EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31998R1617

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1617/98 της Επιτροπής της 24ης Ιουλίου 1998 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1726/92 περί λεπτομερειών εφαρμογής του ειδικού καθεστώτος εφοδιασμού των Αζορών και της Μαδέρας σε προϊόντα του τομέα των αυγών και του κρέατος πουλερικών

ΕΕ L 209 της 25.7.1998, p. 33–34 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2001; καταργήθηκε εμμέσως από 32002R0021

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1998/1617/oj

31998R1617

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1617/98 της Επιτροπής της 24ης Ιουλίου 1998 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1726/92 περί λεπτομερειών εφαρμογής του ειδικού καθεστώτος εφοδιασμού των Αζορών και της Μαδέρας σε προϊόντα του τομέα των αυγών και του κρέατος πουλερικών

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 209 της 25/07/1998 σ. 0033 - 0034


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1617/98 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 24ης Ιουλίου 1998 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1726/92 περί λεπτομερειών εφαρμογής του ειδικού καθεστώτος εφοδιασμού των Αζορών και της Μαδέρας σε προϊόντα του τομέα των αυγών και του κρέατος πουλερικών

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1600/92 του Συμβουλίου, της 15ης Ιουνίου 1992, περί ειδικών μέτρων υπέρ των Αζορών και της Μαδέρας όσον αφορά ορισμένα γεωργικά προϊόντα (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 562/98 (2), και ιδίως το άρθρο 10,

Εκτιμώντας:

ότι ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1726/92 της Επιτροπής (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1393/98 (4), καθόρισε, για την περίοδο από 1ης Ιουλίου 1998 έως 30 Ιουνίου 1999, τις ποσότητες του υλικού αναπαραγωγής που κατάγεται από την Κοινότητα οι οποίες επωφελούνται ενισχύσεως για την ανάπτυξη του δυναμικού παραγωγής των Αζορών και της Μαδέρας 7 ότι πρέπει να καθοριστούν οι εν λόγω ποσότητες λαμβάνοντας υπόψη τις τοπικές παραγωγές για τον τομέα των αυγών και του κρέατος πουλερικών για την περίοδο από 1ης Ιουλίου 1998 έως 30 Ιουνίου 1999, μεριμνώντας να διαφυλαχθεί το μέρος του εφοδιασμού από την Κοινότητα 7

ότι η εφαρμογή των κριτηρίων καθορισμού της κοινοτικής ενισχύσεως στη σημερινή κατάσταση των αγορών στον εν λόγω τομέα και, ιδίως, στις τιμές των προϊόντων αυτών στο ευρωπαϊκό τμήμα της Κοινότητας και στη διεθνή αγορά, οδηγεί στον καθορισμό της ενισχύσεως εφοδιασμού των Καναρίων Νήσων σε προϊόντα του τομέα των αυγών και του κρέατος πουλερικών στα ποσά που περιλαμβάνονται στο παράρτημα 7

ότι βάσει των ανακοινώσεων που υπέβαλαν οι πορτογαλικές αρχές, πρέπει να μειωθούν οι ποσότητες πολλαπλασιαστικού υλικού προέλευσης Κοινότητας που παρέχονται στο πλαίσιο του ειδικού καθεστώτος εφοδιασμού στη Μαδέρα για την τρέχουσα περίοδο από 1ης Ιουλίου 1998 μέχρι 30 Ιουνίου 1999 7 ότι, άρα, είναι σκόπιμο να αντικατασταθεί το μέρος 2 του παραρτήματος του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1726/92, με ισχύ από την 1η Ιουλίου 1998 7

ότι τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής διαχείρισης αυγών και κρέατος πουλερικών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Το μέρος 2 του παραρτήματος του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1726/92 αντικαθίσταται από το παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Εφαρμόζεται από την 1η Ιουλίου 1998.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 24 Ιουλίου 1998.

Για την Επιτροπή

Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 173 της 27. 6. 1992, σ. 1.

(2) ΕΕ L 76 της 13. 3. 1998, σ. 6.

(3) ΕΕ L 179 της 1. 7. 1992, σ. 99.

(4) ΕΕ L 187 της 1. 7. 1998, σ. 35.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

«ΜΕΡΟΣ 2

Εφοδιασμός της Μαδέρας με υλικό αναπαραγωγής που προέρχεται από την Κοινότητα για την περίοδο από 1ης Ιουλίου 1998 μέχρι 30 Ιουνίου 1999

>ΘΕΣΗ ΠΗΝΑΚΑ>

Top