EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31994R1431

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1431/94 της Επιτροπής της 22ας Ιουνίου 1994 για τον καθορισμό των λεπτομερειών εφαρμογής στον τομέα του κρέατος πουλερικών του καθεστώτος εισαγωγής που προβλέπεται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 774/94 του Συμβουλίου για το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης ορισμένων κοινοτικών δασμολογικών ποσοστώσεων για το κρέας πουλερικών και για ορισμένα άλλα γεωργικά προϊόντα

OJ L 156, 23.6.1994, p. 9–13 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 02 Volume 011 P. 123 - 127
Special edition in Swedish: Chapter 02 Volume 011 P. 123 - 127
Special edition in Czech: Chapter 02 Volume 005 P. 225 - 230
Special edition in Estonian: Chapter 02 Volume 005 P. 225 - 230
Special edition in Latvian: Chapter 02 Volume 005 P. 225 - 230
Special edition in Lithuanian: Chapter 02 Volume 005 P. 225 - 230
Special edition in Hungarian Chapter 02 Volume 005 P. 225 - 230
Special edition in Maltese: Chapter 02 Volume 005 P. 225 - 230
Special edition in Polish: Chapter 02 Volume 005 P. 225 - 230
Special edition in Slovak: Chapter 02 Volume 005 P. 225 - 230
Special edition in Slovene: Chapter 02 Volume 005 P. 225 - 230
Special edition in Bulgarian: Chapter 02 Volume 006 P. 146 - 151
Special edition in Romanian: Chapter 02 Volume 006 P. 146 - 151

No longer in force, Date of end of validity: 29/11/2007; καταργήθηκε από 32007R1385 . Latest consolidated version: 09/03/2007

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1994/1431/oj

31994R1431

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1431/94 της Επιτροπής της 22ας Ιουνίου 1994 για τον καθορισμό των λεπτομερειών εφαρμογής στον τομέα του κρέατος πουλερικών του καθεστώτος εισαγωγής που προβλέπεται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 774/94 του Συμβουλίου για το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης ορισμένων κοινοτικών δασμολογικών ποσοστώσεων για το κρέας πουλερικών και για ορισμένα άλλα γεωργικά προϊόντα

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 156 της 23/06/1994 σ. 0009 - 0013
Φινλανδική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 2 τόμος 11 σ. 0123
Σουηδική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 2 τόμος 11 σ. 0123


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1431/94 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Ιουνίου 1994 για τον καθορισμό των λεπτομερειών εφαρμογής στον τομέα του κρέατος πουλερικών του καθεστώτος εισαγωγής που προβλέπεται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 774/94 του Συμβουλίου για το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης ορισμένων κοινοτικών δασμολογικών ποσοστώσεων για το κρέας πουλερικών και για ορισμένα άλλα γεωργικά προϊόντα

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 774/94 του Συμβουλίου της 29ης Μαρτίου 1994 για το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης ορισμένων κοινοτικών δασμολογικών ποσοστώσεων για το βόειο κρέας υψηλής ποιότητας, το χοίρειο κρέας, το κρέας πουλερικών, το σιτάρι και το σιμιγδάλι, καθώς και τα πίτουρα εν γένει και άλλα υπολείμματα (1), και ιδίως το άρθρο 7,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2777/75 του Συμβουλίου της 29ης Οκτωβρίου 1975 περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τομέα του κρέατος πουλερικών (2), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1574/93 της Επιτροπής (3), και ιδίως το άρθρο 15,

Εκτιμώντας:

ότι ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 774/94 θέσπισε, από 1ης Ιανουαρίου 1994, νέες ετήσιες δασμολογικές ποσοστώσεις για ορισμένα προϊόντα του τομέα του κρέατος πουλερικών 7 ότι η εφαρμογή των ποσοστώσεων αυτών είναι αορίστου διαρκείας 7

ότι πρέπει να εξασφαλισθεί η διαχείριση του εν λόγω καθεστώτος μέσω πιστοποιητικών εισαγωγής 7 ότι, για το σκοπό αυτό, πρέπει να καθοριστούν κυρίως οι λεπτομέρειες υποβολής των αιτήσεων καθώς και τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνονται στις αιτήσεις και στα πιστοποιητικά, κατά παρέκκλιση από το άρθρο 8 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3719/88 της Επιτροπής της 16ης Νοεμβρίου 1988 περί κοινών λεπτομερειών εφαρμογής του καθεστώτος των πιστοποιητικών εισαγωγής, εξαγωγής και προκαθορισμού για τα γεωργικά προϊόντα (4), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 3519/93 (5) 7 ότι πρέπει, επιπλέον, να εκδίδονται τα πιστοποιητικά μετά την πάροδο προθεσμίας εξετάσεως και αφού εφαρμοστεί κατά περίπτωση ενιαίο ποσοστό αποδοχής 7 ότι, για το συμφέρον των εμπορευμάτων, πρέπει να προβλεφθεί ότι η αίτηση πιστοποιητικού μπορεί να αποσυρθεί μετά τον καθορισμό του συντελεστή αποδοχής 7

ότι ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 774/94 προβλέπει τον καθορισμό της εισφοράς σε 0 % για την εισαγωγή ορισμένων προϊόντων του τομέα του κρέατος πουλερικών εντός των ορίων μιας ορισμένης ποσότητας 7 ότι, για να εξασφαλισθεί ο ομαλός ρυθμός των εισαγωγών, ενδείκνυται η κατανομή της ποσότητας αυτής κατά τη διάρκεια ενός έτους 7

ότι, προκειμένου να εξασφαλισθεί ότι οι ποσότητες αυτές θα χρησιμοποιηθούν σύμφωνα με τα παραδοσιακά εμπορικά ρεύματα εισαγωγής στην κοινοτική αγορά, πρέπει να κατανεμηθούν οι εν λόγω ποσότητες ανάλογα με βάση τις εισαγωγές των τριών τελευταίων ετών, ανάλογα με την προέλευσή τους 7

ότι, προκειμένου να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική διαχείριση του καθεστώτος, πρέπει να προβλεφθεί ότι η εγγύηση σχετικά με τα πιστοποιητικά εισαγωγής στα πλαίσια του εν λόγω καθεστώτος καθορίζεται σε 50 Ecu ανά 100 χιλιόγραμμα 7 ότι ο κίνδυνος κερδοσκοπίας που ενυπάρχει στο εν λόγω καθεστώς στον τομέα του κρέατος πουλερικών έχει ως συνέπεια να εξαρτάται η πρόσβαση των εμπορευομένων στο εν λόγω καθεστώς από την τήρηση σαφώς καθορισμένων όρων 7

ότι η Επιτροπή Διαχείρισης Κρέατος Πουλερικών και Αυγών δεν διατύπωσε γνώμη στην προθεσμία που όρισε ο πρόεδρός της,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Κάθε εισαγωγή στην Κοινότητα, που πραγματοποιείται στα πλαίσια της δασμολογικής ποσόστωσης που προβλέπεται στα άρθρα 3 και 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 774/94 των προϊόντων που ανήκουν στις ομάδες που αναφέρονται στο παράρτημα Ι υπόκεινται στην προσκόμιση πιστοποιητικού εισαγωγής.

Η ποσότητα των προϊόντων που απολαύουν του καθεστώτος αυτού, καθώς και τα ποσοστά των εισφορών, περιλαμβάνονται για κάθε ομάδα στο παράρτημα Ι.

Άρθρο 2

Η καθορισθείσα ποσότητα για κάθε ομάδα κατανέμεται κατά τη διάρκεια του έτους ως εξής:

Για το έτος 1994:

- 50 % κατά τη διάρκεια της περιόδου από 1ης Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου,

- 50 % κατά τη διάρκεια της περιόδου από 1ης Οκτωβρίου έως 31 Δεκεμβρίου.

Για τα επόμενα έτη:

- 25 % κατά τη διάρκεια της περιόδου από 1ης Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου,

- 25 % κατά τη διάρκεια της περιόδου από 1ης Απριλίου έως 30 Ιουνίου,

- 25 % κατά τη διάρκεια της περιόδου από 1ης Ιουλίου έως 30 Σεπτεμβρίου,

- 25 % κατά τη διάρκεια της περιόδου από 1ης Οκτωβρίου έως 31 Δεκεμβρίου.

Άρθρο 3

Τα πιστοποιητικά εισαγωγής που προβλέπονται στο άρθρο 1 υπόκεινται στους ακόλουθους κανόνες:

α) ο αιτών πιστοποιητικό εισαγωγής πρέπει να είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο, κατά τη στιγμή της υποβολής της αιτήσεως, μπορεί να αποδείξει στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους ότι, εισήγε ή εξήγε τουλάχιστον 25 τόνους (βάρος του προϊόντος) το 1992 καθώς και το 1993 προϊόντων που υπάγονται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2777/75 7 εντούτοις, δεν επωφελούνται του καθεστώτος αυτού τα καταστήματα λιανικής πώλησης και τα εστιατόρια τα οποία πωλούν τα προϊόντα τους στον τελικό καταναλωτή 7

β) η αίτηση πιστοποιητικού μπορεί να περιλαμβάνει μόνον ένα από τους αριθμούς των ομάδων που αναφέρονται στο παράρτημα Ι του παρόντος κανονισμού 7 μπορεί να αφορά διάφορα προϊόντα που υπάγονται σε διαφορετικούς κωδικούς ΣΟ 7 στην περίπτωση αυτή, όλοι οι κωδικοί ΣΟ και η περιγραφή τους αναγράφονται, αντιστοίχως στις θέσεις 16 και 15.

Η αίτηση πιστοποιητικού πρέπει να αφορά τουλάχιστον ένα τόνο και, κατ' ανώτατο όριο, το 10 % της διαθέσιμης ποσότητας της σχετικής ομάδας κατά τις αντίστοιχες περιόδους που ορίζονται στο άρθρο 2 7

γ) η αίτηση πιστοποιητικού και το πιστοποιητικό περιλαμβάνουν, στη θέση 8, την ένδειξη της χώρας καταγωγής 7 το πιστοποιητικό συνεπάγεται την υποχρέωση να γίνει εισαγωγή από την αναφερόμενη χώρα 7

δ) η αίτηση πιστοποιητικού και το πιστοποιητικό περιλαμβάνουν, στη θέση 20, μία από τις ακόλουθες ενδείξεις:

Reglamento (CE) n° 1431/94,

Forordning (EF) nr. 1431/94,

Verordnung (EG) Nr. 1431/94,

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1431/94,

Regulation (EC) No 1431/94,

Rθglement (CE) n° 1431/94,

Regolamento (CE) n. 1431/94,

Verordening (EG) nr. 1431/94,

Regulamento (CE) nΊ 1431/94.

ε) Το πιστοποιητικό περιλαμβάνει στη θέση 24, μία από τις ακόλουθες ενδείξεις:

Εισφορά καθοριζόμενη σε 0 % κατ' εφαρμογή του:

Reglamento (CE) n° 1431/94,

Forordning (EF) nr. 1431/94,

Verordnung (EG) Nr. 1431/94,

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1431/94,

Regulation (EC) No 1431/94,

Rθglement (CE) n° 1431/94,

Regolamento (CE) n. 1431/94,

Verordening (EG) nr. 1431/94,

Regulamento (CE) nΊ 1431/94.

Άρθρο 4

1. Οι αιτήσεις πιστοποιητικών πρέπει να υποβάλλονται υποχρεωτικά κατά το πρώτο δεκαήμερο κάθε περιόδου που ορίζεται στο άρθρο 2.

Ωστόσο, για την περίοδο από 1ης Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 1994, η αίτηση πιστοποιητικού πρέπει να υποβληθεί κατά τη διάρκεια του πρώτου δεκαημέρου του Ιουλίου 1994.

2. Οι αιτήσεις πιστοποιητικών γίνονται δεκτές μόνον εφόσον ο αιτών δηλώνει εγγράφως ότι, για την τρέχουσα περίοδο, δεν έχει υποβάλει και αναλαμβάνει την υποχρέωση να μην υποβάλει άλλες αιτήσεις για προϊόντα της ίδιας ομάδας στο κράτος μέλος στο οποίο έχει υποβληθεί η αίτηση, ούτε σε άλλα κράτη μέλη 7 σε περίπτωση υποβολής από τον ίδιο ενδιαφερόμενο περισσοτέρων της μιας αιτήσεων που αφορούν προϊόντα της ίδιας ομάδας, καμία αίτησή του δεν γίνεται αποδεκτή.

Ωστόσο, για τους αριθμούς ομάδας 3 και 5, κάθε αιτών μπορεί να υποβάλει πολλές αιτήσεις πιστοποιητικών εισαγωγής για τα προϊόντα που υπάγονται σε ένα μόνον αριθμό ομάδας εάν τα προϊόντα αυτά προέρχονται από διαφορετικές χώρες. Οι αιτήσεις, καθεμία των οποίων αφορά μία μόνο χώρα πρέπει να υποβληθούν συγχρόνως στην αρμόδια αρχή ενός κράτους μέλους. Θεωρούνται όσον αφορά το ανώτατο όριο που αναφέρεται στο άρθρο 3 στοιχείο β) και για την εφαρμογή του κανόνα που περιλαμβάνεται στο ανωτέρω εδάφιο ως μία μόνη αίτηση.

3. Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή, την πέμπτη εργάσιμη ημέρα μετά το τέλος της περιόδου υποβολής των αιτήσεων, τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν για καθένα από τα προϊόντα της σχετικής ομάδας. Η ανακοίνωση αυτή περιλαμβάνει τον κατάλογο των αιτούντων, καθώς και τις ποσότητες που ζητούνται ανά ομάδα.

Όλες οι ανακοινώσεις, συμπεριλαμβανομένων και των ανακοινώσεων «ουδέν», πραγματοποιούνται με τηλετυπικό μήνυμα ή με τηλεομοιοτυπία κατά την οριζόμενη εργάσιμη ημέρα χρησιμοποιώντας, στην περίπτωση που δεν έχει υποβληθεί καμία αίτηση, το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο παράρτημα ΙΙ και, στην περίπτωση κατά την οποία έχουν υποβληθεί αιτήσεις, τα υποδείγματα που περιλαμβάνονται στα παραρτήματα ΙΙ και ΙΙΙ.

4. Η Επιτροπή αποφασίζει όσο το δυνατόν ταχύτερα σε ποιό βαθμό μπορεί να δοθεί συνέχεια στις αιτήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 3.

Αν οι ποσότητες, για τις οποίες έχουν ζητηθεί πιστοποιητικά, υπερβαίνουν τις διαθέσιμες ποσότητες, η Επιτροπή καθορίζει ενιαίο ποσοστό αποδοχής των ζητούμενων ποσοτήτων. Στην περίπτωση που το ποσοστό είναι μικρότερο από 5 %, η Επιτροπή δεν μπορεί αν δώσει συνέχεια στις αιτήσεις και να αποδεσμεύσει τις εγγυήσεις.

Ο εμπορευόμενος μπορεί να αποσύρει την αίτηση πιστοποιητικού εντός δέκα εργάσιμων ημερών από τη δημοσίευση του ενιαίου ποσοστού αποδοχής στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων εάν η εφαρμογή του ποσοστού αυτού οδηγεί στον καθορισμό ποσότητας μικρότερης των 20 τόνων. Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή εντός πέντε ημερών από την απόφαση της αίτησης και την αποδέσμευση της εγγύησης.

Η Επιτροπή προσδιορίζει την εναπομένουσα ποσότητα που προστίθεται στη διαθέσιμη ποσότητα της επόμενης περιόδου, του ιδίου έτους και στην περίπτωση που υπάρχουν ποσότητες που δεν χρησιμοποιήθηκαν, η Επιτροπή μπορεί να προβεί στη μεταφορά από μία ομάδα σε άλλη ομάδα για το ίδιο προϊόν.

5. Τα πιστοποιητικά εκδίδονται αμέσως μετά τη λήψη απόφασης από την Επιτροπή.

6. Τα εκδιδόμενα πιστοποιητικά ισχύουν σε ολόκληρο το έδαφος της Κοινότητας.

Άρθρο 5

Σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3719/88, η διάρκεια ισχύος των πιστοποιητικών εισαγωγής είναι 150 ημέρες από την ημερομηνία της πραγματικής εκδόσεώς τους.

Ωστόσο, η διάρκεια ισχύος των πιστοποιητικών δεν μπορεί να υπερβεί την 31η Δεκεμβρίου του έτους εκδόσεως.

Τα πιστοποιητικά εισαγωγής που εκδίδονται βάσει του παρόντος κανονισμού δεν μεταβιβάζονται.

Άρθρο 6

Οι αιτήσεις πιστοποιητικών εισαγωγής συνοδεύονται από τη σύσταση εγγυήσεως 50 Ecu ανά 100 χιλιόγραμμα για όλα τα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 1.

Άρθρο 7

Εφαρμόζονται οι διατάξεις του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3719/88 με την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος κανονισμού.

Εντούτοις, κατά παρέκκλιση του άρθρου 8 παράγραφος 4 του εν λόγω κανονισμού, η εισαγόμενη στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού ποσότητα δεν μπορεί να υπερβαίνει εκείνη που αναφέρεται στις θέσεις 17 και 18 του πιστοποιητικού εισαγωγής. Ο αριθμός «0» εγγράφεται για το σκοπό αυτό στη θέση 19 του εν λόγω πιστοποιητικού.

Άρθρο 8

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 22 Ιουνίου 1994.

Για την Επιτροπή

Renι STEICHEN

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ αριθ. L 91 της 8. 4. 1994, σ. 1.

(2) ΕΕ αριθ. L 282 της 1. 11. 1975, σ. 77.

(3) ΕΕ αριθ. L 152 της 24. 6. 1993, σ. 1.

(4) ΕΕ αριθ. L 331 της 2. 12. 1988, σ. 1.

(5) ΕΕ αριθ. L 320 της 22. 12. 1993, σ. 16.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΕΙΣΦΟΡΑ ΚΑΘΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΣΕ 0 %

>ΘΕΣΗ ΠΗΝΑΚΑ>

>ΘΕΣΗ ΠΗΝΑΚΑ>

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

>ΑΡΧΗ ΓΡΑΦΗΚΟΥ>

Εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1431/94

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΓΔ VI/D/3 - Τομέας κρέατος πουλερικών

>ΤΕΛΟΣ ΓΡΑΦΗΚΟΥ>

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

>ΑΡΧΗ ΓΡΑΦΗΚΟΥ>

Εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1431/94

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΓΔ VI/D/3 - Τομέας κρέατος πουλερικών>ΤΕΛΟΣ ΓΡΑΦΗΚΟΥ>

Top