EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31994R3122

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 3122/94 της Επιτροπής της 20ής Δεκεμβρίου 1994 για τον καθορισμό των κριτηρίων σχετικά με την ανάλυση κινδύνου όσον αφορά τα γεωργικά προϊόντα που απολαύουν επιστροφών

ΕΕ L 330 της 21.12.1994, p. 31–32 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Το έγγραφο αυτό έχει δημοσιευτεί σε ειδική έκδοση (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2008; καταργήθηκε από 32008R1276

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1994/3122/oj

31994R3122

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 3122/94 της Επιτροπής της 20ής Δεκεμβρίου 1994 για τον καθορισμό των κριτηρίων σχετικά με την ανάλυση κινδύνου όσον αφορά τα γεωργικά προϊόντα που απολαύουν επιστροφών

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 330 της 21/12/1994 σ. 0031 - 0032
Φινλανδική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 3 τόμος 64 σ. 0094
Σουηδική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 3 τόμος 64 σ. 0094


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 3122/94 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 20ής Δεκεμβρίου 1994 για τον καθορισμό των κριτηρίων σχετικά με την ανάλυση κινδύνου όσον αφορά τα γεωργικά προϊόντα που απολαύουν επιστροφών

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 386/90 του Συμβουλίου της 12ης Φεβρουαρίου 1990 για τον έλεγχο κατά την εξαγωγή γεωργικών προϊόντων που τυγχάνουν επιστροφών ή άλλων ποσών (1), όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 163/94 (2), και ιδίως το άρθρο 6,

Εκτιμώντας:

ότι το άρθρο 3 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο του εν λόγω κανονισμού προβλέπει ότι ποσοστό 5 % κατά τομέα προϊόντων μπορεί να αντικατασταθεί από ποσοστό 5 % για το σύνολο των τομέων, εφόσον το κράτος μέλος εφαρμόζει σύστημα επιλογής προϊόντων τα οποία πρόκειται να υποστούν υλικό έλεγχο βάσει αναλύσεως κινδύνου, με την τήρηση του ελάχιστου ποσοστού 2 % ότι δικαιολογείται η μείωση του ποσοστού ελέγχου για τα προϊόντα εκτός παραρτήματος ΙΙ-

ότι τα κριτήρια επιλογής πρέπει να καθορίζονται σύμφωνα με τη μέθοδο που αναφέρεται στο άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 386/90-

ότι είναι αναγκαία η εφαρμογή των κριτηρίων αυτών πριν από την 1η Ιανουαρίου 1995 δεδομένου ότι η νέα απόδοση του άρθρου 3 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 386/90 προβλέπει την εφαρμογή της ανάλυσης κινδύνου από την ημερομηνία αυτή-

ότι το στρατηγικό πρόγραμμα της Επιτροπής για την καταστολή της απάτης τονίζει ιδιαίτερα την ενισχυμένη χρήση της ανάλυσης κινδύνου και αυτό ιδίως βάσει της εκμετάλλευσης των βάσεων δεδομένων- ότι το πρόγραμμα αυτό επισημαίνει ιδίως, τη συνεργασία μεταξύ της Επιτροπής και των κρατών μελών μεριμνώντας ωστόσο για την εφαρμογή της εν λόγω δράσης με μεγάλη διακριτικότητα-

ότι τα μέτρα αυτά είναι εύστοχα και απαραίτητα και πρέπει να εφαρμοστούν ενιαία-

ότι τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη όλων σχετικών των Επιτροπών Διαχείρισης,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Η ανάλυση κινδύνου έχει ως στόχο τον προσανατολισμό του υλικού ελέγχου στα προϊόντα, τα φυσικά και νομικά πρόσωπα και στους τομείς που παρουσιάζουν το μεγαλύτερο κίνδυνο. Για το λόγο αυτό, εντοπίζονται οι κίνδυνοι και αξιολογείται το επίπεδο των κινδύνων για την επιλογή των προϊόντων που πρόκειται να υποβληθούν σε φυσικό έλεγχο.

Όταν, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 386/90, τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν την ανάλυση κινδύνων, δύνανται ιδίως να λαμβάνουν υπόψη ένα ορισμένο αριθμό των ακολούθων κριτηρίων για την επιλογή των δηλώσεων εξαγωγών σχετικά με τα προϊόντα στα οποία θα πραγματοποιηθεί φυσικός έλεγχος:

1. Όσον αφορά το προϊόν:

- η καταγωγή,

- η ποιότητα,

- τα χαρακτηριστικά σε σχέση με την ονοματολογία των επιστροφών,

- η αξία,

- τελωνειακή κατάσταση του προϊόντος,

- οι κίνδυνοι δασμολογικής παρεκτροπής,

- το ποσοστό επιστροφής ανάλογα με τις τεχνικές ιδιαιτερότητες και την παρουσίαση του προϊόντος (περιεκτικότητα σε λιπαρές ουσίες, σε νερό, σε κρέας, σε τέφρα, συσκευασία κ.λπ.),

- νέον επιλέξιμο προϊόν,

- η ποσότητα,

- οι προηγούμενες αναλύσεις δειγμάτων,

- οι δεσμευτικές δασμολογικές πληροφορίες (RTC).

2. Όσον αφορά την κυκλοφορία:

- η συχνότητα των συναλλαγών,

- η εμφάνιση ασυνήθιστης κυκλοφορίας ή/και η ανάπτυξη νέας κυκλοφορίας,

- οι εκτροπές της κυκλοφορίας.

3. Όσον αφορά την ονοματολογία των επιστροφών:

- το ποσοστό της επιστροφής,

- οι ονοματολογίες με τη συχνότερη ζήτηση για την πληρωμή των επιστροφών,

- οι κίνδυνοι μείωσης του ποσοστού των επιστροφών σε σχέση με τις τεχνικές ιδιαιτερότητες και την παρουσίαση των προϊόντων (περιεκτικότητα σε λιπαρές ουσίες, σε νερό, σε κρέας, σε τέφρα, συσκευασία κ.λπ.).

4. Όσον αφορά τον εξαγωγέα:

- η φήμη του και η αξιοπιστία του,

- η οικονομική του κατάσταση,

- νέος εξαγωγέας,

- εξαγωγές οι οποίες δεν είναι εύκολο εκ πρώτης όψεως να αιτιολογηθούν από οικονομική άποψη,

- αμφισβιτούμενες προηγούμενες περιπτώσεις και ιδίως περιπτώσεις απάτης.

5. Όσον αφορά τις παρατυπίες:

- αυτές οι οποίες έχουν εντοπισθεί ή για τις οποίες υπάρχει υπόνοια σε ορισμένους τομείς προϊόντων.

6. Όσον αφορά τα τελωνειακά συστήματα που χρησιμοποιούνται:

- η κανονική διαδικασία δήλωσης,

- η απλουστευμένη διαδικασία δήλωσης,

- η αποδοχή της δήλωσης εξαγωγής ή η εφαρμογή των άρθρων 790 και 791 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 της Επιτροπής (3).

7. Όσον αφορά τις λεπτομέρειες σχετικά με την παροχή της επιστροφής στην εξαγωγή:

- προχρηματοδότηση (στη φυσική κατάσταση ή με τη μεταποίηση),

- άμεση εξαγωγή,

- ανεφοδιασμός.

Άρθρο 2

Κατά την εφαρμογή των κριτηρίων που αναφέρονται στο άρθρο 1, οι αρμόδιες αρχές μεριμνούν για την τήρηση του επαγγελματικού μυστικού και διασφαλίζουν την εμπιστευτικότητα των στοιχείων προσωπικού χαρακτήρα τα οποία διαθέτουν ή τα οποία γνωρίζουν, υπό οποιαδήποτε μορφή. Εξασφαλίζουν, ιδίως, ότι τα στοιχεία τυγχάνουν της προστασίας που παρέχεται στα ανάλογα στοιχεία από την αντίστοιχη εθνική τους νομοθεσία και από τις αντίστοιχες διατάξεις του κοινοτικού δικαίου.

Εξάλλου, τα στοιχεία αυτά δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για σκοπούς άλλους από εκείνους που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό.

Άρθρο 3

1. Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή εκτιμούν από κοινού την αξιοπιστία και την καταλληλότητα των κριτηρίων αυτών βάσει της αποκτηθείσας πείρας για την προσαρμογή, ανάλογα με την περίπτωση, του συστήματος και των παραμέτρων επιλογής ώστε να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα και η ορθή στόχευση των φυσικών ελέγχων.

2. Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή:

- τα μέτρα που λαμβάνονται, ιδίως οι εθνικές οδηγίες προς τις υπηρεσίες για την εφαρμογή συστήματος επιλογής βάσει ανάλυσης κινδύνου, λαμβανομένων υπόψη των κριτηρίων που αναφέρονται στην παράγραφο 1,

- τις ιδιαίτερες περιπτώσεις που μπορεί να ενδιαφέρουν τα άλλα κράτη μέλη.

3. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε ένας κεντρικός οργανισμός να συντονίζει τις πληροφορίες που αφορούν την ανάλυση κινδύνου.

Άρθρο 4

Στην περίπτωση που ένα κράτος μέλος εφαρμόζει σύστημα επιλογής βάσει ανάλυσης κινδύνου, το ποσοστό υλικών ελέγχων που πραγματοποιούνται στα προϊόντα εκτός παραρτήματος ΙΙ δεν λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό της τήρησης του συνολικού ποσοστού 5 % για όλους τους τομείς. Στην περίπτωση αυτή ένα ελάχιστο ποσοστό 2 % εφαρμόζεται για όλα τα προϊόντα εκτός παραρτήματος ΙΙ.

Άρθρο 5

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την έβδομη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 1995 για τις δηλώσεις εξαγωγής που γίνονται δεκτές από την ημερομηνία αυτή.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 20 Δεκεμβρίου 1994.

Για την Επιτροπή

Rene STEICHEN

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ αριθ. L 42 της 16. 2. 1990, σ. 6.

(2) ΕΕ αριθ. L 24 της 29. 1. 1994, σ. 2.

(3) ΕΕ αριθ. L 253 της 11. 10. 1993, σ. 1.

Top