EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31990R3497

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3497/90 της Επιτροπής της 3ης Δεκεμβρίου 1990 περί χορηγήσεως διαφόρων παρτίδων εξευγενισμένου κραμβελαίου ως επισιτιστική βοήθεια

OJ L 337, 4.12.1990, p. 15–19 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 22/03/1991

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1990/3497/oj

31990R3497

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3497/90 της Επιτροπής της 3ης Δεκεμβρίου 1990 περί χορηγήσεως διαφόρων παρτίδων εξευγενισμένου κραμβελαίου ως επισιτιστική βοήθεια

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 337 της 04/12/1990 σ. 0015 - 0019


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ( ΕΟΚ ) αριθ . 3497/90 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 3ης Δεκεμβρίου 1990 περί χορηγήσεως διαφόρων παρτίδων εξευγενισμένου κραμβελαίου ως επισιτιστική βοήθεια

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας,

τον κανονισμό ( ΕΟΚ ) αριθ . 3972/86 του Συμβουλίου της 22ας Δεκεμβρίου 1986 όσον αφορά την πολιτική και τη διαχείριση της επισιτιστικής βοήθειας ( 1 ), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό ( ΕΟΚ ) αριθ . 1930/90 ( 2 ), και ιδίως το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο γ ),

Εκτιμώντας :

ότι ο κανονισμός ( ΕΟΚ ) αριθ . 1420/87 του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 1987 που καθορίζει τις λεπτομέρειες εφαρμογής του κανονισμού ( ΕΟΚ ) αριθ . 3972/86 για την πολιτική και τη διαχείριση της επισιτιστικής βοήθειας ( 3 ) καταρτίζει τον κατάλογο των χωρών και των οργανισμών οι οποίοι είναι δυνατόν να αποτελέσουν αντικείμενο δράσεων επισιτιστικής βοήθειας και καθορίζει τα γενικά κριτήρια σχετικά με τη μεταφορά της επισιτιστικής βοήθειας μετά το στάδιο fob -

ότι, μετά από πολλές αποφάσεις σχετικά με τη χορήγηση επισιτιστικής βοήθειας, η Επιτροπή χορήγησε σε ορισμένες χώρες και δικαιούχους οργανισμούς 6 620 τόνους εξευγενισμένου κραμβελαίου -

ότι οι παραδόσεις αυτές πρέπει να πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τους κανόνες που προβλέπονται στον κανονισμό ( ΕΟΚ) αριθ . 2200/87 της Επιτροπής της 8ης Ιουλίου 1987 περί των γενικών μέτρων διακίνησης στην Κοινότητα προϊόντων που χορηγούνται βάσει της κοινοτικής επισιτιστικής βοήθειας ( 4 )- ότι είναι αναγκαίο να οριστούν επακριβώς οι προθεσμίες και οι όροι χορήγησης καθώς και η διαδικασία που θα ακολουθηθεί για να καθοριστούν οι δαπάνες που προκύπτουν,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Άρθρο 1

Πραγματοποιείται, βάσει της κοινοτικής επισιτιστικής βοήθειας, συγκέντρωση εξευγενισμένου κραμβελαίου στην Κοινότητα, προκειμένου να το προμηθευτούν οι δικαιούχοι που αναφέρονται στο παράρτημα, σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού ( ΕΟΚ ) αριθ . 2200/87 και τους όρους που παρατίθενται στο παράρτημα . Η ανάθεση της προμήθειας των εν λόγω προϊόντων πραγματοποιείται με διαγωνισμό .

Θεωρείται ότι ο υπερθεματιστής έλαβε γνώση όλων των εφαρμοζομένων γενικών και ειδικών όρων και τους έχει αποδεχθεί . Κάθε άλλος όρος ή επιφύλαξη που περιλαμβάνονται στην προσφορά του, θεωρούνται ως μη εγγεγραμμένοι .

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επόμενη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων .

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος .

Βρυξέλλες, 3 Δεκεμβρίου 1990 .

Για την Επιτροπή

Ray MAC SHARRY

Μέλος της Επιτροπής

( 1 ) ΕΕ αριθ . L 370 της 30 . 12 . 1986, σ . 1 .

( 2 ) ΕΕ αριθ . L 174 της 7 . 7 . 1990, σ . 6 .

( 3 ) ΕΕ αριθ . L 136 της 26 . 5 . 1987, σ . 1 .

( 4 ) ΕΕ αριθ . L 204 της 25 . 7 . 1987, σ . 1 .

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 1 . Δράσεις αριθ . ( 1 ): 892/90, 895 έως 897/90, 923 έως 928/90, 835 έως 838/90 και 867/90

2 . Πρόγραμμα : 1990

3 . Δικαιούχος : World Food Programme, via Cristoforo Colombo 426, I-00145 Rome ( τέλεξ 626675 WFP I )

4 . Εκπρόσωπος του δικαιούχου ( 2 ): βλέπε ΕΕ αριθ . C 103 της 16 . 4 . 1987

5 . Τόπος ή χώρα προορισμού : βλέπε παράρτημα ΙΙ

6 . Προϊόν που θα συγκεντρωθεί : εξευγενισμένο κραμβέλαιο

7 . Χαρακτηριστικά και ποιότητα του εμπορεύματος ( 3 ): βλέπε ΕΕ αριθ . C 216 της 14 . 8 . 1987, σ . 3 ( ΙΙΙ.Α.1)

8 . Συνολική ποσότητα : 6 620 τόνοι καθαρά

9 . Αριθμός παρτίδων : τρεις ( παρτίδα Α : 847 τόνοι - παρτίδα Β : 2 012 τόνοι - παρτίδα Γ : 3 761 τόνοι -

10 . Συσκευασία και σήμανση : βλέπε ΕΕ αριθ . C 216 της 14 . 8 . 197, σ . 7 ( Ι.3.3 )

- μεταλλικά δοχεία 5 l ( 4 μεταλλικά δοχεία ) σε κάθε χαρτόνι

- τα δοχεία και τα χαρτόνια πρέπει να φέρουν το ακόλουθο κείμενο : β´λεπε παράρτημα ΙΙ

11 . Τρόπος συγκέντρωσης του προϊόντος : κοινοτική αγορά

12 . Στάδιο παράδοσης : παράδοση στο λιμάνι φόρτωσης

13 . Λιμάνι φόρτωσης : -

14 . Λιμάνι εκφόρτωσης που υποδεικνύει ο δικαιούχος : -

15 . Λιμάνι εκφόρτωσης : -

16 . Διεύθυνση της αποθήκης και, κατά περίπτωση, λιμάνι εκφόρτωσης : -

17 . Περίοδος κατά την οποία το εμπόρευμα πρέπει να είναι διαθέσιμο στο λιμάνι φόρτωσης : 1 .2 - 1 . 3 . 1991

18 . Προθεσμία για την εκτέλεση της προμήθειας : -

19 . Διαδικασία για τον καθορισμό των εξόδων της προμήθειας ( 4 ): διαγωνισμός

20 . Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας για την υποβολή των προσφορών : 18 . 12 . 1990, ώρα 12.00 .

21 . Σε περίπτωση διεξαγωγής δεύτερου διαγωνισμού :

α ) ημερομηνία λήξης της προθεσμίας για την υποβολή των προσφορών : 8 . 1 . 1990, ώρα 12.00 .

β ) περίοδος κατά την οποία το εμπόρευμα πρέπει να είναι διαθέσιμο στο λιμάνι φόρτωσης : 22 . 2 - 22 . 3 . 1991

γ ) προθεσμία για την εκτέλεση της προμήθειας : -

22 . Ποσό της εγγύησης του διαγωνισμού : 15 Ecu ανά τόνο

23 . Ποσό της εγγύησης παράδοσης: 10 % του ποσού της προσφοράς εκφρασμένου σε Ecu

24 . Διεύθυνση για την αποστολή προσφορών ( 8 ): Bureau de l'aide alimentaire, a l'attention de Monsieur N . Arend, batiment Loi 120, bureau 7/58, rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles ( τέλεξ AGREC 22037 Β ή 25670 Β )

25 . Επιστροφή που καταβάλλεται με αίτηση του υπερθεματιστή : -

Σημειώσεις :

( 1 ) Ο αριθμός της δράσης πρέπει να υπενθυμίζεται σε κάθε αλληλογραφία .

( 2 ) Αντιπρόσωπος της Επιτροπής με τον οποίο έρχεται σε επαφή ο υπερθεματιστής : βλέπε κατάλογο που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων αριθ . C 237 της 7ης Σεπτεμβρίου 1985, σ . 4 .

( 3 ) Ο υπερθεματιστής χορηγεί στο δικαιούχο πιστοποιητικό που έχει εκδοθεί από επίσημη αρχή και βεβαιώνει ότι δεν έχει σημειωθεί υπέρβαση, στο ενδιαφερόμενο κράτος μέλος, των ισχυουσών προδιαγραφών του προς παράδοση προϊόντος σχετικά με τη ραδιενεργό ακτινοβολία .

Το πιστοποιητικό ραδιενέργειας πρέπει να αναφέρει την περιεκτικότητα σε καίσιο 134 και 137

Ο υπερθεματιστής διαβιβάζει στο δικαιούχο ή στον αντιπρόσωπό του, κατά την παράδοση, τα ακόλουθα έγγραφα :

- φυτοϋγειονομικό πιστοποιητικό,

- πιστοποιητικό προελεύσεως .

δράση αριθ . 838/90 : χρειάζεται πιστοποιητικό που να δηλώνει ότι το φυτικό έλαιο δεν περιέχει χοιρινό λίπος ( να αποσταλεί μαζί με τα φορτωτικά έγγραφα ).

( 4 ) Η διάταξη του άρθρου 7 παράγραφος 3 στοιχείο ζ ) του κανονισμού ( ΕΟΚ ) αριθ . 2200/87 δεν εφαρμόζεται για την υποβολή των προσφορών .

(5 ) Για να αποφευχθεί η συμφόρηση των γραμμών τέλεξ, παρακαλούνται οι υποβάλλοντες προσφορά να προσκομίζουν, πριν από την ημερομηνία και την ώρα που καθορίζονται στο σημείο 20 του παρόντος παραρτήματος, την απόδειξη ότι έχει συσταθεί η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό που αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 4 στοιχείο α ) του κανονισμού ( ΕΟΚ ) αριθ . 2200/87, κατά προτίμηση :

- είτε με απευθείας κατάθεση στο γραφείο που αναφέρεται στο σημείο 24 του παρόντος παραρτήματος,

- είτε μέσω τηλεαντιγραφικής συσκευής σε έναν από τους ακόλουθους αριθμούς στις Βρυξέλλες : 235 01 32, 236 10 97, 235 01 30, 236 20 05 .

( 6 ) Όσον αφορά τη συσκευασία και τη συντήρηση, εφαρμόζονται οι διατάξεις που καθορίζονται για το βουτυρέλαιο στο σημείο 1.3.3 της ανακοίνωσης της Επιτροπής στην ΕΕ αριθ . C 216 της 14 . 8 . 1987, σ . 7 . Εντούτοις, δεν απαιτείται το ερμητικό κλείσιμο υπό ατμόσφαιρα αζώτου .

ANEXO II - BILAG II - ANHANG II - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II - ANNEX II - ANNEXE II - ALLEGATO II - BIJLAGE II - ANEXO II

Δεσιγναψιν

δε λα

παρτιδα Ψαντιδαδ τοταλ

δε λα παρτιδα

( εν τονελαδασ ) Ψαντιδαδεσ παρψιαλεσ

( εν τονελαδασ ) Βενεφιψιαριο

Παiσ δεστιναταριο

Ινσψριπψιν εν ελ εμβαλαξε

Παρτι Τοταλμaeνγδε

( τονσ ) Δελμaeνγδε

( τονσ ) Μοδταγερ

Μοδταγερλανδ

Εμβαλλαγενσ πaτεγνινγ

Βεζειψηνθνγ

δερ Παρτιε Γεσαμτμενγε

δερ Παρτιε

( ιν Τοννεν ) Τειλμενγεν

( ιν Τοννεν ) Εμπφaeνγερ

Βεστιμμθνγσλανδ

Αθφσψηριφτ αθφ δερ Ωερπαψκθνγ

Χαρακτηρισμός

της παρτίδας Συνολική ποσότητα

της παρτίδας

( σε τόνους ) Μερικές ποσότητες

( σε τόνους ) Δικαιούχος

Χώρα

προορισμού

Ένδειξη επί της συσκευασίας

Lot Total quantity

( in tonnes ) Partial quantities

( in tonnes ) Beneficiary

Recipient country

Markings on the packaging

Designation

du lot Quantite totale

du lot

( en tonnes ) Quantites partielles

( en tonnes ) Beneficiaire

Pays destinataire

Inscription sur l'emballage

Designazione

della partita Quantita totale

della partita

( in tonnellate ) Quantitativi parziali

( in tonnellate ) Beneficiario

Paese destinatario

Iscrizione sull'imballaggio

Aanduiding

van de partij Totale hoeveelheid

van de partij

( in ton ) Deelhoeveelheden

( in ton ) Begunstigde

Bestemmingsland

Aanduiding op de verpakking

Designacao

do lote Quantidade total

(em toneladas ) Quantidades parciais

( em toneladas ) Beneficiario

Pais destinatario

Inscricao na embalagem

A 847 400 Sudan Action No 892/90 / Sudan 0370900 / Vegetable oil / Gift of the European Economic Community / Action of the World Food Programme / Port Sudan 100 Benin Action No 895/90 / Benin 0209602 / Vegetable oil / Gift of the European Economic Community / Action of the World Food Programme / Cotonou WFP 287 Benin Action No 896/90 / Benin 0209602 / Vegetable oil / Gift of the European Economic Community / Action of the World Food Programme / Cotonou 60 Cameroon Action No 897/90 / Cameroon 0077302 / Vegetable oil / Gift of the European Economic Community / Action of the World Food Programme / Douala B 2 012 300 Ecuador Accion no 923/90 / Ecuador 0264100 / Aceite Vegetal / Donacion de la CEE / Despachado por el Programa Mundial de Alimentos / Guayaquil 300 Ecuador Accion no 924/90 / Ecuador 0309600 / Aceite Vegetal / Donacion de la CEE / Despachado por el Programa Mundial de Alimentos / Guayaquil 168 Peru Accion no 925/90 / Peru 0249201 / Aceite Vegetal / Donacion de la CEE / Despachado por el Programa Mundial de Alimentos / Callao WFP 335 Peru Accion no 926/90 / Peru 0249201 / Aceite Vegetal / Donacion de la CEE / Despachado por el Programa Mundial de Alimentos / Matarani 168 Peru Accion no 927/90 / Peru 0249201 / Aceite Vegetal / Donacion de la CEE / Despachado por el Programa Mundial de Alimentos / Salaverry 741 El Salvador Accion no 928/90 / El Salvador 0388600 / Aceite Vegetal / Donacion de la CEE / Despachado por el Programa Mundial de Alimentos / Acajutla C 3 761 578 Tchad Action no 835/90 / Tchad 0349900 / huile vegetale / don de la Communaute economique europeenne / action du programme alimentaire mondial / Douala en transit vers Ndjamena, Tchad 1 000 Djibouti Action no 836/90 / Djibouti 0415801 / huile vegetale / don de la Communaute economique europeenne / action du programme alimentaire mondial / Djibouti 1 000 WFP Ethiopia Action No 837/90 / Ethiopia 0417601 / Vegetable oil / Gift of the European Economic Community / Action of the World Food Programme / Assab 1 000 Pakistan Action No 838/90 / Pakistan 0425600 / Vegetable oil / Gift of the European Economic Community / Action of the World Food Programme / Karachi 183 Somalia Action No 867/90 / Somalia 0372900 / Vegetable oil / Gift of the European Economic Community / Action of the World Food Programme / Mogadishu

Top