EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31992R3591

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3591/92 της Επιτροπής της 11ης Δεκεμβρίου 1992 για παρέκκλιση από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1589/87 σχετικά με την αγορά με δημοπρασία βουτύρου από τους οργανισμούς παρέμβασης

ΕΕ L 364 της 12.12.1992, p. 47–47 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Το έγγραφο αυτό έχει δημοσιευτεί σε ειδική έκδοση (FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1992/3591/oj

31992R3591

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3591/92 της Επιτροπής της 11ης Δεκεμβρίου 1992 για παρέκκλιση από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1589/87 σχετικά με την αγορά με δημοπρασία βουτύρου από τους οργανισμούς παρέμβασης

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 364 της 12/12/1992 σ. 0047 - 0047
Φινλανδική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 3 τόμος 46 σ. 0202
Σουηδική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 3 τόμος 46 σ. 0202


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 3591/92 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Δεκεμβρίου 1992 για παρέκκλιση από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1589/87 σχετικά με την αγορά με δημοπρασία βουτύρου από τους οργανισμούς παρέμβασης

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 804/68 του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 1968 περί κοινής οργανώσεως της αγοράς στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2071/92 (2), και ιδίως το άρθρο 7α παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο και παράγραφος 3,

Εκτιμώντας:

ότι ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1589/87 της Επιτροπής (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2350/91 (4), καθόρισε τους κανόνες σχετικά με την αγορά με δημοπρασία του βουτύρου από τους οργανισμούς παρέμβασης- ότι στο άρθρο 3 παράγραφος 1 του εν λόγω κανονισμού προβλέπεται ότι ο προσφέρων μπορεί να συμμετέχει στη δημοπρασία για το βούτυρο που παρασκευάζεται κατά τη διάρκεια περιόδου 21 ημερών πριν από την ημέρα λήξεως της προθεσμίας για την υποβολή των προσφορών- ότι, αφενός μεν, η περίοδος αυτή, λαμβανομένων υπόψη των αργιών και της μακράς περιόδου μεταξύ της δημοπρασίας τον Δεκέμβριο 1992 και της πρώτης δημοπρασίας τον Ιανουάριο 1993, υπάρχει κίνδυνος να είναι πολύ μικρά για να μπορέσουν να έχουν πρόσβαση για όλο το βούτυρο που παράγεται κατά τη διάρκεια αυτής της τελευταίας περιόδου- ότι, έχοντας υπόψη τη μείωση των τιμών που διαπιστώθηκε στην αγορά η οποία οδήγησε στο να αρχίσουν αγορές στην παρέμβαση σε όλα τα κράτη μέλη, μια συντόμευση κατά τη στιγμή αυτή της περιόδου παρασκευής του βουτύρου μπορεί να επιδεινώσει ακόμη περισσότερο την κατάσταση της αγοράς- ότι, κατά συνέπεια, πρέπει, όσον αφορά την πρώτη δημοπρασία, να παραταθεί κατά τον Ιανουάριο 1993 η περίοδος κατά τη διάρκεια της οποίας μπορεί να παρασκευασθεί το βούτυρο για να προσφερθεί στην παρέμβαση-

ότι τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της Επιτροπής Διαχείρισης Γάλακτος και Γαλακτοκομικών Προϊόντων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Για τη δημοπρασία της οποίας η προθεσμία για την υποβολή των προσφορών λήγει τη δεύτερη Τρίτη του Ιανουαρίου 1993, η προθεσμία 21 ημερών που αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1589/87 αντικαθίσταται από την προθεσμία τριάντα πέντε ημερών.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 11 Δεκεμβρίου 1992. Για την Επιτροπή

Ray MAC SHARRY

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ αριθ. L 148 της 28. 6. 1968, σ. 13. (2) ΕΕ αριθ. L 215 της 30. 7. 1992, σ. 64. (3) ΕΕ αριθ. L 146 της 6. 6. 1987, σ. 27. (4) ΕΕ αριθ. L 214 της 2. 8. 1991, σ. 47.

Top