EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32000D0646

Απόφαση αριθ. 646/2000/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 28ης Φεβρουαρίου 2000, σχετικά με τη θέσπιση πολυετούς προγράμματος για την προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην Κοινότητα (Altener) (1998-2002)

ΕΕ L 79 της 30.3.2000, p. 1–5 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2002

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2000/646(1)/oj

32000D0646

Απόφαση αριθ. 646/2000/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 28ης Φεβρουαρίου 2000, σχετικά με τη θέσπιση πολυετούς προγράμματος για την προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην Κοινότητα (Altener) (1998-2002)

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 079 της 30/03/2000 σ. 0001 - 0005
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 079 της 30/03/2000 σ. 0001 - 0005


Απόφαση αριθ. 646/2000/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

της 28ης Φεβρουαρίου 2000

σχετικά με τη θέσπιση πολυετούς προγράμματος για την προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην Κοινότητα (Altener) (1998-2002)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 175 παράγραφος 1,

την πρόταση της Επιτροπής,

τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής(1),

τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών(2),

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 251 της συνθήκης(3),

υπό το πρίσμα του κοινού σχεδίου που εγκρίθηκε από την επιτροπή συνδιαλλαγής στις 9 Δεκεμβρίου 1999,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Το άρθρο 174 της συνθήκης ορίζει ότι ένας από τους στόχους της κοινοτικής δράσης είναι να εξασφαλισθεί συνετή και ορθολογική χρησιμοποίηση των φυσικών πόρων.

(2) Το άρθρο 152 της συνθήκης ορίζει ότι οι απαιτήσεις στον τομέα της προστασίας της υγείας αποτελούν συνιστώσα των άλλων πολιτικών της Κοινότητας το πρόγραμμα Altener που προβλέπεται στην παρούσα απόφαση συμβάλλει στην προστασία της υγείας.

(3) Κατά τη σύνοδο της 29ης Οκτωβρίου 1990, το Συμβούλιο έθεσε στόχο τη σταθεροποίηση, έως το έτος 2000, των συνολικών εκπομπών CO2 στα επίπεδα του 1990 σε ολόκληρη την Κοινότητα.

(4) Tο πρωτόκολλο του Κιότο στη σύμβαση-πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για τις κλιματικές μεταβολές περιέχει περαιτέρω δεσμεύσεις για την Κοινότητα και τα κράτη μέλη της προκειμένου να μειώσουν τις εκπομπές αερίων που συντελούν στο φαινόμενο του θερμοκηπίου, καθώς και την υπόσχεση της Κοινότητας για τη μείωση των εκπομπών αυτών τα έτη 2008-2012 κατά 8 % σε σχέση με τα επίπεδα του 1990.

(5) Με την απόφαση 93/389/ΕΟΚ(4) του Συμβουλίου, θεσπίσθηκε μηχανισμός για την παρακολούθηση στην Κοινότητα των εκπομπών CO2, και των λοιπών εκπομπών αερίων που συντελούν στο φαινόμενο του θερμοκηπίου.

(6) Οι εκπομπές CO2 από την κατανάλωση ενέργειας στην Κοινότητα είναι πιθανό να αυξηθούν κατά 3 % περίπου από το 1995 έως το 2000, με την προϋπόθεση ότι θα υπάρξει φυσιολογική οικονομική ανάπτυξη υπό το φως της ανωτέρω υπόσχεσης του Κιότο, είναι απαραίτητο να ληφθούν πρόσθετα μέτρα μεταξύ των μέτρων που πραγματικά συμβάλλουν στην επίτευξη του ανωτέρω στόχου περιλαμβάνεται μια πολύ εντατικότερη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας καθώς και η ενεργειακή αποδοτικότητα.

(7) Κατά τη σύνοδό του στις 25 και 26 Ιουνίου 1996, το Συμβούλιο σημείωσε ότι, στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για ένα πρωτόκολλο σχετικά με την εντολή του Βερολίνου, η δεύτερη έκθεση αξιολόγησης της διακυβερνητικής ομάδας για τις κλιματικές μεταβολές (SAR IPCC) κατέληξε στο συμπέρασμα ότι, σύμφωνα με τα διάφορα στοιχεία, η επίδραση του ανθρώπου στις κλιματικές μεταβολές του πλανήτη είναι αισθητή και επεσήμανε την ανάγκη να αναληφθεί επειγόντως δράση όσο το δυνατόν ευρύτερα, τόνισε ότι υπάρχουν μεγάλες αναμφίβολα θετικές δυνατότητες και ζήτησε από την Επιτροπή να προσδιορίσει τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν σε κοινοτική κλίμακα.

(8) Με την Πράσινη Βίβλο της 11ης Ιανουαρίου 1995 και τη Λευκή Βίβλο της 13ης Δεκεμβρίου 1995, η Επιτροπή ανακοίνωσε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο τις απόψεις της για το μέλλον της ενεργειακής πολιτικής στην Κοινότητα και το ρόλο που θα πρέπει να διαδραματίσουν οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

(9) Στο ψήφισμά του, της 4ης Ιουλίου 1996, περί κοινοτικού σχεδίου δράσης για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας(5), το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κάλεσε την Επιτροπή να εφαρμόσει κοινοτικό σχέδιο δράσης για την προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

(10) Με την Πράσινη Βίβλο της 20ής Νοεμβρίου 1996 και τη Λευκή Βίβλο της 26ης Νοεμβρίου 1997 με τίτλο "Ενέργεια για το μέλλον: ανανεώσιμες πηγές ενέργειας", η Επιτροπή κίνησε μια διαδικασία για να αναπτύξει και να εφαρμόσει περαιτέρω μια κοινοτική στρατηγική και ένα σχέδιο δράσης για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στοιχεία που περιλαμβάνονται, μαζί με μια "εκστρατεία απογείωσης", στη Λευκή Βίβλο.

(11) Στο ψήφισμά του της 15ης Μαΐου 1997(6) για την Πράσινη Βίβλο "Ενέργεια για το μέλλον: ανανεώσιμες πηγές ενέργειας", το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κάλεσε την Επιτροπή να θεσπίσει το συντομότερο δυνατό ένα ενισχυμένο πρόγραμμα Altener ΙΙ· στο ψήφισμά του της 18ης Ιουνίου 1998(7) για την ανακοίνωση της Επιτροπής "Ενέργεια για το μέλλον: ανανεώσιμες πηγές ενέργειας - Λευκή Βίβλος για μια κοινοτική στρατηγική και σχέδιο δράσης" ζητεί σαφή αύξηση των κονδυλίων Altener εντός του προγράμματος πλαισίου για την ενέργεια.

(12) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο ψήφισμά του, της 14ης Νοεμβρίου 1996(8) σχετικά με τη Λευκή Βίβλο της Επιτροπής με θέμα μια ενεργειακή πολιτική για την Ευρωπαϊκή Ένωση, κάλεσε την Επιτροπή να αναπτύξει πρόγραμμα οικονομικών ενισχύσεων για την προώθηση της ανανεώσιμης ενέργειας.

(13) Στο προαναφερόμενο ψήφισμά του, της 15ης Μαΐου 1997, σχετικά με την Πράσινη Βίβλο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζήτησε να εξετασθούν οι δυνατότητες συντονισμού των πολιτικών και των πρωτοβουλιών στον τομέα της ανανεώσιμης ενέργειας και της ενεργειακής αποδοτικότητας, προκειμένου να αξιοποιηθούν πλήρως οι υπάρχουσες δυνατότητες συνέργειας και να αποφευχθούν κατά το δυνατόν οι επικαλύψεις προσπαθειών.

(14) Το άρθρο 8 της οδηγίας 96/92/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Δεκεμβρίου 1996, σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενεργείας(9) παρέχει στα κράτη μέλη τη δυνατότητα να προωθήσουν τη διείσδυση στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές, δίδοντάς τους προτεραιότητα.

(15) Το άρθρο 158 της συνθήκης ορίζει ότι η Κοινότητα αναπτύσσει και εξακολουθεί τη δράση της με σκοπό την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής της συνοχής και αποσκοπεί ιδιαίτερα στη μείωση των διαφορών μεταξύ των επιπέδων ανάπτυξης των διαφόρων περιοχών και στη μείωση της καθυστέρησης των πλέον μειονεκτικών περιοχών η δράση αυτή καλύπτει μεταξύ άλλων και τον ενεργειακό τομέα.

(16) Με τις αποφάσεις 93/500/ΕΟΚ(10) και 98/352/ΕΚ(11) το Συμβούλιο ενέκρινε κοινοτικό πρόγραμμα για την προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην Κοινότητα επονομαζόμενο Altener με σκοπό να μειωθούν οι εκπομπές CO2 με την αύξηση του μεριδίου αγοράς των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της συμβολής τους στη συνολική παραγωγή πρωτογενούς ενέργειας στην Κοινότητα.

(17) Η Κοινότητα αναγνώρισε ότι το πρόγραμμα Altener αποτελεί σημαντικό στοιχείο της κοινοτικής στρατηγικής για τη μείωση των εκπομπών CO2.

(18) Θα πρέπει συνεπώς να προβλεφθεί, στα πλαίσια του πολυετούς προγράμματος-πλαισίου για δράσεις στον τομέα της ενέργειας (1998-2002) που υιοθετήθηκε με την απόφαση Ευρατόμ, του Συμβουλίου 1999/21/ΕΚ(12), ειδικό πρόγραμμα για την προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας το ειδικό αυτό πρόγραμμα θα αντικαταστήσει το αντίστοιχο ισχύον κείμενο.

(19) Εφαρμόζοντας την απόφαση αριθ. 182/1999/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Δεκεμβρίου 1998, για το πέμπτο πρόγραμμα-πλαίσιο δράσεων έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (1998-2002)(13), η απόφαση 1999/170/ΕΚ του Συμβουλίου, της 25ης Ιανουαρίου 1999, για τη θέσπιση ειδικού προγράμματος έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης στην έρευνα, το περιβάλλον και την αειφόρο ανάπτυξη (1998-2002)(14) αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στις τεχνολογίες της ενεργειακής αποδοτικότητας και των ανανεώσιμων πηγών το Altener είναι ένα μέσο που συμπληρώνει το πρόγραμμα αυτό.

(20) Το πρόγραμμα Altener δεν θίγει τα εθνικά σχέδια ή συστήματα για την προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ο στόχος του είναι να προσθέσει μια κοινοτική διάσταση που προσδίδει προστιθέμενη αξία.

(21) Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αποτελούν σημαντική πηγή ενέργειας για την Ευρωπαϊκή Ένωση με σημαντικό εμπορικό δυναμικό η ανάπτυξή τους θα πρέπει, ως εκ τούτου, να συνοδεύεται από ειδική στρατηγική και στοχοθετημένες δράσεις που θα τις καταστήσουν ταυτόχρονα βιώσιμες και ανταγωνιστικές, δημιουργώντας έτσι ένα ευνοϊκό περιβάλλον για επενδύσεις.

(22) Η αυξημένη χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας θα έχει θετική επίπτωση τόσο στο περιβάλλον όσο και στην ασφάλεια ενεργειακού εφοδιασμού με την απρόσκοπτη και μεγάλης κλίμακας ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας θα καταστεί δυνατή η πλήρης εκμετάλλευση του οικονομικού και εργασιακού δυναμικού τους για να επιτευχθούν άριστα αποτελέσματα απαιτείται υψηλός βαθμός διεθνούς συνεργασίας.

(23) Ένα ενισχυμένο πρόγραμμα Altener αποτελεί ουσιαστικό μέσο ανάπτυξης του δυναμικού των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας θα πρέπει να αποκτήσουν εύλογο μερίδιο στην εσωτερική ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας.

(24) Προκειμένου να εξασφαλίσει την ενδεικνυόμενη εφαρμογή της κοινοτικής στρατηγικής και του σχεδίου δράσης μέχρι το 2010 για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η Επιτροπή χρειάζεται κατάλληλους μηχανισμούς για την παρακολούθηση και αξιολόγηση των διάφορων πρωτοβουλιών.

(25) Σκοπός των στοχοθετημένων δράσεων που αναφέρονται στο άρθρο 2 στοιχείο δ) της παρούσας απόφασης, είναι η διευκόλυνση και επιτάχυνση των επενδύσεων σε νέο παραγωγικό δυναμικό ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές μέσω χρηματοδοτικής στήριξης, ιδίως στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), προκειμένου να μειωθούν οι περιφερειακές και λειτουργικές δαπάνες των σχεδίων για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και να αρθούν έτσι τα μη τεχνικά εμπόδια οι δράσεις αυτές προωθούν, μεταξύ άλλων, την πρόσβαση σε ειδικευμένες συμβουλές, την ανάλυση των προοπτικών της αγοράς, την επιλογή χωροθέτησης έργων, την αίτηση άδειας οικοδομής και εκμετάλλευσης, τις πρωτοβουλίες των ΜΜΕ για επενδύσεις στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, την κατάρτιση σχεδίων χρηματοδότησης, την προετοιμασία των προσκλήσεων για υποβολή προσφορών, την εκπαίδευση φορέων εκμετάλλευσης και τη θέση σε λειτουργία των εγκαταστάσεων.

(26) Οι εν λόγω στοχοθετημένες δράσεις αφορούν την εφαρμογή σχεδίων στον τομέα της βιομάζας, συμπεριλαμβανομένων των ενεργειακών καλλιεργειών, των καυσόξυλων, των υπολειμμάτων δασοκομίας και γεωργίας, των αστικών αποβλήτων που δεν επιδέχονται ανακύκλωση, των υγρών βιοκαυσίμων και του βιοαερίου, και στον τομέα των θερμικών και φωτοβολταϊκών ηλιακών συστημάτων, των παθητικών και ενεργητικών ηλιακών συστημάτων στα κτίρια, των υδροηλεκτρικών έργων μικρής κλίμακας (κάτω των δέκα MW), της ενέργειας των κυμάτων, της αιολικής ενέργειας και της γεωθερμικής ενέργειας.

(27) Η ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας μπορεί να συμβάλει στη δημιουργία ενός ανταγωνιστικού ενεργειακού συστήματος για το σύνολο της Ευρώπης και στην ανάπτυξη ενός ευρωπαϊκού κλάδου ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ανοίγοντας έτσι μεγάλες δυνατότητες για την εξαγωγή τεχνογνωσίας και τεχνολογίας καθώς και για επενδύσεις σε τρίτες χώρες, με τη συμμετοχή της Κοινότητας στο πλαίσιο προγραμμάτων συνεργασίας.

(28) Είναι πολιτικά και οικονομικά σκόπιμο να ανοιχθεί το πρόγραμμα Altener για τις συνδεδεμένες χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, σύμφωνα με τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Κοπεγχάγης, της 21ης και 22ας Ιουνίου 1994, που επιβεβαιώθηκαν από μεταγενέστερα Ευρωπαϊκά Συμβούλια, και όπως σημειώνει η Επιτροπή στην ανακοίνωσή της επί του θέματος αυτού το Μάιο του 1994, καθώς και για την Κύπρο.

(29) Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η κοινοτική ενίσχυση χρησιμοποιείται αποτελεσματικά και αποφεύγεται η επικάλυψη των εργασιών, η Επιτροπή θα εξασφαλίζει ότι τα σχέδια υπόκεινται σε διεξοδική εκ των προτέρων αξιολόγηση η Επιτροπή θα παρακολουθεί και θα αξιολογεί συστηματικά την πρόοδο και τα αποτελέσματα των υποστηριζομένων σχεδίων.

(30) Τα απαιτούμενα μέτρα για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης θα πρέπει να θεσπισθούν σύμφωνα με την απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή(15).

(31) Η παρούσα απόφαση καθορίζει, για όλη τη διάρκεια του προγράμματος, χρηματοδοτικό πλαίσιο που αποτελεί προνομιακή αναφορά για την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή κατά την έννοια του σημείου 33 της διοργανικής συμφωνίας μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 1999, για τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη βελτίωση της διαδικασίας του προϋπολογισμού(16).

(32) Η παρούσα απόφαση αντικαθιστά την απόφαση 98/352/ΕΚ του Συμβουλίου η οποία κατά συνέπεια θα πρέπει να καταργηθεί,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

1. Βάσει του πολυετούς προγράμματος-πλαισίου για δράσεις στον τομέα της ενέργειας, τίθεται σε εφαρμογή από την Κοινότητα, για την περίοδο 1998-2002, ειδικό πρόγραμμα για την προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και την υποστήριξη της εφαρμογής κοινοτικής στρατηγικής και σχεδίου δράσης για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας έως το έτος 2010 (καλούμενο στο εξής "πρόγραμμα Altener").

Εκτός από τους στόχους προτεραιότητας που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 της απόφασης 1999/21/ΕΚ, Ευρατόμ, του Συμβουλίου, στόχοι του προγράμματος είναι :

α) να συμβάλει στη δημιουργία των αναγκαίων προϋποθέσεων για την εκτέλεση του κοινοτικού σχεδίου δράσης για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, και ιδίως των νομικών, κοινωνικοοικονομικών και διοικητικών προϋποθέσεων, συμπεριλαμβανομένων νέων μέσων και μηχανισμών της αγοράς, και ιδίως εκείνων που αναφέρονται στη Λευκή Βίβλο της Επιτροπής της 26ης Νοεμβρίου 1997, και συμπεριλαμβανομένης της "εκστρατείας απογείωσης"·

β) να ενθαρρυνθούν οι ιδιωτικές και δημόσιες επενδύσεις στην παραγωγή και χρήση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.

Οι δύο αυτοί ειδικοί στόχοι συμβάλλουν στην επίτευξη των ακόλουθων γενικών κοινοτικών στόχων - που συμπληρώνουν τους στόχους των κρατών μελών - και προτεραιοτήτων: περιορισμός των εκπομπών CO2, αύξηση του μεριδίου των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με σκοπό την επίτευξη του ενδεικτικού στόχου του 12 % στην ακαθάριστη εσωτερική κατανάλωση ενέργειας στην Κοινότητα το 2010, μείωση της εξάρτησης από τις εισαγωγές ενέργειας, ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού, προώθηση της απασχόλησης, οικονομική ανάπτυξη, οικονομική και κοινωνική συνοχή και περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης του οικονομικού δυναμικού απομακρυσμένων και περιφερειακών περιοχών.

2. Στο πλαίσιο του προγράμματος Altener χορηγείται κοινοτική χρηματοδοτική ενίσχυση για δράσεις και μέτρα που ανταποκρίνονται στους στόχους που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχεία α) και β).

3. Το χρηματοδοτικό πλαίσιο για την εφαρμογή του προγράμματος Altener για την περίοδο που αναφέρεται στην παράγραφο 1 ανέρχεται σε 77 εκατομμύρια ευρώ.

Οι ετήσιες πιστώσεις εγκρίνονται από την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή εντός των ορίων των δημοσιονομικών προοπτικών.

Άρθρο 2

Στο πλαίσιο του προγράμματος Altener χρηματοδοτούνται οι ακόλουθες δράσεις και μέτρα που σχετίζονται με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας:

α) μελέτες και άλλες δράσεις, με σκοπό να εφαρμοσθούν και να συμπληρωθούν άλλα μέτρα της Κοινότητας και των κρατών μελών που έχουν ληφθεί για να αναπτυχθεί το δυναμικό των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Πρόκειται, ιδίως, για την ανάπτυξη τομεακών στρατηγικών και στρατηγικών αγοράς, την ανάπτυξη προτύπων και πιστοποιήσεων, τη διευκόλυνση των ομαδικών προμηθειών, συγκριτικές αναλύσεις βάσει σχεδίων σχετικά με τις επιπτώσεις στο περιβάλλον και την μακροπρόθεσμη εξέλιξη κόστους/οφέλους από τη χρήση κλασικών και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, την ανάλυση των νομικών, κοινωνικοοικονομικών και διοικητικών προϋποθέσεων, συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης της πιθανής χρήσης οικονομικών μέτρων ή/και φορολογικών κινήτρων που ευνοούν τη διείσδυση στην αγορά των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, την εκπόνηση κατάλληλης νομοθεσίας που θα προωθήσει τη δημιουργία ευνοϊκού περιβάλλοντος για επενδύσεις καθώς και καλύτερων μεθόδων για την αξιολόγηση του κόστους και του οφέλους τα οποία δεν αντανακλώνται στις τιμές της αγοράς·

β) πειραματικές δράσεις κοινοτικού ενδιαφέροντος με σκοπό να δημιουργηθούν ή να επεκταθούν οι δομές και τα μέσα για την ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας:

- στον τοπικό και περιφερειακό προγραμματισμό,

- στα μέσα προγραμματισμού, σχεδιασμού και αξιολόγησης,

- στα νέα χρηματοοικονομικά προϊόντα και μέσα της αγοράς·

γ) μέτρα για την ανάπτυξη των δομών πληροφόρησης, εκπαίδευσης και κατάρτισης μέτρα για να ενθαρρυνθεί η ανταλλαγή πείρας και τεχνογνωσίας με σκοπό να βελτιωθεί ο συντονισμός μεταξύ διεθνών, κοινοτικών, εθνικών, περιφερειακών και τοπικών δραστηριοτήτων· δημιουργία συγκεντρωτικού συστήματος για τη συλλογή, ιεράρχηση και κυκλοφορία πληροφοριών και τεχνογνωσίας σχετικά με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας·

δ) στοχοθετημένες δράσεις για να διευκολυνθεί η διείσδυση στην αγορά των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και η σχετική τεχνογνωσία με σκοπό να διευκολυνθεί η μετάβαση από το πειραματικό στάδιο στην εμπορική εκμετάλλευση και να ενθαρρυνθούν οι επενδύσεις δια της παροχής συμβουλών για την προετοιμασία, υποβολή και εφαρμογή σχεδίων·

ε) δράσεις παρακολούθησης και αξιολόγησης με σκοπό:

- να παρακολουθείται η εφαρμογή της κοινοτικής στρατηγικής και του σχεδίου δράσης για την ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας,

- να υποστηριχθούν πρωτοβουλίες που θα αναληφθούν κατ' εφαρμογήν του σχεδίου δράσης, ιδίως προκειμένου να προωθηθεί καλύτερος συντονισμός και ευρύτερη συνέργεια μεταξύ δράσεων, συμπεριλαμβανομένων όλων των δραστηριοτήτων που χρηματοδοτούνται από την Κοινότητα και εκείνων που χρηματοδοτούνται από άλλους χρηματοδοτικούς φορείς, όπως η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων,

- να παρακολουθείται η πρόοδος που επιτυγχάνεται στην Κοινότητα και στα κράτη μέλη όσον αφορά την ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας,

- να αξιολογούνται οι επιπτώσεις και η σχέση κόστους/αποτελεσματικότητας των δράσεων και των μέτρων που θα αναληφθούν με βάση το πρόγραμμα Altener. Στην αξιολόγηση αυτή θα συνυπολογισθούν επίσης περιβαλλοντικά και κοινωνικά θέματα καθώς και οι επιπτώσεις στην απασχόληση.

Άρθρο 3

1. Όλα τα έξοδα που συνδέονται με τις δράσεις και τα μέτρα που αναφέρονται στο άρθρο 2 στοιχεία α), γ) και ε) αναλαμβάνονται από την Κοινότητα. Εάν φορέας πλην της Επιτροπής προτείνει μέτρα που εμπίπτουν στο άρθρο 2 στοιχείο γ), η κοινοτική χρηματοδότηση δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50 % του συνολικού κόστους, το δε υπόλοιπο μπορεί να χρηματοδοτείται από δημόσιους ή ιδιωτικούς πόρους ή από συνδυασμό των δύο.

2. Το ύψος της χρηματοδότησης στο πλαίσιο του προγράμματος Altener για τις δράσεις και τα μέτρα που αναφέρονται στο άρθρο 2 στοιχείο β) δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50 % του συνολικού κόστους, το δε υπόλοιπο μπορεί να αποτελείται από δημόσιους ή ιδιωτικούς πόρους ή από συνδυασμό των δύο.

3. Το ύψος της χρηματοδότησης στο πλαίσιο του προγράμματος Altener για τις δράσεις και τα μέτρα που αναφέρονται στο άρθρο 2 στοιχείο δ) καθορίζεται ετησίως για κάθε μια από τις στοχοθετημένες δράσεις σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 2.

Άρθρο 4

1. Η Επιτροπή είναι υπεύθυνη για την εκτέλεση της χρηματοδότησης και την εφαρμογή του προγράμματος Altener.

Η Επιτροπή εξασφαλίζει επίσης ότι οι δράσεις που εμπίπτουν στο πρόγραμμα Altener θα υπόκεινται σε προηγούμενη εκτίμηση, παρακολούθηση και μετέπειτα αξιολόγηση, στις οποίες, όταν ολοκληρωθεί το έργο, θα περιλαμβάνεται και αξιολόγηση των επιπτώσεων, της εφαρμογής και του κατά πόσον οι αρχικοί τους στόχοι έχουν επιτευχθεί.

Η Επιτροπή μεριμνά ώστε οι επιλεγόμενοι δικαιούχοι να υποβάλλουν στην Επιτροπή έκθεση τουλάχιστον ανά εξάμηνο ή, για τα σχέδια διάρκειας μικρότερης του ενός έτους, στο μέσο του διαστήματος εφαρμογής και οπωσδήποτε άμα τη περατώσει.

Η Επιτροπή ενημερώνει την επιτροπή του άρθρου 5 σχετικά με την πορεία των σχεδίων.

2. Οι όροι και οι κατευθύνσεις που ισχύουν για την υποστήριξη των δράσεων και των μέτρων που αναφέρονται στο άρθρο 2, καθορίζονται ετησίως λαμβάνοντας υπόψη:

α) τις προτεραιότητες που ορίζουν η Κοινότητα και τα κράτη μέλη στα προγράμματά τους για την προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας·

β) τα κριτήρια που συνδέονται με τη σχέση κόστους/αποτελεσματικότητας και τις δυνατότητες ανάπτυξης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας καθώς και τον αντίκτυπό τους στην απασχόληση και το περιβάλλον, ιδιαίτερα στη μείωση των εκπομπών CO2·

γ) για δράσεις που αναφέρονται στο άρθρο 2, στοιχείο δ), το σχετικό κόστος της συνδρομής, την μακροπρόθεσμη εμπορική βιωσιμότητα, τη νέα παραγωγική ικανότητα που αναμένεται να προκύψει και το μέγεθος του διαπεριφερειακού ή/και διεθνικού οφέλους·

δ) τις αρχές που ορίζει το άρθρο 87 της συνθήκης και τις σχετικές κοινοτικές κατευθύνσεις για τις κρατικές ενισχύσεις που αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος.

Η επιτροπή που αναφέρεται στο άρθρο 5 επικουρεί την Επιτροπή στον καθορισμό αυτών των όρων και κατευθύνσεων.

Άρθρο 5

Η Επιτροπή επικουρείται, για την εφαρμογή του προγράμματος Altener, από την επιτροπή που αναφέρεται στο άρθρο 4 της απόφασης 1999/21/ΕΚ, Ευρατόμ, του Συμβουλίου.

Όταν γίνεται αναφορά στο παρόν άρθρο, εφαρμόζονται τα άρθρα 4 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 αυτής.

Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 της απόφασης 1999/468/ΕΚ είναι τρεις μήνες.

Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισμό της.

Άρθρο 6

Η εξέταση και η εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση της εφαρμογής του προγράμματος Altener διεξάγονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 της απόφασης 1999/21/ΕΚ, Ευρατόμ, του Συμβουλίου.

Άρθρο 7

Στο πρόγραμμα Altener μπορούν να συμμετέχουν οι συνδεδεμένες χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης σύμφωνα με τους όρους, συμπεριλαμβανομένων των δημοσιονομικών διατάξεων, οι οποίοι ορίζονται στα πρόσθετα πρωτόκολλα των συμφωνιών σύνδεσης ή στις ίδιες τις συμφωνίες σύνδεσης σχετικά με τη συμμετοχή σε κοινοτικά προγράμματα.

Στο πρόγραμμα Altener μπορεί να συμμετέχει και η Κύπρος βάσει προσθέτων πιστώσεων και υπό όρους ίδιους με εκείνους που ισχύουν για τις χώρες ΕΖΕΣ/ΕΟΧ, σύμφωνα με τις διαδικασίες που θα συμφωνηθούν με τη χώρα αυτή.

Άρθρο 8

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα μετά τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Άρθρο 9

Η απόφαση 98/352/ΕΚ του Συμβουλίου καταργείται.

Άρθρο 10

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 28 Φεβρουαρίου 2000.

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Η Πρόεδρος

Ν. Fontaine

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

J. Pina Moura

(1) ΕΕ C 214 της 10.7.1998, σ. 44.

(2) ΕΕ C 315 της 13.10.1998, σ. 1.

(3) Γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 11ης Μαρτίου 1999 (ΕΕ C 175 της 21.6.1999, σ. 262)· κοινή θέση του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999 (ΕΕ C 243 της 27.8.1999, σ. 47) και απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 6ης Οκτωβρίου 1999 (δεν δημοσιεύθηκε ακόμα στην Επίσημη Εφημερίδα)· απόφαση του Συμβουλίου, της 24ης Ιανουαρίου 2000 και απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 3ης Φεβρουαρίου 2000.

(4) ΕΕ L 167 της 9.7.1993, σ. 31.

(5) ΕΕ C 211 της 22.7.1996, σ. 27.

(6) ΕΕ C 167 της 2.6.1997, σ. 160.

(7) ΕΕ C 210 της 6.7.1998, σ. 215.

(8) ΕΕ C 362 της 2.12.1996, σ. 279.

(9) ΕΕ L 27 της 30.1.1997, σ. 20.

(10) ΕΕ L 235 της 18.9.1993, σ. 41.

(11) ΕΕ L 159 της 3.6.1998, σ. 53.

(12) ΕΕ L 7 της 13.1.1999, σ. 16.

(13) ΕΕ L 26 της 1.2.1999, σ. 1.

(14) ΕΕ L 64 της 12.3.1999, σ. 58.

(15) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.

(16) ΕΕ C 172 της 18.6.1999, σ. 1.

Κοινή δήλωση

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή δηλώνουν ότι το άνοιγμα του προγράμματος Altener στις συνδεδεμένες μεσογειακές χώρες του προγράμματος MEDA θα πρέπει να εξετασθεί κατά την προσεχή αναθεώρηση του παρόντος προγράμματος.

Top