EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31994R3225

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 3225/94 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Δεκεμβρίου 1994 για την παύση της αλιείας της γλώσσας της κοινής από σκάφη που αλιεύουν υπό σημαία του Βελγίου

OJ L 337, 24.12.1994, p. 75–75 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1994

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1994/3225/oj

31994R3225

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 3225/94 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Δεκεμβρίου 1994 για την παύση της αλιείας της γλώσσας της κοινής από σκάφη που αλιεύουν υπό σημαία του Βελγίου

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 337 της 24/12/1994 σ. 0075 - 0075


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 3225/94 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Δεκεμβρίου 1994 για την παύση της αλιείας της γλώσσας της κοινής από σκάφη που αλιεύουν υπό σημαία του Βελγίου

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93 του Συμβουλίου της 12ης Οκτωβρίου 1993 για τη θέσπιση συστήματος ελέγχου που εφαρμόζεται στην κοινή αλιευτική πολιτική (1), και ιδίως το άρθρο 21 παράγραφος 3,

Εκτιμώντας:

ότι ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 3676/93 του Συμβουλίου της 21ης Δεκεμβρίου 1993 για τον καθορισμό, για ορισμένα αποθέματα ιχθύων ή ομάδες αποθεμάτων ιχθύων, του επιτρεπομένου συνόλου των αλιευμάτων για το 1994 και ορισμένων όρων υπό τους οποίους μπορούν να αλιεύονται (2) όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2761/94 (3), προβλέπει ποσοστώσεις για τις γλώσσες τις κοινές για το 1994-

ότι, για να εξασφαλιστεί η τήρηση των διατάξεων που αφορούν τους ποσοτικούς περιορισμούς των αλιευμάτων αποθέματος για το οποίο υπάρχει ποσόστωση, είναι αναγκαίο να καθορίσει η Επιτροπή την ημερομηνία κατά την οποία με τα αλιεύματα που πραγματοποίησαν τα πλοία που φέρουν σημαία κράτους μέλους, εξαντλήθηκε η ποσόστωση που έχει διατεθεί-

ότι, σύμφωνα με τις πληροφορίες που ανακοινώθηκαν στην Επιτροπή, τα αλιεύματα γλώσσας στα ύδατα της διαίρεσης CIEM VIId, από σκάφη που αλιεύουν υπό σημαία του Βελγίου, ή είναι νηολογημένα στο Βέλγιο σύμπληρωσαν την ποσόστωση που τους παραχωρήθηκε για το 1994- ότι το Βέλγιο απαγόρευσε την αλιεία από αυτό το απόθεμα από τις 22 Δεκεμβρίου 1994- ότι πρέπει, κατά συνέπεια, να ληφθεί υπόψη αυτή η ημερομηνία,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Τα αλιεύματα γλώσσας της κοινής στα ύδατα της διαίρεσης CIEM VIId, που πραγματοποιούνται από σκάφη υπό σημαία του Βελγίου ή είναι νηολογημένα στο Βέλγιο θεωρείται ότι έχουν εξαντλήσει την ποσόστωση που παραχωρήθηκε στο Βέλγιο για το 1994.

Απαγορεύεται η αλιεία της γλώσσας της κοινής στα ύδατα της CIEM VIId, που πραγματοποιείται από σκάφη που αλιεύουν υπό σημαία του Βελγίου ή είναι νηολογημένα στο Βέλγιο, καθώς και η διατήρηση επί του σκάφους ή η μεταφόρτωση και η εκφόρτωση του αποθέματος αυτού το οποίο αλίευσαν τα σκάφη μετά την ημερομηνία εφαρμογής του εν λόγω κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επόμενη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Εφαρμόζεται από τις 22 Δεκεμβρίου 1994.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 22 Δεκεμβρίου 1994.

Για την Επιτροπή

Γιάννης ΠΑΛΑΙΟΚΡΑΣΣΑΣ

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ αριθ. L 261 της 20. 10. 1993, σ. 1.

(2) ΕΕ αριθ. L 341 της 31. 12. 1993, σ. 1.

(3) ΕΕ αριθ. L 294 της 15. 11. 1994, σ. 2.

Top