EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999D0530

1999/530/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής της 14ης Ιουλίου 1999 για την τροποποίηση της απόφασης 95/453/ΕΚ για καθορισμό ειδικών όρων εισαγωγής δίθυρων μαλακίων, εχινόδερμων, χιτωνοφόρων και θαλάσσιων γαστεροπόδων καταγωγής Δημοκρατίας της Κορέας [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(1999) 2062] (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

OJ L 203, 3.8.1999, p. 76–76 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 026 P. 248 - 248
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 026 P. 248 - 248
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 026 P. 248 - 248
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 026 P. 248 - 248
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 026 P. 248 - 248
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 026 P. 248 - 248
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 026 P. 248 - 248
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 026 P. 248 - 248
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 026 P. 248 - 248
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 029 P. 97 - 97
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 029 P. 97 - 97

No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2007; καταργήθηκε εμμέσως από 32006R1664

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1999/530/oj

31999D0530

1999/530/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής της 14ης Ιουλίου 1999 για την τροποποίηση της απόφασης 95/453/ΕΚ για καθορισμό ειδικών όρων εισαγωγής δίθυρων μαλακίων, εχινόδερμων, χιτωνοφόρων και θαλάσσιων γαστεροπόδων καταγωγής Δημοκρατίας της Κορέας [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(1999) 2062] (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 203 της 03/08/1999 σ. 0076 - 0076


ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 14ης Ιουλίου 1999

για την τροποποίηση της απόφασης 95/453/ΕΚ για καθορισμό ειδικών όρων εισαγωγής δίθυρων μαλακίων, εχινόδερμων, χιτωνοφόρων και θαλάσσιων γαστεροπόδων καταγωγής Δημοκρατίας της Κορέας

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(1999) 2062]

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(1999/530/ΕΚ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

την οδηγία 91/492/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 15ης Ιουλίου 1991, περί καθορισμού των υγειονομικών κανόνων οι οποίοι διέπουν την παραγωγή και τη διάθεση στην αγορά δίθυρων μαλακίων(1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 97/79/ΕΚ(2), και ιδίως το άρθρο 9,

Εκτιμώντας:

(1) ότι το άρθρο 1 της απόφασης 95/453/ΕΚ της 23ης Οκτωβρίου 1995, για καθορισμό των ειδικών όρων εισαγωγής δίθυρων μαλακίων, εχινόδερμων, χιτωνοφόρων και θαλάσσιων γαστεροπόδων καταγωγής Δημοκρατίας της Κορέας(3), αναφέρει ότι το Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries - National Fishery Products Inspection Station (NFPIS) είναι η αρμόδια αρχή στη Δημοκρατία της Κορέας για την εξακρίβωση και πιστοποίηση του γεγονότος ότι τα προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας πληρούν τις απαιτήσεις της οδηγίας 91/492/ΕΟΚ·

(2) ότι, μετά τον ανασχηματισμό της κυβέρνησης της Κορέας, αρμόδια αρχή για την έκδοση υγειονομικών πιστοποιητικών για αλιευτικά προϊόντα (NFPIS) δεν είναι πλέον το Ministry of Agriculture and Forestry αλλά το Ministry of Maritime Affairs and Fisheries και ότι η νέα αυτή αρχή είναι ικανή για την αποτελεσματική επαλήθευση της εφαρμογής των εν ισχύι νόμων· ότι είναι, ως εκ τούτου, αναγκαίο να τροποποιηθεί το όνομα της αρμόδιας αρχής που αναφέρεται στην απόφαση της Επιτροπής 95/453/ΕΚ·

(3) ότι είναι σκόπιμο να εναρμονιστεί ο τίτλος της απόφασης 95/453/ΕΚ με το κείμενο των άρθρων της παρούσας απόφασης, και ιδίως να αποσαφηνιστεί ότι η παρούσα απόφαση καθορίζει τους όρους εισαγωγής κατεψυγμένων ή μεταποιημένων δίθυρων μαλακίων, εχινόδερμων, χιτωνοφόρων και θαλάσσιων γαστεροπόδων καταγωγής Δημοκρατίας της Κορέας·

(4) ότι τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης κτηνιατρικής επιτροπής,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Η απόφαση 95/453/ΕΚ τροποποιείται ως εξής:

1. Ο τίτλος αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: "Απόφαση της Επιτροπής, της 23ης Οκτωβρίου 1995, για καθορισμό των ειδικών όρων εισαγωγής δίθυρων μαλακίων, εχινόδερμων, χιτωνοφόρων και θαλάσσιων γαστεροπόδων καταγωγής Δημοκρατίας της Κορέας."

2. Το άρθρο 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: "Άρθρο 1

Το Ministry of Mairitime Affairs and Fisheries - National Fishery Products Inspection Station (NFPIS) είναι η αρμόδια αρχή στη Δημοκρατία της Κορέας για την εξακρίβωση και πιστοποίηση του γεγονότος ότι τα δίθυρα μαλάκια, εχινόδερμα, χιτωνοφόρα και θαλάσσια γαστερόποδα πληρούν τις απαιτήσεις της οδηγίας 91/492/ΕΟΚ."

3. Το άρθρο 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: "Άρθρο 2

Τα δίθυρα μαλάκια, εχινόδερμα, χιτωνοφόρα και θαλάσσια γαστερόποδα καταγωγής Δημοκρατίας της Κορέας, που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο, πρέπει να προέρχονται από τις εγκεκριμένες περιοχές παραγωγής που εμφαίνονται στο συνημμένο παράρτημα."

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 14 Ιουλίου 1999.

Για την Επιτροπή

Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 268 της 24.9.1991, σ. 1.

(2) ΕΕ L 24 της 30.1.1998, σ. 31.

(3) ΕΕ L 264 της 7.11.1995, σ. 35.

Top