EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31991R3923

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3923/91 του Συμβουλίου της 23ης Δεκεμβρίου 1991 για το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης κοινοτικών δασμολογικών ποσοστώσεων και οροφών και την καθιέρωση κοινοτικής επιτήρησης για ορισμένα ψάρια και αλιευτικά προϊόντα καταγωγής των Νήσων Φερόε ( 1992 )

OJ L 373, 31.12.1991, p. 9–20 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1992

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1991/3923/oj

31991R3923

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3923/91 του Συμβουλίου της 23ης Δεκεμβρίου 1991 για το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης κοινοτικών δασμολογικών ποσοστώσεων και οροφών και την καθιέρωση κοινοτικής επιτήρησης για ορισμένα ψάρια και αλιευτικά προϊόντα καταγωγής των Νήσων Φερόε ( 1992 )

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 373 της 31/12/1991 σ. 0009 - 0020


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 3923/91 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23ης Δεκεμβρίου 1991 για το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης κοινοτικών δασμολογικών ποσοστώσεων και οροφών και την καθιέρωση κοινοτικής επιτήρησης για ορισμένα ψάρια και αλιευτικά προϊόντα καταγωγής των νήσων Φερόε (1992)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 113,

την απόφαση 91/668/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 2ας Δεκεμβρίου 1991 σχετικά με τη σύναψη της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, της κυβέρνησης της Δανίας και της τοπικής κυβέρνησης των νήσων Φερόε (1),

την πρόταση της Επιτροπής,

Εκτιμώντας:

ότι με τα άρθρα 3 και 8 της απόφασης που αναφέρεται ανωτέρω προβλέπεται για ορισμένα ψάρια και αλιευτικά προϊόντα που περιέχονται στο πρωτόκολλο αριθ. 1 το οποίο προσαρτάται στην εν λόγω απόφαση ότι οι δασμοί που εφαρμόζονται κατά την εισαγωγή των προϊόντων αυτών στην Κοινότητα των Δέκα καταργούνται από την 1η Ιανουαρίου 1992 G ότι η κατάργηση αυτή των δασμών εντάσσεται στο πλαίσιο κοινοτικών δασμολογικών ποσοστώσεων και οροφών καθώς και, για ορισμένα από τα προϊόντα αυτά, στο πλαίσιο κοινοτικής στατιστικής επιτήρησης G ότι κρίνεται επομένως σκόπιμο το άνοιγμα από την 1η Ιανουαρίου 1992 των κοινοτικών δασμολογικών ποσοστώσεων και οροφών για τα εν λόγω προϊόντα καταγωγής των νήσων Φερόε μέχρι τις ποσότητες που ανέρχονται στα επίπεδα που αναφέρονται αντίστοιχα στα παραρτήματα Ι και ΙΙ καθώς και η καθιέρωση κοινοτικής στατιστικής επιτήρησης για τα προϊόντα που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙΙ G ότι στο πλαίσιο των δασμολογικών αυτών μέτρων, το Βασίλειο της Ισπανίας και η Πορτογαλική Δημοκρατία εφαρμόζουν τους δασμούς που έχουν υπολογιστεί αντίστοιχα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 173 παράγραφοι 1 και 2 και του άρθρου 360 παράγραφος 1 στοιχείο β) και παράγραφος 2 της πράξης προσχώρησης G ότι οι προτιμησιακοί δασμοί που αναφέρονται στα παραρτήματα Ι, ΙΙ και ΙΙΙ εφαρμόζονται μόνο στην τιμή «ελεύθερο στα σύνορα», η οποία ορίζεται από τα κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 21 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3796/81 του Συμβουλίου της 29ης Δεκεμβρίου 1981 για την κοινή οργάνωση της αγοράς στον τομέα των αλιευτικών προϊόντων (2), είναι τουλάχιστον ίση με την τιμή αναγωγής που έχει ορισθεί ή πρόκειται να ορισθεί από την Κοινότητα για τα εν λόγω προϊόντα ή τις σχετικές κατηγορίες προϊόντων,

ότι όσον αφορά τα προϊόντα που υπόκεινται σε κοινοτικές δασμολογικές ποσοστώσεις και τα οποία αναφέρονται στο παράρτημα Ι, πρέπει, ιδίως, να εξασφαλισθεί η υπό ίσους όρους και συνεχής πρόσβαση όλων των εισαγωγέων της Κοινότητας στις εν λόγω ποσοστώσεις και η αδιάληπτη εφαρμογή των συντελεστών που προβλέπονται για αυτές, σε όλες τις εισαγωγές των εν λόγω προϊόντων, σε όλα τα κράτη μέλη, και μέχρι την εξάντλησή τους G ότι θα πρέπει να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να εξασφαλισθεί μια κοινοτική και αποτελεσματική διαχείριση αυτών των δασμολογικών ποσοστώσεων, παρέχοντας τη δυνατότητα στα κράτη μέλη να αντλούν από τις ποσοστώσεις τις αναγκαίες ποσότητες που αντιστοιχούν στις πραγματικές εισαγωγές που διαπιστώθηκαν G ότι αυτός ο τρόπος διαχείρισης απαιτεί στενή συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών και της Επιτροπής G ότι, επειδή το Βασίλειο του Βελγίου, το Βασίλειο των Κάτω Χωρών και το Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου έχουν συνενωθεί και αντιπροσωπεύονται από την οικονομική ένωση Μπενελούξ, κάθε πράξη σχετικά με τη διαχείρηση των ποσοστώσεων μπορεί να γίνεται από ένα από τα μέλη της G ότι για τα προϊόντα που παρατίθενται στο παράρτημα ΙΙ και υπόκεινται σε κοινοτικές δασμολογικές οροφές, η κοινοτική επιτήρηση μπορεί να επιτευχθεί με την προσφυγή σε τρόπο διαχείρισης βασισμένο στον καταλογισμό, σε κοινοτική κλίμακα, των εισαγωγών των εν λόγω προϊόντων στις οροφές, σύμφωνα με τον ρυθμό με τον οποίο τα προϊόντα αυτά προσκομίζονται στο τελωνείο βάσει διασαφήσεων θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία G ότι αυτός ο τρόπος διαχείρισης πρέπει να προβλέπει τη δυνατότητα επαναφοράς των δασμών, μόλις καλύπτονται οι εν λόγω οροφές σε κοινοτική κλίμακα G ότι αυτός ο τρόπος διαχείρισης απαιτεί στενή και ιδιαίτερα ταχεία συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών και της Επιτροπής, η οποία πρέπει ιδίως να μπορεί να παρακολουθεί τον καταλογισμό στις οροφές και να ενημερώνει σχετικά τα κράτη μέλη G ότι η συνεργασία αυτή πρέπει να είναι όσον το δυνατό στενότερη, για να μπορεί η Επιτροπή να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα επαναφοράς των δασμών, όταν καλύπτεται μία από τις οροφές G ότι, για τα προϊόντα που παρατίθενται στο παράρτημα ΙΙΙ, κρίνεται σκόπιμη η προσφυγή σε σύστημα στατιστικής επιτήρησης σε επίπεδο Επιτροπής σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 (1) και (ΕΟΚ) αριθ. 1736/75 (2),

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΩΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

1. Από την 1η Ιανουαρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 1992, οι δασμοί κατά την εισαγωγή στην Κοινότητα, με τη σύνθεση την οποία είχε στις 31 Δεκεμβρίου 1985, των προϊόντων που παρατίθενται στο παράρτημα Ι καταγωγής των νήσων Φερόε αναστέλλονται στα επίπεδα και εντός των ορίων των κοινοτικών δασμολογικών ποσοστώσεων που αναφέρονται σε αυτό.

2. Εντός των ορίων των εν λόγω δασμολογικών ποσοστώσεων, το Βασίλειο της Ισπανίας και η Πορτογαλική Δημοκρατία εφαρμόζουν δασμούς που έχουν υπολογισθεί αντίστοιχα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 173 παράγραφοι 1 και 2 και του άρθρου 360 παράγραφος 1 στοιχείο β) και παράγραφος 2 της πράξης προσχώρησης.

Άρθρο 2

Η Επιτροπή διαχειρίζεται τις δασμολογικές ποσοστώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 1 και μπορεί να λαμβάνει κάθε χρήσιμο διοικητικό μέτρο για να εξασφαλιστεί μια αποτελεσματική διαχείριση.

Άρθρο 3

Εάν ένας εισαγωγέας προσκομίσει σε κράτος μέλος διασάφηση θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία, συνοδευόμενη από πιστοποιητικό κυκλοφορίας των εμπορευμάτων στην οποία περιλαμβάνεται αίτημα για χορήγηση του ευεργετήματος του προτιμησιακού καθεστώτος για ένα από τα προϊόντα που αναφέρονται στον παρόντα κανονισμό, και εάν αυτή η διασάφηση γίνει δεκτή από τις τελωνειακές αρχές, το συγκεκριμένο κράτος μέλος αντλεί από τη σχετική ποσόστωση με κοινοποίηση προς την Επιτροπή, ποσότητα που αντιστοιχεί στις ανάγκες αυτές.

Οι αιτήσεις για ανάληψη με την ένδειξη της ημερομηνίας αποδοχής των εν λόγω διασαφήσεων, πρέπει να διαβιβάζονται, χωρίς καθυστέρηση, στην Επιτροπή.

Οι αναλήψεις χορηγούνται από την Επιτροπή σε συνάρτηση με την ημερομηνία αποδοχής των διασαφήσεων θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία από τις τελωνειακές αρχές του οικείου κράτους μέλους, στο μέτρο που το διαθέσιμο υπόλοιπο το επιτρέπει.

Εάν ένα κράτος μέλος δεν χρησιμοποιήσει τις αναληφθείσες ποσότητες, τις επιστρέφει, μόλις αυτό είναι δυνατό, στην αντίστοιχη ποσόστωση.

Εάν οι αιτούμενες ποσότητες είναι μεγαλύτερες από το διαθέσιμο υπόλοιπο της ποσόστωσης, η χορήγηση γίνεται κατ' αναλογία των αιτήσεων. Η Επιτροπή ενημερώνει τα κράτη μέλη σχετικά με τις πραγματοποιούμενες αναλήψεις.

Άρθρο 4

1. Από την 1η Ιανουαρίου μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 1992, οι εισαγωγές στην Κοινότητα, με τη σύνθεση που είχε στις 31 Δεκεμβρίου 1985, ορισμένων προϊόντων καταγωγής των νήσων Φερόε, που παρατίθενται στα παραρτήματα ΙΙ και ΙΙΙ υπόκεινται αντίστοιχα σε οροφές και σε κοινοτική επιτήρηση.

Οι περιγραφές των προϊόντων που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο, τα επίπεδα των οροφών και των δασμών που εφαρμόζονται παρατίθενται στα προαναφερθέντα παραρτήματα.

2. Στο πλαίσιο των δασμολογικών αυτών μέτρων, το Βασίλειο της Ισπανίας και η Πορτογαλική Δημοκρατία εφαρμόζουν δασμούς που έχουν υπολογιστεί αντίστοιχα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 173 παράγραφοι 1 και 2 και του άρθρου 360 παράγραφος 1 στοιχείο β) και παράγραφος 2 της πράξης προσχώρησης.

3. Οι καταλογισμοί στις οροφές πραγματοποιούνται με το ρυθμό που τα προϊόντα προσκομίζονται στο τελωνείο υπό την κάλυψη διασαφήσεων θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία, συνοδευόμενες από πιστοποιητικό κυκλοφορίας εμπορευμάτων σύμφωνα με τους κανόνες που αναγράφονται στο πρωτόκολλο περί καθορισμού της έννοιας «προϊόντα καταγωγής» και περί των μεθόδων διοικητικής συνεργασίας που προσαρτάται στην απόφαη 91/668/ΕΟΚ.

Ένα εμπόρευμα μπορεί να καταλογιστεί στην οροφή, μόνον αν το πιστοποιητικό κυκλοφορίας των εμπορευμάτων προσκομιστεί πριν από την ημερομηνία επαναφοράς της είσπραξης δασμών.

Η κατάσταση εξάντλησης των οροφών διαπιστώνεται, σε κοινοτικό επίπεδο, βάσει των εισαγωγών που καταλογίζονται σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στο πρώτο και δεύτερο εδάφιο.

Τα κράτη μέλη πληροφορούν την Επιτροπή για τις εισαγωγές που πραγματοποιούνται σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται ανωτέρω, σύμφωνα με την περιοδικότητα και εντός των προθεσμιών που αναφέρονται στην παράγραφο 5.

4. Μόλις καλυφθούν οι οροφές, η Επιτροπή μπορεί να επαναφέρει, με κανονισμό, μέχρι το τέλος του ημερολογιακού έτους, την είσπραξη των δασμών που εφαρμόζονται στις τρίτες χώρες.

5. Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή, το αργότερο τη δέκατη πέμπτη ημέρα κάθε μήνα, τις καταστάσεις καταλογισμών που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του προηγούμενου μήνα.

6. Η στατιστική επιτήρηση που προβλέπεται για τα προϊόντα που παρατίθενται στο παράρτημα ΙΙΙ του παρόντος κανονισμού πραγματοποιείται σε κοινοτικό επίπεδο βάσει του καταλογισμού των εισαγωγών με τους όρους που ορίζονται στην παράγραφο 3 πρώτο εδάφιο και κοινοποιούνται στη Στατιστική Υπηρεσία των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατ' εφαρμογή των διατάξεων των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 και (ΕΟΚ) αριθ. 1736/75.

Άρθρο 5

Οι δασμολογικοί συντελεστές που παρατίθενται στα παραρτήματα Ι, ΙΙ και ΙΙΙ εφαρμόζονται μόνο στην τιμή «ελεύθερο στα σύνορα», η οποία ορίζεται από τα κράτη μέλη σύμφωνα με τις διατάξεις των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 3796/81 και (ΕΟΚ) αριθ. 3468/88 και είναι τουλάχιστον ίση με την τιμή αναγωγής που έχει ορισθεί ή πρόκειται να ορισθεί από την Κοινότητα για τα εν λόγω προϊόντα ή τις σχετικές κατηγορίες προϊόντων.

Άρθρο 6

Για την εξασφάλιση της εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέτρο σε στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη.

Άρθρο 7

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την 1η Ιανουαρίου 1992.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 23 Δεκεμβρίου 1991.

Για το ΣυμβούλιοΟ ΠρόεδροςY. VAN ROOY

(1)ΕΕ αριθ. L 371 της 31. 12. 1991, σ. 1.

(2)ΕΕ αριθ. L 379 της 31. 12. 1991, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3468/88 (ΕΕ αριθ. L 305 της 10. 11. 1988, σ. 1).

(1)ΕΕ αριθ. L 256 της 7. 9. 1987, σ. 1.

(2)ΕΕ αριθ. L 183 της 14. 7. 1975, σ. 3.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

>ΘΕΣΗ ΠΗΝΑΚΑ>

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

>ΘΕΣΗ ΠΗΝΑΚΑ>

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

>ΘΕΣΗ ΠΗΝΑΚΑ>

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

>ΘΕΣΗ ΠΗΝΑΚΑ>

Top