EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31997R0075

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 75/97 της Επιτροπής της 17ης Ιανουαρίου 1997 για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1487/95 για τη θέσπιση του ισοζυγίου για τον εφοδιασμό των Καναρίων Νήσων σε προϊόντα του τομέα του χοιρείου κρέατος και για τον καθορισμό των ενισχύσεων για τα προϊόντα που προέρχονται από την Κοινότητα

OJ L 16, 18.1.1997, p. 72–73 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 30/06/1997; καταργήθηκε εμμέσως από 397R1209

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1997/75/oj

31997R0075

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 75/97 της Επιτροπής της 17ης Ιανουαρίου 1997 για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1487/95 για τη θέσπιση του ισοζυγίου για τον εφοδιασμό των Καναρίων Νήσων σε προϊόντα του τομέα του χοιρείου κρέατος και για τον καθορισμό των ενισχύσεων για τα προϊόντα που προέρχονται από την Κοινότητα

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 016 της 18/01/1997 σ. 0072 - 0073


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 75/97 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Ιανουαρίου 1997 για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1487/95 για τη θέσπιση του ισοζυγίου για τον εφοδιασμό των Καναρίων Νήσων σε προϊόντα του τομέα του χοιρείου κρέατος και για τον καθορισμό των ενισχύσεων για τα προϊόντα που προέρχονται από την Κοινότητα

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1601/92 του Συμβουλίου, της 15ης Ιουνίου 1992, για ειδικά μέτρα που αφορούν ορισμένα προϊόντα προς όφελος των Καναρίων Νήσων (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2348/96 (2), και ιδίως το άρθρο 4 παράγραφος 4,

Εκτιμώντας:

ότι το ισοζύγιο για τον εφοδιασμό και οι ενισχύσεις για τον εφοδιασμό των Καναρίων Νήσων σε προϊόντα του τομέα του χοιρείου κρέατος έχουν καθορισθεί από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1487/95 της Επιτροπής (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1156/96 (4) 7

ότι ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2348/96 για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 1600/92 και 1601/92 σχετικά με ειδικά μέτρα που αφορούν ορισμένα γεωργικά προϊόντα υπέρ των Αζορών και της Μαδέρας και των Καναρίων Νήσων, αντιστοίχως, έχει παρατείνει, μεταβατικά και για ένα έτος, την εφαρμογή του καθεστώτος εφοδιασμού σε προϊόντα του τομέα του χοιρείου κρέατος των κωδικών ΣΟ 1601 και 1602 7 ότι πρέπει, συνεπώς, να προστεθούν εκ νέου στο ισοζύγιο εφοδιασμού τα προϊόντα των κωδικών ΣΟ 1601 και 1602 και θα καθορισθούν οι ενισχύσεις που θα εφαρμοσθούν από την 1η Ιανουαρίου 1997, για τα προϊόντα που προέρχονται από την Κοινότητα 7 ότι πρέπει, συνεπώς, να τροποποιηθεί ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1487/95 7

ότι τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής διαχείρισης χοιρείου κρέατος,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Τα παραρτήματα Ι και ΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1487/95 αντικαθίστανται από το παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 17 Ιανουαρίου 1997.

Για την Επιτροπή

Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ αριθ. L 173 της 27. 6. 1992, σ. 13.

(2) ΕΕ αριθ. L 320 της 11. 12. 1996, σ. 1.

(3) ΕΕ αριθ. L 145 της 29. 6. 1995, σ. 63.

(4) ΕΕ αριθ. L 153 της 27. 6. 1996, σ. 17.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

>ΘΕΣΗ ΠΗΝΑΚΑ>

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

>ΘΕΣΗ ΠΗΝΑΚΑ>

Top