EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31992R1973

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1973/92 του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 1992 σχετικά με τη δημιουργία ενός χρηματοδοτικού μέσου για το περιβάλλον (LIFE)

OJ L 206, 22.7.1992, p. 1–6 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 15 Volume 011 P. 108 - 113
Special edition in Swedish: Chapter 15 Volume 011 P. 108 - 113

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1999

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1992/1973/oj

31992R1973

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1973/92 του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 1992 σχετικά με τη δημιουργία ενός χρηματοδοτικού μέσου για το περιβάλλον (LIFE)

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 206 της 22/07/1992 σ. 0001 - 0006
Φινλανδική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 15 τόμος 11 σ. 0108
Σουηδική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 15 τόμος 11 σ. 0108


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 1973/92 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Μαΐου 1992 σχετικά με τη δημιουργία ενός χρηματοδοτικού μέσου για το περιβάλλον (LIFE)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 130 P,

την πρόταση της Επιτροπής (1),

τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2),

τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (3),

Εκτιμώντας:

ότι η συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας προβλέπει την ανάπτυξη και την εφαρμογή μιας κοινοτικής πολιτικής για το περιβάλλον και καθορίζει τους στόχους και τις αρχές οι οποίες θα πρέπει να διέπουν την πολιτική αυτή-

ότι σύμφωνα με το άρθρο 130 Π της συνθήκης, η δράση της Κοινότητας στον τομέα του περιβάλλοντος έχει ως αντικείμενο, ιδίως, τη διατήρηση, την προστασία και τη βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος και ότι, κατά την επεξεργασία της δράσης της, η Κοινότητα λαμβάνει υπόψη της, μεταξύ άλλων, τις συνθήκες του περιβάλλοντος στις διάφορες περιοχές της-

ότι το άρθρο 130 Π παράγραφος 4 της συνθήκης προβλέπει ότι η Κοινότητα δρα στον τομέα του περιβάλλοντος εφόσον οι προβλεπόμενοι στόχοι μπορούν να πραγματοποιηθούν καλύτερα σε κοινοτικό επίπεδο παρά στο επίπεδο των επί μέρους κρατών μελών- ότι, με την επιφυλαξη ορισμένων μέτρων κοινοτικού χαρακτήρα, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν τη χρηματοδότηση και την εφαρμογή των άλλων μέτρων-

ότι θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα ενοποιημένο χρηματοδοτικό μέσο για το περιβάλλον (LIFE) το οποίο να συμβάλει στην ανάπτυξη και στην εφαρμογή της κοινοτικής πολιτικής και νομοθεσίας στον τομέα του περιβάλλοντος-

ότι θα πρέπει να καθοριστούν οι επιλέξιμοι τομείς δράσης στους οποίους θα μπορεί το LIFE να παρέχει την υποστήριξή του, τηρουμένης της αρχής του "ο ρυπαίνων πληρώνει" και της αρχής της επικουρικότητας-

ότι θα πρέπει να καθορίζονται, το αργότερο στις 30 Σεπτεμβρίου κάθε έτους, οι κατά προτεραιότητα δράσεις που θα τεθούν σε εφαρμογή στους επιλέξιμους τομείς δράσεων για το επόμενο έτος-

ότι θα πρέπει να προσδιοριστούν με σαφήνεια οι τρόποι παρέμβασης του LIFE-

ότι θα πρέπει να προβλεφθεί ένα χρηματοδοτικό μέσο του οποίου το πρώτο στάδιο θα περατωθεί στις 31 Δεκεμβρίου 1995-

ότι για την εφαρμογή του μέσου αυτού κατά την περίοδο 1991-1995 κρίνεται αναγκαίο ποσό 400 εκατομμυρίων Ecu και ότι, υπό τις σημερινές δημοσιονομικές προοπτικές, για την περίοδο 1991/92 κρίνεται αναγκαίο ποσό 140 εκατομμυρίων Ecu-

ότι θα πρέπει να δημιουργηθούν μηχανισμοί που να επιτρέπουν τη διαμόρφωση των παρεμβάσεων της Κοινότητας ανάλογα με τα χαρακτηριστικά των δράσεων που πρόκειται να υποστηριχθούν-

ότι θα πρέπει να καταρτιστούν αποτελεσματικές μέθοδοι για την παρακολούθηση, τον έλεγχο και την αξιολόγηση καθώς και για την επαρκή πληροφόρηση των πιθανών δικαιούχων και του κοινού-

ότι θα πρέπει να συσταθεί μια επιτροπή η οποία θα επικουρεί την Επιτροπή στην εφαρμογή του παρόντος κανονισμού-

ότι θα πρέπει να προβλεφθεί ότι, βάσει της πείρας που θα αποκτηθεί κατά τη διάρκεια των τριών πρώτων ετών εφαρμογής, το Συμβούλιο θα επανεξετάσει τις διατάξεις του LIFE, ύστερα από πρόταση της Επιτροπής που θα υποβληθεί το αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου 1994,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Δημιουργείται ένα χρηματοδοτικό μέσο για το περιβάλλον, εφεξής καλούμενο "LIFE".

Γενικός στόχος του LIFE είναι να συμβάλει στην ανάπτυξη και την εφαρμογή της κοινοτικής πολιτικής και νομοθεσίας στον τομέα του περιβάλλοντος, μέσω της χρηματοδότησης:

α) δράσεων προτεραιότητας στον τομέα του περιβάλλοντος στην Κοινότητα-

β) i) δράσεων τεχνικής βοήθειας με τρίτες χώρες της περιοχής της Μεσογείου ή με παράκτιες χώρες της Βαλτικής Θάλασσας,

ii) σε έκτακτες περιστάσεις, δράσεων που αφορούν τα περιφερειακά ή παγκόσμια προβλήματα περιβάλλοντος, τα οποία προβλέπονται στα πλαίσια διεθνών συμβάσεων. Η χρηματοδότηση των δράσεων αυτών στα πλαίσια του LIFE θα αποτελέσει αντικείμενο ειδικής απόφασης του Συμβουλίου, που αποφασίζει κατόπιν προτάσεως της Επιτροπής.

Το ανώτατο ποσοστό πόρων που μπορεί να διατεθεί στις δράσεις που αναφέρονται στα σημεία i) και ii) είναι 5 %.

Άρθρο 2

1. Οι τομείς δράσης που είναι επιλέξιμοι για χρηματοδοτική ενίσχυση εκ μέρους της Κοινότητας καθορίζονται στο παράρτημα.

2. Η χρηματοδοτική ενίσχυση της Κοινότητας μπορεί να χορηγείται για τις δράσεις που παρουσιάζουν κοινοτικό ενδιαφέρον, συμβάλλουν ουσιαστικά στην εφαρμογή της κοινοτικής πολιτικής στον τομέα του περιβάλλοντος και τηρούν τους όρους εφαρμογής της αρχής "ο ρυπαίνων πληρώνει".

Η ενίσχυση αυτή θα αφορά ιδίως δράσεις προετοιμασίας, επίδειξης, ευαισθητοποίησης, παρότρυνσης και τεχνικής βοήθειας.

Εξάλλου, για την προστασία των οικοτόπων και του φυσικού περιβάλλοντος, η ενίσχυση αυτή πρέπει ιδίως να συμβάλλει στη συγχρηματοδότηση των μέτρων που απαιτούνται για την ικανοποιητική διατήρηση ή αποκατάσταση των τύπων φυσικών οικοτόπων προτεραιότητας και των ειδών προτεραιότητας στις σχετικές περιοχές που εμφαίνονται, αντίστοιχα, στα παραρτήματα Ι και ΙΙ της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 1992 για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας (4).

Άρθρο 3

Με την επιφύλαξη της διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο 21 της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ:

- κάθε χρόνο, το αργότερο μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου, η Επιτροπή καθορίζει, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 13, τις δράσεις προτεραιότητας που πρέπει να εφαρμοστούν στους τομείς δράσεων που καθορίζονται στο παράρτημα και την αντίστοιχη κατανομή των πόρων που πρέπει να διατεθούν γι' αυτές,

- η Επιτροπή καθορίζει, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 13, τα συμπληρωματικά κριτήρια που πρέπει να καθοριστούν για την επιλογή των προς χρηματοδότηση δράσεων.

Άρθρο 4

Η χρηματοδοτική ενίσχυση δίνεται με μία από τις δύο ακόλουθες μορφές, ανάλογα με το είδος των ενεργειών:

α) συγχρηματοδότηση δράσεων-

β) επιδότηση επιτοκίων.

Άρθρο 5

Οι ενέργειες για τις οποίες έχουν χορηγηθεί ενισχύσεις προβλεπόμενες στο πλαίσιο των διαρθρωτικών ταμείων ή άλλων κοινοτικών δημοσιονομικών μέσων δεν είναι επιλέξιμες για τη χορήγηση ενισχύσεων δυνάμει της χρηματοδοτικής ενίσχυσης που προβλέπεται στον παρόντα κανονισμό.

Άρθρο 6

Η Επιτροπή εξασφαλίζει τη συνοχή μεταξύ των παρεμβάσεων που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού και αυτών που πραγματοποιούνται από τα διαρθρωτικά ταμεία ή από άλλα κοινοτικά χρηματοδοτικά μέσα.

Άρθρο 7

1. Το LIFE εκτελείται κατά στάδια. Το πρώτο στάδιο ολοκληρώνεται στις 31 Δεκεμβρίου 1995.

2. Η κοινοτική χρηματοδοτική ενίσχυση που κρίνεται αναγκαία για την εφαρμογή του πρώτου σταδίου ανέρχεται σε 400 εκατομμύρια Ecu, εκ των οποίων τα 140 εκατομμύρια Ecu για την περίοδο 1991/92 στα πλαίσια των δημοσιονομικών προοπτικών 1988-1992. Για την μετέπειτα περίοδο εφαρμογής του LIFE, το ποσό θα πρέπει να εγγράφεται στο ισχύον κοινοτικό χρηματοδοτικό πλαίσιο.

3. Η αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή καθορίζει τις πιστώσεις που είναι διαθέσιμες για κάθε οικονομικό έτος λαμβάνοντας υπόψη τις αρχές της σωστής δημοσιονομικής διαχείρισης που αναφέρονται στο άρθρο 2 του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

4. Το παράρτημα περιέχει ενδεικτικά ποσοστά των κοινοτικών πόρων που μπορούν να διατεθούν για κάθε τομέα δράσης.

Άρθρο 8

1. Εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 2, το ποσοστό της χρηματοδοτικής ενίσχυσης της Κοινότητας υπόκειται στα ακόλουθα όρια:

- 30 % του κόστους εφόσον πρόκειται για δράσεις που συνεπάγονται τη χρηματοδότηση προσοδοφόρων επενδύσεων.

Ο φορέας της επένδυσης πρέπει να συμβάλλει στη χρηματοδότηση με ποσό τουλάχιστον ίσο με την κοινοτική ενίσχυση,

- 100 % του κόστους για τα μέτρα που αποσκοπούν στη συλλογή των πληροφοριών που είναι αναγκαία για την εκτέλεση μιας δράσης καθώς και για τα μέτρα τεχνικής βοήθειας που εφαρμόζονται με πρωτοβουλία της Επιτροπής,

- 50 % του κόστους για τις άλλες δράσεις.

2. Το ποσοστό της χρηματοδοτικής ενίσχυσης της Κοινότητας, εφόσον πρόκειται για δράσεις που αφορούν τη διατήρηση βιοτόπων ή οικοτόπων προτεραιότητας κοινοτικού ενδιαφέροντος, μπορεί να αντιπροσωπεύει:

i) κανονικά, 50 % κατ' ανώτατο όριο του κόστους των δράσεων,

ii) κατ' εξαίρεση, 75 % κατ' ανώτατο όριο του κόστους εφόσον οι δράσεις αφορούν:

- βιοτόπους ή οικοτόπους όπου ζούν είδη που κινδυνεύουν να εκλείψουν στην Κοινότητα ή

- οικοτόπους που κινδυνεύουν να εξαφανιστούν στην Κοινότητα ή

- πληθυσμούς ειδών που κινδυνεύουν να εκλείψουν στην Κοινότητα.

Άρθρο 9

1. Τα κράτη μέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή τις προτάσεις χρηματοδοτέων δράσεων. Εάν πρόκειται για δράσεις που προβλέπουν τη συμμετοχή πολλών κρατών μελών, πριν από την υποβολή των προτάσεων, γίνεται διαβούλευση μεταξύ της Επιτροπής και των ενδιαφερομένων μερών.

2. Ωστόσο, η Επιτροπή μπορεί, δημοσιεύοντας στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, να ζητήσει από φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα στην Κοινότητα να υποβάλουν αίτηση συνδρομής για δράσεις που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την Κοινότητα.

3. Οι αιτήσεις των τρίτων χωρών υποβάλλονται στην Επιτροπή από τις αρμόδιες εθνικές αρχές.

4. Η Επιτροπή διαβιβάζει στα κράτη μέλη τις προτάσεις που λαμβάνει στα πλαίσια των εκδηλώσεων ενδιαφέροντος καθώς και τις αιτήσεις των τρίτων χωρών.

5. Οι δράσεις στα πλαίσια του LIFE εγκρίνονται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 13 και οδηγούν:

α) είτε σε απόφαση της Επιτροπής που εγκρίνει την εν λόγω δράση και απευθύνεται στα κράτη μέλη-

β) είτε σε συμβόλαιο ή σύμβαση που καθορίζει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των εταίρων και που συνάπτεται με τους δικαιούχους στους οποίους ανατίθεται η υλοποίηση των εν λόγω δράσεων.

6. Το ύψος της χρηματοδοτικής ενίσχυσης, οι όροι της χρηματοδότησης και του ελέγχου καθώς και όλες οι τεχνικές προϋποθέσεις που απαιτούνται για την υλοποίηση της παρέμβασης προσδιορίζονται σε συνάρτηση με τη φύση και τη μορφή της εγκεκριμένης δράσης και καθορίζονται είτε στην απόφαση της Επιτροπής είτε στο συμβόλαιο ή τη σύμβαση που συνάπτεται με τους δικαιούχους.

Άρθρο 10

1. Προκειμένου να εξασφαλιστεί η επιτυχία των δράσεων που εκτελούνται από τους δικαιούχους της χρηματοδοτικής ενίσχυσης της Κοινότητας, η Επιτροπή λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα ώστε:

- να επαληθεύεται η ορθή εκτέλεση των δράσεων που χρηματοδοτούνται από την Κοινότητα,

- να προλαμβάνονται και να διώκονται οι παρατυπίες,

- να ανακτώνται τα κεφάλαια που έχουν εισπραχθεί αχρεωστήτως κατόπιν αμέλειας ή κατάχρησης.

2. Με την επιφύλαξη των ελέγχων που πραγματοποιούνται από το Ελεγκτικό Συνέδριο σε συνεργασία με τις αρμόδιες εθνικές υπηρεσίες ή όργανα ελέγχου κατ' εφαρμογή του άρθρου 206Α της συνθήκης, καθώς και όλων των ελέγχων που πραγματοποιούνται βάσει του άρθρου 209 στοιχείο γ) της συνθήκης, μόνιμοι ή άλλοι υπάλληλοι της Επιτροπής μπορούν να πραγματοποιούν επιτόπιους ελέγχους, ιδίως δειγματοληπτικά, όσον αφορά τις δράσεις που χρηματοδοτούνται από το LIFE.

Προτού πραγματοποιηθεί ο επιτόπιος έλεγχος, η Επιτροπή ενημερώνει σχετικά τον ενδιαφερόμενο δικαιούχο, εκτός εάν υπάρχει βάσιμη υποψία απάτης ή/και ανάρμοστης χρησιμοποίησης.

3. Κατά τη διάρκεια των πέντε ετών μετά την τελευταία πληρωμή για μια δράση, ο δικαιούχος της χρηματοδοτικής ενίσχυσης φυλάγει και θέτει, εάν χρειαστεί, στη διάθεση της Επιτροπής όλα τα δικαιολογητικά για τις σχετικές με τη δράση δαπάνες.

Άρθρο 11

1. Η Επιτροπή μπορεί να μειώσει, να αναστείλει ή να ανακτήσει το ποσό της χρηματοδοτικής ενίσχυσης υπέρ μιας δράσης εάν διαπιστώσει κατάχρηση ή εάν προκύψει ότι, χωρίς να έχει ζητηθεί η έγκριση της Επιτροπής, η δράση έχει υποστεί σημαντική τροποποίηση ασυμβίβαστη με το είδος ή με τις προϋποθέσεις εφαρμογής της εν λόγω δράσης.

2. Εάν δεν έχουν τηρηθεί οι προθεσμίες ή εάν η εκτέλεση μιας δράσης επιτρέπει να δικαιολογηθεί μόνο ένα μέρος της χορηγηθείσας χρηματοδοτικής ενίσχυσης, η Επιτροπή ζητά από το δικαιούχο να της υποβάλει τις παρατηρήσεις του εντός καθορισμένης προθεσμίας. Εάν ο δικαιούχος δεν παράσχει βάσιμα δικαιολογητικά στοιχεία, η Επιτροπή μπορεί να ματαιώσει το υπόλοιπο της χρηματοδοτικής ενίσχυσης και να απαιτήσει την επιστροφή των ποσών που έχουν ήδη καταβληθεί.

3. Κάθε ποσό που έχει καταβληθεί αχρεωστήτως πρέπει να επιστρέφεται στην Επιτροπή. Τα ποσά που δεν επιστρέφονται εγκαίρως μπορούν να προσαυξάνονται με τόκους υπερημερίας. Η Επιτροπή θεσπίζει τις λεπτομέρειες εφαρμογής της παρούσας παραγράφου.

Άρθρο 12

1. Η Επιτροπή εξασφαλίζει την αποτελεσματική παρακολούθηση της εφαρμογής των δράσεων που χρηματοδοτούνται από την Κοινότητα. Η παρακολούθηση αυτή εξασφαλίζεται μέσω εκθέσεων που καταρτίζονται σύμφωνα με διαδικασίες οι οποίες θεσπίζονται με κοινή συμφωνία μεταξύ της Επιτροπής και του δικαιούχου και μέσω δειγματοληπτικών ελέγχων.

2. Για κάθε πολυετή δράση, ο δικαιούχος στέλνει στην Επιτροπή, εντός έξε μηνών μετά το τέλος κάθε πλήρους έτους εφαρμογής, εκθέσεις για την πρόοδο της δράσης. Αποστέλλεται επίσης στην Επιτροπή τελική έκθεση εντός έξε μηνών μετά την ολοκλήρωση της δράσης. Για κάθε δράση διάρκειας μικρότερης των δύο ετών, ο δικαιούχος υποβάλλει έκθεση στην Επιτροπή εντός έξε μηνών μετά την ολοκλήρωση της δράσης. Η Επιτροπή καθορίζει την μορφή και το περιεχόμενο των εκθέσεων.

3. Με βάση τις διαδικασίες και τις εκθέσεις παρακολούθησης που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2, η Επιτροπή προσαρμόζει, εάν χρειαστεί, το ύψος ή τις συνθήκες χορήγησης της χρηματοδοτικής ενίσχυσης που είχαν εγκριθεί αρχικά καθώς και το χρονοδιάγραμμα των πληρωμών.

4. Ο κατάλογος των δράσεων που χρηματοδοτούνται από το LIFE δημοσιεύεται κάθε έτος στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Κάθε δύο έτη, η Επιτροπή, αφού λάβει τη γνώμη της επιτροπής που αναφέρεται στο άρθρο 13, υποβάλλει, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, έκθεση για την πρόοδο που έχει σημειωθεί όσον αφορά την εφαρμογή του LIFE και, ιδίως, όσον αφορά την χρησιμοποίηση των πιστώσεων.

Άρθρο 13

Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή η οποία αποτελείται από αντιπροσώπους των κρατών μελών και προεδρεύεται από τον αντιπρόσωπο της Επιτροπής.

Με την επιφύλαξη του άρθρου 8 της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, ο αντιπρόσωπος της Επιτροπής υποβάλλει στην εν λόγω επιτροπή σχέδιο των μέτρων που πρόκειται να ληφθούν. Η επιτροπή διατυπώνει τη γνώμη της για το σχέδιο αυτό εντός προθεσμίας που μπορεί να καθορίζει ο πρόεδρος ανάλογα με την επείγονται χαρακτήρα του θέματος. Αποφασίζει με την πλειοψηφία που προβλέπεται στο άρθρο 148 παράγραφος 2 της συνθήκης για την έκδοση των αποφάσεων που καλείται να λάβει το Συμβούλιο με βάση πρόταση της Επιτροπής. Κατά την ψηφοφορία στα πλαίσια της επιτροπής, οι ψήφοι των αντιπροσώπων των κρατών μελών σταθμίζονται σύμφωνα με το προαναφερόμενο άρθρο. Ο πρόεδρος δεν λαμβάνει μέρος στην ψηφοφορία.

Η Επιτροπή θεσπίζει τα σχεδιαζόμενα μέτρα όταν είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής.

Όταν τα σχεδιαζόμενα μέτρα δεν είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής, ή ελλείψει γνώμης, η Επιτροπή υποβάλλει χωρίς καθυστέρηση στο Συμβούλιο πρόταση σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν. Το Συμβούλιο αποφασίζει με ειδική πλειοψηφία.

Εάν το Συμβούλιο δεν αποφασίσει εντός ενός μηνός από την ημερομηνία υποβολής της πρότασης, τα προτεινόμενα μέτρα θεσπίζονται από την Επιτροπή.

Άρθρο 14

Το αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου 1994, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έκθεση για την πρόοδο της εφαρμογής του παρόντος κανονισμού και διατυπώνει προτάσεις για τις ενδεχόμενες προσαρμογές που πρέπει να γίνουν ενόψει της συνέχισης της δράσης πέρα από το πρώτο στάδιο.

Το Συμβούλιο αποφασίζει, με ειδική πλειοψηφία και κατόπιν προτάσεως της Επιτροπής, για την εφαρμογή του δεύτερου σταδίου από 1ης Ιανουαρίου 1996.

Άρθρο 15

Ο παρών κανονισμός δεν θίγει τη συνέχιση των δράσεων που αποφασίστηκαν και άρχισαν να εφαρμόζονται πριν από την έναρξη ισχύος του με βάση τους κανονισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 16.

Άρθρο 16

Οι κανονισμοί (ΕΟΚ) αριθ. 563/91 (MEDSPA) (5), (ΕΟΚ) αριθ. 3907/91 (AGNAT) (6) και (ΕΟΚ) αριθ. 3908/91 (NORSPA) (7) καταργούνται.

Άρθρο 17

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επόμενη τη ημέρα από δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 21 Μαΐου 1992.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

Arlindo MARQUES CUNHA

(1) ΕΕ αριθ. C 44 της 20. 2. 1991, σ. 4.(2) ΕΕ αριθ. C 267 της 14. 10. 1991, σ. 211.(3) ΕΕ αριθ. C 191 της 22. 7. 1991, σ. 7.(4) Βλέπε σελίδα 7 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας.(5) ΕΕ αριθ. L 63 της 9. 3. 1991, σ. 1.(6) ΕΕ αριθ. L 370 της 31. 12. 1991, σ. 17.(7) ΕΕ αριθ. L 370 της 31. 12. 1991, σ. 28.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 2 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1 ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 7 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4 Τομείς δράσης

Ενδεικτική κατανομή

των πόρων

Α.

ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

1.

Προώθηση της σταθερής και διαρκούς ανάπτυξης και της ποιότητας του περιβάλλοντος

40 %

Δράσεις που αφορούν:

- την εκπόνηση και ανάπτυξη νέων τεχνικών και μεθόδων μέτρησης και παρακολούθησης της ποιότητας του περιβάλλοντος,

- την εκπόνηση και ανάπτυξη νέων καθαρών τεχνολογιών, δηλαδή τεχνολογιών που ρυπαίνουν ελάχιστα ή καθόλου το περιβάλλον και οι οποίες, ενδεχομένως, εξοικονομούν φυσικούς πόρους,

- την εκπόνηση και ανάπτυξη τεχνικών συλλογής, αποθήκευσης, ανακύκλωσης και διάθεσης των αποβλήτων, ιδίως των τοξικών και επικίνδυνων αποβλήτων, καθώς και των λυμάτων,

- την εκπόνηση και ανάπτυξη τεχνικών εντοπισμού και αποκατάστασης των περιοχών που έχουν μολυνθεί από επικίνδυνα απόβλητα ή/και επικίνδυνες ουσίες,

- τη θέσπιση και την ανάπτυξη προτύπων για την ένταξη του περιβάλλοντος στη χωροταξία και τη διαχείριση του χώρου καθώς και στις κοινωνικοοικονομικές δραστηριότητες,

- τη μείωση της απόρριψης στο υδάτινο περιβάλλον των ρυπαντικών, ανθεκτικών και τοξικών ουσιών που είναι δυνατόν να είναι βιοσυσσωρεύσιμες και των θρεπτικών ουσιών,

- τη βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος στα αστικά κέντρα τόσο στο κέντρο όσο και στην περιφέρεια.

2.

Προστασία των οικοτόπων και της φύσης

45 %

Δράσεις που αφορούν:

- κατ' εφαρμογή της οδηγίας 79/409/ΕΟΚ ( 1),

τη διατήρηση ή την αποκατάσταση βιοτόπων οι οποίοι παρέχουν καταφύγιο σε είδη που κινδυνεύουν ή οικοτόπων που απειλούνται σοβαρά και έχουν ιδιαίτερη σημασία για την Κοινότητα, ή την εφαρμογή των μέτρων προστασίας ή αποκατάστασης ειδών που κινδυνεύουν,

- τη διατήρηση ή αποκατάσταση των τύπων φυσικών οικοτόπων κοινοτικού ενδιαφέροντος και των ζωικών και φυτικών ειδών κοινοτικού ενδιαφέροντος που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 τελευταίο εδάφιο,

- την προστασία του εδάφους που απειλείται ή υποβαθμίζεται από τις πυρκαγιές, τη διαδικασία ερημοποίησης, τη διάβρωση των ακτών ή την εξαφάνιση της ζώνης των αμμολόφων,

- την προώθηση της διατήρησης του θαλάσσιου φυσικού περιβάλλοντος,

- την προστασία και τη διατήρηση των υπόγειων και επιφανειακών γλυκέων υδάτων.

3.

Διοικητικές δομές και υπηρεσίες για το περιβάλλον

5 %

Δράσεις που αφορούν:

- την τόνωση της συνεργασίας μεταξύ των διοικήσεων των κρατών μελών όσον αφορά ιδίως τον έλεγχο των διασυνοριακών και γενικών περιβαλλοντικών προβλημάτων,

- τον εξοπλισμό, τον εκσυγχρονισμό ή την ανάπτυξη δικτύων παρακολούθησης με προοπτική την ενίσχυση της νομοθεσίας του περιβάλλοντος.

Τομείς δράσης

Ενδεικτική κατανομή

των πόρων

4.

Εκπαίδευση, κατάρτιση και ενημέρωση

5 %

Δράσεις που αφορούν:

- την προώθηση της επιμόρφωσης σε θέματα περιβάλλοντος στους διάφορους διοικητικούς και επαγγελματικούς τομείς,

- την προώθηση της περιβαλλοντικής αγωγής ιδίως μέσω της διάθεσης των πληροφοριών, των ανταλλαγών εμπειριών, της κατάρτισης και της παιδαγωγικής έρευνας,

- την καλύτερη κατανόηση των προβλημάτων και την ενθάρρυνση προτύπων συμπεριφοράς που συμβιβάζονται με τους περιβαλλοντικούς στόχους,

- την εξασφάλιση της διάδοσης των γνώσεων όσον αφορά τη σωστή διαχείριση του περιβάλλοντος.

Β.

ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ

5 %

Δράσεις που αφορούν:

- την ενθάρρυνση της δημιουργίας των αναγκαίων διοικητικών δομών στον τομέα του περιβάλλοντος,

- την εξασφάλιση της αναγκαίας τεχνικής βοήθειας για τη θέσπιση πολιτικών και προγραμμάτων δράσης στον τομέα του περιβάλλοντος,

- τη διευκόλυνση της μεταφοράς κατάλληλων τεχνολογιών ευνοϊκών για το περιβάλλον και την προώθηση σταθερής και διαρκούς ανάπτυξης,

- την παροχή βοήθειας σε τρίτες χώρες που αντιμετωπίζουν επείγοντα οικολογικά προβλήματα.

( 1) ΕΕ αριθ. L 103 της 25. 4. 1979, σ. 1. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 91/244/ΕΟΚ (ΕΕ αριθ. L 115 της 8. 5. 1991, σ. 41).

Top