EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999R0102

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 102/1999 της Επιτροπής της 15ης Ιανουαρίου 1999 σχετικά με την έκδοση πιστοποιητικών εισαγωγής μπανάνας στο πλαίσιο των δασμολογικών ποσοστώσεων και παραδοσιακών μπανανών ΑΚΕ για το πρώτο τρίμηνο του 1999 (δεύτερη περίοδος) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΕΕ L 11 της 16.1.1999, p. 16–16 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/03/1999

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/102/oj

31999R0102

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 102/1999 της Επιτροπής της 15ης Ιανουαρίου 1999 σχετικά με την έκδοση πιστοποιητικών εισαγωγής μπανάνας στο πλαίσιο των δασμολογικών ποσοστώσεων και παραδοσιακών μπανανών ΑΚΕ για το πρώτο τρίμηνο του 1999 (δεύτερη περίοδος) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 011 της 16/01/1999 σ. 0016 - 0016


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 102/1999 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Ιανουαρίου 1999 σχετικά με την έκδοση πιστοποιητικών εισαγωγής μπανάνας στο πλαίσιο των δασμολογικών ποσοστώσεων και παραδοσιακών μπανανών ΑΚΕ για το πρώτο τρίμηνο του 1999 (δεύτερη περίοδος) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 404/93 του Συμβουλίου, της 13ης Φεβρουαρίου 1993, για την κοινή οργάνωση αγοράς στον τομέα της μπανάνας (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1637/98 (2),

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2362/98 της Επιτροπής, της 28ης Οκτωβρίου 1998, για τις λεπτομέρειες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 404/93 του Συμβουλίου σχετικά με το καθεστώς εισαγωγής μπανανών στην Κοινότητα (3), και ιδίως το άρθρο 18 παράγραφος 2,

Εκτιμώντας:

ότι το άρθρο 2 και το παράρτημα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2806/98 της Επιτροπής (4) ορίζουν, για το πρώτο τρίμηνο του έτους 1999, τις διαθέσιμες ποσότητες για τη δεύτερη περίοδο υποβολής των αιτήσεων που προβλέπεται από το άρθρο 18 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2362/98 7

ότι κατ' εφαρμογή του άρθρου 18 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2362/98 βάσει των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί κατά τη δεύτερη περίοδο, πρέπει να ορισθούν αμέσως οι ποσότητες, για τις οποίες μπορούν να εκδοθούν τα πιστοποιητικά για τις σχετικές καταγωγές 7

ότι οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού πρέπει να ισχύσουν χωρίς καθυστέρηση, ώστε να επιτραπεί η κατά το συντομότερο δυνατόν έκδοση των πιστοποιητικών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Όσον αφορά τις νέες αιτήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 18 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2362/98, τα πιστοποιητικά εισαγωγής εκδίδονται στο πλαίσιο του καθεστώτος εισαγωγής μπανάνας, της δασμολογικής ποσόστωσης και των παραδοσιακών μπανανών ΑΚΕ, για το πρώτο τρίμηνο του 1999 (δεύτερη περίοδος):

1. για την ποσότητα που αναφέρεται στην αίτηση για την έκδοση πιστοποιητικού, με την εφαρμογή του συντελεστή μείωσης 0,9701, για την καταγωγή «Παναμάς», και για την καταγωγή «Λοιπές» του συντελεστή μείωσης 0,7198 7

2. για την ποσότητα που αναφέρεται στην αίτηση πιστοποιητικού, για μία άλλη καταγωγή εκτός της αναφερόμενης στο σημείο 1.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 16 Ιανουαρίου 1999.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 15 Ιανουαρίου 1999.

Για την Επιτροπή

Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 47 της 25. 2. 1993, σ. 1.

(2) ΕΕ L 210 της 28. 7. 1998, σ. 28.

(3) ΕΕ L 293 της 31. 10. 1998, σ. 32.

(4) ΕΕ L 349 της 24. 12. 1998, σ. 32.

Top