EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999D0527

1999/527/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής της 14ης Ιουλίου 1999 για τον καθορισμό ειδικών όρων που διέπουν τις εισαγωγές προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας καταγωγής Ομάν [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(1999) 2059] (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

OJ L 203, 3.8.1999, p. 63–67 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 026 P. 235 - 239
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 026 P. 235 - 239
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 026 P. 235 - 239
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 026 P. 235 - 239
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 026 P. 235 - 239
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 026 P. 235 - 239
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 026 P. 235 - 239
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 026 P. 235 - 239
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 026 P. 235 - 239
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 029 P. 84 - 88
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 029 P. 84 - 88

No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2007; καταργήθηκε από 32006R1664

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1999/527/oj

31999D0527

1999/527/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής της 14ης Ιουλίου 1999 για τον καθορισμό ειδικών όρων που διέπουν τις εισαγωγές προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας καταγωγής Ομάν [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(1999) 2059] (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 203 της 03/08/1999 σ. 0063 - 0067


ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 14ης Ιουλίου 1999

για τον καθορισμό ειδικών όρων που διέπουν τις εισαγωγές προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας καταγωγής Ομάν

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(1999) 2059]

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(1999/527/ΕΚ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

την οδηγία 91/493/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 1991, περί καθορισμού των υγειονομικών κανόνων οι οποίοι διέπουν την παραγωγή και τη διάθεση στην αγορά αλιευτικών προϊόντων(1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 97/79/ΕΚ(2), και ιδίως το άρθρο 11,

Εκτιμώντας:

(1) ότι ομάδα εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής διενήργησε επίσκεψη επιθεώρησης στο Ομάν για την επαλήθευση των όρων υπό τους οποίους παράγονται, αποθηκεύονται και αποστέλλονται στην Κοινότητα τα προϊόντα αλιείας·

(2) ότι οι διατάξεις της νομοθεσίας του Ομάν σχετικά με την υγειονομική επιθεώρηση και παρακολούθηση προϊόντων αλιείας μπορούν να θεωρηθούν ισοδύναμες με τις διατάξεις της οδηγίας 91/493/ΕΟΚ·

(3) ότι στον Ομάν, η "Directorate General of Fisheries Resources (DGFR) of the Ministry of Agriculture and Fisheries" ελέγχει αποτελεσματικά την εφαρμογή των εν ισχύ νόμων·

(4) ότι η διαδικασία χορήγησης του υγειονομικού πιστοποιητικού που αναφέρεται στο άρθρο 11 παράγραφος 4 στοιχείο α) της οδηγίας 91/493/ΕΟΚ πρέπει επίσης να καλύπτει τον ορισμό ενός υποδείγματος πιστοποιητικού, τις ελάχιστες απαιτήσεις σχετικά με τη γλώσσα ή γλώσσες σύνταξής του, καθώς και την ιδιότητα του προσώπου που είναι εξουσιοδοτημένο να την υπογράφει·

(5) ότι, σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 4 στοιχείο β) της οδηγίας 91/493/ΕΟΚ, πρέπει να υπάρχει σήμανση της συσκευασίας των προϊόντων αλιείας, επί της οποίας πρέπει να αναγράφεται το όνομα της τρίτης χώρας και ο αριθμός έγκρισης της εγκατάστασης, πλοίου-εργοστασίου, ψυκτικής αποθήκης ή πλοίου-ψυγείου προέλευσης·

(6) ότι, σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 4 στοιχείο γ) της οδηγίας 91/493/ΕΟΚ, πρέπει να καταρτιστεί κατάλογος εγκεκριμένων εγαταστάσεων, πλοίων-εργοστασίων ή ψυκτικών αποθηκών· ότι πρέπει να καταρτιστεί κατάλογος εγκεκριμένων πλοίων-ψυγείων κατα την έννοια της οδηγίας 92/48/ΕΟΚ(3)· ότι οι κατάλογοι αυτοί πρέπει να καταρτιστούν με βάση την ανακοίνωση της DGFR προς την Επιτροπή· ότι εναπόκειται, ως εκ τούτου, στην DGFR να εξασφαλίσει την τήρηση των διατάξεων που θεσπίζονται στο άρθρο 11 παράγραφος 4 της οδηγίας 91/493/ΕΟΚ·

(7) ότι το DGFR παρέσχε επίσημες διαβεβαιώσεις σχετικά με την τήρηση των κανόνων που ορίζονται στο κεφάλαιο V του παραρτήματος της οδηγίας 91/493/ΕΟΚ και σχετικά με την τήρηση ισοδύναμων απαιτήσεων προς εκείνες που ορίζονται από την εν λόγω οδηγία για την έγκριση εγκαταστάσεων, πλοίων-εργοστασίων, ψυκτικών αποθήκων ή πλοίων-ψυγείων προέλευσης·

(8) ότι τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης κτηνιατρικής επιτροπής,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Το "Directorate General of Fisheries Resources (DGFR) of the Ministry of Agriculture and Fisheries" είναι η αρμόδια αρχή στο Ομάν για την εξακρίβωση και πιστοποίηση του γεγονότος ότι τα προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας πληρούν τις απαιτήσεις της οδηγίας 91/493/ΕΟΚ.

Άρθρο 2

Τα προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας καταγωγής Ομάν πρέπει να πληρούν τους ακόλουθους όρους:

1. κάθε αποστολή πρέπει να συνοδεύεται από πρωτότυπο υγειονομικό πιστοποιητικό, αριθμημένο, δεόντως συμπληρωμένο, με ημερομηνία και υπογραφή, το οποίο πρέπει να αποτελείται από ένα μόνο φύλλο, σύμφωνα με το υπόδειγμα του συνημμένου παραρτήματος Α·

2. Τα προϊόντα πρέπει να προέρχονται από εγκεκριμένες εγκαταστάσεις, πλοία-εργοστάσια, ψυκτικές αποθήκες ή πλοία-ψυγεία που εμφαίνονται στο συνημμένο παράρτημα Β.

3. Με εξαίρεση την περίπτωση των χύδην κατεψυγμένων αλιευτικών προϊόντων που προορίζονται για την παρασκευή διατηρημένων τροφίμων, όλες οι συσκευασίες πρέπει να φέρουν με ανεξίτηλα στοιχεία την ένδειξη "ΟΜΑΝ", καθώς και τον αριθμό έγκρισης της εγκατάστασης του πλοίου-έργοστασίου, της ψυκτικής αποθήκης ή του πλοίου-ψυγείου προέλευσης.

Άρθρο 3

1. Τα πιστοποιητικά που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 πρέπει να συντάσσονται σε μία τουλάχιστον επίσημη γλώσσα του κράτους μέλους στο οποίο διενεργούνται οι έλεγχοι.

2. Τα πιστοποιητικά πρέπει να φέρουν το ονοματεπώνυμο, την ιδιότητα και την υπογραφή του αντιπροσώπου της DGFR, καθώς και την επίσημη σφραγίδα της εν λόγω υπηρεσίας, η οποία να έχει χρώμα διαφορετικό από το υπόλοιπο κείμενο.

Άρθρο 4

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 14 Ιουλίου 1999.

Για την Επιτροπή

Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 268 της 24.9.1991, σ. 15.

(2) ΕΕ L 24 της 30.1.1998, σ. 31.

(3) ΕΕ L 187 της 7.7.1992, σ. 41.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

>PIC FILE= "L_1999203EL.006502.EPS">

>PIC FILE= "L_1999203EL.006601.EPS">

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

Top