EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31988R2097

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2097/88 της Επιτροπής της 14ης Ιουλίου 1988 που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3143/85 για τη διάθεση, σε μειωμένη τιμή, βουτύρου παρεμβάσεως που προορίζεται για την άμεση κατανάλωση υπό μορφή συμπυκνωμένου βουτύρου

OJ L 184, 15.7.1988, p. 19–19 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

No longer in force, Date of end of validity: 01/07/1989; καταργήθηκε εμμέσως από 389R1953

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1988/2097/oj

31988R2097

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2097/88 της Επιτροπής της 14ης Ιουλίου 1988 που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3143/85 για τη διάθεση, σε μειωμένη τιμή, βουτύρου παρεμβάσεως που προορίζεται για την άμεση κατανάλωση υπό μορφή συμπυκνωμένου βουτύρου

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 184 της 15/07/1988 σ. 0019 - 0019


*****

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 2097/88 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 14ης Ιουλίου 1988

που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3143/85 για τη διάθεση, σε μειωμένη τιμή, βουτύρου παρεμβάσεως που προορίζεται για την άμεση κατανάλωση υπό μορφή συμπυκνωμένου βουτύρου

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 804/68 του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 1968 περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1109/88 (2), και ιδίως το άρθρο 6 παράγραφος 7,

Εκτιμώντας:

ότι, σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3143/85 της Επιτροπής (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 775/88 (4), κατά την ημέρα της σύναψης της συμβάσεως πώλησης, ο αγοραστής πρέπει να συστήσει εγγύηση προορισμού ύψους 273 ECU ανά 100 χιλιόγραμμα· ότι, δεδομένων των σημερινών επιπέδων των τιμών του βουτύρου που βρίσκεται σε δημόσιο απόθεμα, αφενός, και του βουτύρου που διατίθεται στην αγορά αφετέρου, είναι σκόπιμο να αυξηθεί το ποσό της εν λόγω εγγυήσεως προκειμένου να αποφευχθούν διαταραχές στην αγορά·

ότι τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της Επιτροπής Διαχείρισης Γάλακτος και Γαλακτοκομικών Προϊόντων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Στο άρθρο 2 παράγραφος 4 πρώτη περίπτωση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3143/85, το ποσό των «273 ECU» αντικαθίσταται από το ποσό των «300 ECU»

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Εφαρμόζεται στις συμβάσεις που συνάπτονται από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 14 Ιουλίου 1988.

Για την Επιτροπή

Frans ANDRIESSEN

Αντιπρόεδρος

(1) ΕΕ αριθ. L 148 της 28. 6. 1968, σ. 13.

(2) ΕΕ αριθ. L 110 της 29. 4. 1988, σ. 27.

(3) ΕΕ αριθ. L 298 της 12. 11. 1985, σ. 9.

(4) ΕΕ αριθ. L 80 της 25. 3. 1988, σ. 31.

Top