EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001R0215

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 215/2001 του Συμβουλίου, της 29ης Ιανουαρίου 2001, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2791/1999 για τη θέσπιση ορισμένων μέτρων ελέγχου που εφαρμόζονται στη ζώνη της σύμβασης για τη μελλοντική πολυμερή συνεργασία στον τομέα της αλιείας στον βορειοανατολικό Ατλαντικό

OJ L 31, 2.2.2001, p. 1–1 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 04 Volume 005 P. 25 - 25
Special edition in Estonian: Chapter 04 Volume 005 P. 25 - 25
Special edition in Latvian: Chapter 04 Volume 005 P. 25 - 25
Special edition in Lithuanian: Chapter 04 Volume 005 P. 25 - 25
Special edition in Hungarian Chapter 04 Volume 005 P. 25 - 25
Special edition in Maltese: Chapter 04 Volume 005 P. 25 - 25
Special edition in Polish: Chapter 04 Volume 005 P. 25 - 25
Special edition in Slovak: Chapter 04 Volume 005 P. 25 - 25
Special edition in Slovene: Chapter 04 Volume 005 P. 25 - 25
Special edition in Bulgarian: Chapter 04 Volume 006 P. 34 - 34
Special edition in Romanian: Chapter 04 Volume 006 P. 34 - 34

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2010; καταργήθηκε εμμέσως από 32010R1236

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/215/oj

32001R0215

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 215/2001 του Συμβουλίου, της 29ης Ιανουαρίου 2001, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2791/1999 για τη θέσπιση ορισμένων μέτρων ελέγχου που εφαρμόζονται στη ζώνη της σύμβασης για τη μελλοντική πολυμερή συνεργασία στον τομέα της αλιείας στον βορειοανατολικό Ατλαντικό

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 031 της 02/02/2001 σ. 0001 - 0001


Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 215/2001 του Συμβουλίου

της 29ης Ιανουαρίου 2001

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2791/1999 για τη θέσπιση ορισμένων μέτρων ελέγχου που εφαρμόζονται στη ζώνη της σύμβασης για τη μελλοντική πολυμερή συνεργασία στον τομέα της αλιείας στον βορειοανατολικό Ατλαντικό

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 37,

την πρόταση της Επιτροπής(1),

τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου(2),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2791/1999(3) προέβλεψε, στο άρθρο 30, την ad hoc εφαρμογή ορισμένων άρθρων μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2000 ενώ η Επιτροπή θα πρέπει, μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2000 το αργότερο, να υποβάλει προτάσεις με σκοπό την θέσπιση ενός οριστικού καθεστώτος.

(2) Εν αναμονή της πρότασης περί οριστικού καθεστώτος, θα πρέπει να προβλεφθεί η παράταση της ad hoc εφαρμογής του άρθρου 6 παράγραφος 3, καθώς και των άρθρων 8, 10 και 11 μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2002.

(3) Κατά συνέπεια, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2791/1999 πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2791/1999 τροποποιείται ως εξής:

1. Οι υποσημειώσεις για το άρθρο 6 παράγραφος 3, και τα άρθρα 8, 10 και 11 διαγράφονται.

2. Στο άρθρο 30, η ημερομηνία "31 Δεκεμβρίου 2000" αντικαθίσταται κάθε φορά από την ημερομηνία "31 Δεκεμβρίου 2002" και η ημερομηνία "30 Σεπτεμβρίου 2000" αντικαθίσταται από την ημερομηνία "30 Σεπτεμβρίου 2002".

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την 20ή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2001.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 29 Ιανουαρίου 2001.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

M. Winberg

(1) Γνώμη που διατυπώθηκε στις 31 Οκτωβρίου 2000 (δεν δημοσιεύθηκε ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα).

(2) Γνώμη που διατυπώθηκε στις 17 Ιανουαρίου 2001 (δεν δημοσιεύθηκε ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα).

(3) ΕΕ L 337 της 30.12.1999, σ. 1.

Top