EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999R0678

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 678/1999 της Επιτροπής της 26ης Μαρτίου 1999 για τη θέσπιση ενίσχυσης στην ιδιωτική αποθεματοποίηση του τυρού pecorino romano

OJ L 83, 27.3.1999, p. 43–45 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 11/12/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/678/oj

31999R0678

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 678/1999 της Επιτροπής της 26ης Μαρτίου 1999 για τη θέσπιση ενίσχυσης στην ιδιωτική αποθεματοποίηση του τυρού pecorino romano

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 083 της 27/03/1999 σ. 0043 - 0045


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 678/1999 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 26ης Μαρτίου 1999 για τη θέσπιση ενίσχυσης στην ιδιωτική αποθεματοποίηση του τυρού pecorino romano

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 804/68 του Συμβουλίου, της 27ης Ιουνίου 1968, περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1587/96 (2), και ιδίως το άρθρο 9 παράγραφος 3 και το άρθρο 28,

Εκτιμώντας:

ότι ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 508/71 του Συμβουλίου, της 8ης Μαρτίου 1971, περί καθορισμού των γενικών κανόνων που διέπουν τη χορήγηση ενισχύσεων για την ιδιωτική αποθεματοποίηση του τυρού διατηρήσεως (3), προβλέπει ότι η χορήγηση ενισχύσεως στην ιδιωτική αποθεματοποίηση είναι δυνατό να αποφασισθεί, ιδίως για τους τυρούς που παρασκευάζονται από πρόβειο γάλα και των οποίων η διάρκεια ωριμάνσεως είναι τουλάχιστον έξι μήνες, αν σοβαρή αστάθεια στην αγορά δύναται να εκλείψει ή να περιορισθεί με εποχιακή αποθεματοποίηση 7

ότι, από τον εποχιακό χαρακτήρα της παραγωγής του τυρού pecorino romano δημιουργείται συσσώρευση αποθεμάτων τα οποία είναι δύσκολο να διατεθούν και υπάρχει κίνδυνος να προκαλέσουν πτώση των τιμών 7 ότι πρέπει, ως εκ τούτου, για τις ποσότητες αυτές να γίνει προσφυγή σε εποχιακή αποθεματοποίηση που δύναται να βελτιώσει την κατάσταση αυτή και να επιτρέψει στους παραγωγούς τυρού να διαθέσουν τον απαραίτητο χρόνο για την εξεύρεση αγορών 7

ότι, όσον αφορά τις λεπτομέρειες εφαρμογής του εν λόγω μέτρου, πρέπει να καθοριστεί το ανώτατο όριο της ποσότητας που μπορεί να επωφεληθεί καθώς και η διάρκεια των συμβάσεων με βάση τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς και τη δυνατότητα διατήρησης των εν λόγω τυρών 7 ότι είναι, επίσης, αναγκαίο να προσδιοριστεί το περιεχόμενο της σύμβασης αποθεματοποίησης για να εξασφαλιστεί η τακτοποίηση των τυρών και ο έλεγχος των αποθεμάτων τα οποία απολαύνουν ενίσχυσης 7 ότι η ενίσχυση πρέπει να καθοριστεί λαμβάνοντας υπόψη τα έξοδα αποθεματοποίησης και την προβλεπόμενη εξέλιξη των τιμών αγοράς 7

ότι το άρθρο 1 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1756/93 της Επιτροπής, της 30ής Ιουνίου 1993, για τον καθορισμό των γενεσιουργών αιτιών της γεωργικής ισοτιμίας που εφαρμόζονται στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων (4), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 569/99 (5), προβλέπει τη γεωργική ισοτιμία που εφαρμόζεται στο πλαίσιο των μέτρων για την παροχή ενισχύσεων για την ιδιωτική αποθεματοποίηση στο τομέα του γάλακτος 7

ότι λαμβάνοντας υπόψη την πείρα σε θέματα ελέγχου, πρέπει να προσδιοριστούν οι διατάξεις που τον αφορούν, ιδίως όσον αφορά τα έγγραφα που πρέπει να υποβληθούν και οι επαληθεύσεις που πρέπει να πραγματοποιηθούν επιτόπου 7 ότι οι νέες απαιτήσεις επί του θέματος καθιστούν αναγκαίο να προβλεφθεί ότι τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέψουν ότι οι δαπάνες ελέγχου επιβαρύνουν, ολικώς ή μερικώς το συμβαλλόμενο 7

ότι πρέπει να εξασφαλισθεί η συνέχεια των εν λόγω εργασιών αποθεματοποιήσεως 7

ότι τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής διαχείρισης γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Χορηγείται ενίσχυση στην ιδιωτική αποθεματοποίηση για 15 000 τόνους του τυρού pecorino romano που παρασκευάζονται στην Κοινότητα και ανταποκρίνεται στους όρους που ορίζονται στα άρθρα 2 και 3.

Άρθρο 2

1. Ο οργανισμός παρεμβάσεως συνάπτει σύμβαση αποθεματοποιήσεως αν πληρούνται οι κατωτέρω προϋποθέσεις:

α) η παρτίδα τυρού που αποτελεί αντικείμενο συμβάσεως να αποτελείται τουλάχιστον από δύο τόνους 7

β) ο τυρός να έχει παρασκευασθεί τουλάχιστον 90 ημέρες πριν από την ημερομηνία ενάρξεως της αποθεματοποιήσεως που αναφέρεται στη σύμβαση και μετά την 1η Οκτωβρίου 1998 7

γ) ο τυρός να ανταποκρίνεται στον έλεγχο που πραγματοποιείται για την πλήρωση της προϋποθέσεως που αναφέρεται στο στοιχείο β) και να είναι πρώτης ποιότητας 7

δ) ο προβαίνων στην αποθεματοποίηση αναλαμβάνει την υποχρέωση:

- να μη μεταβάλλει τη σύνθεση της υπό σύμβαση παρτίδας κατά τη διάρκεια της σύμβασης χωρίς την προηγούμενη άδεια του οργανισμού παρέμβασης. Εφόσον τηρείται ο όρος σχετικά με την ελάχιστη ποσότητα που καθορίζεται ανά παρτίδα, ο οργανισμός παρέμβασης μπορεί να επιτρέψει μεταβολή που περιορίζεται, στην περίπτωση που διαπιστώνεται ότι έχουν αλλάξει τόσο ώστε δεν είναι πλέον δυνατόν να παραμένουν στο απόθεμα, σε έξοδο από το απόθεμα ή αντικατάσταση των τυρών αυτών.

Σε περίπτωση που αποσύρονται ορισμένες ποσότητες:

i) i) εάν οι εν λόγω ποσότητες αντικαθίστανται με την άδεια του οργανισμού παρέμβασης η σύμβαση θεωρείται ότι δεν έχει υποστεί καμία τροποποίηση,

ii) ii) εάν οι εν λόγω ποσότητες δεν αντικαθίστανται, η σύμβαση θεωρείται ότι δεν έχει υποστεί καμία τροποποίηση.

Τα έξοδα ελέγχου, που συνεπάγεται ενδεχομένως αυτή η τροποποίηση βαρύνουν τον προβαίνοντα στην αποθεματοποίηση,

- να τηρεί βιβλία και να ανακοινώνει κάθε εβδομάδα στον οργανισμό παρεμβάσεως τις εισόδους που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια της παρελθούσας εβδομάδας καθώς και τις προβλεπόμενες εξόδους.

2. Η σύμβαση αποθεματοποιήσεως συνάπτεται:

α) εγγράφως και αναφέρει την ημερομηνία ενάρξεως της συμβατικής αποθεματοποιήσεως 7 η ημερομηνία αυτή είναι το νωρίτερο μία ημέρα μετά το τέλος των εργασιών θέσεως σε εφαρμογή της συμβάσεως της παρτίδας τυρών που αποτελούν το αντικείμενο της συμβάσεως 7

β) μετά τη λήξη των εργασιών θέσεως σε αποθεματοποίηση της παρτίδας τυρού που αποτελεί αντικείμενο της συμβάσεως και το αργότερο 40 ημέρες μετά την ημερομηνία ενάρξεως της υπό σύμβαση αποθεματοποιήσεως.

Άρθρο 3

1. Χορηγείται ενίσχυση για τον τυρό που εισέρχεται σε αποθεματοποίηση κατά τη διάρκεια της περιόδου από την 15 Απριλίου μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 1999.

2. Δεν χορηγείται καμία ενίσχυση όταν η διάρκεια αποθεματοποιήσεως είναι κατώτερη από 60 ημέρες.

3. Το ποσό της ενίσχυσης δεν είναι δυνατό να είναι ανώτερο από το ποσό που αντιστοιχεί σε διάρκεια συμβατικής αποθεματοποιήσεως 180 ημερών, που λήγει πριν τις 31 Μαρτίου 2000. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο δ) πρώτη περίπτωση μετά τη λήξη της περιόδου των 60 ημερών που αναφέρεται στην παράγραφο 2, ο αποθεματοποιός μπορεί να αποσύρει από την αποθεματοποίηση ολόκληρη ή μέρος παρτίδας που αποτελεί αντικείμενο σύμβασης. Η ελάχιστη ποσότητα που είναι δυνατόν να αποσυρθεί από την αποθεματοποίηση είναι 500 χιλιόγραμμα. Τα κράτη μέλη, ωστόσο, έχουν τη δυνατότητα να αυξήσουν την ποσότητα αυτή μέχρι τους δύο τόνους.

Η ημερομηνία έναρξης των ενεργειών εξόδου από την αποθεματοποίηση των τυρών που αποτελούν αντικείμενο της σύμβασης δεν περιλαμβάνεται στην περίοδο συμβατικής αποθεματοποιήσεως.

Άρθρο 4

1. Το ποσό ενισχύσεως ορίζεται ως εξής:

α) 100 ευρώ ανά τόνο για τις σταθερές δαπάνες 7

β) 0,35 ευρώ ανά τόνο και ανά ημέρα συμβατικής αποθεματοποίησης για τις δαπάνες αποθήκευσης 7

γ) 0,52 Ecu ανά τόνο και ανά ημέρα συμβατικής αποθεματοποίησης για τις χρηματοδοτικές δαπάνες.

2. Η καταβολή ενισχύσεως πραγματοποιείται εντός μέγιστης προθεσμίας 90 ημερών που υπολογίζεται από την τελευταία ημέρα συμβατικής αποθεματοποιήσεως.

Άρθρο 5

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε να τηρούνται οι όροι που δίνουν δικαίωμα στην πληρωμή της ενίσχυσης.

2. Ο συμβαλλόμενος διατηρεί στη διάθεση των εθνικών αρχών που είναι επιφορτισμένες με τον έλεγχο του μέτρου, κάθε έγγραφο που επιτρέπει ιδίως να εξασφαλισθεί, όσον αφορά τα προϊόντα που τίθενται υπό ιδιωτική αποθεματοποίηση, τα ακόλουθα στοιχεία:

α) την κυριότητα τη στιγμή της αποθεματοποιήσεως 7

β) την καταγωγή και την ημερομηνία παρασκευής των τυρών 7

γ) την ημερομηνία αποθεματοποιήσεως 7

δ) την παρουσία στην αποθήκη 7

ε) την ημερομηνία αφαιρέσεως από το απόθεμα.

3. Ο συμβαλλόμενος ή, ενδεχομένως, στη θέση του ο κάτοχος της αποθήκης διατηρεί λογιστική αποθήκης διαθέσιμη στην αποθήκη που περιλαμβάνει:

α) την εξακρίβωση, ανά αριθμό συμβάσεως, των προϊόντων που τίθενται υπό αποθεματοποίηση 7

β) τις ημερομηνίες αποθεματοποιήσεως και αφαιρέσεως από το απόθεμα 7

γ) τον αριθμό των τυρών και το βάρος τους, αναφερόμενα ανά παρτίδα 7

δ) τη θέση των προϊόντων στην αποθήκη.

4. Τα αποθηκευμένα προϊόντα πρέπει να εξακριβώνονται εύκολα και να μπορούν να διαχωρισθούν ανά σύμβαση. Τίθεται ειδική σήμανση επί των τυρών που αποτελούν αντικείμενο συμβάσεως.

5. Οι αρμόδιοι οργανισμοί πραγματοποιούν ελέγχους κατά την αποθεματοποίηση για να εγγυηθούν ιδίως ότι τα αποθηκευμένα προϊόντα είναι επιλέξιμα για την ενίσχυση και να προβλέψουν οποιαδήποτε δυνατότητα αντικαταστάσεως των προϊόντων κατά τη διάρκεια της συμβατικής αποθεματοποιήσεως, με την επιφύλαξη της εφαρμογής του άρθρου 2 παράγραφος 1 στοιχείο δ).

6. Η αρμόδια αρχή που είναι επιφορτισμένη με τον έλεγχο προβαίνει:

α) σε αιφνίδιο έλεγχο της παρουσίας των προϊόντων στην αποθήκη. Το λαμβανόμενο δείγμα πρέπει να είναι αντιπροσωπευτικό και να αντιστοιχεί κατ' ελάχιστο στο 10 % της συνολικής συμβατικής ποσότητας για το μέτρο της ενισχύσεως στη ιδιωτική αποθεματοποίηση. Ο έλεγχος αυτός περιλαμβάνει επιπλέον την εξέταση της λογιστικής που αναφέρεται στην παράγραφο 3, τη φυσική εξακρίβωση του βάρους και της φύσεως των προϊόντων και την εξακρίβωσή τους. Οι φυσικές εξακριβώσεις πρέπει να αφορούν τουλάχιστον το 5 % της ποσότητας που υπόκειται σε αιφνίδιο έλεγχο 7

β) σε έλεγχο της παρουσίας των προϊόντων κατά το τέλος της περιόδου της συμβατικής αποθεματοποιήσεως.

7. Οι έλεγχοι που πραγματοποιούνται βάσει των παραγράφων 5 και 6 πρέπει να αποτελούν αντικείμενο εκθέσεως που προσδιορίζει:

- την ημερομηνία ελέγχου,

- τη διάρκειά του,

- τις πραγματοποιηθείσες εργασίες.

Η έκθεση ελέγχου να υπογράφεται από τον υπεύθυνο υπάλληλο και να προσυπογράφεται από το συμβαλλόμενο ή, ενδεχομένως, από τον κάτοχο της αποθήκης.

8. Σε περίπτωση ανωμαλιών που αφορούν 5 % ή περισσότερο των ποσοτήτων των προϊόντων που υπόκεινται σε έλεγχο, ο έλεγχος σε ευρύτερο δείγμα θα καθορισθεί από τον αρμόδιο οργανισμό.

Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν τις περιπτώσεις αυτές στην Επιτροπή εντός προθεσμίας τεσσάρων εβδομάδων.

9. Τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέψουν ότι οι δαπάνες ελέγχου επιβαρύνουν, ολικώς ή μερικώς, το συμβαλλόμενο.

Άρθρο 6

Τα κράτη μέλη γνωστοποιούν στην Επιτροπή στις 15 Δεκεμβρίου 1999:

α) τις ποσότητες τυρών που αποτέλεσαν το αντικείμενο συμβάσεων αποθεματοποιήσεως 7

β) ενδεχομένως, τις ποσότητες για τις οποίες δόθηκε η άδεια που αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο δ).

Άρθρο 7

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Εφαρμόζεται από τις 15 Απριλίου 1999.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 26 Μαρτίου 1999.

Για την Επιτροπή

Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 148 της 28. 6. 1968, σ. 13.

(2) ΕΕ L 206 της 16. 8. 1996, σ. 21.

(3) ΕΕ L 58 της 11. 3. 1971, σ. 1.

(4) ΕΕ L 161 της 2. 7. 1993, σ. 48.

(5) ΕΕ L 70 της 17. 3. 1999, σ. 12.

Top