EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32000D0639

2000/639/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 13ης Οκτωβρίου 2000, για τον κατάλογο προγραμμάτων επιτήρησης της ΣΕΒ τα οποία μπορούν να τύχουν χρηματοδοτικής συνδρομής από την Κοινότητα το έτος 2001 [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2000) 3035]

OJ L 269, 21.10.2000, p. 54–55 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2001

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2000/639/oj

32000D0639

2000/639/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 13ης Οκτωβρίου 2000, για τον κατάλογο προγραμμάτων επιτήρησης της ΣΕΒ τα οποία μπορούν να τύχουν χρηματοδοτικής συνδρομής από την Κοινότητα το έτος 2001 [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2000) 3035]

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 269 της 21/10/2000 σ. 0054 - 0055


Απόφαση της Επιτροπής

της 13ης Οκτωβρίου 2000

για τον κατάλογο προγραμμάτων επιτήρησης της ΣΕΒ τα οποία μπορούν να τύχουν χρηματοδοτικής συνδρομής από την Κοινότητα το έτος 2001

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2000) 3035]

(2000/639/ΕΚ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

την απόφαση 90/424/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 1990, για ορισμένες δαπάνες στον κτηνιατρικό τομέα(1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την απόφαση 94/370/ΕΚ(2), και ιδίως το άρθρο 24 παράγραφος 5,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Κατά την κατάρτιση του καταλόγου προγραμμάτων επιτήρησης και εξάλειψης της ΣΕΒ τα οποία μπορούν να τύχουν χρηματοδοτικής συνδρομής από την Κοινότητα το έτος 2001, και των προτεινόμενων ποσοστών και ποσών της συνδρομής για κάθε πρόγραμμα, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τόσο το ενδιαφέρον κάθε προγράμματος για την Κοινότητα όσο και το μέγεθος των διαθέσιμων πιστώσεων.

(2) Τα κράτη μέλη έχουν εφοδιάσει την Επιτροπή με όλες τις πληροφορίες που της παρέχουν τη δυνατότητα να εκτιμήσει το ενδιαφέρον που παρουσιάζει για την Κοινότητα η διάθεση χρηματοδοτικής συνδρομής στα προγράμματα για το έτος 2000.

(3) Τα προγράμματα του καταλόγου της παρούσας απόφασης θα πρέπει να εγκριθούν καθένα ξεχωριστά σε μεταγενέστερη ημερομηνία.

(4) Η Επιτροπή προέβη σε εξέταση καθενός από τα προγράμματα που υποβλήθηκαν από τα κράτη μέλη τόσο από κτηνιατρική όσο και από οικονομική άποψη.

(5) Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης κτηνιατρικής επιτροπής,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

1. Τα προγράμματα επιτήρησης και εξάλειψης της ΣΕΒ τα οποία εμφαίνονται στον κατάλογο του παραρτήματος της παρούσας μπορούν να τύχουν χρηματοδοτικής συνδρομής της Κοινότητας το έτος 2001.

2. Γιά κάθε πρόγραμμα, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1, το προτεινόμενο ποσοστό και ποσό της χρηματοδοτικής συνδρομής της Κοινότητας καθορίζεται στο παράρτημα.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 13 Οκτωβρίου 2000.

Για την Επιτροπή

David Byrne

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 224 της 18.8.1990, σ. 19.

(2) ΕΕ L 168 της 2.7.1994, σ. 31.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΞΑΛΕΙΨΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΝΟΣΩΝ ΤΩΝ ΖΩΩΝ

Προτεινόμενο ποσοστό και ποσό της χρηματοδοτικής συνδρομής της Κοινότητας

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

Top