EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31995R2542

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2542/95 της Επιτροπής της 30ής Οκτωβρίου 1995 για τον καθορισμό του ισοζυγίου προβλέψεων εφοδιασμού των Καναρίων Νήσων σε ελαιόλαδο στο πλαίσιο του ειδικού καθεστώτος που προβλέπεται στα άρθρα 2 και 3 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1601/92 του Συμβουλίου

OJ L 260, 31.10.1995, p. 31–32 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/10/1996

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1995/2542/oj

31995R2542

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2542/95 της Επιτροπής της 30ής Οκτωβρίου 1995 για τον καθορισμό του ισοζυγίου προβλέψεων εφοδιασμού των Καναρίων Νήσων σε ελαιόλαδο στο πλαίσιο του ειδικού καθεστώτος που προβλέπεται στα άρθρα 2 και 3 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1601/92 του Συμβουλίου

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 260 της 31/10/1995 σ. 0031 - 0032


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2542/95 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Οκτωβρίου 1995 για τον καθορισμό του ισοζυγίου προβλέψεων εφοδιασμού των Καναρίων Νήσων σε ελαιόλαδο στο πλαίσιο του ειδικού καθεστώτος που προβλέπεται στα άρθρα 2 και 3 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1601/92 του Συμβουλίου

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1601/92 του Συμβουλίου της 15ης Ιουνίου 1992 για ειδικά μέτρα που αφορούν ορισμένα γεωργικά προϊόντα υπέρ των Καναρίων Νήσων (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2417/95 της Επιτροπής (2), και ιδίως το άρθρο 3 παράγραφος 4,

Εκτιμώντας:

ότι ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2790/94 της Επιτροπής της 16ης Νοεμβρίου 1994 για κοινές λεπτομέρειες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1601/92 του Συμβουλίου για ειδικά μέτρα που αφορούν ορισμένα γεωργικά προϊόντα υπέρ των Καναρίων Νήσων (3), όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2883/94 (4), έχει καθορίσει ειδικά μέτρα όσον αφορά ορισμένα γεωργικά προϊόντα υπέρ των Καναρίων Νήσων 7 ότι ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1705/95 της Επιτροπής (5) έχει καθορίσει, όσον αφορά το ελαιόλαδο, το ισοζύγιο εφοδιασμού για την περίοδο από 1ης Ιουλίου έως 31 Οκτωβρίου 1995 7 ότι, για να είναι δυνατός ο εφοδιασμός σε ελαιόλαδο των Καναρίων Νήσων καθόλη τη διάρκεια εμπορίας 1995/96, πρέπει να θεσπιστεί το προβλεπόμενο ισοζύγιο για την περίοδο εφοδιασμού για την περίοδο από 1ης Νοεμβρίου 1995 έως 31 Οκτωβρίου 1996 7 ότι, προκειμένου να αποφευχθεί η διακοπή του καθεστώτος, πρέπει να προβλεφθεί η εφαρμογή του παρόντος κανονισμού από την 1η Νοεμβρίου 1995 7 ότι τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της Επιτροπής Διαχείρισης Λιπαρών Ουσιών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Για την εφαρμογή των άρθρων 2 και 3 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1601/92, οι ποσότητες του ισοζυγίου προβλέψεων εφοδιασμού σε προϊόντα του τομέα του ελαιολάδου που απολαύουν δασμολογικής απαλλαγής κατά την εισαγωγή όταν κατάγονται από τρίτες χώρες ή της κοινοτικής ενισχύσεως, καθορίζονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Εφαρμόζεται από την 1η Νοεμβρίου 1995.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 30 Οκτωβρίου 1995.

Για την Επιτροπή Franz FISCHLER Μέλος της Επιτροπής

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Προβλεπόμενο ισοζύγιο εφοδιασμού σε ελαιόλαδο των Καναρίων Νήσων για την περίοδο από 1ης Νοεμβρίου 1995 έως 31 Οκτωβρίου 1996

>ΘΕΣΗ ΠΗΝΑΚΑ>

Οι ποσότητες που καθορίζονται μπορούν να υπερβληθούν εντός του ορίου του 20 % εφόσον τηρείται η συνολική καθορισθείσα ποσότητα για το σύνολο των προϊόντων αυτών.

Top