EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31996R0522

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 522/96 της Επιτροπής, της 26ης Μαρτίου 1996, για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 94/92 σχετικά με τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων για την εφαρμογή του καθεστώτος εισαγωγών από τρίτες χώρες, οι οποίες προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91, και για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 529/95 σχετικά με την παράταση της ημερομηνίας ενάρξεως της ισχύος του άρθρου 11 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91 όσον αφορά το βιολογικό τρόπο παραγωγής γεωργικών προϊόντων και τις σχετικές ενδείξεις επί των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων

OJ L 77, 27.3.1996, p. 10–11 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2008; καταργήθηκε εμμέσως από 31991R2092 . Latest consolidated version: 01/03/1996

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1996/522/oj

31996R0522

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 522/96 της Επιτροπής, της 26ης Μαρτίου 1996, για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 94/92 σχετικά με τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων για την εφαρμογή του καθεστώτος εισαγωγών από τρίτες χώρες, οι οποίες προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91, και για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 529/95 σχετικά με την παράταση της ημερομηνίας ενάρξεως της ισχύος του άρθρου 11 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91 όσον αφορά το βιολογικό τρόπο παραγωγής γεωργικών προϊόντων και τις σχετικές ενδείξεις επί των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 077 της 27/03/1996 σ. 0010 - 0011


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 522/96 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 26ης Μαρτίου 1996 για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 94/92 σχετικά με τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων για την εφαρμογή του καθεστώτος εισαγωγών από τρίτες χώρες, οι οποίες προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91, και για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 529/95 σχετικά με την παράταση της ημερομηνίας ενάρξεως της ισχύος του άρθρου 11 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91 όσον αφορά το βιολογικό τρόπο παραγωγής γεωργικών προϊόντων και τις σχετικές ενδείξεις επί των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91 του Συμβουλίου, της 24ης Ιουνίου 1991, περί βιολογικού τρόπου παραγωγής των γεωργικών προϊόντων και των σχετικών ενδείξεων επί των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 418/96 της Επιτροπής (2), και ιδίως το άρθρο 11,

Εκτιμώντας:

ότι το άρθρο 11 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91 ορίζει ότι τα προϊόντα τα οποία εισάγονται από τρίτη χώρα είναι δυνατόν να τίθενται σε εμπορία μόνο εφόσον προέρχονται από τρίτη χώρα που εμφαίνεται σε κατάλογο ο οποίος καταρτίζεται σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στην παράγραφο 2 του άρθρου αυτού 7

ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 529/95 της Επιτροπής (3) εξασφαλίζει την τήρηση, μέχρι την 1η Μαρτίου 1996, των απαιτήσεων που ορίζονται στο άρθρο 11 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91 για τις εισαγωγές από ορισμένες τρίτες χώρες 7

ότι, με το άρθρο 1 παράγραφοι 29 και 30 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1935/95 του Συμβουλίου (4), έχει διευκρινισθεί η ακολουθία μεταξύ των διατάξεων σε κοινοτικό επίπεδο δυνάμει του άρθρου 11 παράγραφος 1 και των διατάξεων σε εθνικό επίπεδο σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91 7

ότι διάφορες τρίτες χώρες έχουν υποβάλει στην Επιτροπή αιτήσεις για να συμπεριληφθούν στον κατάλογο ο οποίος προβλέπεται στο άρθρο 11 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91, μαζί με την πληροφόρηση η οποία απαιτείται δυνάμει του άρθρου 2 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 94/92 της Επιτροπής (5) 7

ότι η εξέταση αυτής της πληροφόρησης και οι επακόλουθες συζητήσεις με τις αντίστοιχες αρχές οδήγησαν στο συμπέρασμα ότι, σε ορισμένες από αυτές τις χώρες, οι απαιτήσεις είναι ισοδύναμες με αυτές οι οποίες απορρέουν από την κοινοτική νομοθεσία 7

ότι είναι αναγκαίο να προβλεφθεί προσήκουσα μεταβατική περίοδος για την υλοποίηση των τροποποιήσεων οι οποίες θεσπίζονται με τον παρόντα κανονισμό 7

ότι τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής η οποία αναφέρεται στο άρθρο 14 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Το παράρτημα του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 94/92 αντικαθίσταται από το παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Στο άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 529/95, οι όροι «δώδεκα μήνες» αντικαθίστανται από τους όρους «24 μήνες».

Άρθρο 3

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επόμενη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Εφαρμόζεται από την 1η Μαρτίου 1996. Εντούτοις, οι διατάξεις του άρθρου 1 δεν θα τεθούν σε ισχύ πριν από την 1η Μαρτίου 1997.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 26 Μαρτίου 1996.

Για την Επιτροπή

Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ αριθ. L 198 της 22. 7. 1991, σ. 1.

(2) ΕΕ αριθ. L 59 της 8. 3. 1996, σ. 10.

(3) ΕΕ αριθ. L 54 της 10. 3. 1995, σ. 10.

(4) ΕΕ αριθ. L 186 της 5. 8. 1995, σ. 1.

(5) ΕΕ αριθ. L 11 της 17. 1. 1992, σ. 14.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ

1. Κατηγορίες προϊόντων: α) ακατέργαστα γεωργικά προϊόντα και β) τρόφιμα τα οποία περιλαμβάνουν κυρίως ένα ή περισσότερα συστατικά φυτικής προέλευσης κατά την έννοια του άρθρου 1 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91

2. Καταγωγή: προϊόντα της κατηγορίας 1.α) και συστατικά που έχουν παραχθεί με το βιολογικό τρόπο παραγωγής σε προϊόντα της κατηγορίας 1.β) τα οποία έχουν παραχθεί στην Αργεντινή

3. Οργανισμός ελέγχου: Instituto Argentino para la Certifacaciσn y Promociσn de Productos Agropecuarios Organicos SRL (Argencert)

4. Οργανισμός εκδόσεων πιστοποιητικών: βλέπε σημείο 3

5. Λήξη της προθεσμίας για τη συμπερίληψη: 28. 2. 2001

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ

1. Κατηγορίες προϊόντων: α) ακατέργαστα γεωργικά προϊόντα και β) τρόφιμα τα οποία περιλαμβάνουν κυρίως ένα ή περισσότερα συστατικά φυτικής προέλευσης κατά την έννοια του άρθρου 1 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91

2. Καταγωγή: προϊόντα της κατηγορίας 1.α) και συστατικά που έχουν παραχθεί με το βιολογικό τρόπο παραγωγής σε προϊόντα της κατηγορίας 1.β) τα οποία έχουν παραχθεί στην Αυστραλία

3. Οργανισμός ελέγχου: Australian Quarantine and Inspection Service (AQUIS)

4. Οργανισμός εκδόσεων πιστοποιητικών: βλέπε σημείο 3

5. Λήξη της προθεσμίας για τη συμπερίληψη: 28. 2. 2001

ΟΥΓΓΑΡΙΑ

1. Κατηγορίες προϊόντων: α) ακατέργαστα γεωργικά προϊόντα και β) τρόφιμα τα οποία περιλαμβάνουν κυρίως ένα ή περισσότερα συστατικά φυτικής προέλευσης κατά την έννοια του άρθρου 1 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91

2. Καταγωγή: προϊόντα που παράγονται στην Ουγγαρία

3. Οργανισμός ελέγχου: Biokultura Association

4. Οργανισμός εκδόσεων πιστοποιητικών: βλέπε σημείο 3

5. Λήξη της προθεσμίας για τη συμπερίληψη: 28. 2. 2001

ΙΣΡΑΗΛ

1. Κατηγορίες προϊόντων: α) ακατέργαστα γεωργικά προϊόντα και β) τρόφιμα τα οποία περιλαμβάνουν κυρίως ένα ή περισσότερα συστατικά φυτικής προέλευσης κατά την έννοια του άρθρου 1 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91

2. Καταγωγή: προϊόντα της κατηγορίας 1.α) και συστατικά που έχουν παραχθεί με το βιολογικό τρόπο παραγωγής σε προϊόντα της κατηγορίας 1.β) τα οποία έχουν παραχθεί στο Ισραήλ

3. Οργανισμός ελέγχου: Υπουργείο Γεωργίας, τμήμα φυτοπροστασίας και ελέγχου (DPPI) ή Υπουργείο βιομηχανίας και εμπορίου, τρόφιμα και φυτικά προϊόντα, υπηρεσία ελέγχου των εξαγομένων τροφίμων

4. Οργανισμός εκδόσεων πιστοποιητικών: βλέπε σημείο 3

5. Λήξη της προθεσμίας για τη συμπερίληψη: 28. 2. 2001

ΕΛΒΕΤΙΑ

1. Κατηγορίες προϊόντων: α) ακατέργαστα γεωργικά προϊόντα και β) τρόφιμα τα οποία περιλαμβάνουν κυρίως ένα ή περισσότερα συστατικά φυτικής προέλευσης κατά την έννοια του άρθρου 1 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91

2. Καταγωγή: προϊόντα της κατηγορίας 1.α) και συστατικά που έχουν παραχθεί με το βιολογικό τρόπο παραγωγής σε προϊόντα της κατηγορίας 1.β) τα οποία έχουν παραχθεί στην Ελβετία

3. Οργανισμός ελέγχου: Vereinigung Schweizerischer Biologischer Landbauorganisationen (VSBLO) ή Institut fόr Marktφkologie (IMO)

4. Οργανισμός εκδόσεων πιστοποιητικών: βλέπε σημείο 3

5. Λήξη της προθεσμίας για τη συμπερίληψη: 28. 2. 2001.»

Top