EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999R2601

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2601/1999 της Επιτροπής, της 9ης Δεκεμβρίου 1999, για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1725/92 για τη θέσπιση του ισοζυγίου για τον εφοδιασμό των Αζορών και της Μαδέρας με προϊόντα του τομέα του χοιρείου κρέατος

OJ L 316, 10.12.1999, p. 22–23 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/2601/oj

31999R2601

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2601/1999 της Επιτροπής, της 9ης Δεκεμβρίου 1999, για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1725/92 για τη θέσπιση του ισοζυγίου για τον εφοδιασμό των Αζορών και της Μαδέρας με προϊόντα του τομέα του χοιρείου κρέατος

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 316 της 10/12/1999 σ. 0022 - 0023


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2601/1999 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 9ης Δεκεμβρίου 1999

για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1725/92 για τη θέσπιση του ισοζυγίου για τον εφοδιασμό των Αζορών και της Μαδέρας με προϊόντα του τομέα του χοιρείου κρέατος

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1600/92 του Συμβουλίου, της 15ης Ιουνίου 1992, για ειδικά μέτρα που αφορούν ορισμένα γεωργικά προϊόντα υπέρ των Αζορών και της Μαδέρας(1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2348/96 της Επιτροπής(2), και ιδίως το άρθρο 10,

Εκτιμώντας:

(1) ότι οι ενισχύσεις για την παροχή προϊόντων του τομέα του χοιρείου κρέατος στις Αζόρες και στη Μαδέρα, έχουν καθοριστεί από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1725/92 της Επιτροπής της 30ής Ιουνίου 1992 για την εφαρμογή του ειδικού καθεστώτος για τον εφοδιασμό των Αζορών και της Μαδέρας με προϊόντα του τομέα του χοιρείου κρέατος(3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2000/1999(4)· ότι, για να υπολογισθεί η ενίσχυση στα προϊόντα του χοιρείου κρέατος που προορίζονται για τις Αζόρες και τη Μαδέρα, πρέπει να ληφθεί υπόψη η σχέση που υπάρχει μεταξύ των ενισχύσεων που χορηγούνται στα σιτηρά και εκείνων που χορηγούνται στο χοίρειο κρέας· ότι, μετά τις αλλαγές που επήλθαν στις τρέχουσες τιμές και στις τιμές των προϊόντων των σιτηρών στο ευρωπαϊκό μέρος της Κοινότητας και στη διεθνή αγορά, πρέπει να καθοριστούν εκ νέου οι ενισχύσεις για τον εφοδιασμό των Αζορών και της Μαδέρας όπως αναγράφονται στο παράρτημα·

(2) ότι τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής διαχείρισης χοιρείου κρέατος,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Το παράρτημα ΙΙ του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1725/92 αντικαθίσταται από το παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την 1 Ιανουαρίου 2000.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 9 Δεκεμβρίου 1999.

Για την Επιτροπή

Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 173 της 27.6.1992, σ. 1.

(2) ΕΕ L 320 της 11.12.1996, σ. 1.

(3) ΕΕ L 179 της 1.7.1992, σ. 95.

(4) ΕΕ L 247 της 18.9.1999, σ. 18.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

"ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Ενίσχυση που χορηγείται στα προϊόντα που προέρχονται από την αγορά της Κοινότητας

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

NB:

Οι κωδικοί των προϊόντων καθώς και οι υποσημειώσεις καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3846/87 της Επιτροπής (ΕΕ L 366 της 24.12.1987, σ. 1)."

Top