EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32000L0075

Οδηγία 2000/75/ΕΚ του Συμβουλίου της 20ής Νοεμβρίου 2000 για τη θέσπιση ειδικών διατάξεων σχετικών με μέτρα καταπολέμησης και εξάλειψης του καταρροϊκού πυρετού του προβάτου

OJ L 327, 22.12.2000, p. 74–83 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 031 P. 87 - 96
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 031 P. 87 - 96
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 031 P. 87 - 96
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 031 P. 87 - 96
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 031 P. 87 - 96
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 031 P. 87 - 96
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 031 P. 87 - 96
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 031 P. 87 - 96
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 031 P. 87 - 96
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 035 P. 205 - 214
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 035 P. 205 - 214
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 014 P. 30 - 39

No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; καταργήθηκε και αντικαταστάθηκε από 32016R0429 . Latest consolidated version: 01/01/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2000/75/oj

32000L0075

Οδηγία 2000/75/ΕΚ του Συμβουλίου της 20ής Νοεμβρίου 2000 για τη θέσπιση ειδικών διατάξεων σχετικών με μέτρα καταπολέμησης και εξάλειψης του καταρροϊκού πυρετού του προβάτου

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 327 της 22/12/2000 σ. 0074 - 0083


Οδηγία 2000/75/ΕΚ του Συμβουλίου

της 20ής Νοεμβρίου 2000

για τη θέσπιση ειδικών διατάξεων σχετικών με μέτρα καταπολέμησης και εξάλειψης του καταρροϊκού πυρετού του προβάτου

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

την οδηγία 92/119/ΕΚ του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 1992, για τη θέσπιση γενικών κοινοτικών μέτρων καταπολέμησης ορισμένων ασθενειών των ζώων καθώς και ειδικών μέτρων για τη φυσαλιδώδη νόσο των χοίρων(1), και ιδίως το άρθρο 15 δεύτερη περίπτωση,

την πρόταση της Επιτροπής,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Σύμφωνα με το άρθρο 15 της οδηγίας 92/119/ΕΟΚ πρέπει να προβλεφθούν ειδικά μέτρα καταπολέμησης και εξάλειψης του καταρροϊκού πυρετού του προβάτου.

(2) Τα επιδημιολογικά χαρακτηριστικά του καταρροϊκού πυρετού του προβάτου είναι συγκρίσιμα με αυτά της πανώλους των ίππων.

(3) Το Συμβούλιο έχει εκδώσει την οδηγία 92/35/ΕΟΚ για τη θέσπιση των κανόνων ελέγχου και των μέτρων καταπολέμησης της πανώλους των ίππων(2).

(4) Ως εκ τούτου, για την καταπολέμηση του καταρροϊκού πυρετού του προβάτου, είναι σκόπιμο να ακολουθηθεί, σε γενικές γραμμές, το πνεύμα των μέτρων που προβλέπονται από την οδηγία 92/35/ΕΟΚ για την καταπολέμηση της πανώλους των ίππων, με τις κατάλληλες διευθετήσεις λόγω των χαρακτηριστικών εκτροφής των ειδών που είναι ευπρόσβλητα από τον καταρροϊκό πυρετό του προβάτου.

(5) Πρέπει να καθοριστούν οι κανόνες για τις μετακινήσεις των ευπρόσβλητων ειδών, του σπέρματος, των ωαρίων και των εμβρύων τους, από τις ζώνες στις οποίες επιβάλλονται περιορισμοί μετά από την εμφάνιση της νόσου.

(6) Οι διατάξεις του άρθρου 3 της απόφασης 90/424/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 1990, σχετικά με ορισμένες δαπάνες στον κτηνιατρικό τομέα(3), εφαρμόζονται σε περίπτωση εμφάνισης του καταρροϊκού πυρετού του προβάτου.

(7) Είναι αναγκαίο να προβλεφθεί διαδικασία θέσπισης στενής συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών και της Επιτροπής,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

Άρθρο 1

Η παρούσα οδηγία θεσπίζει τους κανόνες ελέγχου και τα μέτρα καταπολέμησης και εξάλειψης του καταρροϊκού πυρετού των προβάτων.

Άρθρο 2

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, νοούνται ως:

α) "εκμετάλλευση": γεωργική ή άλλη εγκατάσταση όπου, μόνιμα ή προσωρινά, εκτρέφονται ή διατηρούνται ζώα ειδών που είναι ευπρόσβλητα στον καταρροϊκό πυρετό του προβάτου·

β) "ευπρόσβλητο είδος": όλα τα είδη των μηρυκαστικών·

γ) "ζώο(-α)": ζώο(-α) ευπρόσβλητου είδους, εξαιρουμένων των αγρίων ζώων για τα οποία μπορούν να καθορισθούν ειδικές διατάξεις με τη διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 20 παράγραφος 2·

δ) "κύριος ή κάτοχος": το ή τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία έχουν την κυριότητα των ζώων ή έχουν αναλάβει τη συντήρησή τους, επ' αμοιβή ή δωρεάν·

ε) "φορέας": τα έντομα του είδους "Culicoides imicola" ή κάθε άλλου είδους ικανού να μεταδώσει τον καταρροϊκό πυρετό του προβάτου, τα οποία και θα ορισθούν με τη διαδικασία του άρθρου 20 παράγραφος 2 μετά τη γνωμοδότηση της επιστημονικής κτηνιατρικής επιτροπής·

στ) "υπόνοια": η εμφάνιση οιασδήποτε κλινικής ένδειξης που θυμίζει τον καταρροϊκό πυρετό του προβάτου σε ένα από τα ευπρόσβλητα είδη, η οποία συνδέεται με ένα σύνολο επιδημιολογικών δεδομένων που επιτρέπουν την εύλογη πρόβλεψη του ενδεχομένου αυτού·

ζ) "επιβεβαίωση": η βάσει των εργαστηριακών αποτελεσμάτων δήλωση της αρμόδιας αρχής ότι σε μια καθορισμένη ζώνη κυκλοφορεί ο ιός του καταρροϊκού πυρετού του προβάτου· ωστόσο σε περίπτωση επιδημίας, η αρμόδια αρχή μπορεί επίσης να επιβεβαιώσει τη νόσο και βάσει κλινικών ή/ και επιδημιολογικών αποτελεσμάτων·

η) "αρμόδια αρχή": η κεντρική αρχή κράτους μέλους η οποία είναι αρμόδια να διενεργεί κτηνιατρικούς ελέγχους ή κάθε άλλη κτηνιατρική αρχή στην οποία έχει μεταβιβασθεί η αρμοδιότητα αυτή·

θ) "επίσημος κτηνίατρος": ο κτηνίατρος που ορίζεται από την αρμόδια αρχή.

Άρθρο 3

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε η υπόνοια ή η επιβεβαίωση της κυκλοφορίας του ιού του καταρροϊκού πυρετού του προβάτου να γνωστοποιούνται υποχρεωτικώς και αμέσως στην αρμόδια αρχή.

Άρθρο 4

1. Όταν σε μια εκμετάλλευση, η οποία βρίσκεται σε περιοχή μη υποκείμενη σε περιορισμούς κατά την έννοια της παρούσας οδηγίας, βρίσκονται ένα ή περισσότερα ζώα ύποπτα καταρροϊκού πυρετού του προβάτου, τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε ο επίσημος κτηνίατρος να προβαίνει αμέσως στις αναγκαίες επίσημες έρευνες για την επιβεβαίωση της παρουσίας ή απουσίας της νόσου.

2. Μόλις του ανακοινωθεί η υπόνοια εκδήλωσης της νόσου, ο επίσημος κτηνίατρος:

α) θέτει την ή τις ύποπτες εκμεταλλεύσεις υπό επίσημη εποπτεία·

β) διενεργεί:

i) επίσημη απογραφή των ζώων, αναφέροντας για κάθε είδος τον αριθμό των ήδη νεκρών, των μολυσμένων, και των πιθανώς μολυσμένων ζώων· ο επίσημος κτηνίατρος ενημερώνει την απογραφή αυτή για να συμπεριλάβει τα ζώα που γεννήθηκαν ή πέθαναν κατά την ύποπτο περίοδο· τα σχετικά στοιχεία πρέπει να επιδεικνύονται σε πρώτη ζήτηση και να μπορούν να ελεγχθούν σε κάθε επίσκεψη,

ii) απογραφή των τόπων που θα μπορούσαν να ευνοήσουν την επιβίωση του φορέα ή τη διαμονή του, ιδίως δε των τόπων που ευνοούν την αναπαραγωγή του,

iii) επιδημιολογική έρευνα σύμφωνα με το άρθρο 7·

γ) επισκέπτεται τακτικά την ή τις εκμεταλλεύσεις και, με την ευκαιρία αυτή, ενεργεί διεξοδική κλινική εξέταση ή αυτοψία των νεκρών ή ύποπτων ζώων και επιβεβαιώνει τη νόσο, αν χρειαστεί με εργαστηριακές εξετάσεις·

δ) μεριμνά ώστε:

i) να απαγορεύεται οποιαδήποτε μετακίνηση ζώων από ή προς την ή τις εκμεταλλεύσεις,

ii) να απαγορεύεται οιαδήποτε μετακίνηση ζώων κατά τις ώρες δραστηριότητας των φορέων όταν κρίνει ότι υπάρχουν τα απαιτούμενα μέσα για την υλοποίηση αυτού του μέτρου,

iii) να διεξάγονται τακτικές εντομοκτονίες στα ζώα με τα επιτρεπόμενα εντομοκτόνα στους στάβλους και τους γύρω χώρους (ιδίως στους χώρους που ευνοούν οικολογικώς τη διατήρηση πληθυσμών του Culicoïdes). Η συχνότητα των εντομοκτονιών καθορίζεται από την αρμόδια αρχή ανάλογα με τη διάρκεια δράσης του χρησιμοποιούμενου εντομοκτόνου και τις κλιματικές συνθήκες ώστε να προλαμβάνεται, στο μέτρο του δυνατού, η προσβολή από τους φορείς,

iv) τα πτώματα των ζώων της εκμετάλλευσης να καταστρέφονται, να διατίθενται, να καίγονται ή να θάβονται σύμφωνα με την οδηγία 90/667/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 1990, για τη θέσπιση υγειονομικών κανόνων για τη διάθεση και τη μεταποίηση ζωικών αποβλήτων, τη διάθεση τους στην αγορά και την προστασία από τους παθογόνους οργανισμούς των ζωοτροφών ζωικής προέλευσης ή με βάση τα ψάρια και για την τροποποίηση της οδηγίας 90/425/ΕΟΚ(4).

3. Μέχρι να εφαρμοστούν τα μέτρα που αναφέρονται στην παράγραφο 2, ο κύριος ή ο κάτοχος υπόπτου ζώου λαμβάνει κάθε συντηρητικό μέτρο για να συμμορφωθεί με τις διατάξεις της παραγράφου 2 στοιχείο δ) σημεία i) και ii).

4. Η αρμόδια αρχή μπορεί να εφαρμόσει οποιοδήποτε μέτρο της παραγράφου 2 και σε άλλες εκμεταλλεύσεις όταν ο τόπος εγκατάστασής τους, η γεωγραφική τους θέση ή οι επαφές τους με την ύποπτη εκμετάλλευση δημιουργούν υπόνοιες ότι είναι και αυτές μολυσμένες.

5. Πέραν των διατάξεων της παραγράφου 2, μπορούν επίσης να θεσπίζονται και ειδικές διατάξεις με τη διαδικασία του άρθρου 20, παράγραφος 2 για τις προστατευμένες φυσικές περιοχές στις οποίες τα ζώα ζουν ελεύθερα.

6. Τα μέτρα που αναφέρονται στο παρόν άρθρο αίρονται από τον επίσημο κτηνίατρο μόνον όταν η αρμόδια αρχή διαπιστώσει ότι δεν υπάρχει καταρροϊκός πυρετός του προβάτου.

Άρθρο 5

Ο εμβολιασμός κατά του καταρροϊκού πυρετού του προβάτου πρέπει να διενεργείται μόνον σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας.

Άρθρο 6

1. Όταν επιβεβαιωθεί επισήμως η ύπαρξη καταρροϊκού πυρετού του προβάτου, ο επίσημος κτηνίατρος:

α) διατάσσει αμέσως, ενημερώνοντας την Επιτροπή, την αναγκαία σφαγή για να προληφθεί η επέκταση της επιδημίας·

β) διατάσσει την καταστροφή, τη διάθεση, την καύση ή την ταφή των πτωμάτων των ζώων αυτών σύμφωνα με την οδηγία 90/667/ΕΟΚ·

γ) επεκτείνει τα μέτρα του άρθρου 4 και στις εκμεταλλεύσεις που ευρίσκονται σε ακτίνα 20 χιλιομέτρων (εντός της ζώνης προστασίας που ορίζεται στο άρθρο 8) γύρω από την ή τις μολυσμένες εκμεταλλεύσεις·

δ) εφαρμόζει τις διατάξεις που έχουν θεσπισθεί σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 20 παράγραφος 2, ιδίως όσον αφορά την εφαρμογή ενδεχομένου προγράμματος εμβολιασμού ή κάθε άλλου εναλλακτικού μέτρου. Εν ανάγκη, οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών μπορούν, ενημερώνοντας την Επιτροπή, να αρχίσουν πρόγραμμα εμβολιασμού ιδία πρωτοβουλία·

ε) διατάσσει τη διενέργεια επιδημιολογικής έρευνας σύμφωνα με το άρθρο 7.

Ωστόσο, κατά παρέκκλιση από το στοιχείο γ) είναι δυνατόν να θεσπίζονται διατάξεις για τις μετακινήσεις των ζώων εντός της ζώνης με τη διαδικασία του άρθρου 20 παράγραφος 2.

2. Η αρμόδια αρχή μπορεί να επεκτείνει ή να περιορίσει τη ζώνη της παραγράφου 1 στοιχείο γ) αναλόγως της επιδημιολογικής, γεωγραφικής, οικολογικής ή μετεωρολογικής κατάστασης. Ενημερώνει σχετικά την Επιτροπή.

3. Όταν η ζώνη που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο γ) ευρίσκεται σε πλείονα κράτη μέλη, οι αρμόδιες εθνικές τους αρχές συνεργάζονται για την οριοθέτηση της ζώνης αυτής. Αν χρειάζεται, η ζώνη οριοθετείται με τη διαδικασία του άρθρου 20 παράγραφος 2.

Άρθρο 7

1. Η επιδημιολογική έρευνα αφορά:

α) το διάστημα κατά το οποίο πιθανώς έχει διαρκέσει ο καταρροϊκός πυρετός του προβάτου στην εκμετάλλευση·

β) την πιθανή προέλευση του καταρροϊκού πυρετού του προβάτου στην εκμετάλλευση και τον εντοπισμό των άλλων εκμεταλλεύσεων στις οποίες ευρίσκονται ζώα που ενδέχεται να έχουν προσβληθεί ή μολυνθεί από την ίδια πηγή·

γ) την παρουσία και τη διασπορά των φορέων της νόσου·

δ) τις μετακινήσεις ζώων από και προς τις οικείες εκμεταλλεύσεις ή την ενδεχόμενη έξοδο πτωμάτων ζώων από αυτές.

2. Συγκροτείται μονάδα έκτακτης ανάγκης η οποία συντονίζει πλήρως όλα τα αναγκαία μέτρα για την ταχύτερη δυνατή εξάλειψη του καταρροϊκού πυρετού του προβάτου καθώς και για τη διενέργεια της επιδημιολογικής έρευνας.

Οι γενικοί κανόνες για τις εθνικές μονάδες έκτακτης ανάγκης καθώς και για την κοινοτική μονάδα έκτακτης ανάγκης θεσπίζονται με τη διαδικασία του άρθρου 20 παράγραφος 2.

Άρθρο 8

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε, προς συμπλήρωση των μέτρων του άρθρου 6, η αρμόδια αρχή να ορίζει μια ζώνη προστασίας και μια ζώνη εποπτείας λαμβάνοντας υπόψη τους γεωγραφικούς, διοικητικούς, οικολογικούς και επιζωοτιολογικούς παράγοντες που συνδέονται με τον καταρροϊκό πυρετό του προβάτου, καθώς και τις δομές ελέγχου.

2. α) Η ζώνη προστασίας αποτελείται από ένα τμήμα του κοινοτικού εδάφους ακτίνας τουλάχιστον 100 χιλιομέτρων γύρω από κάθε μολυσμένη εκμετάλλευση.

β) Η ζώνη εποπτείας αποτελείται από ένα τμήμα του κοινοτικού εδάφους βάθους τουλάχιστον 50 χιλιομέτρων που εκτείνεται πέρα από τα όρια της ζώνης προστασίας και εντός της οποίας δεν έχει διενεργηθεί συστηματικός εμβολιασμός κατά τη διάρκεια των τελευταίων δώδεκα μηνών.

γ) Όταν οι ζώνες εκτείνονται στο έδαφος περισσότερων κρατών μελών, οι αρμόδιες αρχές των οικείων κρατών μελών συνεργάζονται για να οριοθετήσουν τις ζώνες που αναφέρονται στα στοιχεία α) και β).

δ) Ωστόσο, αν είναι αναγκαίο, η ζώνη προστασίας και η ζώνη εποπτείας οριοθετούνται με τη διαδικασία του άρθρου 20 παράγραφος 2.

3. Μετά από δεόντως αιτιολογημένη αίτηση κράτους μέλους μπορεί να αποφασισθεί, με τη διαδικασία του άρθρου 20 παράγραφος 2, τροποποίηση της οριοθέτησης των ζωνών που ορίζονται στην παράγραφο 2, λαμβανομένων υπόψη:

α) της γεωγραφικής τους θέσης και των οικολογικών παραγόντων·

β) των μετεωρολογικών συνθηκών·

γ) της παρουσίας και της γεωγραφικής κατανομής του φορέα·

δ) των πορισμάτων των επιζωοτιολογικών μελετών που πραγματοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 7·

ε) των αποτελεσμάτων των εργαστηριακών εξετάσεων·

ζ) της εφαρμογής των μέτρων καταπολέμησης, και ιδίως της απεντόμωσης.

Άρθρο 9

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν για την εφαρμογή των κατωτέρω μέτρων στη ζώνη προστασίας:

α) εντοπισμός όλων των εκμεταλλεύσεων που διαθέτουν ζώα εντός της ζώνης·

β) εφαρμογή, από την αρμόδια αρχή, προγράμματος επιδημιολογικής επιτήρησης το οποίο βασίζεται στην παρακολούθηση των ομάδων βοοειδών-μαρτύρων (ή, ελλείψει αυτών, άλλων ειδών μηρυκαστικών) και των πληθυσμών των φορέων· το πρόγραμμα αυτό μπορεί να θεσπισθεί με τη διαδικασία του άρθρου 20 παράγραφος 2·

γ) απαγόρευση εξόδου των ζώων από τη ζώνη. Ωστόσο, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 20 παράγραφος 2, μπορεί να αποφασισθούν παρεκκλίσεις από την απαγόρευση εξόδου για τα ζώα που βρίσκονται σε ένα τμήμα της ζώνης όπου έχει αποδειχθεί η απουσία κυκλοφορίας ιών ή η απουσία φορέων.

2. Συμπληρωματικά με τα μέτρα της παραγράφου 1, μπορεί να αποφασισθεί ο εμβολιασμός των ζώων κατά του καταρροϊκού πυρετού του προβάτου και η αναγνώρισή τους εντός της ζώνης προστασίας σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 20 παράγραφος 2 ή πρωτοβουλία των κρατών μελών, που ενημερώνουν την Επιτροπή.

Άρθρο 10

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε:

1. τα μέτρα κατ' άρθρο 9 παράγραφος 1 να εφαρμόζονται στη ζώνη εποπτείας,

2. να απαγορεύεται ο εμβολιασμός κατά του καταρροϊκού πυρετού του προβάτου στη ζώνη εποπτείας.

Άρθρο 11

Τα μέτρα που λαμβάνονται δυνάμει των άρθρων 6, 8, 9 και 10 τροποποιούνται ή καταργούνται με τη διαδικασία του άρθρου 20 παράγραφος 2.

Άρθρο 12

Κατά παρέκκλιση από τα άρθρα 9 και 10, οι διατάξεις για τις μετακινήσεις ζώων εντός και από τη ζώνη προστασίας και τη ζώνη εποπτείας θεσπίζονται με τη διαδικασία του άρθρου 20 παράγραφος 2.

Κατά τη λήψη της απόφασης που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο, οι κανόνες που ισχύουν για τις συναλλαγές θεσπίζονται με την ίδια διαδικασία.

Άρθρο 13

Όταν σε μια δεδομένη περιοχή η επιζωοτία καταρροϊκού πυρετού του προβάτου είναι εξαιρετικά σοβαρή, όλα τα συμπληρωματικά μέτρα των οικείων κρατών μελών λαμβάνονται με τη διαδικασία του άρθρου 20 παράγραφος 2.

Άρθρο 14

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε η αρμόδια αρχή να λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε όλα τα πρόσωπα που είναι εγκατεστημένα στις ζώνες προστασίας και εποπτείας να είναι πλήρως ενήμερα των ισχυόντων περιορισμών και να λαμβάνουν τα επιβαλλόμενα μέτρα για την ορθή εφαρμογή των εν λόγω μέτρων.

Άρθρο 15

1. Σε κάθε κράτος μέλος ορίζεται ένα εθνικό εργαστήριο στο οποίο ανατίθεται η διενέργεια των εργαστηριακών εξετάσεων που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία. Τα εθνικά εργαστήρια, καθώς και οι αρμοδιότητες και υποχρεώσεις τους, αναφέρονται στο παράρτημα I.

2. Τα εθνικά εργαστήρια που αναφέρονται στο παράρτημα I συνεργάζονται με το κοινοτικό εργαστήριο αναφοράς που αναφέρεται στο άρθρο 16.

Άρθρο 16

Το κοινοτικό εργαστήριο αναφοράς για τον καταρροϊκό πυρετό του προβάτου ορίζεται στο παράρτημα II. Με την επιφύλαξη της απόφασης 90/424/ΕΟΚ, και ιδίως του άρθρου 28, οι αρμοδιότητες του εργαστηρίου αυτού καθορίζονται στο παράρτημα II σημείο Β.

Άρθρο 17

Πραγματογνώμονες της Επιτροπής μπορούν, εφόσον χρειαστεί για την ομοιόμορφη εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, και συνεργαζόμενοι με τις αρμόδιες αρχές, να διενεργούν επιτόπιους ελέγχους. Προς τούτο, μπορούν να εξακριβώνουν, με ελέγχους σε αντιπροσωπευτικό ποσοστό των εκμεταλλεύσεων, αν οι αρμόδιες αρχές ελέγχουν την πιστή εφαρμογή της παρούσας οδηγίας. Η Επιτροπή ενημερώνει τα κράτη μέλη σχετικά με τα αποτελέσματα των ελέγχων.

Το κράτος μέλος όπου διενεργείται έλεγχος, παρέχει στους πραγματογνώμονες κάθε αναγκαία βοήθεια για την εκπλήρωση της αποστολής τους.

Οι γενικές λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος άρθρου αποφασίζονται με τη διαδικασία του άρθρου 20 παράγραφος 2.

Άρθρο 18

1. Κάθε κράτος μέλος καταρτίζει ένα σχέδιο επέμβασης με το οποίο προσδιορίζει τον τρόπο εφαρμογής των μέτρων της παρούσας οδηγίας.

Το σχέδιο αυτό πρέπει να επιτρέπει την πρόσβαση στις εγκαταστάσεις και τη χρήση του εξοπλισμού, του προσωπικού και κάθε άλλου μέσου απαιτούμενου για την ταχεία και αποτελεσματική εξάλειψη της νόσου.

2. Τα κριτήρια κατάρτισης των σχεδίων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 απαριθμούνται στο παράρτημα III.

Τα σχέδια που καταρτίζονται σύμφωνα με αυτά τα κριτήρια υποβάλλονται στην Επιτροπή το αργότερο τρεις μήνες μετά τη θέση σε εφαρμογή της παρούσας οδηγίας.

Η Επιτροπή εξετάζει τα σχέδια για να διαπιστώσει εάν επιτρέπουν την επίτευξη του επιδιωκόμενου στόχου, και υποδεικνύει στο οικείο κράτος μέλος κάθε απαραίτητη τροποποίηση, ιδίως για να εξασφαλίσει ότι συμβιβάζονται με τα σχέδια των άλλων κρατών μελών.

Η Επιτροπή εγκρίνει τα ενδεχομένως τροποποιημένα σχέδια, με τη διαδικασία του άρθρου 20 παράγραφος 2.

Τα σχέδια μπορούν να τροποποιούνται ή να συμπληρώνονται μεταγενέστερα, με την ίδια διαδικασία, για να ληφθεί υπόψη η εξέλιξη της κατάστασης.

Άρθρο 19

Η παρούσα οδηγία μπορεί, αν χρειαστεί, να τροποποιηθεί από το Συμβούλιο που αποφασίζει με ειδική πλειοψηφία κατόπιν προτάσεως της Επιτροπής.

Τα παραρτήματα τροποποιούνται με τη διαδικασία του άρθρου 20 παράγραφος 2.

Οι ενδεχόμενες λεπτομέρειες εφαρμογής της παρούσας οδηγίας θεσπίζονται με τη διαδικασία του άρθρου 20 παράγραφος 2.

Άρθρο 20

1. Η Επιτροπή επικουρείται από τη μόνιμη κτηνιατρική επιτροπή.

2. Στις περιπτώσεις που γίνεται μνεία της παρούσας παραγράφου, εφαρμόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ(5).

Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 6 της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε δεκαπέντε ημέρες.

3. Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισμό της.

Άρθρο 21

Η Επιτροπή μπορεί, με τη διαδικασία του άρθρου 20 παράγραφος 2, να θεσπίσει για περίοδο δύο ετών τα μεταβατικά μέτρα που απαιτούνται για τη διευκόλυνση της μετάβασης στο νέο καθεστώς που προβλέπεται από την παρούσα οδηγία.

Άρθρο 22

1. Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που απαιτούνται για να συμμορφωθούν προς την παρούσα οδηγία το αργότερο την 1η Ιανουαρίου 2002. Πληροφορούν αμέσως την Επιτροπή σχετικά.

Όταν τα κράτη μέλη θεσπίζουν τις ανωτέρω διατάξεις, αυτές περιέχουν αναφορά στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από την αναφορά αυτή κατά την επίσημη έκδοσή τους. Ο τρόπος αναφοράς αποφασίζεται από τα κράτη μέλη.

2. Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείμενο των ουσιωδών διατάξεων εσωτερικού δικαίου τις οποίες θεσπίζουν στον τομέα ο οποίος διέπεται από την παρούσα οδηγία.

Άρθρο 23

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 20 Νοεμβρίου 2000.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

J. Glavany

(1) ΕΕ L 62 της 15.3.1993, σ. 69· οδηγία όπως τροποποιήθηκε από την πράξη προσχώρησης του 1994.

(2) ΕΕ L 157 της 10.6.1992, σ. 19· οδηγία όπως τροποποιήθηκε από την πράξη προσχώρησης του 1994.

(3) ΕΕ L 224 της 18.8.1990, σ. 19· απόφαση όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1258/1999 (ΕΕ L 160 της 26.6.1999, σ. 103).

(4) ΕΕ L 363 της 27.12.1990, σ. 51· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την πράξη προσχώρησης του 1994.

(5) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 2.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Α. LISTA DE LOS LABORATORIOS NACIONALES DE LA FIEBRE CATARRAL OVINA/LISTE OVER NATIONALE LABORATORIER FOR BLUETONGUE/LISTE DER FÜR DIE BLAUZUNGENKRANKHEIT ZUSTÄNDIGEN NATIONALEN LABORATORIEN/ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΤΑΡΡΟΪΚΟ ΠΥΡΕΤΟ ΤΟΥ ΠΡΟΒΑΤΟΥ/LIST OF THE NATIONAL BLUETONGUE LABORATORIES/LISTE DES LABORATOIRES NATIONAUX POUR LA FIÈVRE CATARRHALE DU MOUTON/ELENCO DEI LABORATORI NAZIONALI PER LA FEBBRE CATARRALE DEGLI OVINI/LIJST VAN DE NATIONALE LABORATORIA VOOR BLUETONGUE/LISTA DOS LABORATÓRIOS NACIONAIS EM RELAÇÃO À FEBRE CATARRAL OVINA/LUETTELO KANSALLISISTA LAMPAAN BLUETONGUE-TAUTIA VARTEN NIMETYISTÄ LABORATORIOISTA/FÖRTECKNING ÖVER NATIONELLA LABORATORIER FÖR BLUETONGUE

Βέλγιο:

Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie (CODA)//Centre d'études et de recherches vétérinaires et agrochimiques (CERVA) Groeselenbergstraat 99//Rue Groeselenberg 99 B - 1180 Brussel//Bruxelles Tel. (32-2) 375 44 55 Fax (32-2) 375 09 79 E-mail: piker@var.fgov.be

Δανία:

Statens Veterinære Institut for Virusforskning Lindholm DK - 4771 Kalvehave Tlf. (45) 55 86 02 00 Fax (45) 55 86 03 00 E-post: sviv@vetvirus.dk

Γερμανία:

Bundesforschungsanstalt für Viruskrankheiten der Tiere Anstaltsteil Tübingen Postfach 11 49 D - 72001 Tübingen Tel. (49) 70 71 96 72 55 Fax (49) 70 71 96 73 03

Ελλάδα:

Υπουργείο Γεωργίας

Κέντρο Κτηνιατρικών Ιδρυμάτων Αθηνών

Τμήμα Ιολογίας Νεαπόλεως 25 15 310 Αγία Παρασκευή Αθήνα Τηλ. (30-1) 601 14 99/601 09 03 Φαξ (30-1) 639 94 77

Ισπανία:

Centro de Investigación en Sanidad Animal INIA-CISA D. José Manuel Sánchez Vizcaíno Carretera de Algete-El Casar, km 8, Valdeolmos E - 20180 Madrid Tel. (34) 916 20 22 16 Fax (34) 916 20 22 47 E-mail: vizcaino@inia.es

Γαλλία:

CIRAD-EMVT Campus international de Baillarguet BP 5035 F - 34032 Montpellier Cedex 1 Tel. (33-4) 67 59 37 24 Fax (33-4) 67 59 37 98 E-mail: bastron@cirad.fr

Ιρλανδία:

Central Veterinary Research Laboratory Abbotstown

Castleknock

Dublin 15 Ireland Tel. (353-1) 607 26 79 Fax (353-1) 822 03 63 E-mail: reillypj@indigo.ie

Ιταλία:

CESME presso IZS Via Campo Boario I - 64100 Teramo Tel. (39) 0861 33 22 16 Fax (39) 0861 33 22 51 E-mail: Cesme@IZS.it

Λουξεμβούργο:

Centre d'études et de recherches vétérinaires et agrochimiques (CERVA) Rue Groeselenberg 99 B - 1180 Bruxelles Tel. (32-2) 375 44 55 Fax (32-2) 375 09 79 E-mail: piker@var.fgov.be

Κάτω Χώρες:

ID-DLO Edelhertweg 15 8219 PH Lelystad Nederland Tel. (0031-0320) 23 82 38 Fax (0031-0320) 23 80 50 E-mail: postkamer@id.dlo.nl

Αυστρία:

Bundesanstalt für Virusseuchenbekämpfung bei Haustieren Robert Kochgasse 17 A - 2340 Mödling Tel. (43-2) 236 466 40-0 Fax (43-2) 236 466 40-941 E-mail: BATSB VetMoedling@compuserve.com

Πορτογαλία:

Laboratório Nacional de Investigação Veterinária Estrada de Benfica, 701 P - 1549-011 Lisboa Tel. (351) 21 711 52 00 Fax (351) 21 711 53 836 E-mail: dir.Inlv@mail.telepac.pt

Φινλανδία:

Danish Institute for Virus Research Lindholm DK - 4771 Kalvehave Tlf. (45) 55 86 02 00 Fax (45) 55 86 03 00 E-mail: sviv@vetvirus.dk

Σουηδία:

Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA S - 751 89 Uppsala Tfn (00-46) 18 67 40 00 Fax (00-46) 18 30 91 62 E-post: sva@sva.se

Ηνωμένο Βασίλειο:

Institute for Animal Health Pirbright Laboratory Ash Road

Pirbright

Woking

Surrey GU24 ONF United Kingdom Tel. (44-1483) 23 24 41 Fax (44-1483) 23 24 48 E-mail: philip-mellor@bbsrc.ac.uk

Β. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΤΑΡΡΟΪΚΟ ΠΥΡΕΤΟ ΤΟΥ ΠΡΟΒΑΤΟΥ

Τα εθνικά εργαστήρια αναφοράς για τον καταρροϊκό πυρετό του προβάτου είναι αρμόδια για το συντονισμό των κανόνων και των μεθόδων διάγνωσης που καθορίζονται για κάθε διαγνωστικό εργαστήριο του κράτους μέλους, για τη χρήση αντιδραστηρίων και για τη δοκιμή των εμβολίων. Προς το σκοπό αυτό:

α) μπορούν να προμηθεύουν διαγνωστικά αντιδραστήρια στα διαγνωστικά εργαστήρια που το ζητούν·

β) ελέγχουν την ποιότητα όλων των διαγνωστικών αντιδραστηρίων που χρησιμοποιούνται στο οικείο κράτος μέλος·

γ) διενεργούν περιοδικούς συγκριτικούς ελέγχους·

δ) διατηρούν απομονώματα του ιού του καταρροϊκού πυρετού του προβάτου που προέρχονται από επιβεβαιωμένα κρούσματα στο οικείο κράτος μέλος·

ε) εξασφαλίζουν την επιβεβαίωση των θετικών αποτελεσμάτων των περιφερειακών διαγνωστικών εργαστηρίων.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Α. LABORATORIO COMUNITARIO DE REFERENCIA DE LA FIEBRE CATARRAL OVINA/EF-REFERENCELABORATORIUM FOR BLUETONGUE/GEMEINSCHAFTLICHES REFERENZLABORATORIUM FÜR DIE BLAUZUNGENKRANKHEIT/ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΤΑΡΡΟΪΚΟ ΠΥΡΕΤΟ ΤΟΥ ΠΡΟΒΑΤΟΥ/COMMUNITY REFERENCE LABORATORY FOR BLUETONGUE/LABORATOIRE COMMUNAUTAIRE DE RÉFÉRENCE POUR LA FIÈVRE CATARRHALE DU MOUTON/LABORATORIO COMUNITARIO DI RIFERIMENTO PER LA FEBBRE CATARRALE DEGLI OVINI/COMMUNAUTAIR REFERENTIELABORATORIUM VOOR BLUETONGUE/LABORATÓRIO COMUNITÁRIO DE REFERÊNCIA EM RELAÇÃO À FEBRE CATARRAL OVINA/LAMPAAN BLUETONGUE-TAUTIA VARTEN NIMETTY YHTEISÖN VERTAILULABORATORIO/GEMENSKAPENS REFERENSLABORATORIUM FÖR BLUETONGUE

AFRC Institute for Animal Health Pirbright Laboratory Ash Road

Pirbright

Woking

Surrey GU24 ONF United Kingdom Tel. (44-1483) 23 24 41 Fax (44-1483) 23 24 48 E-mail: philip-mellor@bbsrc.ac.uk

Β. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΤΑΡΡΟΪΚΟ ΠΥΡΕΤΟ ΤΟΥ ΠΡΟΒΑΤΟΥ

Τα καθήκοντα του κοινοτικού εργαστηρίου αναφοράς είναι τα εξής:

1. συντονίζει, σε συνεργασία με την Επιτροπή, τις μεθόδους που εφαρμόζονται στα κράτη μέλη για τη διάγνωση του καταρροϊκού πυρετού του προβάτου, ιδίως:

α) αναγνωρίζοντας, διατηρώντας και προμηθεύοντας στελέχη του ιού του καταρροϊκού πυρετού του προβάτου για τη διενέργεια ορολογικών δοκιμών και την παρασκευή αντιορού·

β) προμηθεύοντας στα εθνικά εργαστήρια αναφοράς ορούς αναφοράς και άλλα αντιδραστήρια αναφοράς, για την τυποποίηση των δοκιμασιών και των αντιδραστηρίων που χρησιμοποιούνται σε κάθε κράτος μέλος·

γ) δημιουργώντας και διατηρώντας συλλογή στελεχών και απομονωμάτων του ιού του καταρροϊκού πυρετού του προβάτου·

δ) διοργανώνοντας περιοδικές συγκριτικές δοκιμές των διαγνωστικών μεθόδων, σε κοινοτικό επίπεδο·

ε) συλλέγοντας και ταξινομώντας δεδομένα και πληροφορίες που αφορούν τις χρησιμοποιούμενες διαγνωστικές μεθόδους και τα αποτελέσματα των δοκιμασιών που διενεργούνται στην Κοινότητα·

στ) χαρακτηρίζοντας απομονώματα του ιού του καταρροϊκού πυρετού του προβάτου βάσει των πλέον προηγμένων μεθόδων για πληρέστερη κατανόηση της επιζωοοτιολογίας του καταρροϊκού πυρετού·

ζ) παρακολουθώντας τις διεθνείς εξελίξεις σε ό,τι αφορά την επιτήρηση, την επιζωοτιολογία και την πρόληψη του καταρροϊκού πυρετού του προβάτου·

2. συμμετέχει ενεργά στον εντοπισμό των εστιών καταρροϊκού πυρετού του προβάτου στα κράτη μέλη δια της μελέτης απομονωμάτων ιού που του αποστέλλονται προς επιβεβαίωση της διάγνωσης, χαρακτηρισμό και επιζωοτιολογικές μελέτες·

3. διευκολύνει την εκπαίδευση ή τη μετεκπαίδευση εμπειρογνωμόνων στο πεδίο της εργαστηριακής διάγνωσης με σκοπό την εναρμόνιση των διαγνωστικών μεθόδων σε ολόκληρη την Κοινότητα·

4. ανταλλάσσει πληροφορίες με το παγκόσμιο εργαστήριο καταρροϊκού πυρετού του προβάτου που ορίζεται από το Διεθνές Γραφείο Επιζωοτιών (ΟΙΕ), ιδίως όσον αφορά την εξέλιξη της παγκόσμιας κατάστασης σχετικά με τον καταρροϊκό πυρετό του προβάτου.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ

Τα σχέδια επεμβάσεων πρέπει να προβλέπουν τουλάχιστον:

1. δημιουργία μονάδας έκτακτης ανάγκης σε εθνικό επίπεδο η οποία θα συντονίζει όλα τα επείγοντα μέτρα στο συγκεκριμένο κράτος μέλος·

2. κατάρτιση του καταλόγου των τοπικών κέντρων επείγουσας ανάγκης τα οποία διαθέτουν τον κατάλληλο εξοπλισμό για το συντονισμό των μέτρων ελέγχου σε τοπικό επίπεδο·

3. λεπτομερής πληροφόρηση σχετικά με το προσωπικό που ασχολείται με την εφαρμογή των επειγόντων μέτρων, την ειδίκευση και τα καθήκοντά του·

4. τη δυνατότητα όλων των τοπικών κέντρων επείγουσας ανάγκης να έρχονται σε επαφή με τα πρόσωπα ή τους οργανισμούς που έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με τη μόλυνση·

5. την ύπαρξη του εξοπλισμού και του υλικού που απαιτούνται για τη σωστή εφαρμογή των επειγόντων μέτρων·

6. λεπτομερείς οδηγίες σχετικά με τη δράση που πρέπει να αναληφθεί σε περίπτωση υπόνοιας ή διαπίστωσης κρουσμάτων μόλυνσης ή μετάδοσης, συμπεριλαμβανομένων και των μέσων καταστροφής των πτωμάτων·

7. εκπόνηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη των γνώσεων σχετικών με τις επί τόπου και τις διοικητικές διαδικασίες·

8. για τα διαγνωστικά εργαστήρια, υπηρεσία εξέτασης post mortem, το αναγκαίο δυναμικό ιστολογικών και ορολογικών εξετάσεων, κ.λπ., και τον εκσυγχρονισμό των τεχνικών ταχείας διάγνωσης (για το σκοπό αυτό θα πρέπει να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα για την ταχεία μεταφορά δειγμάτων)·

9. διευκρινίσεις σχετικά με την ποσότητα εμβολίου κατά του καταρροϊκού πυρετού του προβάτου που θεωρείται αναγκαία στην περίπτωση που πρέπει να επαναληφθεί ο επείγων εμβολιασμός·

10. κανονιστικές διατάξεις για την εφαρμογή των σχεδίων επέμβασης.

Top