EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31994R2338

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2338/94 της Επιτροπής της 29ης Σεπτεμβρίου 1994 για τον καθορισμό του ποσού της προκαταβολής επί του κόστους διάθεσης ορισμένων προϊόντων απόσταξης για το 1995

OJ L 254, 30.9.1994, p. 22–22 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 061 P. 87 - 87
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 061 P. 87 - 87

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1995

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1994/2338/oj

31994R2338

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2338/94 της Επιτροπής της 29ης Σεπτεμβρίου 1994 για τον καθορισμό του ποσού της προκαταβολής επί του κόστους διάθεσης ορισμένων προϊόντων απόσταξης για το 1995

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 254 της 30/09/1994 σ. 0022 - 0022
Φινλανδική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 3 τόμος 61 σ. 0087
Σουηδική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 3 τόμος 61 σ. 0087


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2338/94 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Σεπτεμβρίου 1994 για τον καθορισμό του ποσού της προκαταβολής επί του κόστους διάθεσης ορισμένων προϊόντων απόσταξης για το 1995

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 822/87 του Συμβουλίου της 16ης Μαρτίου 1987 για την κοινή οργάνωση της αμπελοοινικής αγοράς (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1891/94 (2), και ιδίως το άρθρο 37 παράγραφος 2,

Εκτιμώντας:

ότι, όσον αφορά τις προερχόμενες από την απόσταξη αλκοόλες που αναφέρονται στα άρθρα 35 και 36 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 822/87, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΕΓΤΠΕ) είναι δυνατόν να αναλάβει μόνον τα έξοδα που προκύπτουν από τη διάθεσή τους- ότι πρέπει, ως εκ τούτου, να καθοριστεί το ποσό της προκαταβολής επί των εξόδων διάθεσης των προϊόντων αυτών, λαμβανομένης υπόψη της παρεμφερούς μειώσεως της τιμής που εφαρμόζεται για τις αλκοόλες που προέρχονται από την αναφερόμενη απόσταξη στο άρθρο 35 του εν λόγω κανονισμού-

ότι τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της Επιτροπής Διαχείρισης Οίνου,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Το ποσό της προκαταβολής επί του κόστους της διάθεσης των προϊόντων των αποστάξεων, οι οποίες προβλέπονται στα άρθρα 35 και 36 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 822/87, καθορίζεται με εφαρμογή ενός συντελεστή επί της αξίας των αγορών που πραγματοποιούνται από τους οργανισμούς παρέμβασης. Ο συντελεστής αυτός καθορίζεται σε 0,75 για το οικονομικό έτος 1995.

Άρθρο 2

Τα ποσά των δαπανών που υπολογίζονται με τον τρόπο αυτό ανακοινώνονται στην Επιτροπή στα πλαίσια των δηλώσεων που καταρτίζονται βάσει του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2776/88 της Επιτροπής (3).

Άρθρο 3

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Εφαρμόζεται από την 1η Οκτωβρίου 1994.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 29 Σεπτεμβρίου 1994.

Για την Επιτροπή

Rene STEICHEN

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ αριθ. L 84 της 27. 3. 1987, σ. 1.

(2) ΕΕ αριθ. L 197 της 30. 7. 1994, σ. 42.

(3) ΕΕ αριθ. L 249 της 8. 9. 1988, σ. 9.

Top