EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31998R1510

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1510/98 της Επιτροπής της 15ης Ιουλίου 1998 για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1261/96 για τον καθορισμό του ισοζυγίου προβλέψεων εφοδιασμού των Καναρίων Νήσων σε αμπελουργικά προϊόντα που υπάγονται σε ειδικό καθεστώς που προβλέπεται στα άρθρα 2 έως 5 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1601/92 του Συμβουλίου

ΕΕ L 200 της 16.7.1998, p. 13–15 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/1999

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1998/1510/oj

31998R1510

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1510/98 της Επιτροπής της 15ης Ιουλίου 1998 για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1261/96 για τον καθορισμό του ισοζυγίου προβλέψεων εφοδιασμού των Καναρίων Νήσων σε αμπελουργικά προϊόντα που υπάγονται σε ειδικό καθεστώς που προβλέπεται στα άρθρα 2 έως 5 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1601/92 του Συμβουλίου

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 200 της 16/07/1998 σ. 0013 - 0015


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1510/98 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Ιουλίου 1998 για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1261/96 για τον καθορισμό του ισοζυγίου προβλέψεων εφοδιασμού των Καναρίων Νήσων σε αμπελουργικά προϊόντα που υπάγονται σε ειδικό καθεστώς που προβλέπεται στα άρθρα 2 έως 5 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1601/92 του Συμβουλίου

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1601/92 του Συμβουλίου, της 15ης Ιουνίου 1992, για ειδικά μέτρα που αφορούν ορισμένα γεωργικά προϊόντα υπέρ των Καναρίων Νήσων (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2348/96 (2), και ιδίως το άρθρο 2, το άρθρο 3 παράγραφος 4 και το άρθρο 4 παράγραφος 4,

Εκτιμώντας:

ότι στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1261/96 της Επιτροπής (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2042/97 (4), έχουν καθορισθεί οι ποσότητες του ισοζυγίου προβλέψεων εφοδιασμού σε προϊόντα του αμπελοοινικού τομέα που δικαιούνται της κοινοτικής ενισχύσεως για την περίοδο από 1ης Ιουλίου 1997 έως 30 Ιουνίου 1998 7

ότι πρέπει να επαναληφθούν οι ποσότητες του προβλεπομένου ισοζυγίου εφοδιασμού που καθορίσθηκαν για την περίοδο από 1ης Ιουλίου 1998 έως 30 Ιουνίου 1999 με σκοπό να συνεχισθεί ο εφοδιασμός λαμβάνοντας όμως υπόψη την ειδική κατάσταση της παραγωγής στις Καναρίους Νήσους 7 ότι πρέπει επίσης να καθορισθεί η ενίσχυση εφοδιασμού των Καναρίων Νήσων στα ποσά που περιλαμβάνονται στο παράρτημα ΙΙ λαμβάνοντας υπόψη τις τιμές των εν λόγω αμπελουργικών προϊόντων στο ηπειρωτικό μέρος της Κοινότητας και στη διεθνή αγορά 7

ότι τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής διαχειρίσεως οίνων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Το παράρτημα Ι και το παράρτημα ΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1261/96 αντικαθίστανται από τα παραρτήματα Ι και ΙΙ του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Εφαρμόζεται από την 1η Ιουλίου 1998.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 15 Ιουλίου 1998.

Για την Επιτροπή

Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 173 της 27. 6. 1992, σ. 13.

(2) ΕΕ L 320 της 11. 12. 1996, σ. 1.

(3) ΕΕ L 163 της 2. 7. 1996, σ. 15.

(4) ΕΕ L 286 της 18. 10. 1997, σ. 3.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

>ΘΕΣΗ ΠΗΝΑΚΑ>

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

>ΘΕΣΗ ΠΗΝΑΚΑ>

Top