EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31998R1209

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1209/98 της Επιτροπής της 10ης Ιουνίου 1998 για την πώληση στις ένοπλες δυνάμεις, σε προκαθορισμένες τιμές, βοείου κρέατος που κατέχει το Ηνωμένο Βασίλειο

OJ L 166, 11.6.1998, p. 39–42 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 023 P. 142 - 145
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 023 P. 142 - 145
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 023 P. 142 - 145
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 023 P. 142 - 145
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 023 P. 142 - 145
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 023 P. 142 - 145
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 023 P. 142 - 145
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 023 P. 142 - 145
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 023 P. 142 - 145
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 024 P. 187 - 190
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 024 P. 187 - 190
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 029 P. 239 - 242

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 09/07/1999

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1998/1209/oj

31998R1209

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1209/98 της Επιτροπής της 10ης Ιουνίου 1998 για την πώληση στις ένοπλες δυνάμεις, σε προκαθορισμένες τιμές, βοείου κρέατος που κατέχει το Ηνωμένο Βασίλειο

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 166 της 11/06/1998 σ. 0039 - 0042


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1209/98 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Ιουνίου 1998 για την πώληση στις ένοπλες δυνάμεις, σε προκαθορισμένες τιμές, βοείου κρέατος που κατέχει το Ηνωμένο Βασίλειο

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 805/68 του Συμβουλίου, της 27ης Ιουνίου 1968, περί κοινής οργανώσεως της αγοράς στον τομέα του βοείου κρέατος (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2634/97 (2), και ιδίως το άρθρο 7 παράγραφος 3,

Εκτιμώντας:

ότι η θέσπιση του συστήματος παρέμβασης στον τομέα του βοείου κρέατος οδήγησε στην συσσώρευση αποθεμάτων 7 ότι, για να προληφθεί η υπερβολικά παρατεταμένη αποθεματοποίηση, πρέπει να πωληθούν τα εν λόγω αποθέματα 7

ότι, στο Ηνωμένο Βασίλειο, το βόειο κρέας παρέμβασης υπόκειται σε ορισμένους περιορισμούς ως προς τη διακίνηση, όπως θεσπίζεται με την απόφαση 98/256/ΕΚ του Συμβουλίου (3) 7 ότι, κατά συνέπεια, θα πρέπει να εξευρεθούν οι κατάλληλες αγορές για τη διάθεση του βοείου κρέατος στο εν λόγω κράτος μέλος 7 ότι οι ένοπλες δυνάμεις και το πολιτικό προσωπικό τους αποτελούν μία από τις εν λόγω αγορές 7

ότι η πώληση στις ένοπλες δυνάμεις θα πρέπει να υπόκειται στους κανόνες που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2173/79 (4), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2417/95 (5), και ιδίως τους τίτλους Ι και ΙΙ, καθώς και στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3002/92 (6), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 770/96 (7), και ιδίως τον τίτλο ΙΙ, με ορισμένες παρεκκλίσεις λόγω της ειδικής χρήσης που θα έχουν τα εν λόγω προϊόντα 7

ότι, για να διασφαλιστεί η οικονομική διαχείριση των αποθεμάτων, ο οργανισμός παρέμβασης πρέπει να δώσει προτεραιότητα στην πώληση των κρεάτων που έχουν αποθεματοποιηθεί για το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα 7

ότι πρέπει να θεσπιστούν διατάξεις για να καλύψουν την περίπτωση στην οποία τα προϊόντα αγοράζονται από έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο που ενεργεί εξ ονόματος των δικαιούχων 7

ότι τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής διαχείρισης βοείου κρέατος,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

1. Επιτρέπεται στον οργανισμό παρέμβασης του Ηνωμένου Βασιλείου να πωλήσει στις ένοπλες δυνάμεις του Ηνωμένου Βασιλείου, αποθέματα βοείου κρέατος χωρίς κόκαλα τα οποία κατέχει και τα οποία προορίζονται για τις ένοπλες δυνάμεις του Ηνωμένου Βασιλείου και το πολιτικό προσωπικό τους, με την επιφύλαξη των διατάξεων της απόφασης 98/256/ΕΚ του Συμβουλίου.

2. Λεπτομερή στοιχεία σχετικά με τα προϊόντα και την τιμή πώλησής τους παρέχονται στο παράρτημα Ι.

3. Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ως «πολιτικό προσωπικό» νοούνται τα άτομα που απασχολούνται από τις ένοπλες δυνάμεις του Ηνωμένου Βασιλείου ως πολιτικό προσωπικό και τα άτομα που επισκέπτονται τις στρατιωτικές εγκαταστάσεις.

4. Οι πωλήσεις πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2173/79 και ειδικότερα των τίτλων Ι και ΙΙΙ, καθώς και σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού.

5. Για κάθε προϊόν που αναφέρεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού ο οργανισμός παρέμβασης πωλεί αρχικά τα κρέατα τα οποία έχουν αποθεματοποιηθεί για το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

6. Κατά παρέκκλιση της δεύτερης υποπαραγράφου του άρθρου 2 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2173/79, οι αιτήσεις αγοράς δεν θα αναφέρουν την ή τις αποθήκες στις οποίες φυλάσσονται τα κρέατα.

Άρθρο 2

1. Ο αγοραστής που αναφέρεται στο άρθρο 1 δύναται να αναθέσει γραπτώς σε ένα αντιπρόσωπο την παραλαβή, εξ ονόματός του, των προϊόντων τα οποία αγοράζει. Στην περίπτωση αυτή, ο αντιπρόσωπος υποβάλλει την αίτηση αγοράς εκ μέρους του αγοραστή τον οποίο εκπροσωπεί, μαζί με την γραπτή εντολή που αναφέρεται ανωτέρω.

2. Οι αγοραστές και οι αντιπρόσωποί τους που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο διατηρούν και ενημερώνουν ένα λογιστικό σύστημα το οποίο επιτρέπει την εξακρίβωση της παράδοσης των προϊόντων σε στρατιωτική μονάδα, ιδίως για να διασφαλιστεί ότι οι αγορασθείσες ποσότητες προϊόντων συμφωνούν με τις παραδοθείσες.

Άρθρο 3

1. Στα χαρτοκιβώτια βοείου κρέατος που διατίθεται δυνάμει του παρόντος κανονισμού πρέπει να αναγράφεται με ευκρινή και ανεξίτηλη σήμανση το ακόλουθο:

«Intervention beef sold to the armed forces».

2. Η αρμόδια αρχή δύναται, με αίτημα του αγοραστή, να επιτρέπει την πρώτη μεταποίηση και την επανασυσκευασία του βοείου κρέατος σε μη στρατιωτική εγκατάσταση, υπό τον όρο ότι οι σχετικές εργασίες θα εκτελούνται υπό την κατάλληλη επίβλεψη.

Στην περίπτωση αυτή στα χαρτοκιβώτια επανασυσκευασίας του κρέατος πρέπει να αναγράφεται η σήμανση, που αναφέρεται στην παράγραφο 1.

Άρθρο 4

1. Η εγγύηση που προβλέπεται στο άρθρο 15 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2173/79, ανέρχεται σε 12 ECU ανά 100 χιλιόγραμμα.

2. Εκτός από τις απαιτήσεις που θεσπίζονται στο άρθρο 15 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2173/79, η παράδοση του βοείου κρέατος σε στρατιωτκή μονάδα αποτελεί επίσης κύρια απαίτηση.

Άρθρο 5

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την έβδομη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 10 Ιουνίου 1998.

Για την Επιτροπή

Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 148 της 28. 6. 1968, σ. 24.

(2) ΕΕ L 356 της 31. 12. 1997, σ. 13.

(3) ΕΕ L 113 της 15. 4. 1998, σ. 32.

(4) ΕΕ L 251 της 5. 10. 1979, σ. 12.

(5) ΕΕ L 248 της 14. 10. 1995, σ. 39.

(6) ΕΕ L 301 της 17. 10. 1992, σ. 17.

(7) ΕΕ L 104 της 27. 4. 1996, σ. 13.

ANEXO I - BILAG I - ANHANG I - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - ANNEX I - ANNEXE I - ALLEGATO I - BIJLAGE I - ANEXO I - LIITE I - BILAGA I

>ΘΕΣΗ ΠΗΝΑΚΑ>

ANEXO II - BILAG II - ANHANG II - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II - ANNEX II - ANNEXE II - ALLEGATO II - BIJLAGE II - ANEXO II - LIITE II - BILAGA II

Direcciones de los organismos de intervenciσn - Interventionsorganernes adresser - Anschriften der Interventionsstellen - Διευθύνσεις των οργανισμών παρεμβάσεως - Addresses of the intervention agencies - Adresses des organismes d'intervention - Indirizzi degli organismi d'intervento - Adressen van de interventiebureaus - Endereηos dos organismos de intervenηγo - Interventioelinten osoitteet - Interventionsorganens adresser

UNITED KINGDOM

Intervention Board Executive Agency

Kings House

33 Kings Road

Reading RG1 3BU

Berkshire

Tel. (01189) 58 36 26

Fax (01189) 56 67 50

Top