EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999R1389

Κανονισμοσ (ΕΚ) αριθ. 1389/1999 τησ Επιτροπησ της 28ης Ιουνίου 1999 για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2789/98 περί προσωρινής παρέκκλισης από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1445/95 για τις λεπτομέρειες εφαρμογής του καθεστώτος των πιστοποιητικών εισαγωγής και εξαγωγής στον τομέα του βοείου κρέατος

OJ L 163, 29.6.1999, p. 16–16 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 17/12/1999; καταργήθηκε εμμέσως από 31999R2656

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/1389/oj

31999R1389

Κανονισμοσ (ΕΚ) αριθ. 1389/1999 τησ Επιτροπησ της 28ης Ιουνίου 1999 για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2789/98 περί προσωρινής παρέκκλισης από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1445/95 για τις λεπτομέρειες εφαρμογής του καθεστώτος των πιστοποιητικών εισαγωγής και εξαγωγής στον τομέα του βοείου κρέατος

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 163 της 29/06/1999 σ. 0016 - 0016


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1389/1999 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 28ης Ιουνίου 1999

για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2789/98 περί προσωρινής παρέκκλισης από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1445/95 για τις λεπτομέρειες εφαρμογής του καθεστώτος των πιστοποιητικών εισαγωγής και εξαγωγής στον τομέα του βοείου κρέατος

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 805/68 του Συμβουλίου, της 27ης Ιουνίου 1968, περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τομέα του βοείου κρέατος(1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1633/98(2), και ιδίως το άρθρο 9 παράγραφος 2,

Εκτιμώντας:

(1) ότι με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2789/98 της Επιτροπής(3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 962/1999(4), παραχωρήθηκε προσωρινή παρέκκλιση από τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1445/95 της Επιτροπής(5), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2648/98(6), όσον αφορά τις λεπτομέρειες εφαρμογής του καθεστώτος των πιστοποιητικών εισαγωγής και εξαγωγής στον τομέα του βοείου κρέατος·

(2) ότι εξακολουθούν να ισχύουν οι λόγοι που υπαγόρευσαν, αφενός, την αύξηση της περιόδου ισχύος των πιστοποιητικών εξαγωγής για τον προκαθορισμό της επιστροφής και, αφετέρου, την επέκταση της παρέκκλισης του άρθρου 10 παράγραφος 5 στο προϊόντα που υπάγονται στον κωδικό ΣΟ 0202 και σε ορισμένα προϊόντα υπαγόμενα στον κωδικό ΣΟ 1602 50· ότι πρέπει, συνεπώς, να παραταθεί η διάρκεια ισχύος του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2789/98·

(3) ότι τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής διαχείρισης βοείου κρέατος,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Στο άρθρο 2 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2789/98, η ημερομηνία "30 Ιουνίου 1999" αντικαθίσταται από την ημερομηνία "31 Δεκεμβρίου 1999".

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επόμενη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Εφαρμόζεται από την 1η Ιουλίου 1999.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 28 Ιουνίου 1999.

Για την Επιτροπή

Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 148 της 28.6.1968, σ. 24.

(2) ΕΕ L 210 της 28.7.1998, σ. 17.

(3) ΕΕ L 347 της 23.12.1998, σ. 33.

(4) ΕΕ L 119 της 7.5.1999, σ. 25.

(5) ΕΕ L 143 της 27.6.1995, σ. 35.

(6) ΕΕ L 335 της 10.12.1998, σ. 39.

Top