EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999R1256

Κανονισμοός (ΕΚ) αριθ. 1256/1999 του Συμβουλίου της 17ης Μαΐου 1999 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3950/92 για τη θέσπιση συμπληρωματικής εισφοράς στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων

OJ L 160, 26.6.1999, p. 73–79 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/03/2004: This act has been changed. Current consolidated version: 27/06/1999

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/1256/oj

31999R1256

Κανονισμοός (ΕΚ) αριθ. 1256/1999 του Συμβουλίου της 17ης Μαΐου 1999 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3950/92 για τη θέσπιση συμπληρωματικής εισφοράς στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 160 της 26/06/1999 σ. 0073 - 0079


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1256/1999 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 17ης Μαΐου 1999

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3950/92 για τη θέσπιση συμπληρωματικής εισφοράς στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 37,

την πρόταση της Επιτροπής(1),

τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου(2),

τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής(3),

τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών(4),

τη γνώμη του Ελεγκτικού Συνεδρίου(5),

Εκτιμώντας:

(1) ότι σύμφωνα με τον κανονισμό του Συμβουλίου (ΕΟΚ) αριθ. 3950/92, της 28ης Δεκεμβρίου 1992, για τη θέσπιση συμπληρωματικής εισφοράς στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων(6) το καθεστώς συμπληρωματικής εισφοράς, το οποίο είχε αρχικά εισαχθεί από 2 Απριλίου 1984 στον εν λόγω τομέα, παρατάθηκε για άλλες επτά δωδεκάμηνες περιόδους· ότι στόχος του καθεστώτος αυτού ήταν η μείωση της ανισορροπίας μεταξύ της προσφοράς και της ζήτησης στην αγορά γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων και των προκυπτόντων διαρθρωτικών πλεονασμάτων· ότι το καθεστώς παραμένει αναγκαίο στο μέλλον προκειμένου να επιτευχθεί μια καλύτερη ισορροπία της αγοράς· ότι θα πρέπει, ως εκ τούτου, να συνεχίσει να εφαρμόζεται για οκτώ περαιτέρω διαδοχικές δωδεκάμηνες περιόδους, αρχής γενομένης από την 1η Απριλίου 2000·

(2) ότι το επίπεδο της στήριξης τιμών στον τομέα του γάλακτος θα μειωθεί σταδιακά κατά 15 % συνολικά, κατά τη διάρκεια τριών περιόδων εμπορίας, από την 1η Ιουλίου 2005· ότι οι επιπτώσεις του μέτρου αυτού στην εσωτερική κατανάλωση και στις εξαγωγές γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων δικαιολογούν, αφενός μεν, μια ισόρροπη αύξηση της συνολικής ποσότητας αναφοράς για το γάλα στην Κοινότητα μετά τις αντίστοιχες περικοπές τιμών, αφετέρου δε, μια αντιμετώπιση ορισμένων διαρθρωτικών προβλημάτων σε ενωρίτερη φάση·

(3) ότι η ατομική ποσότητα αναφοράς θα πρέπει να οριστεί ως η διαθέσιμη ποσότητα, άσχετα από οποιεσδήποτε ποσότητες που ενδέχεται να έχουν μεταφερθεί προσωρινά, στις 31 Μαρτίου 2000, ημερομηνία λήξης των επτά περιόδων εφαρμογής του καθεστώτος εισφοράς μετά την παράτασή του, η οποία αποφασίστηκε το 1992·

(4) ότι η υποχρησιμοποίηση των ποσοτήτων αναφοράς από τους παραγωγούς μπορεί να παρεμποδίσει την ορθή ανάπτυξη του τομέα της γαλακτοπαραγωγής· ότι, για να αποφευχθούν οι πρακτικές αυτές, τα κράτη μέλη πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να αποφασίζουν σύμφωνα με τις γενικές αρχές του κοινοτικού δικαίου ότι, σε περιπτώσεις ουσιαστικής υποχρησιμοποίησης κατά τη διάρκεια σημαντικής περιόδου, οι υποχρησιμοποιούμενες ποσότητες αναφοράς επαναφέρονται στο εθνικό απόθεμα προκειμένου να ανακατανεμηθούν σε άλλους παραγωγούς·

(5) ότι για να ενισχυθούν οι δυνατότητες αποκεντρωμένης διαχείρισης των ποσοτήτων αναφοράς, για την αναδιάρθρωση της παραγωγής γάλακτος ή τη βελτίωση του περιβάλλοντος, τα κράτη μέλη πρέπει να εξουσιοδοτηθούν να εφαρμόσουν ορισμένα μέτρα στα πλαίσια αυτά στο δέον περιφερειακό επίπεδο ή στις ζώνες συλλογής·

(6) ότι η εμπειρία από την εφαρμογή του καθεστώτος συμπληρωματικής εισφοράς έδειξε ότι η μεταφορά ποσοτήτων αναφοράς με τη χρήση νομικών μεθοδεύσεων, όπως είναι οι εκμισθώσεις, οι οποίες δεν οδηγούν κατ' ανάγκη σε μόνιμη κατανομή των σχετικών ποσοτήτων αναφοράς προς τον εκδοχέα, μπορούν να αποτελούν συμπληρωματικό παράγοντα κόστους για τη γαλακτοπαραγωγή παρεμποδίζοντας τη βελτίωση των παραγωγικών διαρθρώσεων· ότι, προκειμένου να ενισχυθεί ο χαρακτήρας των ποσοτήτων αναφοράς ως μέσου ρύθμισης της αγοράς γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων, πρέπει να παρασχεθεί, στα κράτη μέλη, η δυνατότητα να κατανέμουν τις ποσότητες αναφοράς, οι οποίες έχουν μεταφερθεί μέσω εκμισθώσεων ή παρόμοιων νομικών μέσων, στο εθνικό απόθεμα προς επαναδιανομή, βάσει αντικειμενικών κριτηρίων , στους ενεργούς παραγωγούς, ιδίως σε εκείνους που τα χρησιμοποιούσαν και πριν· ότι τα κράτη μέλη πρέπει επίσης να έχουν το δικαίωμα να οργανώνουν τη μεταφορά των ποσοτήτων αναφοράς κατά τρόπο διαφορετικό από τις ατομικές συναλλαγές μεταξύ παραγωγών· ότι πρέπει να προβλεφθεί ρητά, ιδίως προκειμένου να ληφθούν καταλλήλως υπόψη τα κεκτημένα εκ του νόμου δικαιώματα, ότι, όταν προσφεύγουν στις δυνατότητες αυτές, τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα απαιτούμενα μέτρα για να συμμορφωθούν προς τις γενικές αρχές του κοινοτικού δικαίου·

(7) ότι ορισμένες διατάξεις του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3950/92 έχουν καταστεί άνευ αντικειμένου και πρέπει, συνεπώς, να καταργηθούν,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3950/92 τροποποιείται ως εξής:

1. Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: "Θεσπίζεται για οκτώ νέες διαδοχικές περιόδους δώδεκα μηνών, αρχής γενομένης από 1ης Απριλίου 2000, συμπληρωματική εισφορά, η οποία επιβαρύνει τους παραγωγούς αγελαδινού γάλακτος, επί των ποσοτήτων γάλακτος ή ισοδυνάμου γάλακτος, που παραδίδονται σε αγοραστή ή πωλούνται απευθείας προς κατανάλωση κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης δωδεκάμηνης περιόδου, και οι οποίες υπερβαίνουν την ποσότητα που πρόκειται να καθοριστεί."

2. Ο πίνακας του άρθρου 3 παράγραφος 2 αντικαθίσταται από τον πίνακα του παραρτήματος I του παρόντος κανονισμού.

3. Το άρθρο 3 παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

"2. Οι συνολικές ποσότητες που καθορίζονται στο παράρτημα καθορίζονται υπό την επιφύλαξη της ενδεχόμενης αναθεώρησης υπό το φως της γενικής κατάστασης της αγοράς και των ιδιαίτερων συνθηκών σε ορισμένα κράτη μέλη.

Η συνολική ποσότητα για τις φινλανδικές ποσοστώσεις παραδόσεων μπορεί να αυξηθεί προκειμένου να αντισταθμίσει τους φινλανδούς παραγωγούς 'SLOM', μέχρι 200000 τόνους κατ' ανώτατο όριο, κατανεμητέους σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία. Το απόθεμα αυτό δεν πρέπει να είναι μεταβιβάσιμο και πρέπει να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για λογαριασμό των παραγωγών, των οποίων το δικαίωμα επανάληψης της παραγωγής θα επηρεαστεί λόγω της προσχώρησης.

Η αύξηση των συνολικών ποσοτήτων και οι όροι χορήγησης των ατομικών ποσοτήτων αναφοράς που προβλέπονται στο προηγούμενο εδάφιο, αποφασίζεται σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 11."

4. Η παράγραφος 3 του άρθρου 3 καταργείται.

5. Το άρθρο 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

"Άρθρο 4

1. Η διαθέσιμη ατομική ποσότητα αναφοράς για μια εκμετάλλευση είναι ίση προς τη διαθέσιμη ποσότητα στις 31 Μαρτίου 2000. Η ποσότητα αυτή προσαρμόζεται, ανάλογα με την περίπτωση, για καθεμία από τις σχετικές περιόδους, κατά τρόπο ώστε το άθροισμα των ατομικών ποσοτήτων αναφοράς του ίδιου τύπου να μην υπερβαίνει τις αντίστοιχες συνολικές ποσότητες που αναφέρονται στο άρθρο 3, λαμβανομένων υπόψη οποιωνδήποτε μειώσεων που επιβάλλονται για την τροφοδοσία του εθνικού αποθέματος που αναφέρεται στο άρθρο 5.

2. Οι ατομικές ποσότητες αναφοράς αυξάνονται ή καθορίζονται μετά από δεόντως αιτιολογημένη αίτηση των παραγωγών, ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι μεταβολές που επηρεάζουν τις παραδόσεις τους ή/και τις απευθείας πωλήσεις τους. Η αύξηση ή ο καθορισμός της εν λόγω ποσότητας αναφοράς υπόκειται σε αντίστοιχη μείωση ή κατάργηση της άλλης ποσότητας αναφοράς που διαθέτει ο παραγωγός. Οι προσαρμογές αυτές δεν είναι δυνατόν να συνεπάγονται για το οικείο κράτος μέλος την αύξηση του συνόλου των παραδόσεων και των απευθείας πωλήσεων που αναφέρονται στο άρθρο 3.

Σε περίπτωση οριστικών μεταβολών των ατομικών ποσοτήτων αναφοράς, οι ποσότητες που αναφέρονται στο άρθρο 3 προσαρμόζονται ανάλογα, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 11."

6. Το άρθρο 5 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

"Άρθρο 5

Εντός των ποσοτήτων του άρθρου 3, το κράτος μέλος μπορεί να αναπληρώσει το εθνικό απόθεμα με γενική μείωση όλων των ατομικών ποσοτήτων αναφοράς για να χορηγήσει πρόσθετες ή ειδικές ποσότητες σε παραγωγούς οριζομένους με αντικειμενικά κριτήρια, συμφωνηθέντα με την Επιτροπή.

Με την επιφύλαξη του άρθρου 6 παράγραφος 1, οι ποσότητες αναφοράς που διατίθενται σε παραγωγούς που δεν πώλησαν γάλα ή άλλα γαλακτοκομικά προϊόντα για μια από τις δωδεκάμηνες περιόδους, διατίθενται στο εθνικό απόθεμα και μπορούν να αναδιανεμηθούν κατά το πρώτο εδάφιο. Αν ο παραγωγός επαναλάβει την παραγωγή γάλακτος ή γαλακτοκομικών προϊόντων εντός περιόδου αποφασιζόμενης από το κράτος μέλος, θα λάβει ποσότητα αναφοράς σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 μέχρι την 1η Απριλίου που ακολουθεί την ημερομηνία που θα υποβάλει αίτηση.

Όταν, κατά τη διάρκεια μιας δωδεκάμηνης περιόδου, ένας παραγωγός δεν χρησιμοποιεί, είτε μέσω παραδόσεων είτε με απευθείας πωλήσεις, τουλάχιστον το 70 % της ατομικής ποσότητας αναφοράς που διαθέτει, τα κράτη μέλη αποφασίζουν, σύμφωνα με τις γενικές αρχές του κοινοτικού δικαίου:

- εάν και υπό ποίους όρους το σύνολο ή τμήμα της αχρησιμοποίητης ποσότητας αναφοράς επαναφέρεται στο εθνικό απόθεμα. Ωστόσο, οι αχρησιμοποίητες ποσότητες αναφοράς δεν επαναφέρονται στο εθνικό απόθεμα σε περίπτωση ανωτέρας βίας και σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις που επηρεάζουν την παραγωγική δυνατότητα των συγκεκριμένων παραγωγών και αναγνωρίζονται από την αρμόδια αρχή,

- υπό ποίες συνθήκες μια ποσότητα αναφοράς ανακατανέμεται στους συγκεκριμένους παραγωγούς."

7. Στο άρθρο 6 παράγραφος 1, το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

"1. Πριν από ημερομηνία που καθορίζουν και στις 31 Μαρτίου το αργότερο, τα κράτη μέλη επιτρέπουν, για τη συγκεκριμένη δωδεκάμηνη περίοδο, προσωρινές μεταφορές ατομικών ποσοτήτων αναφοράς τις οποίες δεν προτίθενται να χρησιμοποιήσουν οι δικαιούχοι παραγωγοί."

8. Στο άρθρο 7, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

"1. Οι διαθέσιμες σε μια εκμετάλλευση ποσότητες αναφοράς μεταβιβάζονται μαζί με την εκμετάλλευση σε περίπτωση πωλήσεως, εκμισθώσεως ή κληρονομικής διαδοχής στους παραγωγούς στους οποίους περιέρχεται, σύμφωνα με διαδικασίες που καθορίζουν τα κράτη μέλη λαμβάνοντας υπόψη τις εκτάσεις που χρησιμοποιούνται για την γαλακτοπαραγωγή ή άλλα αντικειμενικά κριτήρια και, ενδεχομένως, τυχόν συμφωνία μεταξύ των ενδιαφερομένων.

Το μέρος της ποσότητας αναφοράς, το οποίο, ενδεχομένως, δεν μεταβιβάζεται μαζί με την εκμετάλλευση, προστίθεται στο εθνικό απόθεμα. Ωστόσο, εάν, κατά τη μεταβίβαση ποσοτήτων αναφοράς, ένα μέρος προστέθηκε στο εθνικό απόθεμα, δεν επέρχεται μείωση κατά την αντίστροφη μεταβίβαση.

Οι ίδιες διατάξεις ισχύουν για τις άλλες περιπτώσεις μεταβιβάσεων που έχουν ανάλογα νομικά αποτελέσματα για τους παραγωγούς.

Ωστόσο, σε περίπτωση μεταβίβασης γαιών στις δημόσιες αρχές ή/και για λόγους κοινής ωφελείας ή όταν η μεταβίβαση πραγματοποιείται για μη γεωργικούς σκοπούς, τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε να εφαρμόζονται τα μέτρα που απαιτούνται για τη διαφύλαξη των νόμιμων συμφερόντων των μερών, και ιδίως ώστε να είναι σε θέση ο απερχομένος παραγωγός, εφόσον το επιθυμεί, να συνεχίσει τη γαλακτοκομική παραγωγή."

9. Το άρθρο 8 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

"Άρθρο 8

Προκειμένου να συμπληρωθεί η αναδιάρθρωση της γαλακτοκομικής παραγωγής ή με σκοπό τη βελίωση του περιβάλλοντος, τα κράτη μέλη μπορούν να λάβουν ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα μέτρα σύμφωνα με λεπτομερείς κανόνες, τους οποίους καθορίζουν, λαμβάνοντας υπόψη τα νόμιμα συμφέροντα των μερών:

α) να παρέχουν στους παραγωγούς, οι οποίοι αναλαμβάνουν τη δέσμευση να εγκαταλείψουν οριστικά μέρος ή σύνολο της γαλακτοκομικής τους παραγωγής και να μεταβιβάσουν τις κατά τον τρόπο αυτό αποδεσμευθείσες ποσότητες αναφοράς στο εθνικό απόθεμα, αποζημίωση καταβαλλόμενη σε μία ή περισσότερες ετήσιες δόσεις·

β) να ορίζουν, με βάση αντικειμενικά κριτήρια, τους όρους υπό τους οποίους οι παραγωγοί μπορούν, έναντι πληρωμής, να επιτυγχάνουν, κατά την έναρξη της δωδεκάμηνης περιόδου, την ανακατανομή από την αρμόδια αρχή, ή από τον οργανισμό που έχει οριστεί από την εν λόγω αρχή, ποσοτήτων αναφοράς που αποδεσμεύθηκαν οριστικά κατά το τέλος της προηγούμενης δωδεκάμηνης περιόδου από άλλους παραγωγούς έναντι καταβολής τιμήματος, σε μία ή περισσότερες ετήσιες δόσεις, η οποία είναι ίση προς προαναφερθείσα πληρωμή·

γ) να επιτρέπουν, σε περίπτωση μεταβίβασης εκτάσεων με σκοπό τη βελτίωση του περιβάλλοντος, να διατίθεται στον αποχωρούντα παραγωγό, εφόσον προτίθεται να συνεχίσει τη γαλακτοκομική παραγωγή, η ποσότητα αναφοράς την οποία διαθέτει η συγκεκριμένη εκμετάλλευση·

δ) να καθορίζουν, βάσει αντικειμενικών κριτηρίων, τις περιοχές και ζώνες συγκέντρωσης, στο εσωτερικό των οποίων επιτρέπονται οι οριστικές μεταβιβάσεις ποσοτήτων αναφοράς χωρίς μεταβίβαση των αντίστοιχων εκτάσεων, με σκοπό τη βελτίωση της διάρθρωσης της γαλακτοκομικής παραγωγής·

ε) να επιτρέπουν, κατόπιν αιτήσεως του παραγωγού προς την αρμόδια αρχή ή τον οργανισμό που έχει ορίσει η αρχή αυτή, την οριστική μεταβίβαση ποσοτήτων αναφοράς χωρίς μεταβίβαση των αντίστοιχων εκτάσεων, ή αντιστρόφως, με σκοπό τη βελτίωση της διάρθρωσης της γαλακτοκομικής παραγωγής στο επίπεδο της εκμετάλλευσης ή την εκτατικοποίηση της παραγωγής.

Οι διατάξεις για τις οποίες γίνεται λόγος στα στοιχεία α), β), γ) και ε) μπορούν να εφαρμόζονται είτε σε εθνικό επίπεδο είτε στο κατάλληλο εδαφικό επίπεδο είτε σε ζώνες συλλογής."

10. Προστίθεται το ακόλουθο άρθρο:

"Άρθρο 8a

Ενεργώντας σύμφωνα με τις γενικές αρχές του κοινοτικού δικαίου, τα κράτη μέλη μπορούν να λαμβάνουν τα ακόλουθα μέτρα, προκειμένου να εξασφαλίζουν ότι οι ποσότητες αναφοράς χορηγούνται μόνον σε εν ενεργεία γαλακτοπαραγωγούς:

α) με την επιφύλαξη του άρθρου 7 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο, όταν οι ποσότητες αναφοράς μεταβιβάστηκαν ή μεταβιβάζονται μαζί ή χωρίς την αντίστοιχη έκταση μέσω γεωργικών εκμισθώσεων ή άλλων μέσων που συνεπάγονται συγκρίσιμα νομικά αποτελέσματα, τα κράτη μέλη αποφασίζουν, βάσει αντικειμενικών κριτηρίων, εάν και υπό ποίους όρους το σύνολο ή τμήμα της μεταβιβαζόμενης ποσότητας αναφοράς επαναφέρεται στο εθνικό απόθεμα.

Η παρούσα διάταξη δεν εφαρμόζεται στις προσωρινές μεταβιβάσεις δυνάμει του άρθρου 6·

β) Τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίζουν να μην εφαρμόζουν τις διατάξεις του άρθρου 7 παράγραφος 1 σχετικά με τη μεταβίβαση ποσοτήτων αναφοράς."

11. Το παράρτημα που περιέχεται στο παράρτημα II του παρόντος κανονισμού προστίθεται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3950/92.

Άρθρο 2

Σε περίπτωση κατά την οποία χρειαστούν μεταβατικά μέτρα για τη διευκόλυνση της εφαρμογής των τροποποιήσεων που προβλέπονται στο άρθρο 1, τα μέτρα αυτά εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 11 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3950/92.

Άρθρο 3

Με βάση έκθεση της Επιτροπής, το Συμβούλιο θα πραγματοποιήσει, το 2003, ενδιάμεση επανεξέταση του προκειμένου καθεστώτος ποσοστώσεων με σκοπό τη σταδιακή λήξη του μετά το 2006.

Άρθρο 4

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επόμενη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Εφαρμόζεται από την 1η Απριλίου 2000, εκτός από το άρθρο 1 σημείο 2, το οποίο εφαρμόζεται από την ημέρα έναρξης ισχύος του.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 17 Μαΐου 1999.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

K.-H. FUNKE

(1) ΕΕ C 170 της 4.6.1998, σ. 60.

(2) Γνώμη που διατυπώθηκε στις 6 Μαρτίου 1999 (δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα).

(3) ΕΕ C 407 της 28.12.1998, σ. 203.

(4) ΕΕ C 93 της 6.4.1999, σ. 1.

(5) ΕΕ C 401 της 22.12.1998, σ. 3.

(6) ΕΕ L 405 της 31.12.1992, σ. 1· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 751/1999 (ΕΕ L 96 της 10.4.1999, σ. 11 ).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

"Σύνολο των ποσοτήτων αναφοράς οι οποίες ισχύουν από 1η Απριλίου 1999 έως τις 31 Μαρτίου 2000

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>"

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

"ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

α) Σύνολο των ποσοτήτων αναφοράς που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2, οι οποίες ισχύουν από 1η Απριλίου 2000 έως τις 31 Μαρτίου 2001

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

β) Σύνολο των ποσοτήτων αναφοράς που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2, οι οποίες ισχύουν από 1η Απριλίου 2001 έως τις 31 Μαρτίου 2002

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

γ) Σύνολο των ποσοτήτων αναφοράς που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2, οι οποίες ισχύουν από 1η Απριλίου 2002 έως τις 31 Μαρτίου 2005

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

δ) Σύνολο των ποσοτήτων αναφοράς που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2, οι οποίες ισχύουν από 1η Απριλίου 2005 έως τις 31 Μαρτίου 2006

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

ε) Σύνολο των ποσοτήτων αναφοράς που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2, οι οποίες ισχύουν από 1η Απριλίου 2006 έως τις 31 Μαρτίου 2007

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

στ) Σύνολο των ποσοτήτων αναφοράς που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1, οι οποίες ισχύουν από 1η Απριλίου 2007 έως τις 31 Μαρτίου 2008

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>"

Top