EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31994R3213

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 3213/94 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Δεκεμβρίου 1994 για την παύση της αλιείας της γλώσσας από σκάφη που αλιεύουν υπό σημαία της Γαλλίας

OJ L 337, 24.12.1994, p. 52–52 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1994

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1994/3213/oj

31994R3213

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 3213/94 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Δεκεμβρίου 1994 για την παύση της αλιείας της γλώσσας από σκάφη που αλιεύουν υπό σημαία της Γαλλίας

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 337 της 24/12/1994 σ. 0052 - 0052


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 3213/94 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Δεκεμβρίου 1994 για την παύση της αλιείας της γλώσσας από σκάφη που αλιεύουν υπό σημαία της Γαλλίας

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93 του Συμβουλίου της 12ης Οκτωβρίου 1993 για τη θέσπιση συστήματος ελέγχου που εφαρμόζεται στην κοινή αλιευτική πολιτική (1), και ιδίως το άρθρο 21 παράγραφος 3,

Εκτιμώντας:

ότι ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 3676/93 του Συμβουλίου της 21ης Δεκεμβρίου 1993 για τον καθορισμό, για ορισμένα αποθέματα ιχθύων ή ομάδες ιχθύων , του επιτρεπομένου συνόλου των αλιευμάτων για το 1994 και ορισμένων όρων υπό τους οποίους μπορούν να αλιεύονται (2) όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2761/94 (3), προβλέπει ποσοστώσεις για τη γλώσσα για το 1994-

ότι, για να εξασφαλιστεί η τήρηση των διατάξεων που αφορούν τους ποσοτικούς περιορισμούς για τα αλιεύματα ενός αποθέματος για το οποίο υπάρχει ποσόστωση, είναι αναγκαίο να καθορίσει η Επιτροπή την ημερομηνία κατά την οποία θεωρείται ότι τα αλιεύματα που πραγματοποίησαν τα σκάφη που φέρουν σημαία κράτους μέλους εξήντλησαν την παραχωρηθείσα ποσότητα-

ότι, σύμφωνα με τις πληροφορίες που ανακοινώθηκαν στην Επιτροπή, τα αλιεύματα γλώσσας στα ύδατα της διαίρεσης CIEM VII f και g, από σκάφη που αλιεύουν υπό σημαία της Γαλλίας ή είναι νηολογημένα στη Γαλλία, εξήντλησαν την ποσόστωση που τους παραχωρήθηκε για το 1994-

ότι η Γαλλία απαγόρευσε την αλιεία αυτού του αποθέματος από τις 2 Δεκεμβρίου 1994- ότι πρέπει, κατά συνέπεια να ληφθεί υπόψη αυτή η ημερομηνία,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Τα αλιεύματα γλώσσας στα ύδατα της διαίρεσης CIEM VII f και g, που πραγματοποιούνται από σκάφη υπό σημαία της Γαλλίας ή είναι νηολογημένα στη Γαλλία, θεωρείται ότι έχουν εξαντλήσει την ποσόστωση που παραχωρήθηκε στη Γαλλία για το 1994.

Απαγορεύεται η αλιεία της γλώσσας στα ύδατα της διαίρεσης CIEM VII f και g, που πραγματοποιείται από σκάφη που αλιεύουν υπό σημαία της Γαλλίας ή είναι νηολογημένα στη Γαλλία, καθώς και η διατήρηση επί του σκάφους ή η μεταφόρτωση και η εκφόρτωση του εν λόγω αποθέματος το οποίο αλίευσαν τα σκάφη μετά την ημερομηνία εφαρμογής του εν λόγω κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επόμενη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Εφαρμόζεται από τις 2 Δεκεμβρίου 1994.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 22 Δεκεμβρίου 1994.

Για την Επιτροπή

Γιάννης ΠΑΛΑΙΟΚΡΑΣΣΑΣ

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ αριθ. L 261 της 20. 10. 1993, σ. 1.

(2) ΕΕ αριθ. L 341 της 31. 12. 1993, σ. 1.

(3) ΕΕ αριθ. L 294 της 15. 11. 1994, σ. 2.

Top