EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31989R1864

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1864/89 της Επιτροπής της 27ης Ιουνίου 1989 περί διαφόρων παραδόσεων σιτηρών ως επισιτιστική βοήθεια

OJ L 181, 28.6.1989, p. 14–21 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

No longer in force, Date of end of validity: 30/09/1989

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1989/1864/oj

31989R1864

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1864/89 της Επιτροπής της 27ης Ιουνίου 1989 περί διαφόρων παραδόσεων σιτηρών ως επισιτιστική βοήθεια

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 181 της 28/06/1989 σ. 0014 - 0021


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ( ΕΟΚ ) αριθ . 1864/89 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 27ης Ιουνίου 1989 περί διαφόρων παραδόσεων σιτηρών ως επισιτιστική βοήθεια

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας,

τον κανονισμό ( ΕΟΚ ) αριθ . 3972/86 του Συμβουλίου της 22ας Δεκεμβρίου 1986 όσον αφορά την πολιτική και τη διαχείριση της επισιτιστικής βοήθειας ( 1 ), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό ( ΕΟΚ ) αριθ . 1870/88 ( 2 ), και ιδίως το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο γ ),

Εκτιμώντας :

ότι ο κανονισμός ( ΕΟΚ ) αριθ . 1420/87 του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 1987 που καθορίζει τις λεπτομέρειες εφαρμογής του κανονισμού ( ΕΟΚ ) αριθ . 3972/86 για την πολιτική και τη διαχείριση της επισιτιστικής βοήθειας ( 3 ), καταρτίζει τον κατάλογο των χωρών και των οργανισμών οι οποίοι είναι δυνατόν να αποτελέσουν αντικείμενο δράσεων επισιτιστικής βοήθειας και καθορίζει τα γενικά κριτήρια σχετικά με τη μεταφορά της επισιτιστικής βοήθειας μετά το στάδιο fob -

ότι, μετά από πολλές αποφάσεις σχετικά με τη χορήγηση επισιτιστικής βοήθειας, η Επιτροπή χορήγησε σε ορισμένες χώρες και δικαιούχους οργανισμούς 106 985 τόνους σιτηρών -

ότι οι παραδόσεις αυτές πρέπει να πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τους κανόνες που προβλέπονται στον κανονισμό ( ΕΟΚ ) αριθ . 2200/87 της Επιτροπής της 8ης Ιουλίου 1987 περί των γενικών μέτρων διακίνησης στην Κοινότητα προϊόντων που χορηγούνται βάσει της κοινοτικής επισιτιστικής βοήθειας ( 4 )- ότι είναι αναγκαίο να οριστούν επακριβώς οι προθεσμίες και οι όροι χορήγησης, καθώς και η διαδικασία που θα ακολουθηθεί για να καθοριστούν οι δαπάνες που προκύπτουν,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Άρθρο 1

Πραγματοποιείται, με βάση την κοινοτική επισιτιστική βοήθεια, συγκέντρωση σιτηρών στην Κοινότητα, προκειμένου να τα προμηθευτούν οι δικαιούχοι που αναφέρονται στα παραρτήματα, σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού ( ΕΟΚ ) αριθ . 2200/87 και με τους όρους που αναφέρονται στα παραρτήματα . Η ανάθεση της προμήθειας των εν λόγω προϊόντων πραγματοποιείται με διαγωνισμό .

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επόμενη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων .

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος .

Βρυξέλλες, 27 Ιουνίου 1989 .

Για την Επιτροπή

Ray MAC SHARRY

Μέλος της Επιτροπής

( 1 ) ΕΕ αριθ . L 370 της 30. 12 . 1986, σ . 1 .

( 2 ) ΕΕ αριθ . L 168 της 1 . 7 . 1988, σ . 7 .

( 3 ) ΕΕ αριθ . L 136 της 26 . 5 . 1987, σ . 1 .

( 4 ) ΕΕ αριθ . L 204 της 25 . 7 . 1987, σ . 1 .

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 1 . Δράση αριθ . ( 1 ): 97/89

2 . Πρόγραμμα : 1988 ( 576 τόνοι ) 1989 ( 14 424 τόνοι )

3 . Δικαιούχος : ΠΕΠ/ΡΑΜ ( World Food Programme, via Cristoforo Colombo 426, I-00145 Roma τέλεξ 626675 WFP I )

4 . Εκπρόσωπος του δικαιούχου ( 2 ): βλέπε ΕΕ αριθ . C 103 της 16 . 4 . 1987

5 . Τόπος ή χώρα προορισμού : Αιθιοπία

6 . Προϊόν που θα συγκεντρωθεί : μαλακός σίτος

7 . Χαρακτηριστικά και ποιότητα του εμπορεύματος ( 3): βλέπε κατάλογο που δημοσιεύθηκε στην ΕΕ C 216 της 14 . 8 . 1987, σ . 3 ( σημείο ΙΙ.Α.1 ). Ειδικά χαρακτηριστικά :

- περιεκτικότητα σε πρωτείνες : 11 % κατ' ανώτατο όριο

8 . Συνολική ποσότητα: 15 000 τόνοι

9 . Αριθμός παρτίδων : 1

10 . Συσκευασία : χύμα και 315 000 καινούριοι σάκοι γούνας, κενοί, ελάχιστου βάρους 600 g, χωρητικότητας 50 kg, 200 βελόνες και ο αναγκαίος σπάγκος

Επιγραφή στους σάκους με γράμματα ύψους 5 cm τουλάχιστον :

"ACTION No 97/89 - ETHIOPIA 0388501 / WHEAT / GIFT OF THE EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY / ACTION OF THE WORLD FOOD PROGRAMME / ASSAB"

11 . Τρόπος συγκέντρωσης του προϊόντος : κοινοτική αγορά

12 . Στάδιο παράδοσης ( 7 ): παράδοση στο λιμάνι φόρτωσης ( 8 )

13. Λιμάνι φόρτωσης : -

14 . Λιμάνι εκφόρτωσης που υποδεικνύει ο δικαιούχος : -

15 . Λιμάνι εκφόρτωσης : -

16 . Διεύθυνση της αποθήκης και, κατά περίπτωση, λιμάνι εκφόρτωσης : -

17 . Περίοδος κατά την οποία το εμπόρευμα πρέπει να είναι διαθέσιμο στο λιμάνι φόρτωσης : 1 . - 20 . 8 . 1989

18 . Προθεσμία για την εκτέλεση της προμήθειας : -

19 . Διαδικασία για τον καθορισμό των εξόδων της προμήθειας : διαγωνισμός

20 . Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας για την υποβολή των προσφορών : 11 . 7 . 1989, ώρα 12.00

21 . Σε περίπτωση διεξαγωγής δεύτερου διαγωνισμού :

α ) ημερομηνία λήξης της προθεσμίας για την υποβολή των προσφορών : 25 . 7 . 1989, ώρα 12.00

β ) περίοδος κατά την οποία το εμπόρευμα πρέπει να είναι διαθέσιμο στο λιμάνι φόρτωσης : 15 . 8 . έως 10 . 9 . 1989

γ ) προθεσμία για την εκτέλεση της προμήθειας : -

22 . Ποσό της εγγύησης του διαγωνισμού : 5 Ecu ανά τόνο

23 . Ποσό της εγγύησης παράδοσης : 10 % του ποσού της προσφοράς εκφρασμένο σε Ecu

24 . Διεύθυνση για την αποστολή των προσφορών ( 5 ): Bureau de l'aide alimentaire, a l'attention de Monsieur N . Arend, batiment Loi 120, bureau 7/58, rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles ( τέλεξ AGREC 22037 B )

25 . Επιστροφή που καταβάλλεται με αίτηση του υπερθεματιστή ( 6 ): επιστροφή που εφαρμόζεται την 1 . 7 . 1989

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 1 . Δράσεις αριθ . ( 1 ): 170/89 και 169/89

2 . Πρόγραμμα : 1989

3 . Δικαιούχος : ΠΕΠ/ΡΑΜ ( World Food Programme, via Cristoforo Colombo 426, I-00145 Roma τέλεξ 626675 WFP I )

4 . Εκπρόσωπος του δικαιούχου ( 2 ): βλέπε ΕΕ αριθ . C 103 της 16 . 4 . 1987

5 . Τόπος ή χώρα προορισμού : Μαρόκο, Τυνησία

6 . Προϊόν που θα συγκεντρωθεί : μαλακός σίτος

7 . Χαρακτηριστικά και ποιότητα του εμπορεύματος ( 3 ): βλέπε κατάλογο που δημοσιεύθηκε στην ΕΕ C 216 της 14 . 8 . 1987, σ . 3 ( σημείο ΙΙ.Α.1 ). Ειδικά χαρακτηριστικά :

- περιεκτικότητα σε πρωτείνες : 11 % κατ' ανώτατο όριο

8 . Συνολική ποσότητα : 8 732 τόνοι

9 . Αριθμός παρτίδων : 1 ( σε δύο μέρη : Ι 2 720 τόνοι, ΙΙ 6 012 τόνοι )

10 . Συσκευασία : χύμα και 57 000 καινούριοι σάκοι γούνας, κενοί, ελάχιστου βάρους 600 g, χωρητικότητας 50 kg, 70 βελόνες και ο αναγκαίος σπάγκος

- ΙΙ : χύμα

Επιγραφή στους σάκους με γράμματα ύψους 5 cm τουλάχιστον :

- Ι : "ACTION No 170/89 / MAROC 0252701 / BLE / ACTION DU PROGRAMME ALIMENTAIRE MONDIAL / CASABLANCA"

11 . Τρόπος συγκέντρωσης του προϊόντος : κοινοτική αγορά

12 . Στάδιο παράδοσης παράδοση στο λιμάνι φόρτωσης ( 8 )

13 . Λιμάνι φόρτωσης : -

14 . Λιμάνι εκφόρτωσης που υποδεικνύει ο δικαιούχος : -

15 . Λιμάνι εκφόρτωσης : -

16 . Διεύθυνση της αποθήκης και, κατά περίπτωση, λιμάνι εκφόρτωσης : -

17 . Περίοδος κατά την οποία το εμπόρευμα πρέπει να είναι διαθέσιμο στο λιμάνι φόρτωσης : 1 . - 20 . 8 . 1989

18 . Προθεσμία για την εκτέλεση της προμήθειας : -

19 . Διαδικασία για τον καθορισμό των εξόδων της προμήθειας : διαγωνισμός

20 . Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας για την υποβολή των προσφορών : 11 . 7 . 1989, ώρα 12.00

21 . Σε περίπτωση διεξαγωγής δεύτερου διαγωνισμού :

α ) ημερομηνία λήξης της προθεσμίας για την υποβολή των προσφορών : 25 . 7 . 1989, ώρα 12.00

β ) περίοδος κατά την οποία το εμπόρευμα πρέπει να είναι διαθέσιμο στο λιμάνι φόρτωσης : 15 . 8 . έως 10 . 9 . 1989

γ ) προθεσμία για την εκτέλεση της προμήθειας : -

22 . Ποσό της εγγύησης του διαγωνισμού : 5 Ecu ανά τόνο

23 . Ποσό της εγγύησης παράδοσης : 10 % του ποσού της προσφοράς εκφρασμένο σε Ecu

24 . Διεύθυνση για την αποστολή των προσφορών ( 5 ): Bureau de l'aide alimentaire, a l'attention de Monsieur N . Arend, batiment Loi 120, bureau 7/58, rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles ( τέλεξ AGREC 22037 B )

25 . Επιστροφή που καταβάλλεται με αίτηση του υπερθεματιστή ( 6 ): επιστροφή που εφαρμόζεται την 1 . 7 . 1989

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 1 . Δράση αριθ . ( 1 ): 171/89

2 . Πρόγραμμα : 1989

3 . Δικαιούχος : ΠΕΠ/ΡΑΜ ( World Food Programme, via Cristoforo Colombo 426, I-00145 Roma τέλεξ 626675 WFP I )

4 . Εκπρόσωπος του δικαιούχου ( 2 ): βλέπε ΕΕ αριθ . C 103 της 16 . 4 . 1987

5 . Τόπος ή χώρα προορισμού : Μπαγκλαντές

6 . Προϊόν που θα συγκεντρωθεί : μαλακός σίτος

7 . Χαρακτηριστικά και ποιότητα του εμπορεύματος ( 3 ): βλέπε κατάλογο που δημοσιεύθηκε στην ΕΕ C 216 της 14. 8 . 1987, σ . 3 ( σημείο ΙΙ.Α.1 ). Ειδικά χαρακτηριστικά :

- περιεκτικότητα σε πρωτείνες : 11 % κατ' ανώτατο όριο

8 . Συνολική ποσότητα : 25 352 τόνοι

9 . Αριθμός παρτίδων : 1

10 . Συσκευασία : χύμα

11 . Τρόπος συγκέντρωσης του προϊόντος : κοινοτική αγορά

12 . Στάδιο παράδοσης ( 7 ): παράδοση στο λιμάνι φόρτωσης ( 8 )

13 . Λιμάνι φόρτωσης : -

14 . Λιμάνι εκφόρτωσης που υποδεικνύει ο δικαιούχος : -

15 . Λιμάνι εκφόρτωσης : -

16 . Διεύθυνση της αποθήκης και, κατά περίπτωση, λιμάνι εκφόρτωσης : -

17 . Περίοδος κατά την οποία το εμπόρευμα πρέπει να είναι διαθέσιμο στο λιμάνι φόρτωσης : 1 . - 31 . 8 . 1989

18 . Προθεσμία για την εκτέλεση της προμήθειας : -

19 . Διαδικασία για τον καθορισμό των εξόδων της προμήθειας : διαγωνισμός

20 . Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας για την υποβολή των προσφορών : 11 . 7 . 1989, ώρα 12.00

21 . Σε περίπτωση διεξαγωγής δεύτερου διαγωνισμού :

α ) ημερομηνία λήξης της προθεσμίας για την υποβολή των προσφορών : 25 . 7 . 1989, ώρα 12.00

β ) περίοδος κατά την οποία το εμπόρευμα πρέπει να είναι διαθέσιμο στο λιμάνι φόρτωσης : 15 . 8 . έως 15 . 9 . 1989

γ ) προθεσμία για την εκτέλεση της προμήθειας : -

22 . Ποσό της εγγύησης του διαγωνισμού : 5 Ecu ανά τόνο

23 . Ποσό της εγγύησης παράδοσης : 10 % του ποσού της προσφοράς εκφρασμένο σε Ecu

24 . Διεύθυνση για την αποστολή των προσφορών ( 5 ): Bureau de l'aide alimentaire, a l'attention de Monsieur N . Arend, batiment Loi 120, bureau 7/58, rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles ( τέλεξ AGREC 22037 B )

25 . Επιστροφή που καταβάλλεται με αίτηση του υπερθεματιστή ( 6 ): επιστροφή που εφαρμόζεται την 1 . 7 . 1989

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV 1 . Δράση αριθ . ( 1 ): 235/89

2 . Πρόγραμμα : 1989

3 . Δικαιούχος : ΠΕΠ/ΡΑΜ ( World Food Programme, via Cristoforo Colombo 426, I-00145 Roma τέλεξ 626675 WFP I )

4 . Εκπρόσωπος του δικαιούχου ( 2 ): βλέπε ΕΕ αριθ . C 103 της 16 . 4 . 1987

5 . Τόπος ή χώρα προορισμού : Πακιστάν

6 . Προϊόν που θα συγκεντρωθεί : μαλακός σίτος

7 . Χαρακτηριστικά και ποιότητα του εμπορεύματος ( 3 ): βλέπε κατάλογο που δημοσιεύθηκε στην ΕΕ C 216 της 14 . 8 . 1987, σ . 3 ( σημείο ΙΙ.Α.1 ). Ειδικά χαρακτηριστικά :

- περιεκτικότητα σε πρωτείνες : 11 % κατ' ανώτατο όριο

8 . Συνολική ποσότητα : 48 480 τόνοι

9 . Αριθμός παρτίδων : δύο ( Ι : 24 240 τόνοι, ΙΙ : 24 240 τόνοι )

10 . Συσκευασία : χύμα

11 . Τρόπος συγκέντρωσης του προϊόντος : κοινοτική αγορά

12 . Στάδιο παράδοσης ( 7 ): παράδοση στο λιμάνι φόρτωσης ( 8 )

13 . Λιμάνι φόρτωσης : -

14 . Λιμάνι εκφόρτωσης που υποδεικνύει ο δικαιούχος : -

15 . Λιμάνι εκφόρτωσης : -

16 . Διεύθυνση της αποθήκης και, κατά περίπτωση, λιμάνι εκφόρτωσης : -

17 . Περίοδος κατά την οποία το εμπόρευμα πρέπει να είναι διαθέσιμο στο λιμάνι φόρτωσης : 1 . - 31 . 8 . 1989

18 . Προθεσμία για την εκτέλεση της προμήθειας : -

19 . Διαδικασία για τον καθορισμό των εξόδων της προμήθειας : διαγωνισμός

20 . Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας για την υποβολή των προσφορών : 11 . 7 . 1989, ώρα 12.00

21 . Σε περίπτωση διεξαγωγής δεύτερου διαγωνισμού :

α ) ημερομηνία λήξης της προθεσμίας για την υποβολή των προσφορών : 25 . 7 . 1989, ώρα 12.00

β ) περίοδος κατά την οποία το εμπόρευμα πρέπει να είναι διαθέσιμο στο λιμάνι φόρτωσης : 15 . 8 . έως 15 . 9 . 1989

γ ) προθεσμία για την εκτέλεση της προμήθειας : -

22 . Ποσό της εγγύησης του διαγωνισμού : 5 Ecu ανά τόνο

23 . Ποσό της εγγύησης παράδοσης : 10 % του ποσού της προσφοράς εκφρασμένο σε Ecu

24 . Διεύθυνση για την αποστολή των προσφορών ( 5 ): Bureau de l'aide alimentaire, a l'attention de Monsieur N . Arend, batiment Loi 120, bureau 7/58, rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles ( τέλεξ AGREC 22037 B)

25 . Επιστροφή που καταβάλλεται με αίτηση του υπερθεματιστή ( 6 ): επιστροφή που εφαρμόζεται την 1 . 7 . 1989

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V 1 . Δράσεις αριθ . ( 1 ): 172/89 και 173/89

2 . Πρόγραμμα : 1989

3 . Δικαιούχος : ΠΕΠ/ΡΑΜ ( World Food Programme, via Cristoforo Colombo 426, I-00145 Roma τέλεξ 626675 WFP I )

4 . Εκπρόσωπος του δικαιούχου ( 2 ): βλέπε ΕΕ αριθ . C 103 της 16 . 4 . 1987

5 . Τόπος ή χώρα προορισμού : Λαϊκή Δημοκρατία της Υεμένης

6 . Προϊόν που θα συγκεντρωθεί : μαλακός σίτος

7 . Χαρακτηριστικά και ποιότητα του εμπορεύματος ( 3 ): βλέπε κατάλογο που δημοσιεύθηκε στην ΕΕ C 216 της 14 . 8 . 1987, σ . 3 ( σημείο ΙΙ.Α.1 ). Ειδικά χαρακτηριστικά :

- περιεκτικότητα σε πρωτείνες : 11 % κατ' ανώτατο όριο

8 . Συνολική ποσότητα : 916 τόνοι

9 . Αριθμός παρτίδων : μία

10 . Συσκευασία : βλέπε κατάλογο που δημοσιεύθηκε στην ΕΕ C 216 της 14 . 8 . 1987, σ . 3 [σημείο ΙΙ.Β.1.α )] ( 4 )

Επιγραφή στους σάκους με γράμματα ύψους 5 cm τουλάχιστον :

Ι . 600 τόνοι : "ACTION No 172/89 / YEMEN P.D.R . 0258001 / WHEAT / ACTION OF THE WORLD FOOD PROGRAMME / ADEN"

ΙΙ . 316 τόνοι : "ACTION No 173/89 / YEMEN P.D.R . 0245302 / WHEAT / ACTION OF THE WORLD FOOD PROGRAMME / ADEN"

11 . Τρόπος συγκέντρωσης του προϊόντος : κοινοτική αγορά

12 . Στάδιο παράδοσης παράδοση στο λιμάνι φόρτωσης ( 8 )

13 . Λιμάνι φόρτωσης : -

14 . Λιμάνι εκφόρτωσης που υποδεικνύει ο δικαιούχος : -

15 . Λιμάνι εκφόρτωσης : -

16 . Διεύθυνση της αποθήκης και, κατά περίπτωση, λιμάνι εκφόρτωσης : -

17. Περίοδος κατά την οποία το εμπόρευμα πρέπει να είναι διαθέσιμο στο λιμάνι φόρτωσης : 1 . - 15 . 8 . 1989

18 . Προθεσμία για την εκτέλεση της προμήθειας : -

19 . Διαδικασία για τον καθορισμό των εξόδων της προμήθειας : διαγωνισμός

20 . Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας για την υποβολή των προσφορών : 11 . 7 . 1989, ώρα 12.00

21 . Σε περίπτωση διεξαγωγής δεύτερου διαγωνισμού :

α ) ημερομηνία λήξης της προθεσμίας για την υποβολή των προσφορών : 18 . 7 . 1989, ώρα 12.00

β ) περίοδος κατά την οποία το εμπόρευμα πρέπει να είναι διαθέσιμο στο λιμάνι φόρτωσης : 1 . έως 15 . 8 . 1989

γ ) προθεσμία για την εκτέλεση της προμήθειας : -

22 . Ποσό της εγγύησης του διαγωνισμού : 5 Ecu ανά τόνο

23 . Ποσό της εγγύησης παράδοσης : 10 % του ποσού της προσφοράς εκφρασμένο σε Ecu

24 . Διεύθυνση για την αποστολή των προσφορών ( 5 ): Bureau de l'aide alimentaire, a l'attention de Monsieur N . Arend, batiment Loi 120, bureau 7/58, rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles (τέλεξ AGREC 22037 B )

25 . Επιστροφή που καταβάλλεται με αίτηση του υπερθεματιστή ( 6 ): επιστροφή που εφαρμόζεται την 1 . 7 . 1989

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI 1 . Δράσεις αριθ . ( 1 ): 236/89 και 237/89

2 . Πρόγραμμα : 1989

3 . Δικαιούχος : ΠΕΠ/ΡΑΜ ( World Food Programme, via Cristoforo Colombo 426, I-00145 Roma τέλεξ 626675 WFP I )

4 . Εκπρόσωπος του δικαιούχου ( 2 ): βλέπε ΕΕ αριθ . C 103 της 16 . 4 . 1987

5 . Τόπος ή χώρα προορισμού : Σομαλία

6 . Προϊόν που θα συγκεντρωθεί : μαλακός σίτος

7 . Χαρακτηριστικά και ποιότητα του εμπορεύματος ( 3 ): βλέπε κατάλογο που δημοσιεύθηκε στην ΕΕ C 216 της 14 . 8 . 1987, σ . 3 ( σημείο ΙΙ.Α.1 ). Ειδικά χαρακτηριστικά :

- περιεκτικότητα σε πρωτείνες : 11 % κατ' ανώτατο όριο

8 . Συνολική ποσότητα : 8 505 τόνοι

9 . Αριθμός παρτίδων : μία ( Ι : 6 405 τόνοι, ΙΙ : 2 100 τόνοι )

10 . Συσκευασία : βλέπε κατάλογο που δημοσιεύθηκε στην ΕΕ C 216 της 14 . 8 . 1987, σ . 3 [σημείο ΙΙ.Β.1.α )] ( 4 )

Επιγραφή στους σάκους με γράμματα ύψους 5 cm τουλάχιστον :

Ι . 6 405 τόνοι : "ACTION No 236/89 / SOMALIA 0403700 / WHEAT / GIFT OF THE EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY / ACTION OF THE WORLD FOOD PROGRAMME / MOGADISHU"

ΙΙ . 2 100 τόνοι : "ACTION No 237/89 / SOMALIA 0403600 / WHEAT / GIFT OF THE EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY / ACTION OF THE WORLD FOOD PROGRAMME / BERBERA"

11 . Τρόπος συγκέντρωσης του προϊόντος : κοινοτική αγορά

12 . Στάδιο παράδοσης παράδοση στο λιμάνι φόρτωσης ( 8 )

13 . Λιμάνι φόρτωσης : -

14 . Λιμάνι εκφόρτωσης που υποδεικνύει ο δικαιούχος : -

15 . Λιμάνι εκφόρτωσης : -

16 . Διεύθυνση της αποθήκης και, κατά περίπτωση, λιμάνι εκφόρτωσης : -

17 . Περίοδος κατά την οποία το εμπόρευμα πρέπει να είναι διαθέσιμο στο λιμάνι φόρτωσης : 1 . - 30 . 9 . 1989

18 . Προθεσμία για την εκτέλεση της προμήθειας : -

19 . Διαδικασία για τον καθορισμό των εξόδων της προμήθειας : διαγωνισμός

20 . Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας για την υποβολή των προσφορών : 25 . 7 . 1989, ώρα 12.00

21 . Σε περίπτωση διεξαγωγής δεύτερου διαγωνισμού :

α ) ημερομηνία λήξης της προθεσμίας για την υποβολή των προσφορών : 8 . 8 . 1989, ώρα 12.00

β ) περίοδος κατά την οποία το εμπόρευμα πρέπει να είναι διαθέσιμο στο λιμάνι φόρτωσης : 1 . έως 30 . 9 . 1989

γ ) προθεσμία για την εκτέλεση της προμήθειας : -

22 . Ποσό της εγγύησης του διαγωνισμού : 5 Ecu ανά τόνο

23 . Ποσό της εγγύησης παράδοσης : 10 % του ποσού της προσφοράς εκφρασμένο σε Ecu

24 . Διεύθυνση για την αποστολή των προσφορών ( 5 ): Bureau de l'aide alimentaire, a l'attention de Monsieur N . Arend, batiment Loi 120, bureau 7/58, rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles ( τέλεξ AGREC 22037 B )

25 . Επιστροφή που καταβάλλεται με αίτηση του υπερθεματιστή ( 6 ): επιστροφή που εφαρμόζεται την 1 . 7 . 1989

Shmeiavseiw :

( 1 ) O ariumaow thw draashw praepei na ypenuymaizetai se kaaue allhlografaia .

( 2 ) Antipraosvpow thw Epitropahw me ton opoaio aerxetai se epafah o yperuematistahw : blaepe kataalogo poy dhmosieayuhke sthn Epaishmh Efhmeraida tvn Eyrvpaoikavn Koinotahtvn ariu . C 227 της 7ης Σεπτεμβρίου 1985, σ . 4 .

( 3 ) Ο υπερθεματιστής χορηγεί στον δικαιούχο πιστοποιητικό που έχει εκδοθεί από επίσημη αρχή και βεβαιώνει ότι δεν έχει σημειωθεί υπέρβαση, στο ενδιαφερόμενο κράτος μέλος, των ισχυουσών προδιαγραφών του προς παράδοση προϊόντος σχετικά με τη ραδιενεργό ακτινοβολία .

Το πιστοποιητικό ραδιενεργείας πρέπει να αναφέρει την περιεκτικότητα σε καίσιο 134 και 137 .

Ο υπερθεματιστής διαβιβάζει στον δικαιούχο ή στον αντιπρόσωπό του, κατά την παράδοση, τα εξής έγγραφα :

- πιστοποιητικό προελεύσεως,

- φυτοϋγειονομικό πιστοποιητικό .

( 4 ) Σε περίπτωση ενδεχόμενης επανατοποθετήσεως σε σάκους, ο υπερθεματιστής θα πρέπει να προμηθεύσει 2 % των κενών σάκων της ίδιας ποιότητας με αυτούς που περιέχουν το εμπόρευμα, με την επιγραφή που ακολουθείται από ένα "R" κεφαλαίο .

( 5 ) Για να αποφευχθεί η συμφόρηση των γραμμών τέλεξ, παρακαλούνται οι υποβάλλοντες προσφορά να προσκομίζουν, πριν από την ημερομηνία και την ώρα που καθορίζονται στο σημείο 20 του παρόντος παραρτήματος, την απόδειξη ότι έχει συσταθεί η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό που αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 4 στοιχείο α ) του κανονισμού ( ΕΟΚ ) αριθ . 2200/87, κατά προτίμηση :

- είτε με απευθείας κατάθεση στο γραφείο που αναφέρεται στο σημείο 24 του παρόντος παραρτήματος,

- είτε μέσω τηλεαντιγραφικής συσκευής σε έναν από τους ακόλουθους αριθμούς στις Βρυξέλλες : 235 01 32, 236 10 97, 235 01 30, 236 20 05 .

( 6 ) Ο κανονισμός ( ΕΟΚ ) αριθ . 2330/87 της Επιτροπής ( ΕΕ αριθ . L 210 της 1 . 8 . 1987, σ . 56 ) εφαρμόζεται όσον αφορά την επιστροφή κατά την εξαγωγή και ενδεχομένως τα νομισματικά εξισωτικά ποσά και τα εξισωτικά ποσά προσχώρησης, την αντιπροσωπευτική τιμή και το νομισματικό συντελεστή . Η ημερομηνία που αναφέρεται στο άρθρο 2 του προαναφερθέντος κανονισμού είναι εκείνη που αναφέρεται στο σημείο 25 του παρόντος παραρτήματος .

( 7 ) Η φόρτωση προβλέπεται σε δύο σκάφη των οποίων το βύθισμα είναι 32 πόδια .

( 8 ) Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 7 παράγραφος 3 στοιχείο στ ) και το άρθρο 13 παράγραφος 2 του κανονισμού ( ΕΟΚ ) αριθ . 2200/87 η τιμή προσφοράς πρέπει να περιλαμβάνει τα έξοδα φόρτωσης και στοιβάγματος . Οι εργασίες φόρτωσης και στοιβάγματος γίνονται με την ευθύνη του υπερθεματιστού .

Top