EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999R1513

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1513/1999 της Επιτροπής της 9ης Ιουλίου 1999 σχετικά με τον καθορισμό για την περίοδο εμπορίας 1999/2000 της ελάχιστης τιμής και του ποσού της ενίσχυσης για τα μεταποιημένα προϊόντα με βάση την ντομάτα

OJ L 175, 10.7.1999, p. 35–37 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2000

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/1513/oj

31999R1513

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1513/1999 της Επιτροπής της 9ης Ιουλίου 1999 σχετικά με τον καθορισμό για την περίοδο εμπορίας 1999/2000 της ελάχιστης τιμής και του ποσού της ενίσχυσης για τα μεταποιημένα προϊόντα με βάση την ντομάτα

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 175 της 10/07/1999 σ. 0035 - 0037


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1513/1999 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 9ης Ιουλίου 1999

σχετικά με τον καθορισμό για την περίοδο εμπορίας 1999/2000 της ελάχιστης τιμής και του ποσού της ενίσχυσης για τα μεταποιημένα προϊόντα με βάση την ντομάτα

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2201/96 του Συμβουλίου, της 28ης Οκτωβρίου 1996, για την κοινή οργάνωση αγοράς στον τομέα των μεταποιημένων προϊόντων με βάση τα οπωροκηπευτικά(1), όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2199/97(2), και ιδίως το άρθρο 3 παράγραφος 3 και το άρθρο 4 παράγραφος 9,

Εκτιμώντας:

(1) ότι, σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2201/96, η ελάχιστη τιμή που πρέπει να καταβάλλεται στους παραγωγούς καθορίζεται βάσει της ελάχιστης τιμής κατά την προηγούμενη περίοδο εμπορίας της εξέλιξης των τιμών αγοράς στον τομέα των οπωροκηπευτικών και της αναγκαιότητας να εξασφαλισθεί η ομαλή διάθεση του βασικού νωπού προϊόντος προς διάφορους προορισμούς, συμπεριλαμβανομένου και του εφοδιασμού της μεταποιητικής βιομηχανίας·

(2) ότι πρέπει να συνεχίσει να εφαρμόζεται ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2202/92 της Επιτροπής(3), για τις λεπτομέρειες εφαρμογής της ελάχιστης τιμής που θα πληρωθεί στον παραγωγό για ορισμένες ντομάτες που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή ντοματοπολτού, χυμού και νιφάδων ντομάτας, ανάλογα με την περιεκτικότητα σε διαλυτό ξερό εκχύλισμα·

(3) ότι στο άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2201/96 καθορίζονται τα κριτήρια του καθορισμού του ποσού της ενίσχυσης στην παραγωγή· ότι πρέπει να ληφθεί υπόψη ιδίως η ενίσχυση που έχει καθορισθεί ή έχει υπολογισθεί πριν από τη μείωση που προβλέπεται στην παράγραφο 10 του εν λόγω άρθρου για την προηγούμενη περίοδο εμπορίας, προσαρμοσμένη για να ληφθεί υπόψη η εξέλιξη, η ελάχιστη τιμή που καταβάλλεται στους παραγωγούς και η διαφορά μεταξύ του κόστους της πρώτης ύλης που σημειώνεται εντός της Κοινότητας και του κόστους της πρώτης ύλης των κυριότερων ανταγωνιστικών τρίτων χωρών· ότι, όσον αφορά τους ντοματοπολτούς, τις αποφλοιωμένες ντομάτες, και τις μη αποφλοιωμένες που διατηρούνται ολόκληρες και το χυμό της ντομάτας πρέπει να ληφθούν υπόψη η εξέλιξη των τιμών και ο όγκος του εξωτερικού εμπορίου·

(4) ότι στο άρθρο 4 παράγραφος 10 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2201/96 ορίζεται ότι η ενίσχυση που καθορίζετια για τον ντοματοπολτό και για τα παράγωγά του μειώνεται κατά 5,37 %· ότι καταβάλλεται συμπλήρωμα στη μειωμένη αυτή ενίσχυση ανάλογα με την ποσότητα ντοματοπολτού που παράγεται για τη Γαλλία και την Πορτογαλία·

(5) ότι τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής διαχείρισης μεταποιημένων προϊόντων με βάση τα οπωροκηπευτικά,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Για την περίοδο εμπορίας 1999/2000, η ελάχιστη τιμή η οποία αναφέρεται στο άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2201/96 που πρέπει να καταβάλλεται στον παραγωγό καθορίζεται στο παράρτημα Ι.

Άρθρο 2

1. Για την περίοδο εμπορίας 1999/2000, η ενίσχυση στην παραγωγή που αναφέρεται στο άρθρο 4 του εν λόγω κανονισμού καθορίζεται στο παράρτημα ΙΙ.

2. Το συμπλήρωμα στην ενίσχυση που καθορίζεται για τον ντοματοπολτό, για το χυμό ντομάτας και για τις νιφάδες ντομάτας που αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 10 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2201/96 καθορίζεται από την Επιτροπή, εάν πληρείται ο όρος ο οποίος προβλέπεται στο εν λόγω εδάφιο.

Άρθρο 3

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 9 Ιουλίου 1999.

Για την Επιτροπή

Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 297 της 21.11.1996, σ. 29.

(2) ΕΕ L 303 της 6.11.1997, σ. 1.

(3) ΕΕ L 207 της 23.7.1992, σ. 9.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Ελάχιστη τιμή που καταβάλλεται στους παραγωγούς

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Ενίσχυση στην παραγωγή

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

Top