EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999R1556

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1556/1999 του Συμβουλίου της 12ης Ιουλίου 1999 που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 47/1999 για το καθεστώς εισαγωγών ορισμένων κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων καταγωγής Ταϊβάν

OJ L 184, 17.7.1999, p. 1–2 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2001

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/1556/oj

31999R1556

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1556/1999 του Συμβουλίου της 12ης Ιουλίου 1999 που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 47/1999 για το καθεστώς εισαγωγών ορισμένων κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων καταγωγής Ταϊβάν

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 184 της 17/07/1999 σ. 0001 - 0002


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1556/1999 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 12ης Ιουλίου 1999

που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 47/1999 για το καθεστώς εισαγωγών ορισμένων κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων καταγωγής Ταϊβάν

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 133,

την πρόταση της Επιτροπής,

Εκτιμώντας,

(1) ότι το πρωτόκολλο Α παράρτημα ΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 47/1999(1) προβλέπει συμπληρωματικά ποσοτικά όρια για ορισμένα εμπορεύματα της κατηγορίας 28,

(2) ότι έχει επιβεβαιωθεί ότι η ποσότητα για τα ανωτέρω εμπορεύματα έχει οριστεί σε επίπεδο χαμηλότερο από τις ποσότητες που εξήχθησαν πράγματι από την Ταϊβάν το 1998,

(3) ότι πρόκειται να διατηρηθεί για το διάστημα 1999-2001 πρόσβαση στην κοινοτική αγορά ποσοτήτων κλωστοϋφαντουργικών εμπορευμάτων καταγωγής Ταϊβάν όχι χαμηλότερων από αυτές που πράγματι εξήχθησαν το 1998,

(4) ότι, για να διασφαλιστεί η σαφήνεια, η διαφάνεια και η νομική ασφάλεια, ο παρών κανονισμός θα ήταν σκόπιμο να τεθεί σε ισχύ αμέσως μετά τη δημοσίευσή του,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Το πρωτόκολλο Α του παραρτήματος ΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 47/1999 αντικαθίσταται από το παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός τίθεται σε ισχύ την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Εφαρμόζεται μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2001.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 12 Ιουλίου 1999.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

S. NIINISTÖ

(1) ΕΕ L 12 της 16.1.1999, σ. 1.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

"Προσάρτημα Α

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>"

Top