EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31996D0467

96/467/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής της 16ης Ιουλίου 1996 για τον καθορισμό των οικολογικών κριτηρίων απονομής του κοινοτικού οικολογικού σήματος στο φωτοαντιγραφικό χαρτί (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

OJ L 192, 2.8.1996, p. 26–28 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 17/07/1999

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1996/467/oj

31996D0467

96/467/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής της 16ης Ιουλίου 1996 για τον καθορισμό των οικολογικών κριτηρίων απονομής του κοινοτικού οικολογικού σήματος στο φωτοαντιγραφικό χαρτί (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 192 της 02/08/1996 σ. 0026 - 0028


ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Ιουλίου 1996 για τον καθορισμό των οικολογικών κριτηρίων απονομής του κοινοτικού οικολογικού σήματος στο φωτοαντιγραφικό χαρτί (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (96/467/ΕΚ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 880/92 του Συμβουλίου, της 23ης Μαρτίου 1992, σχετικά με το κοινοτικό σύστημα απονομής οικολογικού σήματος (1), και ιδίως το άρθρο 5 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο,

Εκτιμώντας:

ότι στο άρθρο 5 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 880/92, προβλέπεται ότι οι προϋποθέσεις απονομής οικολογικού σήματος καθορίζονται κατά κατηγορία προϊόντων 7

ότι το άρθρο 10 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 880/92 ορίζει ότι οι οικολογικές επιδόσεις του εκάστοτε προϊόντος αξιολογούνται σε σχέση με τα ειδικά κριτήρια που έχουν καθοριστεί για συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων 7

ότι, σύμφωνα με το άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 880/92, η Επιτροπή ζήτησε τη γνώμη των κυριότερων ομάδων ενδιαφερομένων στο πλαίσιο γνωμοδοτικού σώματος 7

ότι τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης κτηνιατρικής επιτροπής που έχει συσταθεί βάσει του άρθρου 7 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 880/92,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Ως κατηγορία προϊόντων «φωτοαντιγραφικό χαρτί», (εφεξής «κατηγορία προϊόντων»), νοούνται:

«Φύλλα διαφόρων διαστάσεων από χαρτί εκλεκτής ποιότητας χωρίς επίχρισμα, κατασκευασμένο από παρθένες ή/και ανακυκλωμένες ίνες, που χρησιμοποιούνται για φωτοαντίγραφα και είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν σε μηχανές τηλεομοιοτυπίας και σε εκτυπωτές.»

Άρθρο 2

Οι οικολογικές επιδόσεις της κατηγορίας προϊόντων που ορίζεται στο άρθρο 1, αξιολογούνται σε σχέση με τα ειδικά οικολογικά κριτήρια που καθορίζονται στο παράρτημα.

Άρθρο 3

Ο ορισμός αυτής της κατηγορίας προϊόντων και τα σχετικά κριτήρια ισχύουν για τρία έτη από την ημερομηνία κατά την οποία η παρούσα απόφαση παράγει αποτελέσματα.

Άρθρο 4

Για διοικητικούς σκοπούς, αυτή η κατηγορία προϊόντων λαμβάνει τον κωδικό αριθμό «011».

Άρθρο 5

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη..

Βρυξέλλες, 16 Ιουλίου 1996.

Για την Επιτροπή

Ritt BJERREGAARD

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ αριθ. L 99 της 11. 4. 1992, σ. 1.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΠΛΑΙΣΙΟ

Για να απονεμηθεί οικολογικό σήμα σε προϊόν της κατηγορίας του φωτοαντιγραφικού χαρτιού, πρέπει να πληρούνται όλα τα κριτήρια του παρόντος παραρτήματος, με τα οποία επιδιώκεται να προωθηθούν:

- ο περιορισμός των απορρίψεων στα ύδατα ορισμένων τοξικών ή άλλου είδους ρυπογόνων ουσιών 7

- ο περιορισμός των ζημιών ή των κινδύνων για το περιβάλλον που συνδέονται με τη χρήση της ενέργειας (πλανητική αύξηση της θερμοκρασίας, οξύνιση, εξάντληση των μη ανανεώσιμων ενεργειακών πόρων) με τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας 7

- η αναγνώριση της αναγκαιότητας της εφαρμογής ορθών διαχειριστικών πρακτικών, ώστε να προστατεύονται τα δάση.

Η ανακύκλωση του χαρτιού προωθείται έμμεσα με τη διαφορική επίδραση των κριτηρίων στην παραγωγή παρθένου και ανακυκλωμένου χαρτιού.

Κατά την αξιολόγηση των εφαρμογών και τον έλεγχο της τήρησης των κριτηρίων του παρόντος παραρτήματος, οι αρμόδιοι οργανισμοί λαμβάνουν υπόψη την εφαρμογή ορθών πρακτικών οικολογικής διαχείρισης, που προβλέπονται σε αναγνωρισμένα συστήματα (1).

ΚΡΙΤΗΡΙΑ

1. Περιορισμός της ρύπανσης των υδάτων

- το χημικώς απαιτούμενο οξυγόνο (DQO) στα απόβλητα τόσο της παραγωγής χαρτοπολτού όσο και της παραγωγής χαρτοπολτού και χαρτιού, δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 30 kg ανά Adt (2),

- η ποσότητα προσροφήσιμων οργανοαλογονούχων ενώσεων (ΑΟΧ) στα απόβλητα τόσο της παραγωγής χαρτοπολτού όσο και της παραγωγής χαρτοπολτού και χαρτιού, δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 0,30 kg ανά Adt.

Θα πρέπει να παρέχονται στοιχεία σχετικά με την κατανάλωση νερού ανά Adt χαρτοπολτού και χαρτιού στα διάφορα στάδια της παραγωγής.

2. Περιορισμός των εκπομπών θείου

- οι ατμοσφαιρικές εκπομπές θείου που οφείλονται τόσο στην παραγωγή χαρτοπολτού όσο και στην παραγωγή χαρτοπολτού και χαρτιού, δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα 1,5 kg S ανά Adt.

3. Εξοικονόμηση ενέργειας

- η συνολική κατανάλωση ενέργειας σε όλη τη διαδικασία παραγωγής χαρτοπολτού και χαρτιού, δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 30 G J ανά Adt χαρτοπολτού και χαρτιού,

- η ενέργεια από αγορά δεν πρέπει να υπερβαίνει το 18 G J ανά Adt χαρτοπολτού και χαρτιού.

4. Ανάληψη δέσμευσης για την προστασία των δασών

Πρέπει να υποβάλλεται έγγραφο τύπου δήλωσης, καταστατικού χάρτη, κώδικα δεοντολογίας ή αναφοράς, το οποίο δεσμεύει τις επιχειρήσεις που έχουν αναλάβει τη διαχείριση των δασών από τα οποία προέρχονται οι ίνες, να εφαρμόζουν γενικές αρχές και μέτρα που αποσκοπούν στην αειφορική διαχείριση των δασών (3).

Για την Ευρώπη, οι γενικές αρχές και τα μέτρα αυτά πρέπει να αντιστοιχούν στα συμφωνηθέντα στη διάσκεψη υπουργών για την προστασία των δασών της Ευρώπης (Ελσίνκι, Ιούνιος του 1993).

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

Στη στοιχειώδη και στην εξωτερική συσκευασία του προϊόντος πρέπει να αναγράφονται οι ακόλουθες πληροφορίες:

- «ανταποκρίνεται στα οικολογικά κριτήρια του κοινοτικού συστήματος απονομής οικολογικού σήματος»,

- «συμβάλλει στον περιορισμό της ρύπανσης των υδάτων, της πλανητικής αύξησης της θερμοκρασίας και της οξύνισης, στην εξοικονόμηση ενέργειας και στην προστασία των δασών».

Τεχνικό προσάρτημα

Ορισμοί και απαιτούμενες δοκιμές

Αειφορική διαχείριση των δασών

Οι εταιρείες που υποβάλλουν αίτηση απονομής οικολογικού σήματος, πρέπει να καταθέτουν έγγραφο του κατάλληλου οργανισμού, στο οποίο ο τελευταίος βεβαιώνει ότι στα συγκεκριμένα δάση εφαρμόζονται οι γενικές αρχές που υιοθετήθηκαν στη διάσκεψη υπουργών του Ελσίνκι (4). Οι μη ευρωπαϊκές εταιρείες μπορούν να υποβάλλουν ισοδύναμο έγγραφο σύμφωνα με άλλα διεθνή ή εθνικά προγράμματα ή συμφωνίες με αντικείμενο την αειφορική διαχείριση των δασών, όπως η Agenda 21 της διεθνούς συνδιάσκεψης του Ρίο.

Προκειμένου για χαρτοποιία, στην οποία ένα μέρος ή και το σύνολο του χαρτοπολτού προέρχεται από μη ολοκληρωμένες πηγές, οι αιτούντες οφείλουν να καταθέτουν δηλώσεις εκ μέρους όλων των παραγωγών από τους οποίους προμηθεύονται χαρτοπολτό.

Εκπομπές θείου

Οι αιτούντες οφείλουν να καταθέτουν ισοζύγιο των ατμοσφαιρικών εκπομπών θείου, στο οποίο πρέπει να συνυπολογίζονται όλες οι ποσότητες θείου που εκλύονται κατά την παραγωγή χαρτοπολτού και χαρτιού. Οι μετρήσεις πρέπει να καλύπτουν τους λέβητες ανάκτησης, τις ασβεστοκαμίνους, τους ατμολέβητες και τις καμίνους διάσπασης για δύσοσμα αέρια, εφόσον υπάρχουν. Πρέπει επίσης να λαμβάνονται υπόψη και οι διάχυτες εκπομπές.

Οι εκπομπές που οφείλονται στην επιτόπια παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, δεν λαμβάνονται υπόψη.

Κατανάλωση ενέργειας

Ο αιτών υπολογίζει όλες τις εισροές ενέργειας κατά την παραγωγή χαρτοπολτού και χαρτιού, στις οποίες πρέπει να περιλαμβάνονται η ενέργεια που αποκτάται από την κατεργασία, π.χ. με καύση των υγρών της παραγωγής χαρτοπολτού και των αποβλήτων, καθώς και η ενέργεια που καταναλώνεται κατά την απομελάνωση των απορριμμάτων χαρτιού για την παραγωγή ανακυκλωμένου χαρτιού.

Ορισμοί

Η «συνολική ενέργεια» περιλαμβάνει την ενέργεια από αγορά συν τις πηγές ενέργειας κάθε άλλης μορφής, όπως απόβλητα, απορρίμματα ξύλου, πριονίδι, υγρά της παραγωγής χαρτοπολτού (απόνερα), άχρηστα χαρτιά, αποκόμματα χαρτοποιίας.

Ως «ενέργεια από αγορά» νοείται η καθαρή ποσότητα εισρέουσας ενέργειας που προέρχεται από πηγές εκτός της διεργασίας παραγωγής, π.χ. φυσικό αέριο, πετρέλαιο, άνθρακας, ηλεκτρική ενέργεια από το δίκτυο ηλεκτροδότησης.

Χημικώς απαιτούμενο οξυγόνο (DCO)

Οι μετρήσεις είναι δυνατόν να εκτελούνται μετά από επεξεργασία των αποβλήτων είτε στο εργοστάσιο είτε σε δημόσια μονάδα καθαρισμού.

Το DCO μετράται σε δείγματα που δεν έχουν υποβληθεί σε διήθηση ούτε καθίζηση σύμφωνα με το πρότυπο ISO 6060 ή με ισοδύναμα πρότυπα, από ανεξάρτητα ινστιτούτα δοκιμών ή διαπιστευμένα εργαστήρια. Οι μετρήσεις πρέπει να είναι αντιπροσωπευτικές του αντίστοιχου προγράμματος και να έχουν πραγματοποιηθεί εντός του δωδεκαμήνου που προηγείται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης.

Προσροφήσιμες οργανοαλογονούχες ενώσεις (ΑΟΧ)

Οι μετρήσεις είναι δυνατόν να εκτελούνται μετά από επεξεργασία των αποβλήτων είτε στο εργοστάσιο είτε σε δημόσια μονάδα καθαρισμού.

Οι ΑΟΧ μετρώνται σε δείγματα που δεν έχουν υποβληθεί σε διήθηση ούτε καθίζηση σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9562 ή με ισοδύναμα πρότυπα, από ανεξάρτητα ινστιτούτα δοκιμών ή διαπιστευμένα εργαστήρια. Οι μετρήσεις πρέπει να είναι αντιπροσωπευτικές του αντίστοιχου προγράμματος και να έχουν πραγματοποιηθεί εντός του δωδεκαμήνου που προηγείται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης.

(1) Όπως EMAS, ISO 14001 ή ισοδύναμα ευρωπαϊκά ή εθνικά πρότυπα.

(2) Τόνος ξηρανθέντος στον αέρα προϊόντος.

(3) Δεν απαιτείται, προκειμένου για 100 % ανακυκλωμένο χαρτί ή εάν έχουν χρησιμοποιηθεί ίνες που δεν προέρχονται από ξύλο.

(4) «Γενικές κατευθυντήριες γραμμές για την αειφορική διαχείριση των δασών της Ευρώπης», ψήφισμα Η 1 που εγκρίθηκε στη διάσκεψη υπουργών για την προστασία των δασών της Ευρώπης στο Ελσίνκι τον Ιούνιο του 1993.

Top