EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31996L0050

Οδηγία 96/50/ΕΚ του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 1996 σχετικά με την εναρμόνιση των προϋποθέσεων απόκτησης εθνικού πιστοποιητικού κυβερνήτη σκάφους εσωτερικής ναυσιπλοΐας για τη μεταφορά εμπορευμάτων και προσώπων στην Κοινότητα

OJ L 235, 17.9.1996, p. 31–38 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 06 Volume 002 P. 297 - 304
Special edition in Estonian: Chapter 06 Volume 002 P. 297 - 304
Special edition in Latvian: Chapter 06 Volume 002 P. 297 - 304
Special edition in Lithuanian: Chapter 06 Volume 002 P. 297 - 304
Special edition in Hungarian Chapter 06 Volume 002 P. 297 - 304
Special edition in Maltese: Chapter 06 Volume 002 P. 297 - 304
Special edition in Polish: Chapter 06 Volume 002 P. 297 - 304
Special edition in Slovak: Chapter 06 Volume 002 P. 297 - 304
Special edition in Slovene: Chapter 06 Volume 002 P. 297 - 304
Special edition in Bulgarian: Chapter 06 Volume 002 P. 208 - 215
Special edition in Romanian: Chapter 06 Volume 002 P. 208 - 215
Special edition in Croatian: Chapter 06 Volume 007 P. 23 - 30

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 17/01/2022; καταργήθηκε από 32017L2397

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1996/50/oj

31996L0050

Οδηγία 96/50/ΕΚ του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 1996 σχετικά με την εναρμόνιση των προϋποθέσεων απόκτησης εθνικού πιστοποιητικού κυβερνήτη σκάφους εσωτερικής ναυσιπλοΐας για τη μεταφορά εμπορευμάτων και προσώπων στην Κοινότητα

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 235 της 17/09/1996 σ. 0031 - 0038


ΟΔΗΓΙΑ 96/50/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23ης Ιουλίου 1996 σχετικά με την εναρμόνιση των προϋποθέσεων απόκτησης εθνικού πιστοποιητικού κυβερνήτη σκάφους εσωτερικής ναυσιπλοΐας για τη μεταφορά εμπορευμάτων και προσώπων στην Κοινότητα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 75,

την πρόταση της Επιτροπής (1),

τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (2),

Αποφασίζοντας σύμφωνα με την διαδικασία του άρθρου 189 Γ της συνθήκης (3),

Εκτιμώντας:

ότι θα πρέπει να θεσπισθούν οι κοινές διατάξεις σχετικά με τη διακυβέρνηση των σκαφών εσωτερικής ναυσιπλοΐας στα εσωτερικά ύδατα της Κοινότητας 7 ότι έχει περατωθεί ένα πρώτο στάδιο προς την κατεύθυνση αυτή με την οδηγία 91/672/EOK του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 1991 για την αμοιβαία αναγνώριση των εθνικών αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας για τα σκάφη μεταφοράς εμπορευμάτων και προσώπων με εσωτερική ναυσιπλοΐα (4) 7

ότι, λόγω των διαφορών των εθνικών νομοθεσιών σχετικά με τις προϋποθέσεις απόκτησης των πιστοποιητικών κυβερνήτη σκαφών εσωτερικής ναυσιπλοΐας και επειδή πρέπει να ενισχυθούν σταδιακά οι απαιτήσεις ασφαλείας στον τομέα της εσωτερικής ναυσιπλοΐας, θα πρέπει να θεσπιστούν κοινοτικοί κανόνες για την έκδοση των εν λόγω πιστοποιητικών, προκειμένου να αποφευχθούν οι ενδεχόμενες στρεβλώσεις του ανταγωνισμού 7

ότι, για να εξασφαλισθεί η απαιτούμενη ομοιογένεια και διαφάνεια, κρίνεται σκόπιμο η Κοινότητα να καθορίσει ένα ενιαίο υπόδειγμα εθνικού πιστοποιητικού κυβερνήτη σκάφους, αναγνωρισμένου αμοιβαία από τα κράτη μέλη χωρίς υποχρέωση ανταλλαγής, αφήνοντας στα κράτη μέλη, βάσει της αρχής της επικουρικότητας, την ευθύνη έκδοσης του πιστοποιητικού 7

ότι οι εθνικές πλωτές οδοί που δεν συνδέονται με το πλωτό δίκτυο άλλου κράτους μέλους δεν υπόκεινται σε διεθνή ανταγωνισμό και, επομένως, δεν χρειάζεται να καταστούν υποχρεωτικές οι προβλεπόμενες στην παρούσα οδηγία κοινές διατάξεις για την απόκτηση πιστοποιητικού κυβερνήτη σκάφους 7

ότι αυτές οι κοινές διατάξεις πρέπει κυρίως να έχουν ως αντικείμενο την αύξηση της ασφάλειας της ναυσιπλοΐας και της προστασίας της ανθρώπινης ζωής 7 ότι, προς το σκοπό αυτό, αποδεικνύεται αναγκαίο να καθοριστούν οι ελάχιστες απαιτήσεις, τις οποίες ο υποψήφιος πρέπει να πληροί για να αποκτήσει το πιστοποιητικό κυβερνήτη σκάφους εσωτερικής ναυσιπλοΐας 7

ότι οι απαιτήσεις που πρόκειται να προβλεφθούν πρέπει να αφορούν τουλάχιστον την ηλικία που απαιτείται για τη διακυβέρνηση ενός σκάφους, τη σωματική και διανοητική ικανότητα του υποψηφίου, την επαγγελματική του πείρα και τις γνώσεις του σε ορισμένα θέματα που συνδέονται με τη διακυβέρνηση ενός σκάφους 7 ότι, για λόγους ασφάλειας του σκάφους και των επιβαινόντων, τα κράτη μέλη μπορούν να ζητήσουν συμπληρωματικές απαιτήσεις, ιδίως όσον αφορά τη γνώση ορισμένων τοπικών συνθηκών 7 ότι, για τη διακυβέρνηση σκάφους που μεταφέρει επιβάτες ή σκάφους με ραντάρ, απαιτούνται συμπληρωματικές επαγγελματικές γνώσεις 7

ότι θα πρέπει να προβλεφθούν ενδεδειγμένες διαδικασίες για την προσαρμογή των παραρτημάτων της παρούσας οδηγίας 7 ότι, επομένως, κρίνεται σκόπιμο η επιτροπή που αναφέρεται στο άρθρο 7 της οδηγίας 91/672/EOK να παράσχει τη συνδρομή της στην Επιτροπή κατά την προσαρμογή των παραρτημάτων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

Άρθρο 1

1. Τα κράτη μέλη εκδίδουν πιστοποιητικό κυβερνήτη σκάφους εσωτερικής ναυσιπλοΐας για τη μεταφορά εμπορευμάτων και προσώπων, ονομαζόμενο στο εξής «πιστοποιητικό», με βάση το κοινοτικό υπόδειγμα, όπως αυτό περιγράφεται στο παράρτημα I, σύμφωνα με την παρούσα οδηγία.

2. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν κάθε ενδεδειγμένο μέτρο για να αποφευχθούν οι κίνδυνοι παραποίησης των πιστοποιητικών.

3. Το πιστοποιητικό εκδίδεται από την αρμόδια αρχή των κρατών μελών σύμφωνα με την παρούσα οδηγία. Στο πιστοποιητικό λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες των πλωτών οδών και των πιστοποιητικών που αναφέρονται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/672/EOK, ήτοι:

- το πιστοποιητικό κυβερνήτη που ισχύει για όλες τις πλωτές οδούς των κρατών μελών, πλην των πλωτών οδών επί των οποίων εφαρμόζεται ο κανονισμός σχετικά με την έκδοση των διπλωμάτων κυβερνήτη του Ρήνου (ομάδα A),

- το πιστοποιητικό κυβερνήτη που ισχύει για όλες τις πλωτές οδούς των κρατών μελών, πλην των θαλάσσιων πλωτών οδών που αναφέρονται στο παράρτημα II της οδηγίας 91/672/EOK και πλην των πλωτών οδών επί των οποίων εφαρμόζεται ο κανονισμός σχετικά με την έκδοση των διπλωμάτων κυβερνήτη του Ρήνου (ομάδα B).

4. Το πιστοποιητικό της ομάδας A ή B, που εκδίδεται από τα κράτη μέλη σύμφωνα με την παρούσα οδηγία, ισχύει για όλες τις πλωτές οδούς της Κοινότητας της ομάδας A ή B.

5. Με την επιφύλαξη των διατάξεων που προβλέπονται στο άρθρο 8 παράγραφος 2, το δίπλωμα κυβερνήτη του Ρήνου, που εκδίδεται σύμφωνα με την αναθεωρημένη σύμβαση για την εσωτερική ναυσιπλοΐα του Ρήνου, ισχύει για όλες τις πλωτές οδούς της Κοινότητας.

6. Τα εθνικά πιστοποιητικά κυβερνήτη, τα οποία αναγνωρίζονται αμοιβαία με την οδηγία 91/672/EOK, περιλαμβάνονται στο παράρτημα I της παρούσας οδηγίας και εκδίδονται το αργότερο 18 μήνες μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας, εξακολουθούν να ισχύουν χωρίς υποχρέωση ανταλλαγής.

Άρθρο 2

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, νοείται ως:

α) «αρμόδια αρχή»: η αρχή που έχει επιφορτισθεί από το κράτος μέλος να εκδίδει το πιστοποιητικό αφού διαπιστώσει ότι ο υποψήφιος δικαιούχος πληροί τις αναγκαίες απαιτήσεις 7

β) «κυβερνήτης σκάφους»: το πρόσωπο το οποίο διαθέτει την ικανότητα και τα προσόντα που χρειάζονται για να εξασφαλίσει τη διακυβέρνηση του σκάφους στις πλωτές οδούς των κρατών μελών και ο οποίος έχει τη ναυτική ευθύνη του σκάφους 7

γ) «μέλος του πληρώματος καταστρώματος»: το πρόσωπο που συμμετέχει τακτικά στη διακυβέρνηση και πηδαλιουχεί σκάφος εσωτερικής ναυσιπλοΐας.

Άρθρο 3

1. Η παρούσα οδηγία ισχύει για κάθε κυβερνήτη σκάφους εσωτερικής ναυσιπλοΐας: μηχανοκίνητου, ρυμουλκού, προωθητικού, φορτηγίδας, προωθούμενης νηοπομπής ή παράπλευρου σχηματισμού, που προορίζεται για τη μεταφορά εμπορευμάτων ή προσώπων. Εξαιρούνται:

- οι κυβερνήτες σκαφών μήκους κάτω των 20 μέτρων, τα οποία χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά εμπορευμάτων,

- οι κυβερνήτες σκαφών που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά επιβατών και δεν μεταφέρουν περισσότερους από 12 επιβάτες, του πληρώματος μη συμπεριλαμβανομένου.

2. Ένα κράτος μέλος μπορεί, κατόπιν διαβουλεύσεων με την Επιτροπή, να απαλλάσσει από την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας τους κυβερνήτες σκαφών τα οποία κυκλοφορούν αποκλειστικά στις εθνικές πλωτές οδούς και δεν συνδέονται με το πλωτό δίκτυο άλλου κράτους μέλους, και να τους χορηγεί εθνικά πιστοποιητικά διακυβέρνησης σκάφους, οι προϋποθέσεις απόκτησης των οποίων είναι δυνατό να διαφέρουν από εκείνες που θεσπίζει η παρούσα οδηγία. Στην περίπτωση αυτή, η ισχύς αυτών των εθνικών πιστοποιητικών περιορίζεται στις συγκεκριμένες πλωτές οδούς.

Άρθρο 4

1. Για να αποκτήσει πιστοποιητικό, ο υποψήφιος πρέπει να πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις που αναφέρονται στα άρθρα 5 έως 8. Το πιστοποιητικό μνημονεύει την ομάδα A ή B, στην οποία επιτρέπεται να κυβερνά ο κυβερνήτης σκάφους.

2. Τα πιστοποιητικά που εκδίδονται από τα κράτη μέλη και πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 αναγνωρίζονται αμοιβαία.

Άρθρο 5

Για να αποκτήσει πιστοποιητικό, ο υποψήφιος πρέπει να είναι τουλάχιστον 21 ετών. Ωστόσο, τα κράτη μέλη διατηρούν τη δυνατότητα έκδοσης πιστοποιητικού κυβερνήτη σκάφους από ηλικίας 18 ετών. Η αναγνώριση από κράτος μέλος ενός πιστοποιητικού της ομάδας A ή B που εκδίδεται από άλλο κράτος μέλος μπορεί να υπόκειται στους ίδιους όρους ελάχιστης ηλικίας με εκείνους που απαιτούνται σ' αυτό το κράτος μέλος για την έκδοση πιστοποιητικού της ίδιας ομάδας.

Άρθρο 6

1. Ο υποψήφιος πρέπει να αποδείξει τη σωματική και διανοητική ικανότητά του περνώντας επιτυχώς ιατρική εξέταση σε γιατρό αναγνωρισμένο από την αρμόδια αρχή. Η εν λόγω εξέταση αφορά ιδίως την οξύτητα οράσεως και ακοής, την ικανότητα διάκρισης των χρωμάτων, την κινητικότητα των άνω και κάτω άκρων, καθώς και την νευροψυχιατρική και αγγειακή κατάσταση του υποψηφίου.

2. Ο κάτοχος ενός πιστοποιητικού, ο οποίος έχει συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας του, πρέπει εντός των επόμενων τριών μηνών, και στη συνέχεια κάθε έτος, να υποβάλλεται στην εξέταση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 7 η αρμόδια αρχή βεβαιώνει με την ανάλογη μνεία στο πιστοποιητικό ότι ο κυβερνήτης εξεπλήρωσε την υποχρέωση αυτή.

Άρθρο 7

1. Ο υποψήφιος πρέπει να αποδείξει ότι διαθέτει τουλάχιστον τετραετή επαγγελματική πείρα ως μέλος πληρώματος καταστρώματος ενός σκάφους εσωτερικής ναυσιπλοΐας.

2. Για να ληφθεί υπόψη η επαγγελματική πείρα, πρέπει να έχει επιβεβαιωθεί από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους και να έχει εγγραφεί σε προσωπικό υπηρεσιακό βιβλιάριο. Η επαγγελματική πείρα είναι δυνατό να έχει αποκτηθεί σε οιαδήποτε πλωτή οδό των κρατών μελών. Όσον αφορά τις πλωτές οδούς που βρίσκονται εκατέρωθεν του κοινοτικού εδάφους, όπως ο Δούναβης, ο Έλβας και ο Όντερ, λαμβάνεται υπόψη η επαγγελματική πείρα που έχει αποκτηθεί σε οιοδήποτε τμήμα αυτών των πλωτών οδών.

3. Η ελάχιστη διάρκεια της επαγγελματικής πείρας που αναφέρεται στην παράγραφο 1, μπορεί να μειωθεί κατά τρία έτη κατ' ανώτατο όριο:

α) εφόσον ο υποψήφιος είναι κάτοχος διπλώματος αναγνωρισμένου από την αρμόδια αρχή, με το οποίο βεβαιώνεται ειδικευμένη κατάρτιση στην εσωτερική ναυσιπλοΐα, η οποία περιλαμβάνει πρακτικές ασκήσεις διακυβέρνησης σκάφους 7 η μείωση δεν μπορεί να υπερβαίνει τη διάρκεια της ειδικευμένης κατάρτισης ή

β) εφόσον ο υποψήφιος μπορεί να αποδείξει επαγγελματική πείρα που έχει αποκτήσει στη θάλασσα ως μέλος του πληρώματος καταστρώματος σκάφους 7 για να επιτύχει τη μέγιστη μείωση της επαγγελματικής πείρας κατά τρία έτη, ο υποψήφιος πρέπει να αποδείξει πείρα τουλάχιστον τεσσάρων ετών στον τομέα της θαλάσσιας ναυσιπλοΐας.

4. Η ελάχιστη διάρκεια της επαγγελματικής πείρας που αναφέρεται στην παράγραφο 1 μπορεί να μειωθεί κατά τρία το πολύ έτη εφόσον ο υποψήφιος έχει περάσει επιτυχώς πρακτική εξέταση διακυβέρνησης σκάφους 7 στην περίπτωση αυτή, το εν λόγω πιστοποιητικό περιορίζεται σε σκάφη με ναυτικά χαρακτηριστικά παρεμφερή με τα αντίστοιχα χαρακτηριστικά του σκάφους που χρησιμοποιήθηκε για την πρακτική εξέταση.

Άρθρο 8

1. Ο υποψήφιος πρέπει να περάσει επιτυχώς την εξέταση που αφορά τις επαγγελματικές του γνώσεις 7 η εξέταση αυτή περιλαμβάνει τουλάχιστον τα γενικά θέματα που αναφέρονται στο κεφάλαιο A του παραρτήματος II.

2. Με την επιφύλαξη διαβούλευσης με την Επιτροπή, ένα κράτος μέλος μπορεί να απαιτήσει, για τη ναυσιπλοΐα σε ορισμένες πλωτές οδούς, πλην των θαλάσσιων πλωτών οδών που αναφέρονται στο παράρτημα II της οδηγίας 91/672/EOK, ο κυβερνήτης του σκάφους να πληροί συμπληρωματικές απαιτήσεις όσον αφορά τη γνώση των τοπικών συνθηκών.

Με την ίδια επιφύλαξη, ένα κράτος μέλος μπορεί να απαιτήσει ο κυβερνήτης ενός επιβατικού σκάφους, σε περιορισμένα τμήματα διαδρομών, να έχει μεγαλύτερες επαγγελματικές γνώσεις όσον αφορά τις ειδικές διατάξεις ασφαλείας των επιβατών, και ειδικότερα σε περίπτωση ατυχήματος, πυρκαγιάς και ναυαγίου.

Άρθρο 9

1. Για να του επιτραπεί η διακυβέρνηση σκάφους με ραντάρ, ο κυβερνήτης σκάφους οφείλει να διαθέτει ειδική βεβαίωση εκδοθείσα από την αρμόδια αρχή που αποδεικνύει ότι έχει περάσει επιτυχώς την εξέταση που αφορά τις επαγγελματικές γνώσεις των θεμάτων που αναφέρονται στο κεφάλαιο B του παραρτήματος II.

Τα κράτη μέλη αναγνωρίζουν το δίπλωμα που έχει χορηγηθεί σύμφωνα με τον κανονισμό περί χορηγήσεως διπλωμάτων για τη διακυβέρνηση σκάφους με ραντάρ στον Ρήνο.

2. Εφόσον ο υποψήφιος πληροί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1, η αρμόδια αρχή βεβαιώνει με ανάλογη μνεία στο πιστοποιητικό την ικανότητα διακυβέρνησης σκάφους με ραντάρ.

Άρθρο 10

Για να του επιτραπεί η διακυβέρνηση σκάφους που μεταφέρει επιβάτες στις πλωτές οδούς των κρατών μελών, ο κυβερνήτης του σκάφους, ή άλλο μέλος του πληρώματος, πρέπει να διαθέτει ειδική βεβαίωση εκδοθείσα από την αρμόδια αρχή που αποδεικνύει ότι έχει περάσει επιτυχώς την εξέταση για τις επαγγελματικές γνώσεις των θεμάτων που αναφέρονται στο κεφάλαιο Γ του παραρτήματος II.

Άρθρο 11

Η Επιτροπή, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 12, μπορεί να αναλάβει τις αναγκαίες πρωτοβουλίες ενόψει της αναπροσαρμογής του υποδείγματος του πιστοποιητικού κυβερνήτη σκάφους που εκτίθεται στο παράρτημα I και της εξέλιξης των αναγκαίων επαγγελματικών γνώσεων για την απόκτηση του πιστοποιητικού οι οποίες απαριθμούνται στο παράρτημα II.

Άρθρο 12

1. Για την εφαρμογή του άρθρου 11, η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή που έχει συγκροτηθεί δυνάμει του άρθρου 7 της οδηγίας 91/672/EOK.

2. Ο αντιπρόσωπος της Επιτροπής υποβάλλει στην επιτροπή σχέδιο των ληπτέων μέτρων. Η επιτροπή διατυπώνει τη γνώμη της επί του σχεδίου αυτού εντός προθεσμίας την οποία μπορεί να ορίσει ο πρόεδρος ανάλογα με τον επείγοντα χαρακτήρα του θέματος. Η γνώμη διατυπώνεται με την πλειοψηφία που αναφέρεται στο άρθρο 148 παράγραφος 2 της συνθήκης για τη λήψη των αποφάσεων που το Συμβούλιο καλείται να λάβει κατόπιν προτάσεως της Επιτροπής. Στις ψηφοφορίες της επιτροπής, οι ψήφοι των αντιπροσώπων των κρατών μελών σταθμίζονται σύμφωνα με τον τρόπο που ορίζεται στο προαναφερθέν άρθρο. Ο πρόεδρος δεν λαμβάνει μέρος στην ψηφοφορία.

3. α) Η Επιτροπή αποφασίζει μέτρα τα οποία εφαρμόζονται αμέσως.

β) Ωστόσο, εάν τα μέτρα δεν είναι σύμφωνα με τη γνώμη που διατύπωσε η Επιτροπή, ανακοινώνονται αμέσως από την Επιτροπή στο Συμβούλιο. Στην περίπτωση αυτή, η Επιτροπή μπορεί να αναβάλει την εφαρμογή των μέτρων που έχει αποφασίσει κατά ένα μήνα το πολύ από την ημερομηνία της εν λόγω ανακοίνωσης. Το Συμβούλιο, αποφασίζοντας με ειδική πλειοψηφία, μπορεί να λάβει διαφορετική απόφαση εντός της αυτής προθεσμίας.

Άρθρο 13

1. Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που απαιτούνται για να συμμορφωθούν προς την παρούσα οδηγία, το αργότερο 18 μήνες μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της. Πληροφορούν αμέσως την Επιτροπή σχετικά.

Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη μέλη αναφέρονται στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από την αναφορά αυτή κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Οι λεπτομέρειες της αναφοράς αυτής καθορίζονται από τα κράτη μέλη.

2. Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των διατάξεων που θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία.

3. Τα κράτη μέλη παρέχουν, εν ανάγκη, αμοιβαία συνδρομή για την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας.

Άρθρο 14

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Άρθρο 15

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 23 Ιουλίου 1996.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

I. YATES

(1) EE αριθ. C 280 της 6. 10. 1994, σ. 5.

(2) Γνώμη που διατυπώθηκε στις 25 Ιανουαρίου 1995 (EE αριθ. C 102 της 24. 4. 1995, σ. 5).

(3) Γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 2ας Μαρτίου 1995 (ΕΕ αριθ. C 68 της 20. 3. 1995, σ. 41), κοινή θέση του Συμβουλίου της 8ης Δεκεμβρίου 1995 (ΕΕ αριθ. C 356 της 30. 12. 1995, σ. 66) και απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 9ης Μαΐου 1996 (ΕΕ αριθ. C 152 της 27. 5. 1996, σ. 46).

(4) EE αριθ. L 373 της 31. 12. 1991, σ. 29.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ ΣΚΑΦΟΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ (85 mm Χ 54 mm - γαλάζιου χρώματος)

Τα φυσικά χαρακτηριστικά του δελτίου πρέπει να συμφωνούν προς τα πρότυπα ISO 78.10

>ΑΡΧΗ ΓΡΑΦΗΚΟΥ>

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ ΣΚΑΦΟΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ: Α/Β ΕΛΛΑΣ 1. xxx

2. xxx

3. 01/01/1996 - GR-ΑΘΗΝΑΙ

4. 02/01/1996

6.

7.

8. ΑΒ

9. R tonnes, kW, xx

10. 01/01/2061

11.

5. xxx

>ΤΕΛΟΣ ΓΡΑΦΗΚΟΥ>

>ΑΡΧΗ ΓΡΑΦΗΚΟΥ>

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ ΣΚΑΦΟΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

1. Επώνυμο κατόχου

2. Όνομα(-τα)

3. Ημερομηνία και τόπος γεννήσεως

4. Ημερομηνία έκδοσης του πιστοποιητικού

5. Αριθμός έκδοσης

6. Φωτογραφία κατόχου

7. Υπογραφή κατόχου

8. Α Όλες οι πλωτές οδοί του Ρήνου

Β Όλες οι πλωτές οδοί πλην των θαλασσίων και του Ρήνου

9. - R (Ραντάρ)

- Κατηγορία και αποκλειστική χωρητική ικανότητα σκάφους (τόνοι, kW, επιβάτες)

10. Ημερομηνία λήξεως

11. Μνεία(-ες)

Περιορισμός(-οί)

Υπόδειγμα Ευρωπαϊκής Ένωσης >ΤΕΛΟΣ ΓΡΑΦΗΚΟΥ>

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ ΣΚΑΦΟΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ A

Γενικά θέματα για τη μεταφορά εμπορευμάτων και προσώπων

ΜΕΡΟΣ 1: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΜΑΔΑΣ A

1. Ναυσιπλοΐα

α) Ακριβής γνώση των κανόνων πλεύσης στις εσωτερικές πλωτές οδούς και στις θαλάσσιες πλωτές οδούς, ιδίως του CEVNI (ευρωπαϊκός κώδικας των πλωτών οδών εσωτερικής ναυσιπλοΐας) και του διεθνούς κανονισμού για την αποφυγή συγκρούσεων στη θάλασσα, συμπεριλαμβανομένης της σηματοδότησης και του συστήματος τοποθέτησης σημαντήρων στις πλωτές οδούς.

β) Γνώση των γενικών χαρακτηριστικών των κυριότερων εσωτερικών πλωτών οδών και των θαλάσσιων πλωτών οδών από γεωγραφική, υδρογραφική, μετεωρολογική και μορφολογική άποψη.

γ) Ναυσιπλοΐα βάσει αναγνωριστικών σημείων της ξηράς, η οποία περιλαμβάνει:

καθορισμό της πορείας, γραμμές θέσεως και στίγμα του σκάφους, ναυτικά έντυπα και δημοσιεύσεις, χρησιμοποίηση ναυτικών χαρτών, βοηθημάτων ναυσιπλοΐας και συστημάτων σημαντήρων, μεθόδους ελέγχου της πυξίδας, βάσεις των παλιρροιακών συνθηκών.

2. Χειρισμός και διακυβέρνηση του σκάφους

α) Διακυβέρνηση του σκάφους, λαμβανομένης υπόψη της επίδρασης του ανέμου, του ρεύματος, της δίνης και του βυθίσματος με σκοπό τη διασφάλιση επαρκούς πλευστότητας και ευστάθειας.

β) Ρόλος και λειτουργία του πηδαλίου και της έλικας.

γ) Χειρισμοί αγκυροβολίας και όρμησης υπό όλες τις συνθήκες.

δ) Χειρισμοί εντός των κλεισιάδων και των λιμένων, χειρισμοί σε περίπτωση διασταύρωσης και προσπέρασης.

3. Κατασκευή και ευστάθεια του σκάφους

α) Γνώση των θεμελιωδών αρχών της κατασκευής των σκαφών κυρίως σε σχέση με την ασφάλεια των επιβαινόντων, του πληρώματος και του σκάφους.

β) Στοιχειώδης γνώση της οδηγίας 82/714/EOK του Συμβουλίου της 4ης Οκτωβρίου 1982 περί θεσπίσεως τεχνικών προδιαγραφών για τα πλοία εσωτερικής ναυσιπλοΐας (1).

γ) Στοιχειώδης γνώση των κυριότερων στοιχείων της δομής των σκαφών.

δ) Θεωρητική γνώση των κανόνων ευστάθειας και πλευστότητας καθώς και η πρακτική εφαρμογή τους, ιδίως η πλοϊμότητα.

ε) Πρόσθετες διατάξεις, ιδίως πρόσθετος εξοπλισμός, για τις θαλάσσιες πλωτές οδούς.

4. Μηχανές του σκάφους

α) Στοιχειώδης γνώση της κατασκευής και της λειτουργίας των μηχανών ώστε να εξασφαλίζεται η σωστή λειτουργία τους.

β) Χειρισμός και έλεγχος της λειτουργίας των κύριων και των βοηθητικών μηχανών, στάση που πρέπει να τηρείται σε περίπτωση βλάβης.

5. Φόρτωση και εκφόρτωση

α) Χρήση των κλιμάκων βυθίσματος.

β) Προσδιορισμός της ικανότητας φόρτωσης με τη βοήθεια του πιστοποιητικού καταμέτρησης.

γ) Εργασίες φόρτωσης και εκφόρτωσης, στοιβασία του φορτίου (σχεδιάγραμμα στοιβασίας).

6. Αντιμετώπιση ειδικών περιστάσεων

α) Βασικές αρχές της πρόληψης ατυχημάτων.

β) Μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται σε περίπτωση αβαρίας, σύγκρουσης ή προσάραξης, συμπεριλαμβανομένης της επιδιόρθωσης των ρηγμάτων.

γ) Χρήση σωστικών εργαλείων και εξοπλισμού.

δ) Πρώτες βοήθειες σε περίπτωση ατυχήματος.

ε) Πρόληψη πυρκαγιών και χρήση των εγκαταστάσεων και των συστημάτων πυρόσβεσης.

στ) Πρόληψη της ρύπανσης των πλωτών υδάτων.

ζ) Ειδικές συνθήκες διάσωσης προσώπων, του σκάφους και του φορτίου στις θαλάσσιες πλωτές οδούς, επιβίωση στη θάλασσα.

ΜΕΡΟΣ 2: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΜΑΔΑΣ B

1. Ναυσιπλοΐα

α) Ακριβής γνώση των κανόνων πλεύσης στις εσωτερικές πλωτές οδούς, ιδίως του CEVNI (ευρωπαϊκός κώδικας των πλωτών οδών εσωτερικής ναυσιπλοΐας), συμπεριλαμβανομένης της σηματοδότησης και του συστήματος τοποθέτησης σημαντήρων στις πλωτές οδούς.

β) Γνώση των γενικών χαρακτηριστικών των κυριότερων εσωτερικών πλωτών οδών από γεωγραφική, υδρογραφική, μετεωρολογική και μορφολογική άποψη.

γ) Καθορισμός της πορείας, ναυτικά έντυπα και δημοσιεύσεις, συστήματα σημαντήρων.

2. Χειρισμός και διακυβέρνηση του σκάφους

α) Διακυβέρνηση του σκάφους, λαμβανομένης υπόψη της επίδρασης του ανέμου, του ρεύματος, της δίνης και του βυθίσματος με σκοπό τη διασφάλιση επαρκούς πλευστότητας και ευστάθειας.

β) Ρόλος και λειτουργία του πηδαλίου και της έλικας.

γ) Χειρισμοί αγκυροβολίας και όρμησης υπό όλες τις συνθήκες.

δ) Χειρισμοί εντός των κλεισιάδων και των λιμένων, χειρισμοί σε περίπτωση διασταύρωσης και προσπέρασης.

3. Κατασκευή και ευστάθεια του σκάφους

α) Γνώση των θεμελιωδών αρχών της κατασκευής των σκαφών κυρίως σε σχέση με την ασφάλεια των επιβαινόντων, του πληρώματος και του σκάφους.

β) Στοιχειώδης γνώση της οδηγίας 82/714/EOK του Συμβουλίου της 4ης Οκτωβρίου 1982 περί θεσπίσεως τεχνικών προδιαγραφών για τα πλοία εσωτερικής ναυσιπλοΐας.

γ) Στοιχειώδης γνώση των κυριότερων στοιχείων της δομής των σκαφών.

δ) Θεωρητική γνώση των κανόνων ευστάθειας και πλευστότητας καθώς και η πρακτική εφαρμογή τους.

4. Μηχανές του σκάφους

α) Στοιχειώδης γνώση της κατασκευής και της λειτουργίας των μηχανών ώστε να εξασφαλίζεται η σωστή λειτουργία τους.

β) Χειρισμός και έλεγχος της λειτουργίας των κύριων και των βοηθητικών μηχανών, στάση που πρέπει να τηρείται σε περίπτωση βλάβης.

5. Φόρτωση και εκφόρτωση

α) Χρήση των κλιμάκων βυθίσματος.

β) Προσδιορισμός της ικανότητας φόρτωσης με τη βοήθεια του πιστοποιητικού καταμέτρησης.

γ) Εργασίες φόρτωσης και εκφόρτωσης, στοιβασία του φορτίου (σχεδιάγραμμα στοιβασίας).

6. Αντιμετώπιση ειδικών περιστάσεων

α) Βασικές αρχές της πρόληψης ατυχημάτων.

β) Μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται σε περίπτωση αβαρίας, σύγκρουσης ή προσάραξης, συμπεριλαμβανομένης της επιδιόρθωσης των ρηγμάτων.

γ) Χρήση σωστικών εργαλείων και εξοπλισμού.

δ) Πρώτες βοήθειες σε περίπτωση ατυχήματος.

ε) Πρόληψη πυρκαγιών και χρήση των εγκαταστάσεων και των συστημάτων πυρόσβεσης.

στ) Πρόληψη της ρύπανσης των πλωτών υδάτων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ B

Υποχρεωτικά συμπληρωματικά θέματα για τη διακυβέρνηση του σκάφους με ραντάρ

α) Γνώση της θεωρίας του ραντάρ: γενικότητες περί ραδιοηλεκτρικών κυμάτων και βασικές αρχές λειτουργίας του ραντάρ.

β) Ικανότητα χρησιμοποίησης του ραντάρ, ερμηνεία της εικόνας ραντάρ, ανάλυση των πληροφοριών που παρέχονται από τη συσκευή και γνώση των ορίων των πληροφοριών που παρέχει το ραντάρ.

γ) Χρήση του δείκτη ταχύτητας περιστροφής.

δ) Γνώση των κανόνων του CEVNI σχετικά με την πλεύση με ραντάρ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

Υποχρεωτικά συμπληρωματικά θέματα για τη μεταφορά επιβατών

1. Συνοπτικές γνώσεις των τεχνικών προδιαγραφών σχετικά με: την ευστάθεια των επιβατικών σκαφών σε περίπτωση αβαρίας, το διαχωρισμό σε στεγανά διαμερίσματα, το επίπεδο του μέγιστου βυθίσματος.

2. Πρώτες βοήθειες σε περίπτωση ατυχήματος.

3. Πρόληψη των πυρκαγιών και συστήματα πυρόσβεσης.

4. Χρήση των σωστικών μέσων και του σωστικού εξοπλισμού.

5. Μέτρα προστασίας των επιβατών εν γένει, και ιδίως σε περίπτωση εκκένωσης, αβαρίας, σύγκρουσης, προσάραξης, πυρκαγιάς, έκρηξης και άλλων καταστάσεων πανικού.

6. Γνώση των οδηγιών ασφάλειας (έξοδοι κινδύνου, γέφυρα αποβιβάσεως, χρησιμοποίηση του εφεδρικού πηδαλίου).

(1) EE αριθ. L 301 της 28. 10. 1982, σ. 1.

Top