EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999R1259

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1259/1999 του Συμβουλίου της 17ης Μαΐου 1999 σχετικά με τη θέσπιση κοινών κανόνων για τα καθεστώτα άμεσης στήριξης στα πλαίσια της κοινής γεωργικής πολιτικής

OJ L 160, 26.6.1999, p. 113–118 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 025 P. 424 - 429
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 025 P. 424 - 429
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 025 P. 424 - 429
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 025 P. 424 - 429
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 025 P. 424 - 429
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 025 P. 424 - 429
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 025 P. 424 - 429
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 025 P. 424 - 429
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 025 P. 424 - 429

No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2004; καταργήθηκε από 32003R1782 . Latest consolidated version: 28/10/2003

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/1259/oj

31999R1259

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1259/1999 του Συμβουλίου της 17ης Μαΐου 1999 σχετικά με τη θέσπιση κοινών κανόνων για τα καθεστώτα άμεσης στήριξης στα πλαίσια της κοινής γεωργικής πολιτικής

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 160 της 26/06/1999 σ. 0113 - 0118


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1259/1999 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 17ης Μαΐου 1999

σχετικά με τη θέσπιση κοινών κανόνων για τα καθεστώτα άμεσης στήριξης στα πλαίσια της κοινής γεωργικής πολιτικής

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 37,

την πρόταση της Επιτροπής(1),

τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου(2),

τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής(3),

τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών(4),

τη γνώμη του Ελεγκτικού Συνεδρίου(5),

Εκτιμώντας:

(1) ότι, για τις άμεσες πληρωμές στο πλαίσιο των διαφόρων καθεστώτων στήριξης του εισοδήματος στην κοινή γεωργική πολιτική, θα πρέπει να θεσπιστούν ορισμένοι κοινοί όροι·

(2) ότι, οι πληρωμές που προβλέπονται στα πλαίσια κοινοτικών καθεστώτων στήριξης, θα πρέπει να καταβάλλονται πλήρως από τις αρμόδιες εθνικές αρχές στους δικαιούχους υπό την επιφύλαξη μειώσεων που προβλέπονται ρητώς στον παρόντα κανονισμό·

(3) ότι, ενόψει της καλύτερης ενσωμάτωσης του περιβάλλοντος στις κοινές οργανώσεις της αγοράς, τα κράτη μέλη θα πρέπει να εφαρμόζουν κατάλληλα περιβαλλοντικά μέτρα σε σχέση με τη γεωργική γη και παραγωγή που αποτελούν το αντικείμενο άμεσων πληρωμών· ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να αποφασίζουν για τις συνέπειες σε περίπτωση μη τήρησης περιβαλλοντικών απαιτήσεων· ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να είναι σε θέση να μειώνουν ή ακόμη και να καταργούν τα οφέλη που προκύπτουν από τα καθεστώτα στήριξης όταν δεν τηρούνται αυτές οι περιβαλλοντικές απαιτήσεις· ότι παρόμοια μέτρα θα πρέπει να λαμβάνονται από τα κράτη μέλη ανεξαρτήτως της δυνατότητας χορήγησης ενισχύσεων ως ανταμοιβή για την ανάληψη προαιρετικών γεωργοπεριβαλλοντικών υποχρεώσεων·

(4) ότι, για να σταθεροποιηθεί η κατάσταση της απασχόλησης στη γεωργία και να ληφθεί υπόψη η γενική ευημερία των εκμεταλλεύσεων και η κοινοτική στήριξη προς τις εν λόγω εκμεταλλεύσεις και, επομένως, να προωθηθεί ένα δίκαιο βιοτικό επίπεδο για τον γεωργικό πληθυσμό, συμπεριλαμβανομένων όλων των εργαζομένων στη γεωργία, θα πρέπει να επιτραπεί στα κράτη μέλη να μειώνουν τις άμεσες πληρωμές προς τους γεωργούς, σε περιπτώσεις που το εργατικό δυναμικό το οποίο χρησιμοποιείται στην εκμετάλλευσή τους μειώνεται κάτω από ένα όριο το οποίο πρέπει να προσδιοριστεί ή/και όταν η γενική ευημερία των εκμεταλλεύσεων ή/και τα συνολικά ποσά των πληρωμών υπερβαίνουν όρια τα οποία θα αποφασισθούν από τα κράτη μέλη· ότι για να διατηρηθεί, ιδίως, η γεωργική παραγωγικότητα, οι μειώσεις αυτές δεν θα πρέπει, ωστόσο, να υπερβαίνουν το 20 % του συνολικού ύψους των πληρωμών·

(5) ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να ορίσουν βάσει αντικειμενικών κριτηρίων λεπτομερείς κανόνες για τις μειώσεις των πληρωμών· ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν τα ποσά που διατίθενται από μειώσεις πληρωμών προκειμένου να λαμβάνονται ορισμένα πρόσθετα μέτρα στα πλαίσια της στήριξης της αγροτικής ανάπτυξης που προβλέπεται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1257/1999 του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 1999 για τη στήριξη της γεωργικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΕΓΤΠΕ) και την τροποποίηση και κατάργηση ορισμένων κανονισμών(6)·

(6) ότι τα κοινά καθεστώτα στήριξης πρέπει να προσαρμόζονται στις εξελίξεις της αγοράς, εάν χρειασθεί, σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα· ότι οι δικαιούχοι δεν μπορούν, κατά συνέπεια, να βασίζονται σε συνθήκες στήριξης οι οποίες παραμένουν αμετάβλητες και θα πρέπει να είναι προετοιμασμένοι για ενδεχόμενη αναθεώρηση των καθεστώτων βάσει των εξελίξεων στην αγορά·

(7) ότι τα καθεστώτα στήριξης στα πλαίσια της κοινής γεωργικής πολιτικής προβλέπουν άμεση εισοδηματική στήριξη, ιδίως για την εξασφάλιση δίκαιου βιοτικού επιπέδου για τον γεωργικό πληθυσμό· ότι ο στόχος αυτός συνδέεται στενά με τη διατήρηση των αργοτικών περιοχών· ότι, για να αποφευχθεί η ανορθολογική κατανομή των κοινοτικών κονδυλίων, δεν θα πρέπει να καταβάλλονται πληρωμές στήριξης στους γεωργούς για τους οποίους διαπιστώνεται ότι δημιούργησαν τεχνητά τις απαιτούμενες προϋποθέσεις για να εισπράξουν τις πληρωμές αυτές, προκειμένου να προσπορισθούν όφελος το οποίο είναι αντίθετο προς τους στόχους των καθεστώτων στήριξης·

(8) ότι, λόγω των σημαντικών δημοσιονομικών συνεπειών της στήριξης με άμεσες πληρωμές και για την καλύτερη εκτίμηση της επίπτωσής τους, τα κοινοτικά καθεστώτα θα πρέπει να αξιολογούνται καταλλήλως,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Πεδίο εφαρμογής

Ο παρών κανονισμός ισχύει για τις πληρωμές που χορηγούνται απευθείας σε γεωργούς, δυνάμει καθεστώτων στήριξης, στα πλαίσια της κοινής γεωργικής πολιτικής, που χρηματοδοτούνται εν όλω ή εν μέρει από το τμήμα Εγγυήσεων του ΕΓΤΠΕ, πλην εκείνων που προβλέπονται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1257/1999.

Στο παράρτημα, απαριθμούνται αυτά τα καθεστώτα στήριξης.

Άρθρο 2

Πλήρης πληρωμή

Οι πληρωμές, δυνάμει των καθεστώτων στήριξης, πρέπει να καταβάλλονται πλήρως στους δικαιούχους.

Άρθρο 3

Ανάγκες προστασίας του περιβάλλοντος

1. Σε περιπτώσεις γεωργικής δραστηριότητας που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα περιβαλλοντικά μέτρα τα οποία κρίνουν κατάλληλα ενόψει της κατάστασης της χρησιμοποιούμενης γεωργικής έκτασης ή παραγωγής και τα οποία αντικατοπτρίζουν τις πιθανές περιβαλλοντικές συνέπειες. Τα μέτρα αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν:

- στήριξη ως ανταμοιβή για την ανάληψη γεωργοπεριβαλλοντικών υποχρεώσεων,

- γενικές υποχρεωτικές περιβαλλοντικές απαιτήσεις,

- ειδικές περιβαλλοντικές απαιτήσεις που συνιστούν προϋπόθεση για τις άμεσες πληρωμές.

2. Τα κράτη μέλη αποφασίζουν τις κυρώσεις που ενδείκνυνται και είναι ανάλογες με τη σοβαρότητα των οικολογικών συνεπειών της μη τήρησης των περιβαλλοντικών απαιτήσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 1. Μπορούν να προβλέψουν μείωση ή, κατά περίπτωση, κατάργηση των ωφελειών που προκύπτουν από τα συγκεκριμένα καθεστώτα στήριξης, εάν δεν τηρούνται οι περιβαλλοντικές αυτές απαιτήσεις.

Άρθρο 4

Διακύμανση

1. Τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν να μειώσουν τα ποσά των πληρωμών τα οποία θα εχορηγούντο εάν δεν υπήρχε η παρούσα παράγραφος, σε γεωργούς, για ένα δεδομένο ημερολογιακό έτος, σε περιπτώσεις κατά τις οποίες:

- το χρησιμοποιούμενο στις εκμεταλλεύσεις τους εργατικό δυναμικό, κατά το συγκεκριμένο ημερολογιακό έτος, εκφραζόμενο σε μονάδες ετήσιας εργασίας, υπολείπεται των ορίων που καθορίζονται από τα κράτη μέλη ή/και

- η συνολική ευημερία των εκμεταλλεύσεών τους, κατά το ημερολογιακό αυτό έτος, εάν εκφραστεί σε τυπικό ακαθάριστο κέρδος που αντιστοιχεί στη μέση κατάσταση είτε δεδομένης περιοχής είτε μικρότερης γεωγραφικής έκτασης, υπερβαίνει τα όρια που έχουν αποφασισθεί από τα κράτη μέλη ή/και

- τα συνολικά ποσά των πληρωμών που καταβάλλονται δυνάμει των καθεστώτων στήριξης για ένα ημερολογιακό έτος, υπερβαίνει τα όρια που έχουν αποφασισθεί από τα κράτη μέλη.

Ως "μονάδα ετήσιας εργασίας", νοείται ο εθνικός ή περιφερειακός ετήσιος μέσος όρος χρόνου εργασίας ενηλίκων πλήρως απασχολουμένων γεωργικών εργατών, οι οποίοι εργάζονται καθ' όλη τη διάρκεια του ημερολογιακού έτους.

Ως "τυπικό ακαθάριστο κέρδος", νοείται η διαφορά μεταξύ της σταθερής αξίας της παραγωγής και του σταθερού ποσού για ορισμένες συγκεκριμένες δαπάνες.

2. Η μείωση της στήριξης προς γεωργό, για ένα συγκεκριμένο ημερολογιακό έτος, η οποία προκύπτει από την εφαρμογή των μέτρων που αναφέρονται στην παράγραφο 1, δεν πρέπει να υπερβαίνει το 20 % του συνολικού ποσού των πληρωμών οι οποίες, εάν δεν υπήρχε η παράγραφος 1, θα εχορηγούντο στον γεωργό, για το συγκεκριμένο ημερολογιακό έτος.

Άρθρο 5

Κοινή διάταξη

1. Τα κράτη μέλη εφαρμόζουν τα μέτρα που αναφέρονται στα άρθρα 3 και 4 κατά τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η ίση μεταχείριση των γεωργών και να αποφεύγονται οι στρεβλώσεις της αγοράς και του ανταγωνισμού.

2. Οι διαφορές μεταξύ των ποσών τα οποία θα έπρεπε, αν δεν υπήρχαν τα άρθρα 3 και 4, να καταβληθούν σε γεωργούς, σε ένα κράτος μέλος, για ένα ημερολογιακό έτος, και τα ποσά που υπολογίζονται μετά από την εφαρμογή των άρθρων αυτών, πρέπει να είναι στη διάθεση του συγκεκριμένου κράτους μέλους εντός των χρονικών προθεσμιών που θα καθοριστούν βάσει της διαδικασίας που αναφέρεται στο άρθρο 11 ως πρόσθετη κοινοτική στήριξη για μέτρα δυνάμει των άρθρων 10 ως 12 (πρόωρη συνταξιοδότηση), 13 ως 21 (μειονεκτικές περιοχές και περιοχές με περιβαλλοντικούς περιορισμούς), 22 ως 24 (γεωργοπεριβαλλοντικά) και 31 (δασοφύτευση) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1257/1999.

Άρθρο 6

Αναθεώρηση

Τα καθεστώτα στήριξης εφαρμόζονται με την επιφύλαξη ενδεχόμενης αναθεώρησής τους, ανά πάσα στιγμή, βάσει των εξελίξεων στην αγορά.

Άρθρο 7

Περιορισμός των πληρωμών

Παρά τις τυχόν ειδικές διατάξεις μεμονωμένων καθεστώτων στήριξης, δεν καταβάλλονται πληρωμές σε δικαιούχους οι οποίοι αποδεδειγμένα δημιούργησαν τεχνητά τις απαιτούμενες προϋποθέσεις για τη λήψη των πληρωμών αυτών, με σκοπό να προσπορισθούν όφελος αντίθετο προς τους στόχους του καθεστώτος στήριξης.

Άρθρο 8

Αξιολόγηση

Για να εκτιμηθεί η αποτελεσματικότητά τους, οι πληρωμές που χορηγούνται στα πλαίσια καθεστώτων στήριξης, εξαρτώνται από την αξιολόγηση που πραγματοποιείται για να εκτιμηθεί η επίπτωσή τους ως προς τους στόχους τους και να αναλυθούν τα αποτελέσματά τους στις σχετικές αγορές.

Άρθρο 9

Διαβίβαση πληροφοριών στην Επιτροπή

Τα κράτη μέλη ενημερώνουν λεπτομερώς την Επιτροπή για τα μέτρα τα οποία λαμβάνουν κατ' εφαρμογή του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 10

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, νοούνται ως:

α) "γεωργός": ο μεμονωμένος γεωργικός παραγωγός, φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ομάδα φυσικών ή νομικών προσώπων, ανεξαρτήτως της νομικής ιδιότητας που αποδίδει το εθνικό δίκαιο στην ομάδα και τα μέλη της, η εκμετάλλευση του οποίου βρίσκεται στην επικράτεια της Κοινότητας·

β) "εκμετάλλευση": το σύνολο των παραγωγικών μονάδων που διαχειρίζεται ο γεωργός και οι οποίες βρίσκονται στην επικράτεια του ιδίου κράτους μέλους·

γ) "πληρωμές που χορηγούνται για ένα συγκεκριμένο ημερολογιακό έτος": οι πληρωμές που πρέπει να χορηγούνται, για ένα συγκεκριμένο ημερολογιακό έτος, οι οποίες πρέπει να περιλαμβάνουν και τις πληρωμές που χορηγούνται και για άλλες χρονικές περιόδους οι οποίες αρχίζουν κατά το συγκεκριμένο ημερολογιακό έτος.

Άρθρο 11

Λεπτομερείς κανόνες

Η Επιτροπή, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 9 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1251/1999 του Συμβουλίου, για τη θέσπιση καθεστώτος στήριξης των παραγωγών ορισμένων αροτραίων καλλιεργειών(7), με τη διαδικασία του άρθρου 43 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1254/1999 του Συμβουλίου, περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τομέα του βοείου κρέατος(8), ή, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα αντίστοιχα άρθρα των λοιπών κανονισμών για τις κοινές οργανώσεις γεωργικών αγορών, θεσπίζει:

- κατά περίπτωση, λεπτομερείς κανόνες για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, συμπεριλαμβανομένων, ιδίως, των μέτρων τα οποία είναι αναγκαία για να αποφευχθεί η καταστρατήγηση των άρθρων 3 και 4, καθώς και αυτών που αφορούν το άρθρο 7 και

- τροποποιήσεις του παραρτήματος, εφόσον καταστούν απαραίτητες, λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια του άρθρου 1.

Άρθρο 12

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2000.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 17 Μαΐου 1999.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

K.-H. FUNKE

(1) ΕΕ C 170 της 4.6.1998, σ. 93.

(2) Γνώμη που διατυπώθηκε στις 6 Μαΐου 1999 (δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα).

(3) ΕΕ C 407 της 28.12.1998, σ. 208.

(4) ΕΕ C 93 της 6.4.1999, σ. 1.

(5) ΕΕ C 401 της 22.12.1998, σ. 3.

(6) Βλέπε σελίδα 80 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας.

(7) Βλέπε σελίδα 1 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας.

(8) Βλέπε σελίδα 21 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΥ ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 1

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

Top