EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999R1566

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1566/1999 της Επιτροπής της 16ης Ιουλίου 1999 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 194/97 για τον καθορισμό μεγίστων τιμών ανοχής για ορισμένες προσμείξεις στα τρόφιμα (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

OJ L 184, 17.7.1999, p. 17–17 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 04/04/2002

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/1566/oj

31999R1566

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1566/1999 της Επιτροπής της 16ης Ιουλίου 1999 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 194/97 για τον καθορισμό μεγίστων τιμών ανοχής για ορισμένες προσμείξεις στα τρόφιμα (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 184 της 17/07/1999 σ. 0017 - 0017


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1566/1999 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 16ης Ιουλίου 1999

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 194/97 για τον καθορισμό μεγίστων τιμών ανοχής για ορισμένες προσμείξεις στα τρόφιμα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 315/93 του Συμβουλίου, της 8ης Φεβρουαρίου 1993, για τη θέσπιση κοινοτικών διαδικασιών για τις προσμείξεις των τροφίμων(1), και ιδίως το άρθρο 2 παράγραφος 3,

Εκτιμώντας:

(1) ότι ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 194/97 της Επιτροπής, της 31ης Ιανουαρίου 1997, για τον καθορισμό μεγίστων τιμών ανοχής για ορισμένες προσμείξεις στα τρόφιμα(2), όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 864/1999(3) καθορίζει τα ανώτατα όρια σε αφλατοξίνες μεταξύ άλλων για τα καρύδια, τους ξηρούς καρπούς και τα σιτηρά·

(2) ότι οι ανώτατες περιεκτικότητες σε αφλατοξίνη Β1 και σε ολική αφλατοξίνη, που έχουν καθοριστεί για τα καρύδια και τους ξηρούς καρπούς που υπόκεινται σε διαλογή ή σε άλλη φυσική επεξεργασία πριν να χρησιμοποιηθούν για την ανθρώπινη κατανάλωση ή ως συστατικά για τα τρόφιμα πρέπει να αναθεωρηθούν πριν από την 1 η Ιουλίου 1999 συναρτήσει της προόδου των επιστημονικών και τεχνολογικών γνώσεων· ότι έχει δοθεί περιορισμένος αριθμός πληροφοριών· ότι έγιναν δεσμεύσεις να δοθούν ουσιαστικότερες πληροφορίες και να συνεχιστούν οι έρευνες· ότι είναι συνεπώς σκόπιμο να παραταθούν οι προθεσμίες υποβολής των εν λόγω πληροφοριών·

(3) ότι έχει προβλεφθεί να καθοριστεί ειδικό όριο για τα σιτηρά που υπόκεινται σε διαλογή ή σε άλλη φυσική επεξεργασία πριν χρησιμοποιηθούν για την ανθρώπινη κατανάλωση ή ως συστατικά στα τρόφιμα πριν από την 1η Ιουλίου 1999· ότι στην περίπτωση των σιτηρών, δεν μπορεί να αποκλειστεί ότι από τις μεθόδους διαλογής οι άλλες φυσικές επεξεργασίες είναι δυνατόν να μειωθεί το επίπεδο μολύνσεως από τις αφλατοξίνες· ότι για να επαληθευθεί η αποτελεσματικότητα των μεθόδων αυτών ζητήθηκαν στοιχεία που να αιτιολογούν τον καθορισμό ειδικής ανώτατης περιεκτικότητας για τα μη επεξεργασθέντα σιτηρά· ότι μετά από σε ευρεία έκταση έλεγχο δεν διαπιστώθηκε κανένα αυξημένο επίπεδο αφλατοξινών κατά την διάρκεια των ετών 1998-1999· ότι κατά συνέπεια, η αποτελεσματικότητα των μεθόδων διαλογής ή άλλων φυσικών επεξεργασιών για να μειωθεί το επίπεδο μολύνσεως από τις αφλατοξίνες δεν είναι δυνατόν να αποδειχθεί· ότι λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι ο βαθμός μολύνσεως μπορεί να ποικίλει από το ένα έτος στο άλλο, πρέπει να παραταθεί η προθεσμία υποβολής των στοιχείων αυτών·

(4) ότι τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής τροφίμων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Στο παράρτημα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 194/97 η ημερομηνία "1η Ιουλίου 1999" στις υποσημειώσεις 5 και 6 αντικαθίσταται από την ημερομηνία "1η Ιουλίου 2001".

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Εφαρμόζεται από τις 30 Ιουνίου 1999.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 16 Ιουλίου 1999.

Για την Επιτροπή

Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 37 της 13.2.1993, σ. 1.

(2) ΕΕ L 31 της 1.2.1997, σ. 48.

(3) ΕΕ L 108 της 27.4.1999, σ. 16.

Top