσης πρέπει να διεξάγεται σύμφωνα με τις προδιαγραφές που προβλέπονται στο παράρτημα ΙΙ.

Οι εργασίες εκτελούνται υπό το διαρκή έλεγχο των αρμόδιων ολλανδικών αρχών.

Άρθρο 4

1. Η ενίσχυση για τους χοίρους προς πάχυνση που προβλέπεται στο άρθρο 1 παράγραφος 1, κατά την αναχώρηση από την εκμετάλλευση, ανέρχεται σε 113 ευρώ ανά 100 χιλιόγραμμα ζώντος βάρους κατά μέσο όρο ανά παρτίδα.

Για τους χοίρους προς πάχυνση των οποίων το βάρος είναι μεγαλύτερο από 120 χιλιόγραμμα κατά μέσο όρο ανά παρτίδα, η ενίσχυση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από την ενίσχυση παν έχει καθοριστεί για τους χοίρους προς πάχυνση βάρους 120 χιλιογράμμων κατά μέσο όρο ανά παρτίδα.

2. Η ενίσχυση για τα χοιρίδια που προβλέπεται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 καθορίζεται, κατά την αναχώρηση από το αγρόκτημα, σε 20 ευρώ ανά κεφαλή συν 0,95 ευρώ ανά χιλιόγραμμο ζώντος βάρους κατά μέσο όρο ανά παρτίδα, ανά ζώο.

Για τα χοιρίδια των οποίων το βάρος είναι μεγαλύτερο από 25 χιλιόγραμμα κατά μέσο όρο ανά παρτίδα, η ενίσχυση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από την ενίσχυση που έχει καθοριστεί για τα χοιρίδια βάρους 25 χιλιογράμμων κατά μέσο όρο ανά παρτίδα.

3. Η ενίσχυση για τους μόσχους που προβλέπεται στο άρθρο 1 παράγραφος 3, κατά την αναχώρηση από την εκμετάλλευση, ανέρχεται σε 200 ευρώ ανά 100 χιλιόγραμμα ζώντος βάρους. Για τους μόσχους των οποίων το βάρος είναι μεγαλύτερο από 260 χιλιόγραμμα κατά μέσο όρο ανά παρτίδα, η ενίσχυση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από την ενίσχυση που έχει καθοριστεί για τους μόσχους βάρους 260 χιλιογράμμων κατά μέσο όρο ανά παρτίδα.

Άρθρο 5

1. Οι παραγωγοί που λαμβάνουν την ενίσχυση για τα χοιρίδια που προβλέπεται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 υπόκεινται, όσον αφορά τους θηλυκούς χοίρους τους, στην απαγόρευση τεχνητής γονιμοποίησης που έχει εισαχθεί από τις ολλανδικές αρχές για τους παραγωγούς αυτούς. Οι παραγωγοί δύνανται να επωφεληθούν, κατόπιν σχετικής αιτήσεώς τους, ενίσχυσης η οποία χορηγείται από τις αρμόδιες αρχές των Κάτω Χωρών, για τους θηλυκούς χοίρους της εκμετάλλευσής τους οι οποίοι υπόκεινται στην απαγόρευση αυτή.

2. Το ποσό της ενίσχυσης έχει καθοριστεί σε 35 ευρώ ανά θηλυκό χοίρο μηνιαίως. Χορηγείται για τους επιλέξιμους θηλυκούς χοίρους οι οποίοι παραμένουν στην εκμετάλλευση του αιτούντος καθόλη τη διάρκεια της απαγορεύσης της τεχνητής γονιμοποίησης, και επί τέσσερις μήνες μετά απο την άρση της απαγόρευσης αυτής.

Κάθε θηλυκός χοίρος πρέπει να μην γονιμοποιείται κατά τη διάρκεια χρονικής περιόδου η οποία αντιστοιχεί τουλάχιστον στη χρονική διάρκεια της απαγόρευσης της τεχνητής γονιμοποίησης. Ο αριθμός των μηνών για τους οποίους χορηγείται η ενίσχυση, ισούται με τη χρονική διάρκεια της απαγόρευσης της τεχνητής γονιμοποίησης. Η ενίσχυση μπορεί να καταβληθεί το νωρίτερο μετά το τέλος της περιόδου που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο.

3. Οι αρχές των Κάτω Χωρών θεσπίζουν όλες τις διατάξεις οι οποίες είναι αναγκαίες για την υλοποίηση της ενίσχυσης που αναφέρεται στην παράγραφο 1, και ιδίως τις διατάξεις οι οποίες αφορούν τον καθορισμό των επιλέξιμων ζώων και την ταυτοποίησή τους.

Όσον αφορά την υποβολή των αιτήσεων, τα μέτρα ελέγχου και τις κυρώσεις, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 5, του άρθρου 6 παράγραφοι 1, 3 και 4 και το πρώτο εδάφιο του άρθρου 6 παράγραφος 5, του άρθρου 7β πρώτη και δεύτερη παράγραφος, του άρθρου 8, του άρθρου 10 παράγραφοι 2, 3 και 5, του άρθρου 10β, του άρθρου 10στ πρώτη παράγραφος και των άρθρων 11 και 14 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3887/92 για τις λεπτομέρειες εφαρμογής του ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης και ελέγχου σχετικά με ορισμένα καθεστώτα κοινοτικών ενισχύσεων.

Ωστόσο, σε περίπτωση ανωτέρας βίας όπως αναφέρεται στο άρθρο 10 παράγραφος 4 και σε περίπτωση εφαρμογής της ρήτρας φυσικών συνθηκών που αναφέρεται στο άρθρο 10 παράγραφος 5 του εν λόγω κανονισμού, η ενίσχυση χορηγείται μόνο για την περίοδο κατά την οποία οι επιλέξιμοι θηλυκοί χοίροι παρέμειναν στην εκμετάλλευση.

4. Οι παραγωγοί μπορούν να λάβουν, κατόπιν σχετικής αιτήσεώς τους, προκαταβολή της ενίσχυσης μέχρι 80 % του προβλεπόμενου ποσού της παραγράφου 2 που υπολογίζεται για δύο μήνες. Οι ολλανδικές αρχές λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλιστεί η ανάκτηση των αχρεωστήτως καταβληθέντων προκαταβολών.

Άρθρο 6

Το 50 % της δαπάνης για τις ενισχύσεις που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό καλύπτεται από τον κοινοτικό προϋπολογισμό, υπό τον όρο ότι η πληρωμή της ενίσχυσης που προβλέπεται στο άρθρο 1 πραγματοποιείται και δηλώνεται πριν από τις 15 Οκτωβρίου 2001. Οποιαδήποτε πληρωμή της ενίσχυσης που αναφέρεται στο άρθρο 1 μετά την ημερομηνία αυτή δεν είναι επιλέξιμη για κοινοτική χρηματοδότηση.

Ωστόσο, η συνολική κοινοτική χρηματοδοτική συνδρομή δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 80 εκατομμύρια ευρώ.

Άρθρο 7

Οι αρμόδιες ολλανδικές αρχές λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλιστεί η τήρηση των διατάξεων του παρόντος κανονισμού, και ιδίως αυτών που προβλέπονται στο άρθρο 2. Πληροφορούν την Επιτροπή σχετικά το συντομότερο δυνατό.

Άρθρο 8

Οι αρμόδιες ολλανδικές αρχές ανακοινώνουν στην Επιτροπή, κάθε Τετάρτη, τις ακόλουθες πληροφορίες σχετικά με την προηγούμενη εβδομάδα:

- τον αριθμό και το συνολικό βάρος των παραδοθέντων χοίρων προς πάχυνση,

- τον αριθμό και το συνολικό βάρος των παραδοθέντων χοιριδίων,

- τον αριθμό και το συνολικό βάρος των παραδοθέντων μόσχων,

- τον αριθμό των θηλυκών χοίρων που υπόκεινται στην απαγόρευση της τεχνητής γονιμοποίησης.

Άρθρο 9

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Εφαρμόζεται από τις 27 Μαρτίου 2001.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 30 Μαΐου 2001.

Για την Επιτροπή

Franz Fischler

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 282 της 1.11.1975, σ. 1.

(2) ΕΕ L 156 της 29.6.2000, σ. 5.

(3) ΕΕ L 160 της 26.6.1999, σ. 21.

(4) ΕΕ L 315 της 26.11.1985, σ. 11.

(5) ΕΕ L 363 της 27.12.1990, σ. 51.

(6) ΕΕ L 62 της 15.3.1993, σ. 49.

(7) ΕΕ L 391 της 31.12.1992, σ. 36.

(8) ΕΕ L 314 της 14.12.2000, σ. 8.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Οι ζώνες προστασίας και εποπτείας Oene, Kootwijkerbroek, EE και Anjum, όπως ορίζονται στο παράρτημα του ολλανδικού κανονισμού "Regeling verbodsbepalingen aangewezen toezichtsgebieden mond- en klauwzeer 2001" στην έκδοσή του, της 27ης Απριλίου 2001.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

1. Η μεταφορά ζώων από το αγρόκτημα και η σφαγή τους διέπονται από το καθεστώς ελέγχου που ισχύει επί του παρόντος. Κατά την ημέρα παράδοσης τα ζώα ζυγίζονται ανά φορτίο και σφάζονται σε σφαγείο.

2. Τα ζώα σφάζονται και αφαιρείται το αίμα και τα εντόσθιά τους τα οποία μεταφέρονται ξεχωριστά και αμέσως από το σφαγείο στην μονάδα επεξεργασίας ζωικών υποπροϊόντων. Η μεταφορά λαμβάνει χώρα εντός σφραγισμένων φορτηγών, τα οποία ζυγίζονται τόσο κατά την αναχώρησή τους από το σφαγείο, καθώς και κατά την άφιξή τους στην μονάδα επεξεργασίας ζωικών υποπροϊόντων.

3. Τα σφάγια και τα ημισφάγια μπορούν να τεμαχίζονται σε περισσότερα τεμάχια προκειμένου να υπάρξει δυνατότητα κατάλληλης αποθήκευσης. Για κάθε μέρος προβλέπεται ψεκασμός με προϊόν μετουσίωσης (μπλε του μεθυλενίου) ώστε το κρέας να μην προορίζεται για την κατανάλωση από τον άνθρωπο.

4. Οι εργασίες σχετικά με τη σφαγή, τη μεταφορά προς την ψυκτική αποθήκη, την κατάψυξη και την αποθήκευση, συμπεριλαμβανομένης της εξόδου και της μεταφοράς προς τη μονάδα επεξεργασίας ζωικών υποπροϊόντων, εκτελούνται υπό συνεχή έλεγχο των αρμόδιων ολλανδικών αρχών.

5. Η μεταφορά από το σφαγείο προς την ψυκτική αποθήκη λαμβάνει χώρα εντός σφραγισμένων φορτηγών τα οποία έχουν απολυμανθεί υπό συνεχή έλεγχο των αρμόδιων ολλανδικών αρχών.

Τα φορτηγά ζυγίζονται άδεια, καθώς και φορτωμένα, στο σφαγείο και στην ψυκτική αποθήκη.

6. Η αποθήκευση λαμβάνει χώρα εντός ψυκτικών αποθηκών οι οποίες κλείνονται και σφραγίζονται από τις αρμόδιες ολλανδικές αρχές. Στις αποθήκες αυτές δεν γίνονται δεκτά άλλα προϊόντα προς αποθήκευση.

7. Μόλις υπάρξει διαθέσιμη χωρητικότητα στην εγκατάσταση αξιοποίησης υποπροϊόντος, τα σφάγια και τα μισά σφάγια μεταφέρονται προς την εγκατάσταση αυτή. Η μεταφορά διενεργείται με σφραγισμένα φορτηγά οχήματα υπό το διαρκή έλεγχο των αρμόδιων ολλανδικών αρχών ή εξ ονόματός τους. Τα φορτηγά ζυγίζονται άδεια καθώς και φορτωμένα, στην ψυκτική αποθήκη και στη μονάδα επεξεργασίας ζωικών υποπροϊόντων.

8. Κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις που αναφέρονται στο σημείο 2, το αίμα και τα εντόσθια μπορούν να τοποθετηθούν σε ψυκτική αποθήκη ή σε άλλο χώρο αποθήκευσης πριν από τη μεταφορά τους στην εγκατάσταση αξιοποίησης υποπροϊόντων, υπό τον όρο ότι τηρούνται οι κανόνες για τη μεταφορά που αναφέρονται στο σημείο 2 και ότι καταγράφονται οι είσοδοι και έξοδοι από τους χώρους αυτούς.

Top