EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999R2605

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2605/1999 της Επιτροπής, της 9ης Δεκεμβρίου 1999, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3846/87 για τον καθορισμό της ονοματολογίας των γεωργικών προϊόντων για τις επιστροφές κατά την εξαγωγή

OJ L 316, 10.12.1999, p. 32–35 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 027 P. 161 - 164
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 027 P. 161 - 164
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 027 P. 161 - 164
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 027 P. 161 - 164
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 027 P. 161 - 164
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 027 P. 161 - 164
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 027 P. 161 - 164
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 027 P. 161 - 164
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 027 P. 161 - 164
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 030 P. 3 - 6
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 030 P. 3 - 6
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 027 P. 61 - 64

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/2605/oj

31999R2605

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2605/1999 της Επιτροπής, της 9ης Δεκεμβρίου 1999, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3846/87 για τον καθορισμό της ονοματολογίας των γεωργικών προϊόντων για τις επιστροφές κατά την εξαγωγή

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 316 της 10/12/1999 σ. 0032 - 0035


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2605/1999 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 9ης Δεκεμβρίου 1999

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3846/87 για τον καθορισμό της ονοματολογίας των γεωργικών προϊόντων για τις επιστροφές κατά την εξαγωγή

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 του Συμβουλίου, της 30ής Ιουνίου 1992, περί κοινής οργανώσεως της αγοράς στον τομέα των σιτηρών(1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) 1253/1999(2), και ιδίως το άρθρο 13, καθώς και τις αντίστοιχες διατάξεις των άλλων κανονισμών περί κοινής οργανώσεως των αγορών για τα γεωργικά προϊόντα,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3846/87 της Επιτροπής(3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) 1230/1999(4), έχει καθορίσει, με βάση τη συνδυασμένη ονοματολογία, ονοματολογία των γεωργικών προϊόντων για τις επιστροφές κατά την εξαγωγή·

(2) για να διευκολυνθεί η ηλεκτρονική διαβίβαση των στοιχείων, καθώς και τα μειωθούν οι δαπάνες, πρέπει να προβούμε σε πλέον ομοιόμορφη παρουσίαση των τομεακών κανονισμών που καθορίζουν τις επιστροφές κατά την εξαγωγή· για το σκοπό αυτό, οι προορισμοί και οι σταθερές ομάδες των χωρών που είναι κοινές σε πολλές οργανώσεις της αγοράς πρέπει να κωδικοποιηθούν· πρέπει να ενσωματωθεί η κωδικοποίηση αυτή στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3846/87·

(3) εκτός από τους κωδικούς αυτούς όσον αφορά τους προορισμούς και τις σταθερές ομάδες των χωρών, υπάρχουν και κωδικοί για κάθε τρίτη χώρα που αναγράφονται στην ονοματολογία των χωρών και των περιοχών για τις στατιστικές του εξωτερικού εμπορίου της Κοινότητας και του εμπορίου μεταξύ αυτών των κρατών μελών· μπορεί να υπάρχουν και στους τομεακούς κανονισμούς κωδικοί για τις ομάδες των χωρών·

(4) τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη όλων των σχετικών επιτροπών διαχείρισης,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3846/87 τροποποιείται ως εξής:

1. Στο άρθρο 1 δεύτερη φράση, ο όρος "παράρτημα" αντικαθίσταται από τον όρο "παράρτημα Ι".

2. Προστίθεται το ακόλουθο άρθρο 3α: "Άρθρο 3α

Οι προορισμοί και οι σταθερές ομάδες των χωρών που είναι κοινές σε περισσότερες οργανώσεις της αγοράς κωδικοποιούνται και αναγράφονται στο παράρτημα ΙΙ."

3. Το παρόν παράρτημα, "Ονοματολογία των γεωργικών προϊόντων για τις επιστροφές κατά την εξαγωγή", γίνεται παράρτημα Ι.

4. Το παράρτημα του παρόντος κανονισμού προστίθεται ως παράρτημα ΙΙ.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την 1η Σεπτεμβρίου 2000.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 9 Δεκεμβρίου 1999.

Για την Επιτροπή

Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 181 της 1.7.1992, σ. 21.

(2) ΕΕ L 160 της 26.6.1999, σ. 18.

(3) ΕΕ L 366 της 24.12.1987, σ. 1.

(4) ΕΕ L 149 της 16.6.1999, σ. 3.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

"ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

Κωδικοί των προορισμών για τις επιστροφές κατά την εξαγωγή

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>"

Top