EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31994L0075

Οδηγία 94/75/ΕΚ του Συμβουλίου της 22ας Δεκεμβρίου 1994 για την τροποποίηση της οδηγίας 94/4/ΕΚ και για τα προσωρινά μέτρα παρέκκλισης που εφαρμόζονται στην Αυστρία και τη Γερμανία

ΕΕ L 365 της 31.12.1994, p. 52–52 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Το έγγραφο αυτό έχει δημοσιευτεί σε ειδική έκδοση (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/11/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1994/75/oj

31994L0075

Οδηγία 94/75/ΕΚ του Συμβουλίου της 22ας Δεκεμβρίου 1994 για την τροποποίηση της οδηγίας 94/4/ΕΚ και για τα προσωρινά μέτρα παρέκκλισης που εφαρμόζονται στην Αυστρία και τη Γερμανία

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 365 της 31/12/1994 σ. 0052 - 0052
Φινλανδική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 9 τόμος 3 σ. 0009
Σουηδική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 9 τόμος 3 σ. 0009


ΟΔΗΓΙΑ 94/75/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Δεκεμβρίου 1994 για την τροποποίηση της οδηγίας 94/4/ΕΚ και για τα προσωρινά μέτρα παρέκκλισης που εφαρμόζονται στην Αυστρία και τη Γερμανία

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη προσχώρησης του 1994, και ιδίως το άρθρο 2 παράγραφος 3, καθώς και την πράξη προσχώρησης του 1994, και ιδίως το άρθρο 151 παράγραφος 2,

την πρόταση της Επιτροπής,

Εκτιμώντας:

ότι στις 5 Σεπτεμβρίου 1994 η Δημοκρατία της Αυστρίας ζήτησε την εφαρμογή μέτρου παρέκκλισης παρόμοιου με εκείνο που εφαρμόζεται από την 1η Απριλίου 1994 για την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας, βάσει των διατάξεων του άρθρου 3 παράγραφος 2 της οδηγίας 94/4/ΕΚ του Συμβουλίου της 14ης Φεβρουαρίου 1994 για τροποποίηση των οδηγιών 69/169/ΕΟΚ και 77/388/ΕΟΚ για την αύξηση του επιπέδου των ατελειών για τους ταξιδιώτες από τρίτες χώρες και των ορίων για τις αφορολόγητες αγορές κατά τα ενδοκοινοτικά ταξίδια (1) 7 ότι η αίτηση αυτή αποσκοπεί ιδιαίτερα στη διατήρηση, μέχρι την 1η Ιανουαρίου 1998, του ορίου που εφαρμόζεται σήμερα στην Αυστρία κατά την εισαγωγή αγαθών από ταξιδιώτες που εισέρχονται στο έδαφός της από χερσαία σύνορα που τη συνδέουν με άλλες χώρες εκτός από τα κράτη μέλη και τα μέλη της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ) 7 ότι θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι οικονομικές δυσχέρειες που ενδέχεται να δημιουργηθούν για την Αυστρία λόγω του ύψους των ατελειών, κατά την προαναφερόμενη διέλευση ταξιδιωτών 7 ότι ενδείκνυται, ωστόσο, να αποφευχθούν οι στρεβλώσεις ανταγωνισμού λόγω της εφαρμογής διαφορετικών ορίων κατά τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων της Κοινότητας τα οποία τη συνδέουν με χώρες μη μέλη της ΕΖΕΣ 7 ότι επιβάλλεται η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας και η Δημοκρατία της Αυστρίας να εφαρμόζουν ένα ισόποσο όριο κατά την εισαγωγή στο έδαφός τους εμπορευμάτων από ταξιδιώτες προερχόμενους από τις εν λόγω χώρες,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

Άρθρο 1

Στο άρθρο 3 της οδηγίας 94/4/ΕΚ η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«2. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας και η Αυστρία δικαιούνται να θέσουν σε ισχύ τις αναγκαίες διατάξεις για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία το αργότερο την 1η Ιανουαρίου 1998, όσον αφορά τα εμπορεύματα που εισάγονται από τους ταξιδιώτες οι οποίοι εισέρχονται στο γερμανικό και το αυστριακό έδαφος από χερσαία σύνορα που τις συνδέουν με άλλες χώρες εκτός από τα κράτη μέλη και τα μέλη της ΕΖΕΣ ή, ενδεχομένως, μέσω παράκτιας ναυσιπλοΐας από τις εν λόγω χώρες.

Πάντως τα εν λόγω κράτη μέλη εφαρμόζουν, από την έναρξη ισχύος της συνθήκης προσχώρησης του 1994, ατέλεια μη κατώτερη των 75 Ecu κατά τις εισαγωγές που προγραματοποιούν οι αναφερόμενοι στο προηγούμενο εδάφιο ταξιδιώτες.»

Άρθρο 2

1. Με την επιφύλαξη της ενάρξεως ισχύος της συνθήκης προσχώρησης του 1994, τα κράτη μέλη εκδίδουν τις νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που απαιτούνται για τη συμμόρφωσή τους με την παρούσα οδηγία κατά την ημερομηνία ενάρξεως ισχύος της. Ενημερώνουν αμέσως την Επιτροπή σχετικά.

Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη μέλη, αναφέρονται στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από παρόμοια αναφορά κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Οι λεπτομερείς διατάξεις για την αναφορά αυτή καθορίζονται από τα κράτη μέλη.

2. Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείμενο των διατάξεων εσωτερικού δικαίου που θεσπίζουν στον τομέα που διέπει η παρούσα οδηγία.

Άρθρο 3

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει κατά την ίδια ημερομηνία με τη συνθήκη προσχώρησης του 1994.

Άρθρο 4

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 22 Δεκεμβρίου 1994.

Για το Συμβούλιο Ο Πρόεδρος H. SEEHOFER

(1) ΕΕ αριθ. L 60 της 3. 3. 1994, σ. 14.

Top