EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31996D0468

96/468/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής της 19ης Ιουλίου 1996 για τον καθορισμό ενδεικτικής, ανά κράτος μέλος, κατανομής των πιστώσεων υποχρεώσεων των διαρθρωτικών ταμείων για την χρονική περίοδο 1997 έως 1999 δυνάμει του στόχου αριθ. 2 όπως ορίζεται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2052/88 του Συμβουλίου

OJ L 192, 2.8.1996, p. 29–30 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1999

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1996/468/oj

31996D0468

96/468/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής της 19ης Ιουλίου 1996 για τον καθορισμό ενδεικτικής, ανά κράτος μέλος, κατανομής των πιστώσεων υποχρεώσεων των διαρθρωτικών ταμείων για την χρονική περίοδο 1997 έως 1999 δυνάμει του στόχου αριθ. 2 όπως ορίζεται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2052/88 του Συμβουλίου

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 192 της 02/08/1996 σ. 0029 - 0030


ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Ιουλίου 1996 για τον καθορισμό ενδεικτικής, ανά κράτος μέλος, κατανομής των πιστώσεων υποχρεώσεων των διαρθρωτικών ταμείων για την χρονική περίοδο 1997 έως 1999 δυνάμει του στόχου αριθ. 2 όπως ορίζεται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2052/88 του Συμβουλίου (96/468/ΕΚ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2052/88 του Συμβουλίου, της 24ης Ιουνίου 1988, όσον αφορά τις αποστολές των διαρθρωτικών ταμείων, την αποτελεσματικότητά τους, καθώς και το συντονισμό των παρεμβάσεών τους μεταξύ τους, αφενός και, αφετέρου, μεταξύ αυτών και των παρεμβάσεων της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και των λοιπών υφισταμένων χρηματοδοτικών μέσων (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 3193/94 (2), και ιδίως το άρθρο 12 παράγραφος 4,

Εκτιμώντας:

ότι στο άρθρο 12 παράγραφος 4 πρώτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2052/88 διευκρινίζεται ότι η Επιτροπή, ακολουθώντας διαδικασίες διαφανείς, καθορίζει ενδεικτικές κατανομές ανά κράτος μέλος για έκαστο εκ των στόχων αριθ. 1 έως 4 και 5β) των πιστώσεων υποχρεώσεων των διαρθρωτικών ταμείων, λαμβάνοντας πλήρως υπόψη, όπως και προηγουμένως, τα ακόλουθα κριτήρια: την εθνική ευμάρεια, την περιφερειακή ευμάρεια, τον πληθυσμό των περιφερειών και τη σχετική σοβαρότητα των διαρθρωτικών προβλημάτων, συμπεριλαμβανομένου του επιπέδου της ανεργίας και, αναλόγως των στόχων, των αναπτυξιακών αναγκών στις αγροτικές περιοχές 7 ότι τα κριτήρια αυτά σταθμίζονται δεόντως κατά την κατανομή των πόρων 7

ότι το άρθρο 12 παράγραφος 5 ορίζει ότι, για την χρονική περίοδο 1994-1999, το 9 % των πιστώσεων υποχρεώσεων των διαρθωτικών ταμείων διατίθενται για τη χρηματοδότηση των παρεμβάσεων οι οποίες αναλαμβάνονται με πρωτοβουλία της Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 5 του εν λόγω κανονισμού 7

ότι στο άρθρο 9 παράγραφος 6 του εν λόγω κανονισμού διευκρινίζεται ότι οι συνδρομές οι οποίες χορηγούνται από την Κοινότητα δυνάμει του στόχου αριθ. 2 στις διάφορες περιοχές που περιλαμβάνονται στον κατάλογο, αποτελούν αντικείμενο σχεδιασμού και υλοποίησης σε τριετή βάση 7

ότι στο άρθρο 11 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 4253/88 του Συμβουλίου, της 19ης Δεκεμβρίου 1988, περί διατάξεων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2052/88 όσον αφορά το συντονισμό μεταξύ των παρεμβάσεων των διαφόρων διαρθρωτικών ταμείων, αφενός, μεταξύ τους και, αφετέρου, μεταξύ αυτών και των παρεμβάσεων της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και των λοιπών υφισταμένων χρηματοδοτικών μέσων (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3193/94, προβλέπει ότι ένα περιορισμένο μέρος των πιστώσεων οι οποίες είναι διαθέσιμες για τις κοινοτικές πρωτοβουλίες, δυνάμει των στόχων αριθ. 1, 2 και 5β), είναι δυνατόν να αφορούν περιοχές άλλες, εκτός από αυτές που αναφέρονται στα άρθρα 8, 9 και 11α) του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2052/88 7

ότι οι πιστώσεις αυτές δεν είναι δυνατόν να συνεπάγονται τη μείωση των ποσών τα οποία διατίθενται από το άρθρο 12 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2052/88 στις περιοχές που είναι επιλέξιμες στα πλαίσια του στόχου αριθ. 1 7 ότι, επομένως, πρέπει να διατεθεί τουλάχιστον το 9 % των πόρων του στόχου αριθ. 2 για τις κοινοτικές πρωτοβουλίες 7

ότι η ενδεικτική κατανομή των πιστώσεων υποχρεώσεων δυνάμει του στόχου αριθ. 2 για την Αυστρία, τη Φινλανδία και τη Σουηδία, έχει αποφασισθεί, για την χρονική περίοδο 1995 έως 1999, στο πλαίσιο της υλοποίησης της διαρθρωτικής πολιτικής στα νέα κράτη μέλη 7

ότι, επομένως, η ενδεικτική κατανομή ανά κράτος μέλος, εκτό από την Αυστρία, τη Φινλανδία και τη Σουηδία, δυνάμει του στόχου αριθ. 2, αφορά ποσό το οποίο ισούται με 8 147 εκατομμύρια Ecu, σε τιμές 1996, για τη χρονική περίοδο 1997 έως 1999,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Τα ενδεικτικά μέρη ανά κράτος μέλος, εκτός από την Αυστρία, τη Φινλανδία και τη Σουηδία, δυνάμει του άρθρου 12 παράγραφος 4 πρώτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2052/88, όσον αφορά τους πόρους που διατίθενται δυνάμει του στόχου αριθ. 2 για τη χρονική περίοδο 1997 έως 1999, εμφαίνονται στο παράρτημα.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη..

Βρυξέλλες, 19 Ιουλίου 1996.

Για την Επιτροπή

Monika WULF-MATHIES

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ αριθ. L 185 της 15. 7. 1988, σ. 9.

(2) ΕΕ αριθ. L 337 της 24. 12. 1994, σ. 11.

(3) ΕΕ αριθ. L 374 της 31. 12. 1988, σ. 1.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Ενδεικτική κατανομή ανά κράτος μέλος των πιστώσεων υποχρεώσεων των διαρθρωτικών ταμείων δυνάμει των κοινοτικών πλαισίων στήριξης/ενιαία έγγραφα προγραμματισμού του στόχου αριθ. 2

1997-1999

>ΘΕΣΗ ΠΗΝΑΚΑ>

Top