EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31988R0443

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 443/88 της Επιτροπής της 17ης Φεβρουαρίου 1988 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2042/75 περί ειδικών λεπτομερειών εφαρμογής του καθεστώτος των πιστοποιητικών εισαγωγής και εξαγωγής στον τομέα των σιτηρών και του ρυζιού

OJ L 45, 18.2.1988, p. 27–28 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

No longer in force, Date of end of validity: 08/04/1989

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1988/443/oj

31988R0443

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 443/88 της Επιτροπής της 17ης Φεβρουαρίου 1988 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2042/75 περί ειδικών λεπτομερειών εφαρμογής του καθεστώτος των πιστοποιητικών εισαγωγής και εξαγωγής στον τομέα των σιτηρών και του ρυζιού

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 045 της 18/02/1988 σ. 0027 - 0028


*****

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 443/88 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 17ης Φεβρουαρίου 1988

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2042/75 περί ειδικών λεπτομερειών εφαρμογής του καθεστώτος των πιστοποιητικών εισαγωγής και εξαγωγής στον τομέα των σιτηρών και του ρυζιού

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2727/75 του Συμβουλίου της 29ης Οκτωβρίου 1975 περί κοινής οργανώσεως της αγοράς στον τομέα των σιτηρών (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3989/87 της Επιτροπής (2),

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1418/76 του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1976 περί κοινής οργανώσεως της αγοράς στον τομέα του ρυζιού (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3990/87 της Επιτροπής (4), και ιδίως το άρθρο 10,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 1987 για τη δασμολογική και στατιστική ονοματολογία και το κοινό δασμολόγιο (5), όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3985/87 (6), και ιδίως το άρθρο 15,

Εκτιμώντας:

ότι ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 καθόρισε, από την 1η Ιανουαρίου 1988, τη συνδυασμένη ονοματολογία των εμπορευμάτων που βασίζεται στο εναρμονισμένο σύστημα που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του κοινού δασμολογίου και της ονοματολογίας των εμπορευμάτων για στατιστικούς σκοπούς του εξωτερικού εμπορίου της Κοινότητας·

ότι είναι αναγκαίο, κατά συνέπεια, να διατυπωθούν σύμφωνα με την ορολογία της συνδυασμένης ονοματολογίας οι περιγραφές των εμπορευμάτων και οι κωδικοί των δασμολογικών κλάσεων που εμφαίνονται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2042/75 της Επιτροπής (7), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1665/87 (8)·

ότι ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3846/87 της Επιτροπής (9) καθιέρωσε από την 1η Ιανουαρίου 1988 μια ονοματολογία των γεωργικών προϊόντων για τις επιστροφές κατά την εξαγωγή, ονοματολογία που προσθέτει υποδιαιρέσεις σε εκείνες που περιλαμβάνει η συνδυασμένη ονοματολογία· ότι θα πρέπει να αναφερθούν αυτές οι συμπληρωματικές υποδιαιρέσεις επί των πιστοποιητικών εξαγωγής όσον αφορά ορισμένα προϊόντα για τα οποία είναι αναγκαίες ειδικές ενδείξεις· ότι θα πρέπει να τροποποιηθεί κατάλληλα το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2042/75·

ότι υπάρχουν σημαντικές διακυμάνσεις των τιμών του ρυζιού στη διεθνή αγορά, που συνεπάγονται ισχυρές διακυμάνσεις του επιπέδου των εισφορών και υπάρχει κίνδυνος κερδοσκοπικής εγκαταλείψεως των πιστοποιητικών με προκαθορισμό των εισφορών· ότι για να αποφευχθεί αυτός ο κίνδυνος θα πρέπει να αυξηθεί το ποσό της εγγυήσεως που προβλέπεται για την έκδοση των εν λόγω πιστοποιητικών· ότι θα πρέπει να τροποποιηθεί συνεπώς το άρθρο 12 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2042/75·

ότι τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της Επιτροπής Διαχειρίσεως Σιτηρών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2042/75 τροποποιείται ως εξής:

1. Το άρθρο 5 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 5

1. Για τα προϊόντα που υπάγονται στις διακρίσεις 1102 20 και 1103 13 της συνδυασμένης ονοματολογίας, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να αναφέρει, στην αίτησή του για πιστοποιητικό εξαγωγής, τα προϊόντα που υπάγονται στις δύο γειτονικές υποδιαιρέσεις των προαναφερθεισών διακρίσεων.

Οι δύο υποδιαιρέσεις που αναφέρονται στην αίτηση περιλαμβάνονται στο πιστοποιητικό εξαγωγής.

2. Για τα προϊόντα που υπάγονται στην κλάση 2309 της συνδυασμένης ονοματολογίας, με εξαίρεση τις διακρίσεις 2309 10 70, 2309 90 10, 2309 90 70, 2309 90 91 και 2309 90 99, και οι οποίες περιλαμβάνουν τουλάχιστον 50 % κατά βάρος γαλακτοκομικών προϊόντων, η αίτηση του πιστοποιητικού εισαγωγής περιλαμβάνει:

- στη θέση 7, την περιγραφή του προϊόντος καθώς και την περιεκτικότητά του σε σιτηρά σύμφωνα με την ονοματολογία των επιστροφών που εμφαίνονται στο παράρτημα του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3846/87 της Επιτροπής (*),

- στη θέση 8, την ένδειξη "ex 2309".

Η αίτηση μπορεί να περιλαμβάνει στη θέση 7 τις γενικές κατηγορίες περιεκτικότητας σε σιτηρά που αναφέρονται στην πρώτη περίπτωση του προηγούμενου εδαφίου.

Οι ενδείξεις που εμφαίνονται στην αίτηση περιλαμβάνονται στο πιστοποιητικό εξαγωγής.

(*) ΕΕ αριθ. L 366 της 24. 12. 1987, σ. 1.»

2. Το άρθρο 12 παράγραφος 1 στοιχείο β) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«β) εάν πρόκειται για πιστοποιητικά εισαγωγής με προκαθορισμό της εισφοράς:

- 16 ECU ανά τόνο για τα προϊόντα που υπάγονται στις διακρίσεις και κλάσεις 0709 90 60, 0712 90 19, 1001 10, 1001 90 91, 1001 90 99, 1002, 1003, 1004, 1005 10 90, 1005 90 00, 1006 10 91, 1006 10 99, 1006 20, 1006 30, 1006 40, 1007 και 1008 της συνδυασμένης ονοματολογίας,

- 4 ECU ανά τόνο για τα άλλα προϊόντα.»

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 17 Φεβρουαρίου 1988.

Για την Επιτροπή

Frans ANDRIESSEN

Αντιπρόεδρος

(1) ΕΕ αριθ. L 281 της 1. 11. 1975, σ. 1.

(2) ΕΕ αριθ. L 377 της 31. 12. 1987, σ. 1.

(3) ΕΕ αριθ. L 166 της 25. 6. 1976, σ. 1.

(4) ΕΕ αριθ. L 377 της 31. 12. 1987, σ. 15.

(5) ΕΕ αριθ. L 256 της 7. 9. 1987, σ. 1.

(6) ΕΕ αριθ. L 376 της 31. 12. 1987, σ. 1.

(7) ΕΕ αριθ. L 213 της 11. 8. 1975, σ. 5.

(8) ΕΕ αριθ. L 155 της 16. 6. 1987, σ. 10.

(9) ΕΕ αριθ. L 366 της 24. 12. 1987, σ. 1.

Top